جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره لابود

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره لابود


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٧

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره لابود (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای دره لابود)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره لابود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره لابود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

دیل كارنگی
بگذارید هر كس بر مبنای باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت كند، نه اینكه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره لابود

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره لابود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره لابود ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره لابود (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره لابود ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره لابود ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٣:٣٧١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢١:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٤:٤٥١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٨٠٠:٢١:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٠١٠٠:٢٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٢:٥٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٤٤٠٠:٢٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:١٧١٣:٠٢:٤١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:١٢٠٠:١٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٢:١٦١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥٥٠٠:١٩:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٣٩٠٠:١٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٦:٥١١٣:٠١:٥٢١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٢٣٠٠:١٨:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠١:٤٠١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٨:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠١:٢٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٨:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠١:١٩١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٧:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٧:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٧:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٦:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:١٩٠٠:١٦:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٦:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٠:١٣١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٥:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٤:٠١١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٥:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٣:٠٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٥:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٢:١٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:١١:٢٩١٢:٥٩:٥١١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٤:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٨:٢٣١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٩٠٠:١٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره لابود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره لابود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره لابود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره لابود

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره لابود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره لابود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره لابود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره لابود

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره لابود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره لابود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره لابود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره لابود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره لابود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره لابود

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره لابود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره لابود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره لابود

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٣:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٣:٠٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:١٤١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٣:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٠:٢١٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٣:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٣:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٣:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٤١٠٠:١٣:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٣:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٥٦٠٠:١٣:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٣:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:١٧١٣:٠١:١٦٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٣:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١٣:١٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٣:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٣:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٣:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٣:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٣:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٣:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٣:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٤:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٤:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٤:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٣:٣٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٤:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٣:٤٣٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٤:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٣:٥٥٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٤:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٤:٠٨٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٠٠٠٠:١٥:١١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٤:٢١٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٩٠٠:١٥:٢٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٤:٣٥٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٥:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٤:٤٨٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٥١٠٠:١٥:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٥:٠١٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره لابود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره لابود روستای دره لابود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره لابود روستای دره لابود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره لابود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره لابود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره لابود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره لابود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره لابود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره لابود

روستای دره لابود بر روی نقشه

روستای دره لابود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره لابود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره لابود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره لابود
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره لابود + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره لابود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره لابود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره لابود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره لابود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دره لابود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دره لابود
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره لابود دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره لابود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره لابود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره لابود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره لابود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره لابود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره لابود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو