جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره کاولی

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دره کاولی


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٢١:١٥
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٣٢:١٠

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره کاولی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای دره کاولی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره کاولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره کاولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ارسطو
عشق، یك روح است كه در دو جسم دمیده شده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره کاولی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره کاولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره کاولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره کاولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره کاولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره کاولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٦:١٧١٣:١٦:١١١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٥:١٤١٣:١٦:٠١١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٤٣٠٠:٣١:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٤:١٣١٣:١٥:٥٣١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣١:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٣:١٢١٣:١٥:٤٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:١٦٠٠:٣١:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٢:١٢١٣:١٥:٣٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣١:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣١:١٤١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:٣٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٠:١٦١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٠:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٩:١٩١٣:١٥:١٧٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣٠:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٥:١١٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٠:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٩:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٥:٠١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٩:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٩:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٤:٥١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٨:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٣:١٥١٣:١٤:٤٩٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٨:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٨:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢١:٤٢١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٨:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٠:١٥١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٨:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٩:٣٣١٣:١٤:٤٧٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٨:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٨:٥٣١٣:١٤:٤٨٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٧:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٨:١٤١٣:١٤:٥٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٧:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٧:٣٦١٣:١٤:٥٢٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٧:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٧:٠٠١٣:١٤:٥٥٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٧:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٦:٢٥١٣:١٤:٥٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٧:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٤٠٦:١٥:٥٢١٣:١٥:٠٣٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢٧:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٥:٢٠١٣:١٥:٠٧٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٧:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:٥٠١٣:١٥:١٢٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٤:٢١١٣:١٥:١٨٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره کاولی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دره کاولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره کاولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره کاولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دره کاولی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره کاولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دره کاولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دره کاولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره کاولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره کاولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره کاولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره کاولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاولی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٦:٥٣١٣:٢١:٠٩١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٢:٥٧٠٠:٣٨:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢٠:٥٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١١:٤٤٠٠:٣٨:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٨:١٢١٣:٢٠:٣٧١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٣٠٠٠:٣٨:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٨:٥٢١٣:٢٠:٢٠١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:٣٧:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٩:٣١١٣:٢٠:٠٣١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٣٧:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٠:١٠١٣:١٩:٤٦١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٣٧:٣٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٠:٤٩١٣:١٩:٢٨١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٧:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥١:٢٩١٣:١٩:١٠١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣٧:١٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٢:٠٧١٣:١٨:٥١١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٣٧:٠٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٢:٤٦١٣:١٨:٣٣١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٣٥٠٠:٣٦:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٣:٢٥١٣:١٨:١٤١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:١٦٠٠:٣٦:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٤:٠٤١٣:١٧:٥٤١٩:٤١:١٤١٩:٥٨:٥٧٠٠:٣٦:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٤:٤٢١٣:١٧:٣٥١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٣٨٠٠:٣٦:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٥:٢٠١٣:١٧:١٥١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:١٨٠٠:٣٥:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٥:٥٩١٣:١٦:٥٥١٩:٣٧:١٩١٩:٥٤:٥٨٠٠:٣٥:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٦:٣٧١٣:١٦:٣٤١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٣٨٠٠:٣٥:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٧:١٥١٣:١٦:١٤١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:١٧٠٠:٣٥:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٧:٥٣١٣:١٥:٥٣١٩:٣٣:٢١١٩:٥٠:٥٧٠٠:٣٤:٤٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٨:٣١١٣:١٥:٣٢١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٣٥٠٠:٣٤:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٦:٥٩:٠٩١٣:١٥:١١١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:١٤٠٠:٣٤:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٦:٥٩:٤٧١٣:١٤:٥٠١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٣:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٠:٢٥١٣:١٤:٢٨١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣١٠٠:٣٣:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠١:٠٣١٣:١٤:٠٧١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٩٠٠:٣٣:٢٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠١:٤٢١٣:١٣:٤٥١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٤٨٠٠:٣٣:٠٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٣:٢٤١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٢٦٠٠:٣٢:٤٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٢:٥٨١٣:١٣:٠٢١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٠٤٠٠:٣٢:٢٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٣:٣٦١٣:١٢:٤١١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:٤٢٠٠:٣٢:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٤:١٤١٣:١٢:١٩١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٢١٠٠:٣١:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٤:٥٣١٣:١١:٥٨١٩:١٨:٣٣١٩:٣٥:٥٩٠٠:٣١:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:٠٥:٣١١٣:١١:٣٧١٩:١٧:١١١٩:٣٤:٣٧٠٠:٠١:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٦:١٠١٢:١١:١٥١٨:١٥:٥٠١٨:٣٣:١٦٢٣:٣٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره کاولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاولی روستای دره کاولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاولی روستای دره کاولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره کاولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره کاولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره کاولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره کاولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره کاولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره کاولی

روستای دره کاولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره کاولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره کاولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره کاولی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره کاولی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دره کاولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره کاولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره کاولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره کاولی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره کاولی
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره کاولی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره کاولی
افق شرعی امروز فردا دره کاولی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره کاولی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره کاولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره کاولی
زمان پخش اذان زنده به افق دره کاولی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره کاولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو