جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره مدون

دشمن زیاری | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دره مدون


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٢٢
اذان ظهر: ١٣:١١:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٣

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره مدون (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای دره مدون)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای دره مدون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره مدون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص) ‌
رفیق را با رفیقش می‌سنجند. (یعنی كسی كه دوستش مؤمن باشد، خودش را نیز مؤمن حساب می‌كنند ولی كسی كه دوستش، ‌انسان فاسدی باشد خودش را نیز شخص بدی به شمار می‌آورند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره مدون

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره مدون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره مدون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره مدون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره مدون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره مدون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٢:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٧:٥٤١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٢:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٢:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٥:١١١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢١:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢١:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢١:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢١:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٤:٤١١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٠:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٠:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٠:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٠:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٠:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٤:١٦١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٩:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٤:١٢١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٩:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٩:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٦٠٠:١٩:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:١٩٠٠:١٩:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٤:١٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٩:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٨:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٨:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:١٠٠٠:١٨:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١١:٣١١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٨:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٨:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٤:١٠١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٦٠٠:١٨:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٤:١٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٨:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٤:١٧١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٨:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٨:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٨:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره مدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره مدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره مدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره مدون

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای دره مدون

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره مدون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره مدون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای دره مدون

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٤:٠٩٠٧:٠٣:٥٠١٣:١٣:١٨١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:٢٦٠٠:٣٣:٠٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٢:٣٥١٣:١٣:٠٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٠٦٠٠:٣٢:٤٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠١:٢٠١٣:١٢:٤٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٢:١٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٠:٠٥١٣:١٢:٢٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٢٥٠٠:٣١:٥٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٨:٤٤٠٦:٥٨:٥١١٣:١٢:٠٦١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٠٤٠٠:٣١:٣٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٢٢٠٦:٥٧:٣٧١٣:١١:٤٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٤٠٠:٣١:١٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٦:٢٢١٣:١١:٣٠١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٢٣٠٠:٣٠:٥٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٥:٠٨١٣:١١:١٢١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٠٣٠٠:٣٠:٣١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٣:٥٥١٣:١٠:٥٥١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٠:٠٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٢:٤١١٣:١٠:٣٧١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٢٣٠٠:٢٩:٤٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥١:٢٨١٣:١٠:٢٠١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٠٢٠٠:٢٩:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٠:١٥١٣:١٠:٠٣١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٩:٠٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٩:٠٣١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٢٢٠٠:٢٨:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٩:٢٩١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠٢٠٠:٢٨:٢٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٦:٣٩١٣:٠٩:١٣١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٤٣٠٠:٢٧:٥٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٥:٢٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢٧:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٤:١٧١٣:٠٨:٤١١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٧:١٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٣:٠٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٤٤٠٠:٢٦:٥٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤١:٥٨١٣:٠٨:١٠١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٦:٣٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٦:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٧:٤١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٤٧٠٠:٢٥:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٨:٣٢١٣:٠٧:٢٧١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٥:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٧:١٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٥:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٧:٠٠١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:٢٤:٥٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٤:٣٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٤:٠٨١٣:٠٦:٣٤١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٤:١٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٣:٥٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٦:١١١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٣:٣٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٥:٥٩١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٣:١٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٢٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره مدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای دره مدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای دره مدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره مدون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره مدون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای دره مدون

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره مدون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره مدون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای دره مدون

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١١:١٩١٢:١٥:٠٦١٨:١٩:٢١١٨:٣٦:٢٩٠٠:٠٥:٠٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٩٠٧:١٠:٠٤١٣:١٤:٤٨١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٠٩٠٠:٣٤:٤٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٠٠٧:٠٨:٥٠١٣:١٤:٣٠١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٧:٤٨٠٠:٣٤:٢٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٠٠٧:٠٧:٣٥١٣:١٤:١٢١٩:٢١:١٨١٩:٣٨:٢٨٠٠:٣٤:٠٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٠٠٧:٠٦:٢٠١٣:١٣:٥٤١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٠٧٠٠:٣٣:٤٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٠٠٧:٠٥:٠٥١٣:١٣:٣٦١٩:٢٢:٣٦١٩:٣٩:٤٧٠٠:٣٣:٢٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٩٠٧:٠٣:٥٠١٣:١٣:١٨١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:٢٦٠٠:٣٣:٠٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٢:٣٥١٣:١٣:٠٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٠٦٠٠:٣٢:٤٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠١:٢٠١٣:١٢:٤٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٢:١٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٠:٠٥١٣:١٢:٢٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٢٥٠٠:٣١:٥٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٤٠٦:٥٨:٥١١٣:١٢:٠٦١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٠٤٠٠:٣١:٣٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٢٠٦:٥٧:٣٧١٣:١١:٤٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٤٠٠:٣١:١٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٦:٢٢١٣:١١:٣٠١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٢٣٠٠:٣٠:٥٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٥:٠٨١٣:١١:١٢١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٠٣٠٠:٣٠:٣١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٣:٥٥١٣:١٠:٥٥١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٠:٠٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٢:٤١١٣:١٠:٣٧١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٢٣٠٠:٢٩:٤٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥١:٢٨١٣:١٠:٢٠١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٠٢٠٠:٢٩:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٠:١٥١٣:١٠:٠٣١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٩:٠٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٩:٠٣١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٢٢٠٠:٢٨:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٩:٢٩١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠٢٠٠:٢٨:٢٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٦:٣٩١٣:٠٩:١٣١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٤٣٠٠:٢٧:٥٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٥:٢٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢٧:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٤:١٧١٣:٠٨:٤١١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٧:١٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٣:٠٧١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٤٤٠٠:٢٦:٥٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤١:٥٨١٣:٠٨:١٠١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٦:٣٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٦:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٧:٤١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٤٧٠٠:٢٥:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٨:٣٢١٣:٠٧:٢٧١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٥:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٧:١٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٥:١٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٧:٠٠١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:٢٤:٥٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره مدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای دره مدون روستای دره مدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای دره مدون روستای دره مدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره مدون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره مدون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره مدون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره مدون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره مدون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره مدون

روستای دره مدون بر روی نقشه

روستای دره مدون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره مدون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره مدون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره مدون
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای دره مدون + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای دره مدون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره مدون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره مدون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره مدون رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا دره مدون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دره مدون
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دره مدون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره مدون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره مدون
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دره مدون دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره مدون
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره مدون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره مدون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو