جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره نیل

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دره نیل


اذان صبح: ٠٥:٠٣:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٥١

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره نیل (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای دره نیل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره نیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره نیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره نیل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره نیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره نیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره نیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره نیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره نیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:١٤١٢:٤٥:٤٦١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٠٢٠٠:٠٤:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٥:٣٦١٩:١٩:١٦١٩:٣٦:٣٨٠٠:٠٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١١:٢٧١٢:٤٥:٢٧١٩:١٩:٥١١٩:٣٧:١٤٠٠:٠٤:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٠:٣٥١٢:٤٥:١٨١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٧:٥١٠٠:٠٣:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٩:٤٤١٢:٤٥:١٠١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٢٨٠٠:٠٣:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٨:٥٤١٢:٤٥:٠٢١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٠٥٠٠:٠٣:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٤٢٠٠:٠٣:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٧:١٦١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:١٩٠٠:٠٢:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٦:٢٨١٢:٤٤:٤٢١٩:٢٣:١٩١٩:٤٠:٥٦٠٠:٠٢:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٥:٤٢١٢:٤٤:٣٧١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٣٣٠٠:٠٢:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤٤:٣٢١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:١٠٠٠:٠٢:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٤:١٢١٢:٤٤:٢٧١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٤:٢٣١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٢٥٠٠:٠١:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠١:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤٤:١٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠١:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠١:٢٥١٢:٤٤:١٤١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:١٧٠٠:٠١:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٤:١٣١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠١:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤٤:١٢١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٣٢٠٠:٠١:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٤:١١١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠١:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٤:١١١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠١:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٤:١٢١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٠:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٤:١٣١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٧:١٩١٢:٤٤:١٥١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٤:١٧١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٠:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٦:٢٠١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٥١٠٠:٠٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤٤:٢٤١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٤:٣٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٤٠٠٠:٠٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٤:٣٦١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره نیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره نیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره نیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره نیل

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دره نیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره نیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره نیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دره نیل

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره نیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره نیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره نیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره نیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره نیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره نیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره نیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره نیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره نیل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢١:٥٥١٢:٥٠:٣٤١٩:١٨:٥٠١٩:٣٥:٥٦٠٠:١٠:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٠:١٨١٩:١٧:٤٨١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٠:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٠:٠٢١٩:١٦:٤٦١٩:٣٣:٤٩٠٠:١٠:٠٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٣:٢٣١٢:٤٩:٤٦١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٤٥٠٠:٠٩:٥١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٣:٥٢١٢:٤٩:٢٩١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:٤٠٠٠:٠٩:٣٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٤:٢١١٢:٤٩:١١١٩:١٣:٣٦١٩:٣٠:٣٤٠٠:٠٩:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٤:٥٠١٢:٤٨:٥٤١٩:١٢:٣٢١٩:٢٩:٢٨٠٠:٠٩:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٥:١٩١٢:٤٨:٣٥١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:٢٢٠٠:٠٩:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٥:٤٨١٢:٤٨:١٧١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:١٥٠٠:٠٨:٤٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٦:١٦١٢:٤٧:٥٨١٩:٠٩:١٥١٩:٢٦:٠٧٠٠:٠٨:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٦:٤٥١٢:٤٧:٣٩١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٠٠٠٠:٠٨:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٧:١٣١٢:٤٧:٢٠١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٣:٥١٠٠:٠٨:٠٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٧:٤١١٢:٤٧:٠٠١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٢:٤٣٠٠:٠٧:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٢٨:٠٩١٢:٤٦:٤٠١٩:٠٤:٤٧١٩:٢١:٣٤٠٠:٠٧:٣٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٢٨:٣٧١٢:٤٦:٢٠١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٢٤٠٠:٠٧:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٢٩:٠٥١٢:٤٦:٠٠١٩:٠٢:٣٠١٩:١٩:١٥٠٠:٠٦:٥٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٢٩:٣٣١٢:٤٥:٣٩١٩:٠١:٢١١٩:١٨:٠٥٠٠:٠٦:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٠:٠٠١٢:٤٥:١٩١٩:٠٠:١٢١٩:١٦:٥٤٠٠:٠٦:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٠:٢٨١٢:٤٤:٥٨١٨:٥٩:٠٢١٩:١٥:٤٤٠٠:٠٦:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٠:٥٥١٢:٤٤:٣٧١٨:٥٧:٥٣١٩:١٤:٣٣٠٠:٠٥:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣١:٢٣١٢:٤٤:١٥١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:٢٣٠٠:٠٥:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣١:٥٠١٢:٤٣:٥٤١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:١٢٠٠:٠٥:١٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٢:١٨١٢:٤٣:٣٣١٨:٥٤:٢٢١٩:١١:٠١٠٠:٠٤:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٢:٤٥١٢:٤٣:١١١٨:٥٣:١٢١٩:٠٩:٥٠٠٠:٠٤:٣٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٣:١٣١٢:٤٢:٥٠١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٨:٣٩٠٠:٠٤:١٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٣:٤٠١٢:٤٢:٢٨١٨:٥٠:٥١١٩:٠٧:٢٨٠٠:٠٣:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٤:٠٨١٢:٤٢:٠٧١٨:٤٩:٤٠١٩:٠٦:١٧٠٠:٠٣:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٤:٣٦١٢:٤١:٤٥١٨:٤٨:٣٠١٩:٠٥:٠٦٠٠:٠٣:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٣٥:٠٣١٢:٤١:٢٤١٨:٤٧:١٩١٩:٠٣:٥٥٠٠:٠٣:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٣٥:٣١١٢:٤١:٠٢١٨:٤٦:٠٩١٩:٠٢:٤٤٢٣:٣٢:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٣٥:٥٩١١:٤٠:٤١١٧:٤٤:٥٨١٨:٠١:٣٣٢٣:٠٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره نیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره نیل روستای دره نیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره نیل روستای دره نیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره نیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره نیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره نیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره نیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره نیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره نیل

روستای دره نیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره نیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره نیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره نیل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره نیل + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دره نیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره نیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره نیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره نیل رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره نیل دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره نیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره نیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره نیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره نیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دره نیل دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دره نیل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دره نیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره نیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو