جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره گرگی

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره گرگی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٩

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره گرگی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای دره گرگی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره گرگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره گرگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

آنتونی رابینز
چنانچه كامیابی‌ها و دستاوردهای شما به زندگی‌تان مفهومی نبخشند، همه بیهوده خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره گرگی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره گرگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره گرگی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره گرگی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره گرگی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره گرگی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٦:٣٦١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٤٠٠:٢٢:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٥:٢٥١٣:٠٤:١٢١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:١٨٠٠:٢١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٤:١٥١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠١٠٠:٢١:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٥٠٠:٢١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٣:٣١١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٢٩٠٠:٢٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٣:١٨١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٤١٠٠:١٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٢:٤١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٩:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:١٠٠٠:١٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٢:١٩١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:١٤١٣:٠١:٥٨١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:١٣١٣:٠١:٤٩١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢١:١٢١٣:٠١:٤٠١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٧:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:١٢١٣:٠١:٣١١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٧:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:١٣١٣:٠١:٢٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٧:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٨:١٦١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٧:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:١٩١٣:٠١:٠٩١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٦:٢٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٦:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٦:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٥:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٣٠٦:١١:١٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١١٠٠:١٥:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٠:٣٣١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٤:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٧٠٠:١٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره گرگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره گرگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره گرگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره گرگی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره گرگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره گرگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره گرگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره گرگی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره گرگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره گرگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره گرگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره گرگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره گرگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره گرگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره گرگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره گرگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره گرگی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:١٠٠٠:١٣:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٣:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٣:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠١:٣٦١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٣:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠١:١٠١٣:٠١:١٠٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٣:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠١:١٧٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٣:٤٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٠:٢١١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٣:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠١:٣١٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٣:٤٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٣:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٣:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٣:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٣:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٣:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٤:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٤:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٤:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٤:١٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٤:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٤:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٤:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٣:٤٢٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٤:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٤:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٤:٠٧٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٨٠٠:١٥:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٤:١٩٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:١١٠٠:١٥:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:٣٢٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٣٤٠٠:١٥:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٤:٤٥٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٥:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٥:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٥:١١٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٦:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٥:٢٤٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٦:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٦:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره گرگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره گرگی روستای دره گرگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره گرگی روستای دره گرگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره گرگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره گرگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره گرگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره گرگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره گرگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره گرگی

روستای دره گرگی بر روی نقشه

روستای دره گرگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره گرگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره گرگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره گرگی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره گرگی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره گرگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره گرگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره گرگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره گرگی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره گرگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره گرگی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره گرگی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره گرگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره گرگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره گرگی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره گرگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره گرگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره گرگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو