جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره فتح علی آقا


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٥٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دره فتح علی آقا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره فتح علی آقا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره فتح علی آقا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
یك شیوه‌ی پرورش افراد پخته این است كه مسئولیتی به دوش آنها بگذاریم، با فرض اینكه می‌توانند از پس آن برآیند و بگذاریم برای انجام آن تلاش كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره فتح علی آقا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره فتح علی آقا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره فتح علی آقا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره فتح علی آقا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره فتح علی آقا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٩:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٢:١٤١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:١٨٠٠:١٨:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٢:٠٥١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٨:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:٤٧١٣:٠١:٥٦١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٨:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠١:٤٨١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣١٠٠:١٨:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٩:٥٠١٣:٠١:٤٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:٥٤١٣:٠١:٣٣١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٠٠٠٠:١٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٧:٥٨١٣:٠١:٢٦١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٧:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٧:٠٣١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:١٠١٣:٠١:١٤١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٦:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:١٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٦:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٣٦١٣:٠١:٠١١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٦:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:١١٠٠:١٥:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٠٠٦:١١:١٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٥:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٠٨٠٠:١٥:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٥٢٠٠:١٥:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٥:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٤:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٠:٥١١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٤:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:١٢٠٠:١٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠١:٠٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١١٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠١:٠٦١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠١:١٠١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:١٧٠٠:١٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠١:١٥١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره فتح علی آقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره فتح علی آقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره فتح علی آقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره فتح علی آقا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره فتح علی آقا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره فتح علی آقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره فتح علی آقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره فتح علی آقا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره فتح علی آقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره فتح علی آقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره فتح علی آقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره فتح علی آقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره فتح علی آقا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره فتح علی آقا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره فتح علی آقا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره فتح علی آقا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٤:١٦١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٤:٤٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٤:٥٣١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٤:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٥:٣١١٣:١١:٠٠٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٠٩١٣:١١:٠٠٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٥:١٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٦:٤٧١٣:١١:٠٠٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٥:٢١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٧:٢٥١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٥:٢٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٨:٠٤١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٥:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٨:٤٣١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٥:٤٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٥:٤٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٠:٠١١٣:١٠:٥٠٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٥:٥٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٥:٥٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢١:١٩١٣:١٠:٤٢١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٦:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٥٨١٣:١٠:٣٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٦:٠٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٠:٣١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٦:٠٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٣:١٧١٣:١٠:٢٥١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٦:٠٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٠:١٨١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٦:١٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٠:١١١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٦:١١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٥:١٤١٣:١٠:٠٣١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٦:١١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٦:١٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٦:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٩:٣٥١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٦:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٦:٠٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٩:١٤١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٦:٠١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢٥:٥٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٥:٥٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٥:٤٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٥:٤١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٨:١١١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٥:٣٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٥:٢٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٥:٢١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:٣٢١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٥:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره فتح علی آقا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره فتح علی آقا روستای دره فتح علی آقا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره فتح علی آقا روستای دره فتح علی آقا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره فتح علی آقا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره فتح علی آقا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره فتح علی آقا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره فتح علی آقا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره فتح علی آقا

روستای دره فتح علی آقا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره فتح علی آقا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره فتح علی آقا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دره فتح علی آقا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره فتح علی آقا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دره فتح علی آقا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره فتح علی آقا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره فتح علی آقا
افق شرعی امروز فردا دره فتح علی آقا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره فتح علی آقا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره فتح علی آقا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره فتح علی آقا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره فتح علی آقا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره فتح علی آقا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو