جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره شورسفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره شورسفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١١
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره شورسفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای دره شورسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره شورسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره شورسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جان ماكسول
در برخورد با یك مسئله یكی می گوید: "من تسلیم شدم"، در حالی كه دیگری در برخورد با همین مسئله ممكن است بگوید: "عجب فرصت جالبی!"

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره شورسفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره شورسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره شورسفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره شورسفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره شورسفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره شورسفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٤:١٦١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢٢:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٤:٠٢١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢١:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٣:٤٨١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:١٩٠٠:٢١:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٣:٣٤١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٠٢٠٠:٢١:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٤٥٠٠:٢٠:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٢:٥٥١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١١٠٠:٢٠:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٩:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٩:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٢:١٩١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢١٠٠:١٩:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٠٥٠٠:١٩:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠١:٥٨١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٤٩٠٠:١٨:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠١:٤٨١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٨:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠١:٣٨١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:١٧٠٠:١٨:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢١:٣٧١٣:٠١:٢٩١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٧:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠١:٢١١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٧:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٩:٤١١٣:٠١:١٣١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٧:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٤٤١٣:٠١:٠٥١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٧:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٦:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٦:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٠:٤١١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:١١٠٠:١٦:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٥:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:٤٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٩٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٠:١٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٥:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره شورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره شورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره شورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره شورسفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره شورسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره شورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره شورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره شورسفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره شورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره شورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره شورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره شورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره شورسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره شورسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره شورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره شورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره شورسفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٤:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤١٠٠:١٣:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٣:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٣:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٣:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠١:٣٠١٣:٠١:٠٦٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٣:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠١:٠٧١٣:٠١:١٣٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٣:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠١:٢١٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٣:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٣:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٣:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٤:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٤:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٤:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١١٠٠:١٤:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٤:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:١٥٠٠:١٤:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٤:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٤:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٤:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١١٠٠:١٤:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٥:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٥:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٤:٠٩٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٥:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٤:٢١٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:١٣٠٠:١٥:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٥:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٤:٤٧٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٦:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٥:٠٠٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:١٢٠٠:١٦:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٥:١٣٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٦:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٥:٢٧٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٦:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره شورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره شورسفلی روستای دره شورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره شورسفلی روستای دره شورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره شورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره شورسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره شورسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره شورسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره شورسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره شورسفلی

روستای دره شورسفلی بر روی نقشه

روستای دره شورسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره شورسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره شورسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره شورسفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره شورسفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره شورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره شورسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره شورسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره شورسفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره شورسفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره شورسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره شورسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره شورسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره شورسفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره شورسفلی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره شورسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره شورسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره شورسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو