جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره سلیم

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره سلیم


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:١٤
اذان ظهر: ١٣:١١:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٢٥:١٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره سلیم (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دره سلیم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره سلیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره سلیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(با توجّه و متناسب) با اخلاق مردم، با آنها رابطه داشته باشید و با اعمال (بدشان) با آنها مخالفت كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره سلیم

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره سلیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره سلیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره سلیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره سلیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره سلیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٩:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٢:٢٥١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢١٠٠:١٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٢:١٦١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٨:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:٠٦١٣:٠١:٥٩١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٨:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠١:٥١١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:١٢١٣:٠١:٤٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:١٦١٣:٠١:٣٧١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٧:٢٢١٣:٠١:٣١١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١٧:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٦:٢٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٧:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٠١:٢٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٦:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٤:٤٥١٣:٠١:١٦١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٦:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٣:٥٥١٣:٠١:١٢١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٦:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٣:٠٦١٣:٠١:٠٨١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٦:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٢:١٩١٣:٠١:٠٦١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٦:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١١:٣٢١٣:٠١:٠٣١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٥:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٠:٤٧١٣:٠١:٠٢١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٥:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٠:٠٣١٣:٠١:٠١١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١٠٠٠:١٥:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٩:٢١١٣:٠١:٠٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٤٠٠:١٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٠١١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٢١٠٠:١٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٧:٢١١٣:٠١:٠٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠١:٠٤١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠١:٠٦١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٤:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠١:٠٩١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:١٢٠٠:١٤:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠١:١٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٤:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠١:١٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠١:٢٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:١٧٠٠:١٤:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠١:٢٧١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره سلیم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره سلیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره سلیم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره سلیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره سلیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره سلیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره سلیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره سلیم

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٤:٣٦١٣:١١:٠٩٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٥:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٥:١٤١٣:١١:١٠٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٥:١٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٥:٥١١٣:١١:١١٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٥:١٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٦:٢٩١٣:١١:١٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٥:٢٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٧:٠٧١٣:١١:١١٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٥:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٧:٤٦١٣:١١:١١٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٥:٤٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٨:٢٤١٣:١١:٠٩٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٥:٥٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:٠٣١٣:١١:٠٧٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٥:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٠٥٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٦:٠٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٠:٢١١٣:١١:٠٢٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٦:٠٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢١:٠٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:١١٠٠:٢٦:١١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢١:٣٩١٣:١٠:٥٣١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٦:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٢:١٨١٣:١٠:٤٨١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٦:١٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٠:٤٣١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٦:٢١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٠:٣٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٦:٢٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:١٥١٣:١٠:٣٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٦:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٠:٢٢١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٦:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٠:١٤١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٦:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٦:١١١٣:١٠:٠٥١٩:٥٣:٣٣٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٦:٢٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٦:٢٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٩:٤٦١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢٦:٢١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢٦:١٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٦:١٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٩:١٣١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٦:١١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٩:٠١١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٦:٠٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٦:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣١:١٨١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٢٥:٥٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٥:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:١٠٠٠:٢٥:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٣:١١١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢٥:٣٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٧:٣٨١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره سلیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره سلیم روستای دره سلیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره سلیم روستای دره سلیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره سلیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره سلیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره سلیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره سلیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره سلیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره سلیم

روستای دره سلیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره سلیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره سلیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره سلیم
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره سلیم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دره سلیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره سلیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره سلیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره سلیم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دره سلیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره سلیم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره سلیم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره سلیم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره سلیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره سلیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره سلیم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دره سلیم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره سلیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو