جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره گرگی

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره گرگی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١١
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره گرگی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دره گرگی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره گرگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره گرگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امت فاكس
تا حواس خود را روی همین امروز و همین ساعتی كه در پیش دارید، متمركز نكنید، به آن آرامش و خوشبختی ژرفی كه دوست دارید، نخواهید رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره گرگی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره گرگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره گرگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره گرگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره گرگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره گرگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥١٠٠:١٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠١:٥٧١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٨:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢١:٥٩١٣:٠١:٤٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٩:٥٩١٣:٠١:٣١١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥١٠٠:١٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٩:٠١١٣:٠١:٢٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٨:٠٣١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٦:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٧:٠٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٦:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٦:١١١٣:٠١:٠٣١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٦:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٦:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٥:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١١:٥٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١١:٠٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٥:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٠:١٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٥:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣٨٠٠:١٤:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥١٠٠:١٤:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٩٠٠:١٤:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٤:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٠:٤١١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٣:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:١٠٠٠:١٣:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره گرگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره گرگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره گرگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره گرگی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره گرگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره گرگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره گرگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره گرگی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره گرگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره گرگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره گرگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره گرگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره گرگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره گرگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره گرگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره گرگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره گرگی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:١٣١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٤:١٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٣:٥١١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٤:٢١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٤:٢٩١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٤:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٥:٠٨١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٤:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٥:٤٧١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٤:٤٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٦:٢٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٤:٥٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٧:٠٥١٣:١٠:٤١٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٥:٠٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:٤٤١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٥:٠٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٢٤١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٥:١٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٩:٠٣١٣:١٠:٣٣٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٥:٢٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٩:٤٣١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٥:٢٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٥:٢٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢١:٠٣١٣:١٠:٢٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٥:٣٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢١:٤٢١٣:١٠:١٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٥:٣٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٠:٠٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٥:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٠:٠١١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٥:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٥:٣٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١١٠٠:٢٥:٣٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١١٠٠:٢٥:٣٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:١١٠٠:٢٥:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٩:١٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٥:٣٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٥:٣٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٥:٣٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٥:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٥:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٥:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٤:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٤:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٧:١٠١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٠٠٠٠:٢٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره گرگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره گرگی روستای دره گرگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره گرگی روستای دره گرگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره گرگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره گرگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره گرگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره گرگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره گرگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره گرگی

روستای دره گرگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره گرگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره گرگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره گرگی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره گرگی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دره گرگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره گرگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره گرگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره گرگی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دره گرگی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره گرگی
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دره گرگی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دره گرگی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره گرگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره گرگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره گرگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دره گرگی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره گرگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو