جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان

فنوج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز دروازوک سیه تکان


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٣
اذان ظهر: ١١:٢٦:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٥٨
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٠٢
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٠٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای دروازوک سیه تکان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دروازوک سیه تکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دروازوک سیه تکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
بر سفره‌ای كه در زیر درخت سیبی پهن شده باشد، جز سیب بر آن فرود نخواهد آمد و سفره‌ی گسترده‌ی زیر ستارگان، فقط پذیرای غبارات كوكب‌هاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دروازوک سیه تکان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دروازوک سیه تکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دروازوک سیه تکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دروازوک سیه تکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دروازوک سیه تکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٠٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٢٩:٣٥١٩:٠٠:١٣١٩:١٧:١٨٢٣:٤٩:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٠:٤٥١٩:١٧:٥١٢٣:٤٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٧:٣٧١٢:٢٩:١٥١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٢٥٢٣:٤٨:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٦:٤٦١٢:٢٩:٠٦١٩:٠١:٤٩١٩:١٨:٥٩٢٣:٤٨:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٥:٥٦١٢:٢٨:٥٧١٩:٠٢:٢١١٩:١٩:٣٤٢٣:٤٨:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٥:٠٧١٢:٢٨:٤٩١٩:٠٢:٥٣١٩:٢٠:٠٨٢٣:٤٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٤:١٩١٢:٢٨:٤١١٩:٠٣:٢٦١٩:٢٠:٤٢٢٣:٤٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٣:٣٢١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:١٧٢٣:٤٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٢:٤٦١٢:٢٨:٢٨١٩:٠٤:٣١١٩:٢١:٥٢٢٣:٤٧:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٢:٠١١٢:٢٨:٢١١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٢٦٢٣:٤٧:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥١:١٦١٢:٢٨:١٦١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٠١٢٣:٤٦:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٠:٣٣١٢:٢٨:١١١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٣:٣٦٢٣:٤٦:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٩:٥١١٢:٢٨:٠٦١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:١١٢٣:٤٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٨:٠٢١٩:٠٧:١٥١٩:٢٤:٤٦٢٣:٤٦:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٧:٥٩١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٢٢٢٣:٤٦:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٧:٥٦١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٥٧٢٣:٤٥:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٧:٥٤١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٣٢٢٣:٤٥:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٦:٣٦١٢:٢٧:٥٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤٥:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٧:٥١١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٤٣٢٣:٤٥:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢٧:٥٠١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:١٨٢٣:٤٥:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٧:٥٠١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٥٤٢٣:٤٥:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٧:٥١١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٢٩٢٣:٤٥:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢٧:٥٢١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٠٤٢٣:٤٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١١٠٥:٤٣:١٩١٢:٢٧:٥٤١٩:١٢:٤٦١٩:٣٠:٣٩٢٣:٤٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٢:٥١١٢:٢٧:٥٦١٩:١٣:١٩١٩:٣١:١٤٢٣:٤٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢٧:٥٩١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:٤٩٢٣:٤٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١١٠٥:٤١:٥٧١٢:٢٨:٠٣١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٢٤٢٣:٤٤:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤١:٣٣١٢:٢٨:٠٧١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٥٨٢٣:٤٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٨:١٢١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٤:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٨:١٧١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دروازوک سیه تکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دروازوک سیه تکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دروازوک سیه تکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دروازوک سیه تکان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دروازوک سیه تکان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دروازوک سیه تکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دروازوک سیه تکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دروازوک سیه تکان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٣٩:٥٤٠٥:٥٩:٥٥١١:١٩:١٦١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٦:١١٢٢:٣٩:٢٩
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٠:٤٠١١:١٩:٣٦١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٦:١٠٢٢:٣٩:٤٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠١:٢٤١١:١٩:٥٨١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٠٩٢٢:٤٠:٠٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٢:٠٩١١:٢٠:٢٠١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:١١٢٢:٤٠:٢٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٢:٥٣١١:٢٠:٤٢١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٦:١٤٢٢:٤٠:٤٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٣:٣٧١١:٢١:٠٥١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٦:١٨٢٢:٤١:٠٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٤:٢٠١١:٢١:٢٩١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٦:٢٤٢٢:٤١:٢٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٥:٠٣١١:٢١:٥٣١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٣١٢٢:٤١:٤٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٥:٤٦١١:٢٢:١٨١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٢:١٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٦:٢٨١١:٢٢:٤٤١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٦:٥٠٢٢:٤٢:٣٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٤٦:١٨٠٦:٠٧:٠٩١١:٢٣:١٠١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٧:٠١٢٢:٤٢:٥٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٧:٥١١١:٢٣:٣٦١٦:٣٩:١٥١٦:٥٧:١٥٢٢:٤٣:٢٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٨:٣١١١:٢٤:٠٣١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٢٩٢٢:٤٣:٤٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٩:١١١١:٢٤:٣٠١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٧:٤٥٢٢:٤٤:١٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٠٩:٥٠١١:٢٤:٥٧١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٨:٠٢٢٢:٤٤:٤١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٠:٢٩١١:٢٥:٢٥١٦:٤٠:١٨١٦:٥٨:٢١٢٢:٤٥:٠٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١١:٠٦١١:٢٥:٥٤١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٨:٤١٢٢:٤٥:٣٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٠:٣١٠٦:١١:٤٣١١:٢٦:٢٢١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٩:٠٢٢٢:٤٦:٠٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٢:١٩١١:٢٦:٥١١٦:٤١:٢٠١٦:٥٩:٢٤٢٢:٤٦:٣٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٢:٥٥١١:٢٧:٢٠١٦:٤١:٤٤١٦:٥٩:٤٨٢٢:٤٦:٥٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٣:٢٩١١:٢٧:٥٠١٦:٤٢:٠٨١٧:٠٠:١٣٢٢:٤٧:٢٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٤:٠٣١١:٢٨:١٩١٦:٤٢:٣٤١٧:٠٠:٤٠٢٢:٤٧:٥٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٤:٣٥١١:٢٨:٤٩١٦:٤٣:٠٢١٧:٠١:٠٧٢٢:٤٨:٢٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:٠٧١١:٢٩:١٩١٦:٤٣:٣٠١٧:٠١:٣٦٢٢:٤٨:٥٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٥:٣٧١١:٢٩:٤٩١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٢:٠٦٢٢:٤٩:٢٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٦:٠٧١١:٣٠:١٩١٦:٤٤:٣١١٧:٠٢:٣٧٢٢:٤٩:٥٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٦:٣٥١١:٣٠:٤٩١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٣:٠٩٢٢:٥٠:٢٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:٠٢١١:٣١:١٩١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٤١٢٢:٥٠:٥٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٧:٢٨١١:٣١:٤٨١٦:٤٦:١٠١٧:٠٤:١٥٢٢:٥١:٢٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٧:٥٣١١:٣٢:١٨١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٤:٥٠٢٢:٥١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دروازوک سیه تکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دروازوک سیه تکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دروازوک سیه تکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دروازوک سیه تکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دروازوک سیه تکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دروازوک سیه تکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دروازوک سیه تکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دروازوک سیه تکان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٥:٢٤١١:١٧:٢٨١٦:٣٩:١٨١٦:٥٦:٥٤٢٢:٣٧:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٦:٠٩١١:١٧:٤٤١٦:٣٩:٠٦١٦:٥٦:٤٣٢٢:٣٨:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٦:٥٤١١:١٨:٠١١٦:٣٨:٥٥١٦:٥٦:٣٣٢٢:٣٨:٢٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٧:٣٩١١:١٨:١٨١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٦:٢٦٢٢:٣٨:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٦٠٥:٥٨:٢٥١١:١٨:٣٧١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٦:١٩٢٢:٣٨:٥٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٥:٥٩:١٠١١:١٨:٥٦١٦:٣٨:٣١١٦:٥٦:١٥٢٢:٣٩:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٥:٥٩:٥٥١١:١٩:١٦١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٦:١١٢٢:٣٩:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٠:٤٠١١:١٩:٣٦١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٦:١٠٢٢:٣٩:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠١:٢٤١١:١٩:٥٨١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٠٩٢٢:٤٠:٠٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٢:٠٩١١:٢٠:٢٠١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:١١٢٢:٤٠:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٢:٥٣١١:٢٠:٤٢١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٦:١٤٢٢:٤٠:٤٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٣:٣٧١١:٢١:٠٥١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٦:١٨٢٢:٤١:٠٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٤:٢٠١١:٢١:٢٩١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٦:٢٤٢٢:٤١:٢٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٥:٠٣١١:٢١:٥٣١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٣١٢٢:٤١:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٥:٤٦١١:٢٢:١٨١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٢:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٦:٢٨١١:٢٢:٤٤١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٦:٥٠٢٢:٤٢:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:٠٧:٠٩١١:٢٣:١٠١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٧:٠١٢٢:٤٢:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٧:٥١١١:٢٣:٣٦١٦:٣٩:١٥١٦:٥٧:١٥٢٢:٤٣:٢٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٨:٣١١١:٢٤:٠٣١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٢٩٢٢:٤٣:٤٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٩:١١١١:٢٤:٣٠١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٧:٤٥٢٢:٤٤:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٠٩:٥٠١١:٢٤:٥٧١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٨:٠٢٢٢:٤٤:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٠:٢٩١١:٢٥:٢٥١٦:٤٠:١٨١٦:٥٨:٢١٢٢:٤٥:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١١:٠٦١١:٢٥:٥٤١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٨:٤١٢٢:٤٥:٣٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١١:٤٣١١:٢٦:٢٢١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٩:٠٢٢٢:٤٦:٠٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٢:١٩١١:٢٦:٥١١٦:٤١:٢٠١٦:٥٩:٢٤٢٢:٤٦:٣٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٢:٥٥١١:٢٧:٢٠١٦:٤١:٤٤١٦:٥٩:٤٨٢٢:٤٦:٥٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٣:٢٩١١:٢٧:٥٠١٦:٤٢:٠٨١٧:٠٠:١٣٢٢:٤٧:٢٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٤:٠٣١١:٢٨:١٩١٦:٤٢:٣٤١٧:٠٠:٤٠٢٢:٤٧:٥٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٤:٣٥١١:٢٨:٤٩١٦:٤٣:٠٢١٧:٠١:٠٧٢٢:٤٨:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:٠٧١١:٢٩:١٩١٦:٤٣:٣٠١٧:٠١:٣٦٢٢:٤٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دروازوک سیه تکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دروازوک سیه تکان روستای دروازوک سیه تکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دروازوک سیه تکان روستای دروازوک سیه تکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دروازوک سیه تکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دروازوک سیه تکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دروازوک سیه تکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دروازوک سیه تکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دروازوک سیه تکان

روستای دروازوک سیه تکان بر روی نقشه

روستای دروازوک سیه تکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دروازوک سیه تکان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دروازوک سیه تکان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دروازوک سیه تکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دروازوک سیه تکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دروازوک سیه تکان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دروازوک سیه تکان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دروازوک سیه تکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دروازوک سیه تکان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دروازوک سیه تکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دروازوک سیه تکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دروازوک سیه تکان
زمان پخش اذان آنلاین به افق دروازوک سیه تکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دروازوک سیه تکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو