جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره نظرکیخا


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٣
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٥٦
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٥

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای دره نظرکیخا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره نظرکیخا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره نظرکیخا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مصطفی كمال پاشا
آینده متعلق به كسانی است كه در آرزوی آن هستند و به آن ایمان دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره نظرکیخا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره نظرکیخا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره نظرکیخا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره نظرکیخا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره نظرکیخا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:١١٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٤:٥٠١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٣١٠٠:٢٢:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٦:١١١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:١٤٠٠:٢٢:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٥:٠١١٣:٠٤:٢١١٩:٣٤:١١١٩:٥١:٥٧٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٤:٠٧١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢١:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٢:٤٥١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢١:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣١:٣٧١٣:٠٣:٤١١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٠٦٠٠:٢١:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٩:٢٥١٣:٠٣:١٦١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٠:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٩:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٩:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٢:٣١١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٩:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٢:٢١١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١١٠٠:١٨:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٢:١٢١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٨:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٨:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٥٤١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٨:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:١٠١٣:٠١:٤٦١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٧:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:١٣١٣:٠١:٣٩١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٧:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:١٧١٣:٠١:٣٢١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٧:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٠١:٢٦١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٧:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٦:٢٩١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٦:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٥:٣٦١٣:٠١:١٥١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٦:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٤:٤٤١٣:٠١:١١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٦:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٣:٥٤١٣:٠١:٠٧١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٦:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٣:٠٥١٣:٠١:٠٣١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٢:١٧١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٥:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٣٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٠:٥٦١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:١٨٠٠:١٥:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٠:٠١١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٢٠٠:١٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره نظرکیخا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره نظرکیخا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره نظرکیخا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره نظرکیخا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره نظرکیخا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره نظرکیخا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره نظرکیخا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره نظرکیخا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره نظرکیخا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره نظرکیخا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره نظرکیخا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره نظرکیخا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره نظرکیخا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره نظرکیخا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره نظرکیخا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره نظرکیخا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٤:١٥١٣:٠١:١٢١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٤:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠١:١٦١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٤:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:١٥١٣:٠١:٢١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٤:٢٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٤:٢٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٤:٢٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٥٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٤:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠١:٣٤١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٤١٠٠:١٤:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠١:١٣١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٤:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٤:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٢:١١٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٤:٢٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٤:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٤:٣٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:١٩٠٠:١٤:٣٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٤:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٤:٤٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٤:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٥:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٥٧٠٠:١٥:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٥:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٥:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٥:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٥:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٥:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٦:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٤:٥٥٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٦:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٥:٠٨٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:١٦٠٠:١٦:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٥:٢١٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٦:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٦:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:١٠٠٠:١٧:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٧:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٦:١٣٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره نظرکیخا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره نظرکیخا روستای دره نظرکیخا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره نظرکیخا روستای دره نظرکیخا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره نظرکیخا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره نظرکیخا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره نظرکیخا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره نظرکیخا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره نظرکیخا

روستای دره نظرکیخا بر روی نقشه

روستای دره نظرکیخا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره نظرکیخا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره نظرکیخا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره نظرکیخا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره نظرکیخا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره نظرکیخا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره نظرکیخا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دره نظرکیخا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره نظرکیخا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره نظرکیخا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره نظرکیخا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دره نظرکیخا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره نظرکیخا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره نظرکیخا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو