جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره لمدره

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دره لمدره


اذان صبح: ٠٤:٣١:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٢:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٣

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره لمدره (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای دره لمدره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دره لمدره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره لمدره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئو نیكولایویچ تولستوی
فرق انسان و سگ در آن است كه اگر به سگی غذا بدهی، هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره لمدره

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره لمدره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره لمدره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره لمدره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره لمدره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره لمدره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٤:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٧:١٤١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٤:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٣:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٣:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٢:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٢:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٦:١٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢١:١٩١٣:٠٦:١٠١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٢:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢١:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٦:٠١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:١٥٠٠:٢١:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٥٨٠٠:٢١:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢١:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٧:١٩١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢١:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٥:٥١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٠:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٥:١١١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٠:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٠:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٣:٥١١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٣:١٣١٣:٠٥:٥١١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٠:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٠:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٠:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١١:٢٨١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٠:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١١٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٩:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٩:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره لمدره

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دره لمدره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره لمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره لمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دره لمدره

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره لمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره لمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره لمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره لمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره لمدره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره لمدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره لمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره لمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره لمدره

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٦:٢٠١٣:١١:٢٤٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٣:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٦:٣٤١٣:١١:٣٧٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٣:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٦:٤٩١٣:١١:٥٠٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٣:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٢:٠٣٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٣:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٢:١٦٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٢:٢٨٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٤:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٢:٤١٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٢٤:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٢:٥٣٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٤:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٣:٠٥٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٥:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٣:١٧٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٥:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٩:٣١١٣:١٣:٢٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٥:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٣:٤٠٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٥:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٠:٢٢١٣:١٣:٥١٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٦:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٠:٤٨١٣:١٤:٠٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٦:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١١:١٦١٣:١٤:١٢٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٦:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٩٠٦:١١:٤٤١٣:١٤:٢٢٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٦:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٢:١٣١٣:١٤:٣١٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٧:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٢:٤٢١٣:١٤:٤١٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٢٧:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٣:١٢١٣:١٤:٤٩٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٧:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٣:٤٣١٣:١٤:٥٨٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢٧:٥١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٤:١٥١٣:١٥:٠٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٨:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٤:٤٧١٣:١٥:١٣٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٨:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٥:١٩١٣:١٥:٢٠٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٨:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١٥:٢٦٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٨:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٦:٢٦١٣:١٥:٣٢٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٨:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٧:٠٠١٣:١٥:٣٧٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٩:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٧:٣٥١٣:١٥:٤٢٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٩:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٨:١٠١٣:١٥:٤٦٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٩:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٨:٤٥١٣:١٥:٥٠٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٩:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٩:٢١١٣:١٥:٥٣٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٩:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٩:٥٧١٣:١٥:٥٦٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٣٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره لمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره لمدره روستای دره لمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره لمدره روستای دره لمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره لمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره لمدره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره لمدره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره لمدره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره لمدره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره لمدره

روستای دره لمدره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره لمدره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره لمدره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره لمدره
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دره لمدره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای دره لمدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره لمدره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره لمدره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره لمدره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دره لمدره دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دره لمدره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره لمدره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دره لمدره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره لمدره
افق شرعی امروز فردا دره لمدره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره لمدره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره لمدره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره لمدره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو