جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره ظهر

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز دره ظهر


اذان صبح: ٠٥:١١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٠
اذان ظهر: ١١:٤٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٠١

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
٠٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره ظهر (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ بهمن ٩٨ روستای دره ظهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دره ظهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره ظهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق)

حضرت فاطمه (س)
همانا حقیقت و واقعیّت تمام سعادت ها و رستگارى ها در دوستى علىّ علیه السلام در زمان حیات و پس از رحلتش خواهدبود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره ظهر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره ظهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره ظهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره ظهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره ظهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره ظهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٤:٣٨١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤٩:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٣:٢٠١٢:٣٤:٢٨١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:٤٩٢٣:٤٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٤:١٨١٩:١٦:٥٤١٩:٣٥:٣٩٢٣:٤٩:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥١:٠٨١٢:٣٤:٠٩١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٢٨٢٣:٤٨:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٤:٠٠١٩:١٨:٢٩١٩:٣٧:١٨٢٣:٤٨:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٣:٥٢١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٣:٣٠١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٣٨٢٣:٤٧:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٧:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٣:١٨١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:١٨٢٣:٤٧:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٣:١٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٦:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٢:٠١١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٥٧٢٣:٤٦:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٦:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٠:١٢١٢:٣٣:٠١١٩:٢٦:١٩١٩:٤٥:٣٦٢٣:٤٦:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٥:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٢:٥٦١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٥:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:٠٤٢٣:٤٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤٥:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٢:٥٣١٩:٣٠:١٠١٩:٤٩:٤٢٢٣:٤٥:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٥:١٧١٢:٣٢:٥٣١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٣٠٢٣:٤٥:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٢:٥٤١٩:٣١:٤١١٩:٥١:١٩٢٣:٤٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٣٣:٤٩١٢:٣٢:٥٥١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٢:٠٦٢٣:٤٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٢:٥٧١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٣:٤٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٣٢:٢٨١٢:٣٢:٥٩١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٣:٤١٢٣:٤٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٣:٠٢١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣١:١٢١٢:٣٣:٠٦١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٥:١٤٢٣:٤٤:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٥٠٥:٣٠:٣٦١٢:٣٣:١٠١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٦:٠٠٢٣:٤٤:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٣:١٤١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٤٦٢٣:٤٤:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣١٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣٣:١٩١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٣١٢٣:٤٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره ظهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره ظهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره ظهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره ظهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره ظهر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره ظهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره ظهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره ظهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:٤٢١١:٤٩:٠٨١٧:٠٠:٥٥١٧:١٩:٥٣٢٣:٠٦:٣١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٧:٠٧١١:٤٩:٢٠١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٥١٢٣:٠٦:٤٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٦:٣٠١١:٤٩:٣٢١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:٤٨٢٣:٠٧:٠١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٥:٥٢١١:٤٩:٤٢١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٤٦٢٣:٠٧:١٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٥:١٢١١:٤٩:٥٢١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٤٣٢٣:٠٧:٢٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٤:٣٠١١:٥٠:٠١١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٤:٤٠٢٣:٠٧:٤١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:٤٧١١:٥٠:٠٩١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٥:٣٨٢٣:٠٧:٥٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:٠٣١١:٥٠:١٦١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٦:٣٥٢٣:٠٨:٠٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:١٧١١:٥٠:٢٣١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٣١٢٣:٠٨:١٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣١:٢٩١١:٥٠:٢٨١٧:٠٩:٥١١٧:٢٨:٢٨٢٣:٠٨:٢١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٠:٤٠١١:٥٠:٣٣١٧:١٠:٥٠١٧:٢٩:٢٥٢٣:٠٨:٢٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٩:٥٠١١:٥٠:٣٧١٧:١١:٤٩١٧:٣٠:٢١٢٣:٠٨:٣٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٨:٥٨١١:٥٠:٤٠١٧:١٢:٤٧١٧:٣١:١٧٢٣:٠٨:٤٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٨:٠٥١١:٥٠:٤٢١٧:١٣:٤٥١٧:٣٢:١٣٢٣:٠٨:٤٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٧:١٠١١:٥٠:٤٤١٧:١٤:٤٣١٧:٣٣:٠٩٢٣:٠٨:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٦:١٤١١:٥٠:٤٥١٧:١٥:٤٠١٧:٣٤:٠٤٢٣:٠٨:٥٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٥:١٧١١:٥٠:٤٥١٧:١٦:٣٨١٧:٣٥:٠٠٢٣:٠٨:٥٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٤:١٩١١:٥٠:٤٤١٧:١٧:٣٥١٧:٣٥:٥٥٢٣:٠٩:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٣:٢٠١١:٥٠:٤٢١٧:١٨:٣٢١٧:٣٦:٤٩٢٣:٠٩:٠٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:١٩١١:٥٠:٤٠١٧:١٩:٢٨١٧:٣٧:٤٤٢٣:٠٩:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢١:١٧١١:٥٠:٣٧١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٨:٣٨٢٣:٠٩:٠٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:١٤١١:٥٠:٣٤١٧:٢١:٢٠١٧:٣٩:٣٢٢٣:٠٩:٠١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٩:١٠١١:٥٠:٢٩١٧:٢٢:١٦١٧:٤٠:٢٦٢٣:٠٨:٥٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:٠٦١١:٥٠:٢٤١٧:٢٣:١١١٧:٤١:١٩٢٣:٠٨:٥٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:٠٠١١:٥٠:١٩١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٢:١٣٢٣:٠٨:٥٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٥:٥٣١١:٥٠:١٢١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٠٦٢٣:٠٨:٤٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٤:٤٥١١:٥٠:٠٥١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٣:٥٨٢٣:٠٨:٤٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٣:٣٦١١:٤٩:٥٨١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٤:٥١٢٣:٠٨:٣٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٢:٢٦١١:٤٩:٥٠١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٥:٤٣٢٣:٠٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره ظهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره ظهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره ظهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره ظهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره ظهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دره ظهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره ظهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره ظهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دره ظهر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٠:٣٥١١:٤٧:٣٨١٦:٥٤:٥٩١٧:١٤:١١٢٣:٠٤:٤٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٠:١١١١:٤٧:٥٥١٦:٥٥:٥٨١٧:١٥:٠٨٢٣:٠٥:٠٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٩:٤٤١١:٤٨:١١١٦:٥٦:٥٧١٧:١٦:٠٤٢٣:٠٥:٢٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٩:١٦١١:٤٨:٢٧١٦:٥٧:٥٦١٧:١٧:٠٢٢٣:٠٥:٣٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٨:٤٦١١:٤٨:٤١١٦:٥٨:٥٦١٧:١٧:٥٩٢٣:٠٥:٥٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٨:١٥١١:٤٨:٥٥١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:٥٦٢٣:٠٦:١٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:٤٢١١:٤٩:٠٨١٧:٠٠:٥٥١٧:١٩:٥٣٢٣:٠٦:٣١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٧:٠٧١١:٤٩:٢٠١٧:٠١:٥٥١٧:٢٠:٥١٢٣:٠٦:٤٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٦:٣٠١١:٤٩:٣٢١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:٤٨٢٣:٠٧:٠١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٥:٥٢١١:٤٩:٤٢١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٤٦٢٣:٠٧:١٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٥:١٢١١:٤٩:٥٢١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٤٣٢٣:٠٧:٢٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٤:٣٠١١:٥٠:٠١١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٤:٤٠٢٣:٠٧:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:٤٧١١:٥٠:٠٩١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٥:٣٨٢٣:٠٧:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:٠٣١١:٥٠:١٦١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٦:٣٥٢٣:٠٨:٠٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:١٧١١:٥٠:٢٣١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٣١٢٣:٠٨:١٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣١:٢٩١١:٥٠:٢٨١٧:٠٩:٥١١٧:٢٨:٢٨٢٣:٠٨:٢١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٠:٤٠١١:٥٠:٣٣١٧:١٠:٥٠١٧:٢٩:٢٥٢٣:٠٨:٢٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٩:٥٠١١:٥٠:٣٧١٧:١١:٤٩١٧:٣٠:٢١٢٣:٠٨:٣٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٨:٥٨١١:٥٠:٤٠١٧:١٢:٤٧١٧:٣١:١٧٢٣:٠٨:٤٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٨:٠٥١١:٥٠:٤٢١٧:١٣:٤٥١٧:٣٢:١٣٢٣:٠٨:٤٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٧:١٠١١:٥٠:٤٤١٧:١٤:٤٣١٧:٣٣:٠٩٢٣:٠٨:٥٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٦:١٤١١:٥٠:٤٥١٧:١٥:٤٠١٧:٣٤:٠٤٢٣:٠٨:٥٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٥:١٧١١:٥٠:٤٥١٧:١٦:٣٨١٧:٣٥:٠٠٢٣:٠٨:٥٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٤:١٩١١:٥٠:٤٤١٧:١٧:٣٥١٧:٣٥:٥٥٢٣:٠٩:٠١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٣:٢٠١١:٥٠:٤٢١٧:١٨:٣٢١٧:٣٦:٤٩٢٣:٠٩:٠٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:١٩١١:٥٠:٤٠١٧:١٩:٢٨١٧:٣٧:٤٤٢٣:٠٩:٠٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢١:١٧١١:٥٠:٣٧١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٨:٣٨٢٣:٠٩:٠٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:١٤١١:٥٠:٣٤١٧:٢١:٢٠١٧:٣٩:٣٢٢٣:٠٩:٠١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٩:١٠١١:٥٠:٢٩١٧:٢٢:١٦١٧:٤٠:٢٦٢٣:٠٨:٥٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:٠٦١١:٥٠:٢٤١٧:٢٣:١١١٧:٤١:١٩٢٣:٠٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره ظهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دره ظهر روستای دره ظهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دره ظهر روستای دره ظهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره ظهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره ظهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره ظهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره ظهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره ظهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره ظهر

روستای دره ظهر بر روی نقشه

روستای دره ظهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره ظهر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره ظهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره ظهر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دره ظهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای دره ظهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره ظهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره ظهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره ظهر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره ظهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره ظهر
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دره ظهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره ظهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره ظهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دره ظهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره ظهر
افق شرعی امروز فردا دره ظهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره ظهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو