جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره لابود

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره لابود


اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٩
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره لابود (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دره لابود)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره لابود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره لابود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ با شخص بدگو و بد زبان دشمن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره لابود

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره لابود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره لابود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره لابود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره لابود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره لابود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠١:١٧١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠١:٠٧١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢١:٢١١٣:٠٠:٥٨١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١٧٠٠:١٧:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٠:٤٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٦:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣١٠٠:١٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٦:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٦:٣١١٣:٠٠:١٩١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٠:١٣١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٥:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٥:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٥:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٤:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:١١:١٨١٢:٥٩:٥١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٤:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٤:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٤:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١٤٠٠:١٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٥٨٠٠:١٣:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:١٨٠٠:١٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لابود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لابود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لابود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره لابود

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره لابود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره لابود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره لابود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره لابود

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره لابود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره لابود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره لابود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره لابود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره لابود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره لابود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره لابود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره لابود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره لابود

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٣:٢٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٣:١٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٣:٣٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٣:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٣:٥٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:١٤١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٤:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٤:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٧:١١١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٤:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٧:٥١١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٤:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٤:٣٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٤:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٤:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٩:٣١١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٤:٤٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٤:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٩:١٩١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٤:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٩:١٢١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٤:٥٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٤:٥٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٤:٥٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٦٠٠:٢٤:٥٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٨:٣٨١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٤:٥٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٤:٥٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٨:١٨١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٤:٤٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٤:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٤:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٤:٣٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٧:٣١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٤:٣٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٧:١٨١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٤:٢٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢٤:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٤:١٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣١:٣١١٣:٠٦:٣٦١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٤:٠٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٦:٢١١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره لابود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره لابود روستای دره لابود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره لابود روستای دره لابود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره لابود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره لابود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره لابود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره لابود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره لابود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره لابود

روستای دره لابود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره لابود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره لابود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره لابود
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره لابود + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دره لابود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره لابود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره لابود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره لابود رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره لابود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره لابود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره لابود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره لابود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره لابود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دره لابود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره لابود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره لابود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره لابود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو