جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره لمدره

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دره لمدره


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٤٧
اذان ظهر: ١١:٥٩:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٤١
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥٩

پنج شنبه ١٤ آذر ١٣٩٨
٠٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره لمدره (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ آذر ٩٨ روستای دره لمدره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دره لمدره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره لمدره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
در قبرها (و عاقبت انسان كه سرازیر قبر می¬شود) بیندیش و از قیامت، پند بگیر (كه انسان باید پاسخ¬گوی تمام اعمال بد خود باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره لمدره

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره لمدره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره لمدره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره لمدره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره لمدره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره لمدره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٧:١٤١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٤:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٣:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٣:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٢:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٢:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٦:١٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٢:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢١:١٩١٣:٠٦:١٠١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٢:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢١:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٦:٠١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:١٥٠٠:٢١:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٢١:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢١:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٧:١٩١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢١:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٥:٥١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٠:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٥:١١١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٠:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٣:٥١١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٠:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٣:١٣١٣:٠٥:٥١١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٠:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٠:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١١:٢٨١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٠:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١١٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٩:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٩:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٩:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره لمدره

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره لمدره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره لمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره لمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره لمدره

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره لمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره لمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره لمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره لمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره لمدره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره لمدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره لمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره لمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره لمدره

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤١:٥٩١١:٥٥:٢٧١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٠٨٢٣:١٤:١٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٢:٥١١١:٥٥:٤٣١٧:٠٨:٢١١٧:٢٦:٥١٢٣:١٤:٢٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٣:٤٢١١:٥٦:٠٠١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٦:٣٦٢٣:١٤:٣٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٤:٣٣١١:٥٦:١٨١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٦:٢٢٢٣:١٤:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٦:٣٦١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:١١٢٣:١٥:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٦:١٥١١:٥٦:٥٦١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٦:٠١٢٣:١٥:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٧:٠٥١١:٥٧:١٥١٧:٠٧:١٣١٧:٢٥:٥٢٢٣:١٥:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٧:٥٥١١:٥٧:٣٦١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٥:٤٥٢٣:١٥:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٨:٤٥١١:٥٧:٥٧١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٥:٤١٢٣:١٦:١٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٩:٣٥١١:٥٨:١٩١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٥:٣٧٢٣:١٦:٣٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٠:٢٣١١:٥٨:٤٢١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٥:٣٦٢٣:١٦:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥١:١٢١١:٥٩:٠٥١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٥:٣٦٢٣:١٧:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥١:٥٩١١:٥٩:٢٩١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٥:٣٨٢٣:١٧:٣٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٢:٤٧١١:٥٩:٥٣١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٥:٤١٢٣:١٧:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٣:٣٣١٢:٠٠:١٨١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٥:٤٦٢٣:١٨:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٤:١٩١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٥:٥٣٢٣:١٨:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٥:٠٤١٢:٠١:٠٩١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٦:٠١٢٣:١٩:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٥:٤٨١٢:٠١:٣٦١٧:٠٧:١٦١٧:٢٦:١٢٢٣:١٩:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٦:٣٢١٢:٠٢:٠٣١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٦:٢٣٢٣:١٩:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٧:١٤١٢:٠٢:٣٠١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٦:٣٧٢٣:٢٠:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٧:٥٦١٢:٠٢:٥٧١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٦:٥٢٢٣:٢٠:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٨:٣٧١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٠٨٢٣:٢١:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٩:١٧١٢:٠٣:٥٤١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:٢٦٢٣:٢١:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٩:٥٦١٢:٠٤:٢٢١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:٤٦٢٣:٢٢:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٤:٥١١٧:٠٩:٠٥١٧:٢٨:٠٧٢٣:٢٢:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠١:١٠١٢:٠٥:٢٠١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٨:٣٠٢٣:٢٣:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠١:٤٦١٢:٠٥:٥٠١٧:٠٩:٥١١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٣:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:٢٠١٢:٠٦:١٩١٧:١٠:١٧١٧:٢٩:١٩٢٣:٢٤:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠٦:٤٩١٧:١٠:٤٤١٧:٢٩:٤٦٢٣:٢٤:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٣:٢٥١٢:٠٧:١٩١٧:١١:١٢١٧:٣٠:١٥٢٣:٢٥:٠١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره لمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره لمدره روستای دره لمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره لمدره روستای دره لمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره لمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره لمدره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره لمدره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره لمدره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره لمدره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره لمدره

روستای دره لمدره بر روی نقشه

روستای دره لمدره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره لمدره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره لمدره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره لمدره
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دره لمدره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دره لمدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره لمدره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره لمدره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره لمدره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره لمدره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره لمدره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دره لمدره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره لمدره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره لمدره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره لمدره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره لمدره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره لمدره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره لمدره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو