جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره دره علیا

بابویی | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دره دره علیا


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:١٨
اذان ظهر: ١١:٥٨:١١
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٩:٣٥
نیمه شب: ٢٣:١٨:٥٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره دره علیا (شهرستان باشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای دره دره علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره دره علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره دره علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جیم روهن
در اندیشه ی آسان تر شدن آرزوهایت مباش، آرزو كن خود بهتر باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره دره علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره دره علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره دره علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره دره علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره دره علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره دره علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٠:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٢:٤٨١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٠:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٢:٤٠١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٩:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٢:٢٥١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١٩٠٠:١٩:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٢:١٨١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٢:١٢١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٨:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٢:٠١١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٨:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٧:٤٤١٣:٠١:٥٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٨:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٦:٥٧١٣:٠١:٥٣١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٨:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٦:١٠١٣:٠١:٥٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١١٠٠:١٧:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٥:٢٥١٣:٠١:٤٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٧:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠١:٤٤١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٧:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٣:٥٨١٣:٠١:٤٣١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٧:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٣:١٧١٣:٠١:٤٢١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٧:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٢:٣٦١٣:٠١:٤١١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٧:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١١:٥٧١٣:٠١:٤١١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١١:٢٠١٣:٠١:٤٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٠١٠٠:١٦:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٤٠٦:١٠:٤٣١٣:٠١:٤٣١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٤٢٠٠:١٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٠٨١٣:٠١:٤٥١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٦:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠١:٤٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠١:٥٠١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٦:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٣١١٣:٠١:٥٤١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٨:٠١١٣:٠١:٥٨١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٦:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٢:١٣١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره دره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره دره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره دره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره دره علیا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دره دره علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره دره علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره دره علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دره دره علیا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره دره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دره دره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دره دره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره دره علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره دره علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره دره علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره دره علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره دره علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره دره علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٣٢٠٠:٢٦:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٧:١٦١٣:٠٧:٤٨١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٢٤٠٠:٢٦:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٧:٥١١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٦:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٨:٢٥١٣:٠٧:١٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٦:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٨:٥٩١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٤:٣٠١٩:٥١:٥٦٠٠:٢٦:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٣٩:٣٣١٣:٠٦:٤١١٩:٣٣:٢١١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٥:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٠:٠٧١٣:٠٦:٢٣١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٣٤٠٠:٢٥:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٠:٤١١٣:٠٦:٠٥١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٢٣٠٠:٢٥:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤١:١٤١٣:٠٥:٤٧١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:١١٠٠:٢٥:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٥:٢٨١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٥٨٠٠:٢٤:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٢:٢١١٣:٠٥:٠٩١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٤٥٠٠:٢٤:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٢:٥٤١٣:٠٤:٥٠١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٣٢٠٠:٢٤:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٣:٢٨١٣:٠٤:٣٠١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:١٨٠٠:٢٤:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٤:٠١١٣:٠٤:١٠١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٠٤٠٠:٢٣:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٤:٣٤١٣:٠٣:٥٠١٩:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٤٩٠٠:٢٣:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠٣:٣٠١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٣٤٠٠:٢٣:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٥:٣٩١٣:٠٣:٠٩١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:١٩٠٠:٢٣:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٦:١٢١٣:٠٢:٤٨١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:٠٤٠٠:٢٢:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٤٦:٤٥١٣:٠٢:٢٧١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٤٨٠٠:٢٢:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٤٧:١٧١٣:٠٢:٠٦١٩:١٦:٢٧١٩:٣٣:٣٣٠٠:٢٢:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١١٠٦:٤٧:٥٠١٣:٠١:٤٥١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٢:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠١:٢٤١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٠١٠٠:٢١:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٤٨:٥٥١٣:٠١:٠٢١٩:١٢:٤٢١٩:٢٩:٤٤٠٠:٢١:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٤٩:٢٨١٣:٠٠:٤١١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:٢٨٠٠:٢١:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠٠:١٩١٩:١٠:١١١٩:٢٧:١٢٠٠:٢٠:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٠:٣٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٥:٥٦٠٠:٢٠:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥١:٠٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٣٩٠٠:٢٠:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥١:٣٩١٢:٥٩:١٥١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٢٣٠٠:١٩:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٢:١٢١٢:٥٨:٥٤١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٠٧٢٣:٤٩:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٢:٤٥١١:٥٨:٣٢١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٠:٥١٢٣:١٩:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٣:١٨١١:٥٨:١١١٨:٠٢:٣٦١٨:١٩:٣٥٢٣:١٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره دره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره دره علیا روستای دره دره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دره دره علیا روستای دره دره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره دره علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره دره علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره دره علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره دره علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره دره علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره دره علیا

روستای دره دره علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره دره علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره دره علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره دره علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دره دره علیا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دره دره علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره دره علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره دره علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره دره علیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دره دره علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره دره علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره دره علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره دره علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره دره علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره دره علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره دره علیا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره دره علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره دره علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو