جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره کاید

شهریاری | کوهرنگ | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز دره کاید


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٤٩
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:١٣:١٥
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٥

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره کاید (شهرستان کوهرنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای دره کاید)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره کاید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره کاید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
در مدارس، اندك نشانی از آموزش اندیشه كردن نمی توان یافت؛ حتی در دانشگاه ها؛ حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان؛ آری می بینم كه منطق به عنوان یك نظریه، كار و تكنیك دارد به سستی می گراید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره کاید

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره کاید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره کاید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره کاید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره کاید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره کاید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٣:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٢:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٦:٢١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٦:١٤١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢١:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢١:٤١١٣:٠٦:٠٧١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢١:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٦:٠١١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:١٩٠٠:٢١:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٠٥٠٠:٢١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٥:٥١١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٥١٠٠:٢٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٠:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٧:١٣١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٠:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٠:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٩:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٩:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٣:١٥١٣:٠٥:٣١١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:١٠٠٠:١٩:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٢:٣١١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١١:٤٩١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٩:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١١:٠٧١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٩:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٨:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٨:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره کاید

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دره کاید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره کاید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره کاید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دره کاید

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره کاید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دره کاید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دره کاید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره کاید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره کاید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاید

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره کاید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره کاید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاید

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٨:٠٧١٣:١١:٥٣١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢٩:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٨:٤٦١٣:١١:٣٧١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٩:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٩:٢٥١٣:١١:٢١١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٩:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٠:٠٣١٣:١١:٠٤١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٨:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٠:٤١١٣:١٠:٤٧١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٨:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤١:٢٠١٣:١٠:٣٠١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٨:٣٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤١:٥٨١٣:١٠:١٢١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٤٣٠٠:٢٨:٢٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٢:٣٦١٣:٠٩:٥٤١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢٨:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٣:١٤١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:١٠٠٠:٢٧:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٣:٥٢١٣:٠٩:١٧١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٥٣٠٠:٢٧:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٤:٣٠١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٣٦٠٠:٢٧:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٥:٠٨١٣:٠٨:٣٩١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:١٨٠٠:٢٧:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠٨:١٩١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٠٠٠٠:٢٧:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٦:٢٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤١٠٠:٢٦:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٧:٣٩١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢٢٠٠:٢٦:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٧:٣٧١٣:٠٧:١٩١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٠٢٠٠:٢٦:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٨:١٥١٣:٠٦:٥٨١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٤٣٠٠:٢٦:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٢٣٠٠:٢٥:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٤٩:٢٩١٣:٠٦:١٦١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٠٣٠٠:٢٥:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٠:٠٦١٣:٠٥:٥٥١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٤٢٠٠:٢٥:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٠:٤٣١٣:٠٥:٣٤١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٢٢٠٠:٢٤:٥٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٥:١٣١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٠١٠٠:٢٤:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥١:٥٧١٣:٠٤:٥١١٩:١٧:١٥١٩:٣٤:٤٠٠٠:٢٤:١٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٢:٣٤١٣:٠٤:٣٠١٩:١٥:٥٥١٩:٣٣:٢٠٠٠:٢٤:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٣:١٢١٣:٠٤:٠٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣١:٥٩٠٠:٢٣:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٣:٤٩١٣:٠٣:٤٧١٩:١٣:١٥١٩:٣٠:٣٨٠٠:٢٣:٢٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٤:٢٦١٣:٠٣:٢٥١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:١٧٠٠:٢٣:٠٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٥:٠٤١٣:٠٣:٠٤١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٥٦٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٥:٤١١٣:٠٢:٤٣١٩:٠٩:١٤١٩:٢٦:٣٦٠٠:٢٢:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٣٠٦:٥٦:١٩١٣:٠٢:٢١١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٥:١٥٢٣:٥٢:١٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٦:٥٦١٢:٠٢:٠٠١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٣:٥٤٢٣:٢١:٥١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره کاید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاید روستای دره کاید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاید روستای دره کاید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره کاید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره کاید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره کاید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره کاید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره کاید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره کاید

روستای دره کاید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره کاید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره کاید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره کاید
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره کاید + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دره کاید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره کاید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره کاید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره کاید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دره کاید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره کاید
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دره کاید دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره کاید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره کاید
افق شرعی امروز فردا دره کاید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دره کاید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره کاید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره کاید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو