جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دره پیدنی سیاه شیر


اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٥٤

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای دره پیدنی سیاه شیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره پیدنی سیاه شیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره پیدنی سیاه شیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارلو
گویاترین زبان، عمل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره پیدنی سیاه شیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره پیدنی سیاه شیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره پیدنی سیاه شیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره پیدنی سیاه شیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره پیدنی سیاه شیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٣:٢٣١٣:١٠:٠٤١٩:٣٧:١٤١٩:٥٤:٤٦٠٠:٢٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٩:٤٩١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٢٧٠٠:٢٨:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤١:٠٧١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٠٧٠٠:٢٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٠:٠٠١٣:٠٩:٢١١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٤٨٠٠:٢٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٨:٥٤١٣:٠٩:٠٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٣٠٠٠:٢٧:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:١١٠٠:٢٦:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٦:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢٦:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٨:١٨١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٥:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٣:٣٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٥:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٥:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣١:٣١١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٥:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٤:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٤:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٧:١٧١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٤:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٣:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٣:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٣:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٣:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٢:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٦:٢٩١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٦:٢٤١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١١٠٠:٢٢:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٢:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٦:١٧١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٣٧٠٠:٢١:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٩:٠١١٣:٠٦:١٤١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢١:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٨:١٦١٣:٠٦:١٢١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢١:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٦:١٠١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢١:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره پیدنی سیاه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره پیدنی سیاه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره پیدنی سیاه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره پیدنی سیاه شیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره پیدنی سیاه شیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره پیدنی سیاه شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره پیدنی سیاه شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره پیدنی سیاه شیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره پیدنی سیاه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره پیدنی سیاه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره پیدنی سیاه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره پیدنی سیاه شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره پیدنی سیاه شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره پیدنی سیاه شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره پیدنی سیاه شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره پیدنی سیاه شیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١١:١٦١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٠:٢٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٠:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٠:١٩١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٠:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٠:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٠:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٠:١٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٠:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٠:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٠:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٠:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٠:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٠:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٠:٣٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٠:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٠:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢١:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٨:٤٤٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢١:٠٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٨:٥٦٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢١٠٠:٢١:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢١:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٩:١٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢١:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢١:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢١:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٢:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٦:١١١٣:١٠:٠٩٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٢:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:١٦١٣:١٠:٢٢٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٢:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٢٢١٣:١٠:٣٥٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٢:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٠:٤٨٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٢:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٦:٣٩١٣:١١:٠١٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٣:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٦:٤٩١٣:١١:١٤٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٣:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٧:٠٠١٣:١١:٢٧٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره پیدنی سیاه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره پیدنی سیاه شیر روستای دره پیدنی سیاه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره پیدنی سیاه شیر روستای دره پیدنی سیاه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره پیدنی سیاه شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره پیدنی سیاه شیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره پیدنی سیاه شیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره پیدنی سیاه شیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره پیدنی سیاه شیر

روستای دره پیدنی سیاه شیر بر روی نقشه

روستای دره پیدنی سیاه شیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره پیدنی سیاه شیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره پیدنی سیاه شیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره پیدنی سیاه شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره پیدنی سیاه شیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره پیدنی سیاه شیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره پیدنی سیاه شیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دره پیدنی سیاه شیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره پیدنی سیاه شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره پیدنی سیاه شیر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره پیدنی سیاه شیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره پیدنی سیاه شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره پیدنی سیاه شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره پیدنی سیاه شیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو