جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر درود خراسان

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درود خراسان


اذان صبح: ٠٣:٥٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درود خراسان (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر درود خراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر درود خراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درود خراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هوندا
من اگر تسلیم می شدم، افرادی كه به من متكی بودند از گرسنگی می مردند. تصویر این افراد جدی و تهیدست همیشه در ذهنم رژه می رفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر درود خراسان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درود خراسان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درود خراسان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر درود خراسان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درود خراسان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درود خراسان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣١:٢٩١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:١٦٢٣:٤٥:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٦:١٨١٢:٣١:٢٠١٩:١٦:٥٥١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٤:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣١:١٠١٩:١٧:٤٦١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤٤:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣١:٠٢١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٤:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٠:٥٣١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٥٣٢٣:٤٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤١:٤٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٣:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٣:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٣٦٢٣:٤٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٢:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٧:٢٦١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٢:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٦:٢٥١٢:٣٠:١٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٢:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٠:١٠١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:١٣٢٣:٤١:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٤:٢٦١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٦:٠٧٢٣:٤١:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:٠٠٢٣:٤١:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤١:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣١:٣٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٠:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٠:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٩:٥٠١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٣٣٢٣:٤٠:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٩:٥٤١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٢٦٢٣:٤٠:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٨:١٠١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٢:١٨٢٣:٤٠:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٧:٢٢١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٦:٣٥١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٤:٠٢٢٣:٣٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٥:٥٠١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٥٣٢٣:٣٩:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٠:٠١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٥:٤٤٢٣:٣٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٣٤٢٣:٣٩:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٢٣:٤٤١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:٢٤٢٣:٣٩:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٤٨٠٥:٢٣:٠٦١٢:٣٠:١١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٨:١٣٢٣:٣٩:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٠:١٦١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٩:٠٢٢٣:٣٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٥٢٠٥:٢١:٥٣١٢:٣٠:٢١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٩:٥٠٢٣:٣٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درود خراسان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر درود خراسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر درود خراسان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٥٤٠٥:١٦:٥٠١٢:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٥:٣٠٢٣:٤١:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠٩٠٥:١٧:٠٥١٢:٣٥:٤٢١٩:٥٤:١٨٢٠:١٥:٤٠٢٣:٤١:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٢٦٠٥:١٧:٢٠١٢:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٥:٤٩٢٣:٤٢:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٦٠٥:١٧:٣٨١٢:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٥:٥٦٢٣:٤٢:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٨٠٥:١٧:٥٦١٢:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٦:٠١٢٣:٤٢:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٣٠٥:١٨:١٦١٢:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٦:٠٥٢٣:٤٢:٥٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٠٠٥:١٨:٣٨١٢:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٦:٠٦٢٣:٤٣:٠٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٢٩٠٥:١٩:٠١١٢:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٦:٠٦٢٣:٤٣:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٠١٠٥:١٩:٢٥١٢:٣٧:١٠١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٦:٠٤٢٣:٤٣:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٣٤٠٥:١٩:٥٠١٢:٣٧:٢٢١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٦:٠٠٢٣:٤٣:٥٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:١٠٠٥:٢٠:١٧١٢:٣٧:٣٣١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٥:٥٥٢٣:٤٤:١٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٨٠٥:٢٠:٤٥١٢:٣٧:٤٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٥:٤٧٢٣:٤٤:٣١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٨٠٥:٢١:١٤١٢:٣٧:٥٦١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٣٨٢٣:٤٤:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٠٠٥:٢١:٤٤١٢:٣٨:٠٦١٩:٥٤:١٦٢٠:١٥:٢٧٢٣:٤٥:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٥٣٠٥:٢٢:١٥١٢:٣٨:١٧١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٥:١٣٢٣:٤٥:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٩٠٥:٢٢:٤٧١٢:٣٨:٢٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٤:٥٩٢٣:٤٥:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٦٠٥:٢٣:٢١١٢:٣٨:٣٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٤:٤٢٢٣:٤٥:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٥٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣٨:٤٥١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٦:١٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٠٥٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣٨:٥٤١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٤:٠٢٢٣:٤٦:٣٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢٥:٠٦١٢:٣٩:٠٢١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:٤٠٢٣:٤٦:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٥:٤٣١٢:٣٩:١٠١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٣:١٦٢٣:٤٧:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٦٠٥:٢٦:٢٠١٢:٣٩:١٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٢:٥٠٢٣:٤٧:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٢٠٥:٢٦:٥٩١٢:٣٩:٢٤١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٢٢٢٣:٤٧:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٢٧:٣٨١٢:٣٩:٣١١٩:٥١:٠٣٢٠:١١:٥٢٢٣:٤٧:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٨:١٨١٢:٣٩:٣٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:١١:٢١٢٣:٤٨:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٩:٤٢١٩:٥٠:٠٤٢٠:١٠:٤٧٢٣:٤٨:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٣٨٠٥:٢٩:٤٠١٢:٣٩:٤٧١٩:٤٩:٣٢٢٠:١٠:١٢٢٣:٤٨:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٠٠٥:٣٠:٢٢١٢:٣٩:٥١١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٩:٣٦٢٣:٤٨:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٣١:٠٤١٢:٣٩:٥٥١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٤٩:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٣١:٤٧١٢:٣٩:٥٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٨:١٧٢٣:٤٩:١٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥١٠٥:٣٢:٣١١٢:٤٠:٠١١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٤٩:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر درود خراسان

دَرود شهری در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایران است

شهر درود خراسان در ویکیپدیا

شهر درود خراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درود خراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درود خراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درود خراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درود خراسان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درود خراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درود خراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درود خراسان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درود خراسان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ درود خراسان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ درود خراسان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درود خراسان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درود خراسان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درود خراسان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درود خراسان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو