جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر درود خراسان

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درود خراسان


اذان صبح: ٠٤:٤٦:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٥١
اذان مغرب: ١٧:٤٢:١٦
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٢٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درود خراسان (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر درود خراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر درود خراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درود خراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر درود خراسان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درود خراسان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درود خراسان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر درود خراسان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درود خراسان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درود خراسان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٨:٤٢١٢:٣١:٣٩١٩:١٥:١٢١٩:٣٤:٢١٢٣:٤٥:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣١:٢٩١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:١٦٢٣:٤٥:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٦:١٨١٢:٣١:٢٠١٩:١٦:٥٥١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣١:١٠١٩:١٧:٤٦١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤٤:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣١:٠٢١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٤:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٠:٥٣١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٥٣٢٣:٤٣:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤١:٤٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٣:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٣:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٣٦٢٣:٤٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٧:٢٦١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٢:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٦:٢٥١٢:٣٠:١٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٢:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٠:١٠١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:١٣٢٣:٤١:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٤:٢٦١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٦:٠٧٢٣:٤١:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:٠٠٢٣:٤١:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤١:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣١:٣٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٠:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٠:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٩:٥٠١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٣٣٢٣:٤٠:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٩:٥٤١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٢٦٢٣:٤٠:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٨:١٠١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٢:١٨٢٣:٤٠:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٧:٢٢١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٠:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٦:٣٥١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٤:٠٢٢٣:٣٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٥:٥٠١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٥٣٢٣:٣٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٠:٠١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٥:٤٤٢٣:٣٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٣٤٢٣:٣٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٢٣:٤٤١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:٢٤٢٣:٣٩:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٤٨٠٥:٢٣:٠٦١٢:٣٠:١١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٨:١٣٢٣:٣٩:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٠:١٦١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٩:٠٢٢٣:٣٩:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٥٢٠٥:٢١:٥٣١٢:٣٠:٢١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٩:٥٠٢٣:٣٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درود خراسان

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر درود خراسان

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر درود خراسان

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٠:٠٥١١:٤٦:٤٢١٧:٢٣:٥١١٧:٤٢:١٦٢٣:٠٤:٢٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٤٩١١:٤٦:٣٣١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٣:١٢٢٣:٠٤:١٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٣٣١١:٤٦:٢٣١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٤:٠٨٢٣:٠٤:٠٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٦:١٥١١:٤٦:١٣١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٥:٠٣٢٣:٠٣:٥٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٤:٥٦١١:٤٦:٠٢١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٥:٥٩٢٣:٠٣:٤٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٣:٣٧١١:٤٥:٥٠١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٦:٥٤٢٣:٠٣:٣٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٢:١٨١١:٤٥:٣٨١٧:٢٩:٣١١٧:٤٧:٤٨٢٣:٠٣:٢٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٠:٥٧١١:٤٥:٢٥١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:٤٣٢٣:٠٣:١٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٩:٣٦١١:٤٥:١٢١٧:٣١:٢١١٧:٤٩:٣٧٢٣:٠٢:٥٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٨:١٤١١:٤٤:٥٩١٧:٣٢:١٦١٧:٥٠:٣١٢٣:٠٢:٤٥
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٦:٥٢١١:٤٤:٤٥١٧:٣٣:١١١٧:٥١:٢٥٢٣:٠٢:٣١
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:٢٩١١:٤٤:٣٠١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٢:١٨٢٣:٠٢:١٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٤:٠٦١١:٤٤:١٦١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٣:١٢٢٣:٠٢:٠١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٢:٤٢١١:٤٤:٠٠١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٤:٠٥٢٣:٠١:٤٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥١:١٨١١:٤٣:٤٥١٧:٣٦:٤٦١٧:٥٤:٥٨٢٣:٠١:٢٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٩:٥٣١١:٤٣:٢٩١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٥:٥١٢٣:٠١:١٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٨:٢٨١١:٤٣:١٣١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٦:٤٣٢٣:٠٠:٥٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٧:٠٣١١:٤٢:٥٧١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٧:٣٦٢٣:٠٠:٣٦
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٥:٣٧١١:٤٢:٤٠١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٢٨٢٣:٠٠:١٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٤:١١١١:٤٢:٢٣١٧:٤١:١٠١٧:٥٩:٢٠٢٢:٥٩:٥٩
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٢:٤٥١١:٤٢:٠٦١٧:٤٢:٠٢١٨:٠٠:١٣٢٢:٥٩:٤٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٧:١٩٠٥:٤١:١٨١١:٤١:٤٩١٧:٤٢:٥٤١٨:٠١:٠٥٢٢:٥٩:٢١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٩:٥٢١١:٤١:٣٢١٧:٤٣:٤٦١٨:٠١:٥٧٢٢:٥٩:٠١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٣٨:٢٥١١:٤١:١٤١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٢:٤٩٢٢:٥٨:٤١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٦:٥٨١١:٤٠:٥٦١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٣:٤١٢٣:٢٨:٢١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١١:١١٠٦:٣٥:٣١١٢:٤٠:٣٩١٨:٤٦:٢١١٩:٠٤:٣٣٢٣:٥٨:٠٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٤:٠٤١٢:٤٠:٢١١٨:٤٧:١٣١٩:٠٥:٢٥٢٣:٥٧:٣٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٢:٣٧١٢:٤٠:٠٣١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٦:١٦٢٣:٥٧:١٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣١:١٠١٢:٣٩:٤٥١٨:٤٨:٥٥١٩:٠٧:٠٨٢٣:٥٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر درود خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درود خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٦:١٢١١:٤٧:٢٠١٧:١٨:٥٨١٧:٣٧:٣١٢٣:٠٤:٥٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٥:٠١١١:٤٧:١٤١٧:١٩:٥٧١٧:٣٨:٢٩٢٣:٠٤:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٤٨١١:٤٧:٠٧١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:٢٦٢٣:٠٤:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٢:٣٥١١:٤٦:٥٩١٧:٢١:٥٤١٧:٤٠:٢٣٢٣:٠٤:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٢١١١:٤٦:٥١١٧:٢٢:٥٣١٧:٤١:٢٠٢٣:٠٤:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٠:٠٥١١:٤٦:٤٢١٧:٢٣:٥١١٧:٤٢:١٦٢٣:٠٤:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٤٩١١:٤٦:٣٣١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٣:١٢٢٣:٠٤:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٣٣١١:٤٦:٢٣١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٤:٠٨٢٣:٠٤:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٦:١٥١١:٤٦:١٣١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٥:٠٣٢٣:٠٣:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٤:٥٦١١:٤٦:٠٢١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٥:٥٩٢٣:٠٣:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٣:٣٧١١:٤٥:٥٠١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٦:٥٤٢٣:٠٣:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٢:١٨١١:٤٥:٣٨١٧:٢٩:٣١١٧:٤٧:٤٨٢٣:٠٣:٢٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٠:٥٧١١:٤٥:٢٥١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:٤٣٢٣:٠٣:١٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٩:٣٦١١:٤٥:١٢١٧:٣١:٢١١٧:٤٩:٣٧٢٣:٠٢:٥٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٨:١٤١١:٤٤:٥٩١٧:٣٢:١٦١٧:٥٠:٣١٢٣:٠٢:٤٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٦:٥٢١١:٤٤:٤٥١٧:٣٣:١١١٧:٥١:٢٥٢٣:٠٢:٣١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:٢٩١١:٤٤:٣٠١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٢:١٨٢٣:٠٢:١٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٤:٠٦١١:٤٤:١٦١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٣:١٢٢٣:٠٢:٠١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٢:٤٢١١:٤٤:٠٠١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٤:٠٥٢٣:٠١:٤٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥١:١٨١١:٤٣:٤٥١٧:٣٦:٤٦١٧:٥٤:٥٨٢٣:٠١:٢٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٩:٥٣١١:٤٣:٢٩١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٥:٥١٢٣:٠١:١٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٨:٢٨١١:٤٣:١٣١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٦:٤٣٢٣:٠٠:٥٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٧:٠٣١١:٤٢:٥٧١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٧:٣٦٢٣:٠٠:٣٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٥:٣٧١١:٤٢:٤٠١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٢٨٢٣:٠٠:١٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٤:١١١١:٤٢:٢٣١٧:٤١:١٠١٧:٥٩:٢٠٢٢:٥٩:٥٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٢:٤٥١١:٤٢:٠٦١٧:٤٢:٠٢١٨:٠٠:١٣٢٢:٥٩:٤٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٤١:١٨١١:٤١:٤٩١٧:٤٢:٥٤١٨:٠١:٠٥٢٢:٥٩:٢١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٩:٥٢١١:٤١:٣٢١٧:٤٣:٤٦١٨:٠١:٥٧٢٢:٥٩:٠١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:١٦٠٥:٣٨:٢٥١١:٤١:١٤١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٢:٤٩٢٢:٥٨:٤١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر درود خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان شهر درود خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر درود خراسان شهر درود خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درود خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درود خراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر درود خراسان

دَرود شهری در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایران است

شهر درود خراسان در ویکیپدیا

شهر درود خراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درود خراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درود خراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درود خراسان بر روی نقشه

شهر درود خراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درود خراسان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر درود خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درود خراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درود خراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درود خراسان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درود خراسان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ درود خراسان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درود خراسان
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ درود خراسان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا درود خراسان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا درود خراسان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درود خراسان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درود خراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو