جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره دراز

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره دراز


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٣

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره دراز (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای دره دراز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دره دراز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره دراز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
با زنان مشورت مكن، رأی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره دراز

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره دراز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره دراز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره دراز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره دراز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره دراز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠١:٤٩١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢١:٠٠١٣:٠١:٤١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٠:٠١١٣:٠١:٣٢١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٩:٠٢١٣:٠١:٢٥١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٧:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٨:٠٥١٣:٠١:١٧١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٧:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:١١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٦:١٣١٣:٠١:٠٥١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:١٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٦:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١١:٥٤١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٠٠٦:١١:٠٥١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٠:١٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:١٠٠٠:١٥:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٤٠٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٢١٠٠:١٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:١٢٠٠:١٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره دراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره دراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره دراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره دراز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره دراز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره دراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره دراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره دراز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره دراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره دراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره دراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره دراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره دراز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره دراز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره دراز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره دراز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره دراز

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٣٧٠٠:١٧:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٦:٢١٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٧:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٦:٣٤٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٧:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٧:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:١١٠٠:١٧:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٧:١٢٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٨:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:١٩٠٠:١٨:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٢١٠٠:١٨:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٢١٠٠:١٨:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٨:٠١٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٩:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٨:١٣٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:١٧٠٠:١٩:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:١٢٠٠:١٩:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٠:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٣:١١١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٠:١٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٠:٣١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٠:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٩:١٦٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢١:٠١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:١١٠٠:٢١:١٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢١:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٦:١١١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢١:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢١:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٢:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٢:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٨:٢٤١٣:١٠:١٠٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٢:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٨:٥٩١٣:١٠:١٦٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٢:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٠:٢١٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٣:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٠:١٠١٣:١٠:٢٦٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٣:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٠:٤٦١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٣:٣٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٣:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٢:٠٠١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٣:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٢:٣٧١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره دراز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره دراز روستای دره دراز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره دراز روستای دره دراز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره دراز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره دراز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره دراز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره دراز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره دراز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره دراز

روستای دره دراز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره دراز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره دراز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره دراز
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دره دراز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دره دراز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره دراز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره دراز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره دراز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره دراز
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره دراز
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره دراز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره دراز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره دراز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره دراز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره دراز
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دره دراز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره دراز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو