جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دره شهر

دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دره شهر


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:١٥
اذان مغرب: ١٧:٥٨:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٢٥

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دره شهر (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر دره شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر دره شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دره شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
بالاترین عبادت، سكوت است. (زیرا با سكوت از زبان و گناهان آن جلوگیری می‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر دره شهر

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دره شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دره شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دره شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دره شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٩:٤٩١٣:١٨:٣٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣٤:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٨:٤٤١٣:١٨:٢٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٥٦٠٠:٣٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٨:١٢١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٣:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٣٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٥:٣٣١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:١٨٠٠:٣٣:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٧:٤٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٣:٣١١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٣٢:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٧:٣١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣١:٣٣١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣٢:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤١٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٧:١٨٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣١:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٧:١٢٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣١:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣١:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣٠:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:١٥١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٠:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٠:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٦:٤٩٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣٠:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٥١١٣:١٦:٤٨٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٠:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٢:٠٦١٣:١٦:٤٧٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٩:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢١:٢٢١٣:١٦:٤٧٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٩:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٦:٤٨٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٩:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٩:٥٨١٣:١٦:٤٩٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٩:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٩:١٨١٣:١٦:٥١٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٨:٤٠١٣:١٦:٥٣٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٨:٠٣١٣:١٦:٥٦٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٩:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٧:٢٨١٣:١٧:٠٠٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٩:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٦:٥٤١٣:١٧:٠٤٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:٢١١٣:١٧:٠٩٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٩:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٥:٥٠١٣:١٧:١٤٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره شهر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دره شهر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دره شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دره شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دره شهر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٢:٢٩١٢:٢١:٤٦١٧:٢١:٠٦١٧:٤٠:٣٨٢٣:٣٨:٢٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٢:٤٩١٢:٢٢:١٥١٧:٢١:٤٥١٧:٤١:١٧٢٣:٣٨:٥٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٢:٤٤١٧:٢٢:٢٦١٧:٤١:٥٨٢٣:٣٩:٢٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٣:٢٤١٢:٢٣:١٣١٧:٢٣:٠٨١٧:٤٢:٣٩٢٣:٣٩:٥٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٣:٣٨١٢:٢٣:٤٢١٧:٢٣:٥٢١٧:٤٣:٢١٢٣:٤٠:٢٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٤:١٠١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٤:٠٤٢٣:٤٠:٥٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٤:٠٢١٢:٢٤:٣٨١٧:٢٥:٢١١٧:٤٤:٤٩٢٣:٤١:٢٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٤:١٢١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٥:٣٤٢٣:٤١:٥٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٥:٣٣١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٦:٢٠٢٣:٤٢:٢٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٤:٢٥١٢:٢٦:٠٠١٧:٢٧:٤٤١٧:٤٧:٠٧٢٣:٤٢:٥٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٦:٢٦١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٧:٥٥٢٣:٤٣:٢١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٦:٥٢١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:٤٣٢٣:٤٣:٤٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٧:١٧١٧:٣٠:١٣١٧:٤٩:٣٢٢٣:٤٤:١٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٤:٣٠١٢:٢٧:٤٢١٧:٣١:٠٥١٧:٥٠:٢٢٢٣:٤٤:٤٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٨:٠٦١٧:٣١:٥٧١٧:٥١:١٣٢٣:٤٥:١١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٤:٢١١٢:٢٨:٢٩١٧:٣٢:٥٠١٧:٥٢:٠٤٢٣:٤٥:٣٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٤:١٤١٢:٢٨:٥٢١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٢:٥٦٢٣:٤٦:٠٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٤:٠٦١٢:٢٩:١٥١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٦:٢٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٤:٤٠٢٣:٤٦:٥٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٣:٤٣١٢:٢٩:٥٨١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٥:٣٤٢٣:٤٧:١٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٣:٢٩١٢:٣٠:١٨١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٦:٢٧٢٣:٤٧:٤٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٣:١٣١٢:٣٠:٣٨١٧:٣٨:١٩١٧:٥٧:٢١٢٣:٤٨:٠٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٢٢:٥٥١٢:٣٠:٥٧١٧:٣٩:١٥١٧:٥٨:١٥٢٣:٤٨:٢٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٢:٣٥١٢:٣١:١٥١٧:٤٠:١٢١٧:٥٩:١٠٢٣:٤٨:٤٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٢٢٠٧:٢٢:١٤١٢:٣١:٣٣١٧:٤١:٠٩١٨:٠٠:٠٥٢٣:٤٩:٠٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:٠٧٠٧:٢١:٥١١٢:٣١:٥٠١٧:٤٢:٠٦١٨:٠١:٠٠٢٣:٤٩:٢٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢١:٢٧١٢:٣٢:٠٦١٧:٤٣:٠٣١٨:٠١:٥٥٢٣:٤٩:٤٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢١:٠٠١٢:٣٢:٢١١٧:٤٤:٠١١٨:٠٢:٥٠٢٣:٥٠:٠٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٠:٣٢١٢:٣٢:٣٦١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٤٦٢٣:٥٠:٢٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٠:٠٢١٢:٣٢:٥٠١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٤:٤١٢٣:٥٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دره شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دره شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر دره شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر دره شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دره شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر دره شهر

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٦٠٧:١٩:٥٧١٢:١٨:٤٧١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:١١٢٣:٣٥:٢٦
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٦٠٧:٢٠:٢٦١٢:١٩:١٧١٧:١٨:٠٨١٧:٣٧:٤٢٢٣:٣٥:٥٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:٢٠:٥٤١٢:١٩:٤٦١٧:١٨:٤٠١٧:٣٨:١٥٢٣:٣٦:٢٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:١١٠٧:٢١:٢٠١٢:٢٠:١٦١٧:١٩:١٥١٧:٣٨:٤٩٢٣:٣٦:٥٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٧٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٠:٤٦١٧:١٩:٥٠١٧:٣٩:٢٤٢٣:٣٧:٢٦
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٢:٠٨١٢:٢١:١٦١٧:٢٠:٢٧١٧:٤٠:٠١٢٣:٣٧:٥٦
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٢:٢٩١٢:٢١:٤٦١٧:٢١:٠٦١٧:٤٠:٣٨٢٣:٣٨:٢٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٢:٤٩١٢:٢٢:١٥١٧:٢١:٤٥١٧:٤١:١٧٢٣:٣٨:٥٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٢:٤٤١٧:٢٢:٢٦١٧:٤١:٥٨٢٣:٣٩:٢٧
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٣:٢٤١٢:٢٣:١٣١٧:٢٣:٠٨١٧:٤٢:٣٩٢٣:٣٩:٥٧
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٣:٣٨١٢:٢٣:٤٢١٧:٢٣:٥٢١٧:٤٣:٢١٢٣:٤٠:٢٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٤:١٠١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٤:٠٤٢٣:٤٠:٥٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٤:٠٢١٢:٢٤:٣٨١٧:٢٥:٢١١٧:٤٤:٤٩٢٣:٤١:٢٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٤:١٢١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٦:٠٨١٧:٤٥:٣٤٢٣:٤١:٥٥
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٥:٣٣١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٦:٢٠٢٣:٤٢:٢٤
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٤:٢٥١٢:٢٦:٠٠١٧:٢٧:٤٤١٧:٤٧:٠٧٢٣:٤٢:٥٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٦:٢٦١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٧:٥٥٢٣:٤٣:٢١
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٦:٥٢١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:٤٣٢٣:٤٣:٤٩
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٧:١٧١٧:٣٠:١٣١٧:٤٩:٣٢٢٣:٤٤:١٧
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٤:٣٠١٢:٢٧:٤٢١٧:٣١:٠٥١٧:٥٠:٢٢٢٣:٤٤:٤٤
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٨:٠٦١٧:٣١:٥٧١٧:٥١:١٣٢٣:٤٥:١١
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٤:٢١١٢:٢٨:٢٩١٧:٣٢:٥٠١٧:٥٢:٠٤٢٣:٤٥:٣٧
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٤:١٤١٢:٢٨:٥٢١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٢:٥٦٢٣:٤٦:٠٣
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٤:٠٦١٢:٢٩:١٥١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٦:٢٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٤:٤٠٢٣:٤٦:٥٣
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٣:٤٣١٢:٢٩:٥٨١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٥:٣٤٢٣:٤٧:١٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٣:٢٩١٢:٣٠:١٨١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٦:٢٧٢٣:٤٧:٤٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٣:١٣١٢:٣٠:٣٨١٧:٣٨:١٩١٧:٥٧:٢١٢٣:٤٨:٠٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٢٢:٥٥١٢:٣٠:٥٧١٧:٣٩:١٥١٧:٥٨:١٥٢٣:٤٨:٢٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٢:٣٥١٢:٣١:١٥١٧:٤٠:١٢١٧:٥٩:١٠٢٣:٤٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر دره شهر شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر دره شهر شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دره شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دره شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دره شهر

دَرّه‌شهر یکی از شهرهای غربی ایران و کوهپایه کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس و مرکز شهرستان دره‌شهر است. این شهر درحاشیه رودخانه سیمره و در شرق حوزه جغرافیایی استان ایلام واقع شده‌است

شهر دره شهر در ویکیپدیا

شهر دره شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دره شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دره شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دره شهر بر روی نقشه

شهر دره شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دره شهر
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر دره شهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر دره شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دره شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دره شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره شهر دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دره شهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دره شهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو