جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره شورسفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره شورسفلی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠١

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره شورسفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای دره شورسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دره شورسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره شورسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل یوحنا
بزرگ‌ترین محبتی كه شخص می‌تواند در حق دوستانش بكند، این است كه جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره شورسفلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره شورسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره شورسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره شورسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره شورسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره شورسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٥٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠١:٤٦١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠١:٣٧١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢١:٢٤١٣:٠١:٢٨١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٧:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:٢٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٩:٢٨١٣:٠١:١٢١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤١٠٠:١٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٥٠٦:١٨:٣١١٣:٠١:٠٥١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٦:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٦:٤١١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٦:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٥:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٣:١٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٥:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١١:٣٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٠:٥١١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٤:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٠:٢١١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٧٠٠:١٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٠:٢١١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٠١٠٠:١٤:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٤:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١١٠٠:١٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٤:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:١٨٠٠:١٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤١٠٠:١٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره شورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره شورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره شورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره شورسفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره شورسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره شورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره شورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره شورسفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره شورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره شورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره شورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره شورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره شورسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره شورسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره شورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره شورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره شورسفلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٧:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٧:٢٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٩:٥٨١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٧:٤١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٤٢٠٠:١٧:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٨:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٨:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠١:١١١٣:٠٧:١٢٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٨:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٥٩٠٠:١٨:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٥٩٠٠:١٩:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٩:٢٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:١٩:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٨:١٢٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٩:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٠:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٠:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:٤١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٠:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢١:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٩:١٢٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢١:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٩:٢١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢١:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:١٩٠٠:٢١:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٢:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٩:٤٥٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٢:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٩:٥١٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٢:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٢:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٠:٠٤٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٣:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٠:١٨١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٣:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٠:٥٣١٣:١٠:١٤٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٣:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١١:٢٩١٣:١٠:١٨٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٣:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٢:٠٥١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٣:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٢:٤١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٤:٠١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٣:١٨١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٤:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره شورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره شورسفلی روستای دره شورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره شورسفلی روستای دره شورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره شورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره شورسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره شورسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره شورسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره شورسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره شورسفلی

روستای دره شورسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره شورسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره شورسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره شورسفلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دره شورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دره شورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره شورسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره شورسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره شورسفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دره شورسفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره شورسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره شورسفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره شورسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دره شورسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره شورسفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره شورسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره شورسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره شورسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو