جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره کاولی

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دره کاولی


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٦

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره کاولی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای دره کاولی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دره کاولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره کاولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حكیم هندی
هر كسی گمان می‌كند فقط ساعت خودش، زمان درست را نشان می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره کاولی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره کاولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره کاولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره کاولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره کاولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره کاولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٨:٢٥١٣:١٦:٣١١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٧:٢١١٣:١٦:٢٠١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:١٠٠٠:٣٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٦:١٧١٣:١٦:١١١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٥:١٤١٣:١٦:٠١١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٤٣٠٠:٣١:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٤:١٣١٣:١٥:٥٣١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٣:١٢١٣:١٥:٤٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:١٦٠٠:٣١:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٢:١٢١٣:١٥:٣٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣١:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣١:١٤١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:٣٠:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٠:١٦١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٠:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٩:١٩١٣:١٥:١٧٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣٠:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٥:١١٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٠:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٩:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٥:٠١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٩:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٩:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٩:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٤:٥١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٨:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٣:١٥١٣:١٤:٤٩٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٨:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٨:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢١:٤٢١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٨:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٠:١٥١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٨:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٩:٣٣١٣:١٤:٤٧٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٨:٥٣١٣:١٤:٤٨٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٨:١٤١٣:١٤:٥٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٧:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٧:٣٦١٣:١٤:٥٢٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٧:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٧:٠٠١٣:١٤:٥٥٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٦:٢٥١٣:١٤:٥٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٧:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٤٠٦:١٥:٥٢١٣:١٥:٠٣٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٥:٢٠١٣:١٥:٠٧٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٧:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:٥٠١٣:١٥:١٢٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره کاولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره کاولی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دره کاولی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره کاولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره کاولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دره کاولی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٢:٤٥٠٧:١٩:٢١١٢:١٩:٤٤١٧:٢٠:١١١٧:٣٩:٣٦٢٣:٣٦:٣٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٠٨٠٧:١٩:٤١١٢:٢٠:١٤١٧:٢٠:٥٠١٧:٤٠:١٥٢٣:٣٧:٠٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٢٩٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٠:٤٣١٧:٢١:٣١١٧:٤٠:٥٥٢٣:٣٧:٤٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٣:٤٨٠٧:٢٠:١٦١٢:٢١:١٢١٧:٢٢:١٣١٧:٤١:٣٦٢٣:٣٨:١٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢٠:٣١١٢:٢١:٤١١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٢:١٨٢٣:٣٨:٤٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٢٣٠٧:٢٠:٤٥١٢:٢٢:٠٩١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٣:٠١٢٣:٣٩:٠٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٣٩٠٧:٢٠:٥٦١٢:٢٢:٣٧١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٣:٤٥٢٣:٣٩:٣٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٣:٠٤١٧:٢٥:١١١٧:٤٤:٣٠٢٣:٤٠:٠٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢١:١٤١٢:٢٣:٣٢١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٥:١٦٢٣:٤٠:٣٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢١:٢٠١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٦:٠٢٢٣:٤١:٠٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٤:٢٥١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٦:٥٠٢٣:٤١:٣٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢١:٢٧١٢:٢٤:٥٠١٧:٢٨:٢٤١٧:٤٧:٣٨٢٣:٤٢:٠٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢١:٢٧١٢:٢٥:١٦١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٢٧٢٣:٤٢:٢٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢١:٢٦١٢:٢٥:٤٠١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٩:١٦٢٣:٤٢:٥٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٦:٠٥١٧:٣٠:٥٧١٧:٥٠:٠٦٢٣:٤٣:٢٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢١:١٩١٢:٢٦:٢٨١٧:٣١:٥٠١٧:٥٠:٥٧٢٣:٤٣:٤٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢١:١٣١٢:٢٦:٥١١٧:٣٢:٤٣١٧:٥١:٤٨٢٣:٤٤:١٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢١:٠٤١٢:٢٧:١٣١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٣٩٢٣:٤٤:٤٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٠:٥٤١٢:٢٧:٣٥١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٣:٣٢٢٣:٤٥:٠٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٠:٤٣١٢:٢٧:٥٦١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٤:٢٤٢٣:٤٥:٢٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢٠:٢٩١٢:٢٨:١٧١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:١٧٢٣:٤٥:٥٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٠:١٤١٢:٢٨:٣٧١٧:٣٧:١٥١٧:٥٦:١٠٢٣:٤٦:١٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:١٦٠٧:١٩:٥٧١٢:٢٨:٥٦١٧:٣٨:١٠١٧:٥٧:٠٤٢٣:٤٦:٣٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٠٤٠٧:١٩:٣٨١٢:٢٩:١٤١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٧:٥٨٢٣:٤٦:٥٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٩:١٧١٢:٢٩:٣٢١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٨:٥٢٢٣:٤٧:٢٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٣٧٠٧:١٨:٥٥١٢:٢٩:٤٩١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٩:٤٦٢٣:٤٧:٤٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٨:٣١١٢:٣٠:٠٥١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:٤١٢٣:٤٨:٠٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٠٣٠٧:١٨:٠٦١٢:٣٠:٢٠١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٣٥٢٣:٤٨:١٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:٣٨١٢:٣٠:٣٥١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٣٠٢٣:٤٨:٣٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٧:٠٩١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٣:٢٥٢٣:٤٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره کاولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دره کاولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دره کاولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره کاولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره کاولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره کاولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره کاولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاولی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٩:١٧١٢:٢٩:٣٢١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٨:٥٢٢٣:٤٧:٢٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٧٠٧:١٨:٥٥١٢:٢٩:٤٩١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٩:٤٦٢٣:٤٧:٤٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٨:٣١١٢:٣٠:٠٥١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:٤١٢٣:٤٨:٠٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:١٨:٠٦١٢:٣٠:٢٠١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٣٥٢٣:٤٨:١٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:٣٨١٢:٣٠:٣٥١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٣٠٢٣:٤٨:٣٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٧:٠٩١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٣:٢٥٢٣:٤٨:٥٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٠٠٧:١٦:٣٩١٢:٣١:٠٢١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٤:٢٠٢٣:٤٩:١٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:١٦:٠٧١٢:٣١:١٤١٧:٤٦:٤١١٨:٠٥:١٤٢٣:٤٩:٢٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٥:٣٣١٢:٣١:٢٥١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٦:٠٩٢٣:٤٩:٤٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٤:٥٧١٢:٣١:٣٦١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٧:٠٤٢٣:٤٩:٥٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٣٠٧:١٤:٢٠١٢:٣١:٤٥١٧:٤٩:٣١١٨:٠٧:٥٨٢٣:٥٠:٠٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٢٠٧:١٣:٤٢١٢:٣١:٥٤١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٨:٥٣٢٣:٥٠:١٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٣:٠٢١٢:٣٢:٠٢١٧:٥١:٢٤١٨:٠٩:٤٧٢٣:٥٠:٣٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٢:٢٠١٢:٣٢:٠٩١٧:٥٢:٢١١٨:١٠:٤١٢٣:٥٠:٤١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠١٠٧:١١:٣٧١٢:٣٢:١٦١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٣٥٢٣:٥٠:٥٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٠:٥٢١٢:٣٢:٢١١٧:٥٤:١٣١٨:١٢:٢٩٢٣:٥٠:٥٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٠:٠٦١٢:٣٢:٢٦١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٢٢٢٣:٥١:٠٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٥٠٧:٠٩:١٩١٢:٣٢:٣٠١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:١٦٢٣:٥١:١٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٤٠٧:٠٨:٣٠١٢:٣٢:٣٣١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:٠٩٢٣:٥١:٢٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:٠٧:٤٠١٢:٣٢:٣٥١٧:٥٧:٥٤١٨:١٦:٠٢٢٣:٥١:٢٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:٠٦:٤٩١٢:٣٢:٣٧١٧:٥٨:٤٨١٨:١٦:٥٤٢٣:٥١:٢٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٥:٥٧١٢:٣٢:٣٧١٧:٥٩:٤٣١٨:١٧:٤٦٢٣:٥١:٣٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٥:٠٣١٢:٣٢:٣٧١٨:٠٠:٣٧١٨:١٨:٣٨٢٣:٥١:٣٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٤:٠٨١٢:٣٢:٣٧١٨:٠١:٣١١٨:١٩:٣٠٢٣:٥١:٣٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٣:١٢١٢:٣٢:٣٥١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٢٢٢٣:٥١:٣٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٢:١٤١٢:٣٢:٣٣١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:١٣٢٣:٥١:٣٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠١:١٦١٢:٣٢:٣٠١٨:٠٤:١٠١٨:٢٢:٠٤٢٣:٥١:٣٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٠:١٦١٢:٣٢:٢٦١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٢:٥٥٢٣:٥١:٣٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٦:٥٩:١٦١٢:٣٢:٢٢١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٣:٤٥٢٣:٥١:٣٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٦:٥٨:١٤١٢:٣٢:١٧١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٣٥٢٣:٥١:٣٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره کاولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاولی روستای دره کاولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دره کاولی روستای دره کاولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره کاولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره کاولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره کاولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره کاولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره کاولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره کاولی

روستای دره کاولی بر روی نقشه

روستای دره کاولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره کاولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره کاولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره کاولی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دره کاولی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دره کاولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره کاولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره کاولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره کاولی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دره کاولی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره کاولی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره کاولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره کاولی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره کاولی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره کاولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دره کاولی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دره کاولی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره کاولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو