جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره ظهر

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز دره ظهر

اذان صبح: ٠٥:٠٠:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:١٦
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥١
غروب آفتاب: ١٨:٣٥:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٥٣:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٤٣

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره ظهر (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای دره ظهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دره ظهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره ظهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

وودرو ویلسون
دوستی، تنها پیوندی است كه می تواند همه ی دنیا را با هم نگاه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره ظهر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره ظهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره ظهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره ظهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره ظهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دره ظهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٥:٣٣١٢:٣٦:٣٤١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٦:٢٥٢٣:٥٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٤:١٨١٢:٣٦:٢٠١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٠٤١٢:٣٦:٠٦١٩:٠٩:٤١١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٢:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠١:٥٠١٢:٣٥:٥٢١٩:١٠:٢٧١٩:٢٨:٥١٢٣:٥١:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٠:٣٧١٢:٣٥:٣٩١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥١:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٩:٢٥١٢:٣٥:٢٧١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٢٩٢٣:٥١:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٥:١٤١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:١٨٢٣:٥٠:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٥:٠٢١٩:١٣:٣٤١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٣٤:٥١١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥٠:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٤:٤٠١٩:١٥:٠٨١٩:٣٣:٤٦٢٣:٤٩:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٤:٣٠١٩:١٥:٥٥١٩:٣٤:٣٦٢٣:٤٩:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٤:٢٠١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٩:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٤:١٠١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:١٥٢٣:٤٨:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٤:٠١١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٠٥٢٣:٤٨:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٣:٥٣١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٨:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٣:٤٥١٩:١٩:٥٠١٩:٣٨:٤٤٢٣:٤٨:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٧:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٣:٣٠١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤٧:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٢:١٢١٩:٤١:١٤٢٣:٤٧:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٤:٠٨١٢:٣٣:١٨١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٢:٠٤٢٣:٤٧:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٣:١٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٣:٤٤٢٣:٤٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤١:١٩١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٦:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣٣:٠١١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٢٤٢٣:٤٦:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٩:٣٢١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٦:١٣٢٣:٤٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٨:٤٠١٢:٣٢:٥٦١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٥٢٢٣:٤٥:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣٧:٠١١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٤١٢٣:٤٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٦:١٤١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:٣٠٢٣:٤٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره ظهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره ظهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره ظهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره ظهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دره ظهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره ظهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره ظهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دره ظهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دره ظهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دره ظهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دره ظهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره ظهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره ظهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره ظهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای دره ظهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره ظهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره ظهر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دره ظهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره ظهر روستای دره ظهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره ظهر روستای دره ظهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دره ظهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره ظهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دره ظهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره ظهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره ظهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دره ظهر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٢:٥٨١٢:٣٩:٢١١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:٣٧٢٣:٥٥:٣٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٣:٤١١٢:٣٩:٠٥١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٢١٢٣:٥٥:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٤:٢٤١٢:٣٨:٤٩١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٠٣٢٣:٥٥:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٥:٠٦١٢:٣٨:٣٣١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٤٥٢٣:٥٥:١٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٥:٤٩١٢:٣٨:١٦١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٢٦٢٣:٥٥:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٧:٥٨١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٠٧٢٣:٥٤:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٧:١٤١٢:٣٧:٤١١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٤٧٢٣:٥٤:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٧:٥٦١٢:٣٧:٢٢١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٢٦٢٣:٥٤:٣١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٨:٣٨١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٣:٠٥٢٣:٥٤:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٩:٢٠١٢:٣٦:٤٥١٩:٠٣:٣٧١٩:٢١:٤٤٢٣:٥٤:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٠:٠٢١٢:٣٦:٢٦١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:٢٢٢٣:٥٣:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٠:٤٤١٢:٣٦:٠٧١٩:٠٠:٥٦١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٣:٤٠
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١١:٢٦١٢:٣٥:٤٧١٨:٥٩:٣٥١٩:١٧:٣٧٢٣:٥٣:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٢:٠٨١٢:٣٥:٢٧١٨:٥٨:١٣١٩:١٦:١٤٢٣:٥٣:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٢:٥٠١٢:٣٥:٠٧١٨:٥٦:٥١١٩:١٤:٥٠٢٣:٥٢:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٣:٣١١٢:٣٤:٤٧١٨:٥٥:٢٩١٩:١٣:٢٦٢٣:٥٢:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٤:١٣١٢:٣٤:٢٦١٨:٥٤:٠٦١٩:١٢:٠٢٢٣:٥٢:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٥٤١٢:٣٤:٠٥١٨:٥٢:٤٣١٩:١٠:٣٨٢٣:٥٢:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٥:٣٦١٢:٣٣:٤٤١٨:٥١:٢٠١٩:٠٩:١٣٢٣:٥١:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٦:١٨١٢:٣٣:٢٣١٨:٤٩:٥٦١٩:٠٧:٤٩٢٣:٥١:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٦:٥٩١٢:٣٣:٠٢١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٦:٢٤٢٣:٥١:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٧:٤١١٢:٣٢:٤١١٨:٤٧:٠٩١٩:٠٤:٥٩٢٣:٥١:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٨:٢٣١٢:٣٢:٢٠١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٣:٣٤٢٣:٥٠:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٩:٠٥١٢:٣١:٥٩١٨:٤٤:٢٠١٩:٠٢:٠٨٢٣:٥٠:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٩:٤٦١٢:٣١:٣٧١٨:٤٢:٥٦١٩:٠٠:٤٣٢٣:٥٠:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٠:٢٨١٢:٣١:١٦١٨:٤١:٣١١٨:٥٩:١٨٢٣:٤٩:٥٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:١٠١٢:٣٠:٥٥١٨:٤٠:٠٧١٨:٥٧:٥٣٢٣:٤٩:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢١:٥٢١٢:٣٠:٣٣١٨:٣٨:٤٢١٨:٥٦:٢٧٢٣:٤٩:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٢:٣٤١٢:٣٠:١٢١٨:٣٧:١٧١٨:٥٥:٠٢٢٣:٤٩:٠١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٣:١٦١٢:٢٩:٥١١٨:٣٥:٥٣١٨:٥٣:٣٧٢٣:١٨:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٢٣:٥٩١١:٢٩:٣٠١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٢:١٢٢٢:٤٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره ظهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دره ظهر روستای دره ظهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دره ظهر روستای دره ظهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره ظهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره ظهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره ظهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره ظهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره ظهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره ظهر

روستای دره ظهر بر روی نقشه

روستای دره ظهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره ظهر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره ظهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره ظهر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دره ظهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای دره ظهر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دره ظهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره ظهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دره ظهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره ظهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره ظهر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره ظهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره ظهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره ظهر
زمان پخش اذان زنده به افق دره ظهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دره ظهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا دره ظهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره ظهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره ظهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره ظهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو