جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دره شهر

دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دره شهر


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٣٨:٤٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دره شهر (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر دره شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر دره شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دره شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
چیزی كه در راه مسلمانان، اذیّت و آزار به وجود می‌آورد را دور كن تا كارهای نیك تو زیاد شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دره شهر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دره شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دره شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دره شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دره شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٨:٤٤١٣:١٨:٢٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٥٦٠٠:٣٤:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٨:١٢١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٣:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٣٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٥:٣٣١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:١٨٠٠:٣٣:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٧:٤٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣٣:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٣:٣١١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٣٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٧:٣١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣١:٣٣١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣٢:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤١٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٧:١٨٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣١:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٧:١٢٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣١:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣١:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣١:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣١:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣٠:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:١٥١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٠:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٠:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٦:٤٩٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣٠:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٥١١٣:١٦:٤٨٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٠:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٢:٠٦١٣:١٦:٤٧٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٩:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢١:٢٢١٣:١٦:٤٧٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٩:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٦:٤٨٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٩:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٩:٥٨١٣:١٦:٤٩٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٩:١٨١٣:١٦:٥١٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٨:٤٠١٣:١٦:٥٣٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٨:٠٣١٣:١٦:٥٦٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٩:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٧:٢٨١٣:١٧:٠٠٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٩:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٦:٥٤١٣:١٧:٠٤٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٩:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:٢١١٣:١٧:٠٩٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٩:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٥:٥٠١٣:١٧:١٤٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره شهر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر دره شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دره شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دره شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر دره شهر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دره شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دره شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دره شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر دره شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دره شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دره شهر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٥٠٦:١١:٥٩١٣:٢٢:٢٢٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٣٢:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٢:١٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٣:١٤٠٠:٣٢:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٢:٢٩١٣:٢٢:٤٨٢٠:٣٣:٠٥٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٣٢:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٣:٠١٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٣:٣١٠٠:٣٢:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١٣:٠٣١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٣٣:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٣:٤٢٠٠:٣٣:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٣:٣٩٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٣٣:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٤:٠٥١٣:٢٣:٥١٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣٣:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٤:٠٣٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣٤:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٤:١٥٢٠:٣٣:٣٠٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٤:٢١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٥:١٦١٣:٢٤:٢٦٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٣٤:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٥:٤٢١٣:٢٤:٣٨٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٤:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٥:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٦:٣٧١٣:٢٤:٥٩٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٣:١٩٠٠:٣٥:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٧:٠٦١٣:٢٥:١٠٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٣:٠٨٠٠:٣٥:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٥:٢٠٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٢:٥٦٠٠:٣٥:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٨:٠٧١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣٢:٣٩٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٣٦:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٢:٢٧٠٠:٣٦:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٩:١٠١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٢:١٠٠٠:٣٦:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:١٩:٤٣١٣:٢٥:٥٥٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥١:٥١٠٠:٣٦:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٦:٠٣٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥١:٣٠٠٠:٣٧:١١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٢٠:٥١١٣:٢٦:١١٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٠٨٠٠:٣٧:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٦:١٧٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥٠:٤٤٠٠:٣٧:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٢٢:٠١١٣:٢٦:٢٤٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥٠:١٩٠٠:٣٧:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٤٩:٥١٠٠:٣٨:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٣:١٤١٣:٢٦:٣٥٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٤٩:٢٢٠٠:٣٨:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٣:٥١١٣:٢٦:٤٠٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٨:٥٢٠٠:٣٨:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٢٦:٤٤٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٨:٢٠٠٠:٣٨:٤٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٣٨:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٥:٤٥١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٧:١١٠٠:٣٩:١٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٦:٥٤٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٣٩:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دره شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دره شهر شهر دره شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر دره شهر شهر دره شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دره شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دره شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دره شهر

دَرّه‌شهر یکی از شهرهای غربی ایران و کوهپایه کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس و مرکز شهرستان دره‌شهر است. این شهر درحاشیه رودخانه سیمره و در شرق حوزه جغرافیایی استان ایلام واقع شده‌است

شهر دره شهر در ویکیپدیا

شهر دره شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دره شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دره شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دره شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دره شهر
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر دره شهر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر دره شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دره شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دره شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره شهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره شهر
زمان پخش اذان زنده به افق دره شهر
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دره شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره شهر
افق شرعی امروز فردا دره شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره شهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دره شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو