جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر درود خراسان

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درود خراسان

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٢٠
اذان ظهر: ١١:٢٤:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٢١:١٨
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٢:١٥

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درود خراسان (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر درود خراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر درود خراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر درود خراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

آرتور شوپنهاور
نویسندگانی كه جملات سخت و پیچیده و مبهم به هم می بافند، براستی نمی دانند چه می خواهند بگویند... آنها اغلب مایلند از خودشان و دیگران پنهان سازند كه حرفی برای گفتن ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر درود خراسان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درود خراسان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درود خراسان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر درود خراسان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درود خراسان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درود خراسان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٧:١٨١٩:٢٦:٠٤٢٣:٤٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٩:٠٨١٢:٣٣:٢١١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٥٧٢٣:٤٨:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٣:٠٧١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٥١٢٣:٤٧:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٦:٣١١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٩:٥١١٩:٢٨:٤٤٢٣:٤٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٥:١٤١٢:٣٢:٤١١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٣٨٢٣:٤٧:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٢:٢٨١٩:١١:٣٤١٩:٣٠:٣٢٢٣:٤٦:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٢:١٦١٩:١٢:٢٥١٩:٣١:٢٦٢٣:٤٦:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٢:٠٤١٩:١٣:١٦١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٠:١٢١٢:٣١:٥٢١٩:١٤:٠٨١٩:٣٣:١٤٢٣:٤٥:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣١:٤٢١٩:١٤:٥٩١٩:٣٤:٠٨٢٣:٤٥:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣١:٣١١٩:١٥:٥٠١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٥:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣١:٢١١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٥٦٢٣:٤٤:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣١:١٢١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٤:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٤:١٥١٢:٣١:٠٣١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٤:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٠:٥٤١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٣٩٢٣:٤٣:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٣:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٢٧٢٣:٤٣:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٠:٣٢١٩:٢١:٤٩١٩:٤١:٢٢٢٣:٤٣:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:١٠٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:١٦٢٣:٤٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٧:٤٠١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٣:١٠٢٣:٤٢:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٦:٣٩١٢:٣٠:١٥١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤٢:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٥:٣٨١٢:٣٠:١٠١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤١:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٤:٣٩١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤١:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤١:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٣٢:٤٤١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٤٠٢٣:٤١:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٤١٠٥:٣١:٤٩١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤١:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٢٧٢٣:٤٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:١٠٠٥:٣٠:٠٣١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٠:١٧١٩:٥٠:٢٠٢٣:٤٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٢٩:١١١٢:٢٩:٥٤١٩:٣١:٠٦١٩:٥١:١٣٢٣:٤٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درود خراسان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر درود خراسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر درود خراسان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درود خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درود خراسان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درود خراسان شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر درود خراسان شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درود خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درود خراسان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٩٠٥:٢١:٣٤١١:٢٦:١٠١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:٢٠٢٢:٤٤:٠٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠١٠٥:٢٢:٢٢١١:٢٥:٤٩١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٦:٥١٢٢:٤٣:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٢٣:٠٩١١:٢٥:٢٨١٧:٢٧:١٣١٧:٤٥:٢١٢٢:٤٣:٢٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٢٣:٥٦١١:٢٥:٠٧١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٣:٥٢٢٢:٤٣:١١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٢٤:٤٤١١:٢٤:٤٦١٧:٢٤:١٥١٧:٤٢:٢٤٢٢:٤٢:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٢٥:٣٢١١:٢٤:٢٦١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٠:٥٥٢٢:٤٢:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٢٦:٢٠١١:٢٤:٠٦١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٢٧٢٢:٤٢:١٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٢٧:٠٨١١:٢٣:٤٦١٧:١٩:٥٠١٧:٣٧:٥٩٢٢:٤١:٥٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٢٧:٥٦١١:٢٣:٢٦١٧:١٨:٢٣١٧:٣٦:٣٢٢٢:٤١:٣٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٢٨:٤٥١١:٢٣:٠٧١٧:١٦:٥٥١٧:٣٥:٠٥٢٢:٤١:٢٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٢٩:٣٣١١:٢٢:٤٧١٧:١٥:٢٨١٧:٣٣:٣٨٢٢:٤١:٠١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٠:٢٢١١:٢٢:٢٩١٧:١٤:٠٢١٧:٣٢:١٢٢٢:٤٠:٤٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣١:١٢١١:٢٢:١٠١٧:١٢:٣٥١٧:٣٠:٤٦٢٢:٤٠:٢٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٢:٠١١١:٢١:٥٢١٧:١١:١٠١٧:٢٩:٢١٢٢:٤٠:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٢:٥١١١:٢١:٣٤١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٧:٥٧٢٢:٣٩:٥٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٣٣:٤١١١:٢١:١٧١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٦:٣٣٢٢:٣٩:٣٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٤:٣٢١١:٢١:٠٠١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:١٠٢٢:٣٩:١٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٣٥:٢٣١١:٢٠:٤٣١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٣:٤٧٢٢:٣٨:٥٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٧٠٥:٣٦:١٤١١:٢٠:٢٨١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٢:٢٥٢٢:٣٨:٤٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٧:٠٥١١:٢٠:١٢١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٠٤٢٢:٣٨:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٣٧:٥٧١١:١٩:٥٧١٧:٠١:٢٥١٧:١٩:٤٣٢٢:٣٨:١١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٨:٥٠١١:١٩:٤٣١٧:٠٠:٠٤١٧:١٨:٢٤٢٢:٣٧:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٩:٤٢١١:١٩:٢٩١٦:٥٨:٤٤١٧:١٧:٠٥٢٢:٣٧:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٠:٣٥١١:١٩:١٥١٦:٥٧:٢٥١٧:١٥:٤٧٢٢:٣٧:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤١:٢٨١١:١٩:٠٣١٦:٥٦:٠٦١٧:١٤:٣٠٢٢:٣٧:١٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٢:٢٢١١:١٨:٥٠١٦:٥٤:٤٨١٧:١٣:١٣٢٢:٣٦:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٣:١٦١١:١٨:٣٩١٦:٥٣:٣١١٧:١١:٥٨٢٢:٣٦:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٤:١٠١١:١٨:٢٨١٦:٥٢:١٥١٧:١٠:٤٤٢٢:٣٦:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٥:٠٥١١:١٨:١٨١٦:٥١:٠٠١٧:٠٩:٣٠٢٢:٣٦:٢٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٦:٠٠١١:١٨:٠٨١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٨:١٨٢٢:٣٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درود خراسان شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر درود خراسان شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر درود خراسان

دَرود شهری در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایران است

شهر درود خراسان در ویکیپدیا

شهر درود خراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درود خراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درود خراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درود خراسان بر روی نقشه

شهر درود خراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درود خراسان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر درود خراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درود خراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق درود خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درود خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق درود خراسان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درود خراسان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درود خراسان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا درود خراسان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درود خراسان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درود خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو