جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر درود خراسان

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درود خراسان


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٠
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٤٦
غروب آفتاب: ١٨:٣٢:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٥٠:٥٧
نیمه شب: ٢٣:١٤:٣٧

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درود خراسان (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر درود خراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر درود خراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درود خراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آلبرت انیشتین
هیچ كس به خرد غایی نرسد، مگر آن را در خود جست و جو كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر درود خراسان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درود خراسان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درود خراسان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر درود خراسان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درود خراسان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درود خراسان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٦:١٨١٢:٣١:٢٠١٩:١٦:٥٥١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣١:١٠١٩:١٧:٤٦١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤٤:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣١:٠٢١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٤:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٠:٥٣١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٥٣٢٣:٤٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤١:٤٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٣:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٣٦٢٣:٤٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٧:٢٦١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٦:٢٥١٢:٣٠:١٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٢:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٠:١٠١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:١٣٢٣:٤١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٤:٢٦١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٦:٠٧٢٣:٤١:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:٠٠٢٣:٤١:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤١:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣١:٣٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٠:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٩:٥٠١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٣٣٢٣:٤٠:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٩:٥٤١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٢٦٢٣:٤٠:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٨:١٠١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٢:١٨٢٣:٤٠:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٧:٢٢١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٠:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٦:٣٥١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٤:٠٢٢٣:٣٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٥:٥٠١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٥٣٢٣:٣٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٠:٠١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٥:٤٤٢٣:٣٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٣٤٢٣:٣٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٢٣:٤٤١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:٢٤٢٣:٣٩:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٤٨٠٥:٢٣:٠٦١٢:٣٠:١١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٨:١٣٢٣:٣٩:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٠:١٦١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٩:٠٢٢٣:٣٩:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٥٢٠٥:٢١:٥٣١٢:٣٠:٢١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٩:٥٠٢٣:٣٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٨:٥٨٠٥:٢١:١٩١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٩:٥٧٢٠:٠٠:٣٨٢٣:٣٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درود خراسان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر درود خراسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر درود خراسان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٧:٣٨١٢:٣٦:١٨١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:١٦٢٣:٥١:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٨:٢٦١٢:٣٦:٠٢١٩:١٣:٠٣١٩:٣١:٥٤٢٣:٥١:١١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٩:١٣١٢:٣٥:٤٦١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٣٢٢٣:٥١:٠٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٠:٠٠١٢:٣٥:٢٩١٩:١٠:٢٣١٩:٢٩:٠٩٢٣:٥٠:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٠:٤٧١٢:٣٥:١٢١٩:٠٩:٠١١٩:٢٧:٤٦٢٣:٥٠:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٤:٥٥١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٦:٢٢٢٣:٥٠:٣٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٢:٢١١٢:٣٤:٣٧١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٥٧٢٣:٥٠:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٣:٠٨١٢:٣٤:١٩١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:٣٢٢٣:٥٠:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٣:٥٥١٢:٣٤:٠٠١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٢:٠٦٢٣:٥٠:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٤:٤٢١٢:٣٣:٤٢١٩:٠٢:٠٦١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤٩:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٥:٢٩١٢:٣٣:٢٣١٩:٠٠:٤١١٩:١٩:١٣٢٣:٤٩:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٦:١٥١٢:٣٣:٠٣١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:٤٦٢٣:٤٩:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٣٢:٤٤١٨:٥٧:٥٠١٩:١٦:١٨٢٣:٤٩:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٧:٤٨١٢:٣٢:٢٤١٨:٥٦:٢٤١٩:١٤:٥١٢٣:٤٩:٠١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٨:٣٥١٢:٣٢:٠٤١٨:٥٤:٥٧١٩:١٣:٢٢٢٣:٤٨:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٩:٢١١٢:٣١:٤٣١٨:٥٣:٣٠١٩:١١:٥٤٢٣:٤٨:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٠:٠٧١٢:٣١:٢٣١٨:٥٢:٠٣١٩:١٠:٢٥٢٣:٤٨:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٠:٥٤١٢:٣١:٠٢١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٨:٥٦٢٣:٤٨:٠٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١١:٤٠١٢:٣٠:٤١١٨:٤٩:٠٧١٩:٠٧:٢٦٢٣:٤٧:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٢:٢٦١٢:٣٠:٢٠١٨:٤٧:٣٨١٩:٠٥:٥٧٢٣:٤٧:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٣:١٢١٢:٢٩:٥٩١٨:٤٦:١٠١٩:٠٤:٢٧٢٣:٤٧:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٣:٥٩١٢:٢٩:٣٧١٨:٤٤:٤١١٩:٠٢:٥٧٢٣:٤٦:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٤:٤٥١٢:٢٩:١٦١٨:٤٣:١٢١٩:٠١:٢٧٢٣:٤٦:٤١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٥:٣١١٢:٢٨:٥٥١٨:٤١:٤٣١٨:٥٩:٥٧٢٣:٤٦:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٦:١٧١٢:٢٨:٣٣١٨:٤٠:١٤١٨:٥٨:٢٧٢٣:٤٦:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٧:٠٤١٢:٢٨:١٢١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٦:٥٧٢٣:٤٥:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٧:٥٠١٢:٢٧:٥٠١٨:٣٧:١٥١٨:٥٥:٢٧٢٣:٤٥:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٨:٣٧١٢:٢٧:٢٩١٨:٣٥:٤٦١٨:٥٣:٥٧٢٣:٤٥:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٩:٢٣١٢:٢٧:٠٧١٨:٣٤:١٦١٨:٥٢:٢٧٢٣:٤٤:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٠:١٠١٢:٢٦:٤٦١٨:٣٢:٤٧١٨:٥٠:٥٧٢٣:١٤:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٢٠:٥٧١١:٢٦:٢٥١٧:٣١:١٨١٧:٤٩:٢٧٢٢:٤٤:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر درود خراسان

دَرود شهری در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایران است

شهر درود خراسان در ویکیپدیا

شهر درود خراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درود خراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درود خراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درود خراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درود خراسان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درود خراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درود خراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درود خراسان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درود خراسان
افق شرعی امروز فردا درود خراسان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درود خراسان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درود خراسان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق درود خراسان
جدول اوقات شرعی امروز فردا درود خراسان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درود خراسان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو