جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره نظرکیخا


اذان صبح: ٠٥:٢٨:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٢٧:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٥

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای دره نظرکیخا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره نظرکیخا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره نظرکیخا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل ساگان
معجون قدرت عظیم و نادانی عظیم، فاجعه ای عظیم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره نظرکیخا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره نظرکیخا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره نظرکیخا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره نظرکیخا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره نظرکیخا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٢:٢٠١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٨:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٢:١١١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٨:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٨:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠١:٥٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٩:٥٧١٣:٠١:٤٦١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٧:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤١٠٦:١٩:٠١١٣:٠١:٣٩١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٨:٠٥١٣:٠١:٣٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٧:١٠١٣:٠١:٢٦١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٦:١٧١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٥:٢٤١٣:٠١:١٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٣٣١٣:٠١:١١١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٣:٤٣١٣:٠١:٠٧١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٢:٥٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٢:٠٦١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٨٠٦:١١:٢٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٥:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٠:٥٦١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٣٠٠:١٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٥٧٠٠:١٥:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤١٠٠:١٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٤:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٥١٠٠:١٤:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠١:٠١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٤:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠١:٠٤١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:١٦٠٠:١٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠١:٠٨١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٤:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٤:١٥١٣:٠١:١٢١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠١:١٦١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:١٥١٣:٠١:٢١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٤:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره نظرکیخا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره نظرکیخا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره نظرکیخا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره نظرکیخا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دره نظرکیخا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره نظرکیخا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره نظرکیخا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دره نظرکیخا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره نظرکیخا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دره نظرکیخا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دره نظرکیخا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره نظرکیخا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره نظرکیخا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره نظرکیخا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره نظرکیخا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره نظرکیخا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٤:١٦١٣:٠٧:١٨١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٥:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٤:٥٣١٣:٠٧:٠٢١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٥:٠١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٦:٤٦١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:١٨٠٠:٢٤:٥١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٦:٢٩١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٠٦٠٠:٢٤:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٦:١٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٥٣٠٠:٢٤:٣٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٥:٥٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٣٩٠٠:٢٤:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٧:٥٩١٣:٠٥:٣٧١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٢٥٠٠:٢٤:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٨:٣٥١٣:٠٥:١٩١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٠٠٠:٢٣:٥٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٩:١٢١٣:٠٥:٠١١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٥٥٠٠:٢٣:٤٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٩:٤٩١٣:٠٤:٤٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٣٩٠٠:٢٣:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٠:٢٥١٣:٠٤:٢٣١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٢٣٠٠:٢٣:١٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤١:٠١١٣:٠٤:٠٣١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٠٧٠٠:٢٣:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٣:٤٤١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٥٠٠٠:٢٢:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٣:٢٤١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٣٢٠٠:٢٢:٣٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٢:٥٠١٣:٠٣:٠٤١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:١٥٠٠:٢٢:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٣:٢٦١٣:٠٢:٤٣١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٥٧٠٠:٢٢:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٤:٠٢١٣:٠٢:٢٣١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٣٨٠٠:٢١:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٤:٣٨١٣:٠٢:٠٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:٢٠٠٠:٢١:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٥:١٣١٣:٠١:٤١١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٠١٠٠:٢١:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٥:٤٩١٣:٠١:٢٠١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٤٢٠٠:٢٠:٥٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٦:٢٥١٣:٠٠:٥٩١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٢٣٠٠:٢٠:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٧:٠١١٣:٠٠:٣٧١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٠٤٠٠:٢٠:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٧:٣٦١٣:٠٠:١٦١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٤٥٠٠:٢٠:٠١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٤٨:١٢١٢:٥٩:٥٥١٩:١١:٠٨١٩:٢٨:٢٥٠٠:١٩:٤٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٤٨:٤٨١٢:٥٩:٣٣١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:٠٦٠٠:١٩:٢٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٩:٢٤١٢:٥٩:١٢١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٤٦٠٠:١٩:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٠:٠٠١٢:٥٨:٥٠١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٢٧٠٠:١٨:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٠:٣٦١٢:٥٨:٢٩١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٣:٠٧٠٠:١٨:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥١:١٢١٢:٥٨:٠٧١٩:٠٤:٣٤١٩:٢١:٤٨٠٠:١٨:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥١:٤٨١٢:٥٧:٤٦١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:٢٩٢٣:٤٧:٥١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٢:٢٤١١:٥٧:٢٥١٨:٠١:٥٦١٨:١٩:١٠٢٣:١٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره نظرکیخا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره نظرکیخا روستای دره نظرکیخا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره نظرکیخا روستای دره نظرکیخا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره نظرکیخا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره نظرکیخا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره نظرکیخا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره نظرکیخا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره نظرکیخا

روستای دره نظرکیخا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره نظرکیخا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره نظرکیخا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دره نظرکیخا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره نظرکیخا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دره نظرکیخا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره نظرکیخا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره نظرکیخا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره نظرکیخا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره نظرکیخا
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره نظرکیخا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دره نظرکیخا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره نظرکیخا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو