جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دره شهر

دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دره شهر


اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٩
اذان ظهر: ١٣:١٩:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٥

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دره شهر (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر دره شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دره شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دره شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل یوحنا
در زندگی، سعادت در این است كه به آنچه می‌دانید، عمل كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دره شهر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دره شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دره شهر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دره شهر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دره شهر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره شهر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥١:٤٥١٣:٢٠:٤٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:١١٠٠:٣٧:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥٠:٣٢١٣:٢٠:٢٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٣٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:٢٠١٣:٢٠:١٣١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٣٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٠٨١٣:١٩:٥٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٣٠٠٠:٣٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٦:٥٦١٣:١٩:٤٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:١٦٠٠:٣٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٤٦١٣:١٩:٣٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٠٣٠٠:٣٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٩:٢٠١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٤٩٠٠:٣٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٣:٢٧١٣:١٩:٠٨١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٣٦٠٠:٣٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٢:١٩١٣:١٨:٥٦١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٢٣٠٠:٣٥:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٢٠٦:٤١:١٢١٣:١٨:٤٥١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:١٠٠٠:٣٤:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٨:٣٤١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٤:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٨:٢٤١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣٤:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٨:١٤١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٣١٠٠:٣٣:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٦:٥١١٣:١٨:٠٤١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٣:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٧:٥٥٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٠٥٠٠:٣٣:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٧:٤٧٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٥٣٠٠:٣٣:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣٢:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٧:٣١٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٢٨٠٠:٣٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣١:٤٦١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣٢:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٠:٤٨١٣:١٧:١٨٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٢:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٧:١٢٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣١:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣١:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٣١:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣١:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٦:١٧١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣٠:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٠:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٦:٤٩٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣٠:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٦:٤٨٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره شهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دره شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دره شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دره شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دره شهر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دره شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دره شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دره شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر دره شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دره شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دره شهر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٦:٥٤١٣:١٧:٠٤٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٩:٠٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:٢١١٣:١٧:٠٩٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٥:٥٠١٣:١٧:١٤٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٩:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٥:٢١١٣:١٧:١٩٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٨:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٤:٥٣١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٢٨:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٤:٢٦١٣:١٧:٣٢٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٨:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٤:٠١١٣:١٧:٣٩٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٢٥٠٠:٢٨:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٣:٣٨١٣:١٧:٤٧٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٢٨:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٣:١٦١٣:١٧:٥٥٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٢٨:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٢:٥٦١٣:١٨:٠٣٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٢٩:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٢:٣٧١٣:١٨:١٢٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٢٩:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٢:٢٠١٣:١٨:٢١٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٢٩:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:١٢:٠٤١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:١٣٠٠:٢٩:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١١:٥٠١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٢٩:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١١:٣٧١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٢٩:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:١١:٢٦١٣:١٩:٠١٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٢٩:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:١١:١٧١٣:١٩:١٢٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٢٩:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:١١:٠٩١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٧:٥٨٠٠:٢٩:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:١١:٠٢١٣:١٩:٣٤٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٢٩:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٠:٥٧١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٢٩:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٠:٥٤١٣:١٩:٥٨٢٠:٢٩:١٠٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٢٩:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:١٠:٥٢١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣٠:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:١٠:٥٢١٣:٢٠:٢٢٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:١٥٠٠:٣٠:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٠:٥٣١٣:٢٠:٣٥٢٠:٣٠:٢٣٢٠:٥٠:٣٩٠٠:٣٠:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٠:٥٦١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٠٢٠٠:٣٠:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:١١:٠٠١٣:٢١:٠٠٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٠:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١١:٠٦١٣:٢١:١٣٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣١:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:١١:١٣١٣:٢١:٢٦٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥٢:٠١٠٠:٣١:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:١١:٢١١٣:٢١:٤٠٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٢:١٩٠٠:٣١:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:١١:٣١١٣:٢١:٥٣٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٣١:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:١١:٤٣١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٢:٤٨٠٠:٣١:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دره شهر شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دره شهر شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دره شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دره شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دره شهر

دَرّه‌شهر یکی از شهرهای غربی ایران و کوهپایه کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس و مرکز شهرستان دره‌شهر است. این شهر درحاشیه رودخانه سیمره و در شرق حوزه جغرافیایی استان ایلام واقع شده‌است

شهر دره شهر در ویکیپدیا

شهر دره شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دره شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دره شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دره شهر بر روی نقشه

شهر دره شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دره شهر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دره شهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر دره شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دره شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دره شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره شهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره شهر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو