جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره خون فالح

دنباله رود جنوبی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دره خون فالح


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٠٧:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره خون فالح (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای دره خون فالح)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره خون فالح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره خون فالح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده نوشته می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره خون فالح

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره خون فالح در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره خون فالح ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره خون فالح (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره خون فالح ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره خون فالح ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤١:٣١١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٦:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٠:٢٢١٣:٠٨:٣٩١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٨٠٠:٢٦:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٩:١٣١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٦:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٨:٠٤١٣:٠٨:١١١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٣٣٠٠:٢٥:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٥:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٥:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:٢٤:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٣٨١٣:٠٧:٢٠١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٢٥٠٠:٢٤:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٤:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٤:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٣:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٣:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٣:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٦:١٥١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٢:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٦:٢٢١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٢:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٢:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٢:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢١:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢١:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١١٠٠:٢١:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢١:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٥:١٩١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٩:٠١١٣:٠٥:١٤١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٠:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٨:١١١٣:٠٥:١٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١١٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢١٠٠:١٩:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٩:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٤:١٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره خون فالح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره خون فالح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره خون فالح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره خون فالح

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره خون فالح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره خون فالح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره خون فالح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره خون فالح

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره خون فالح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره خون فالح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره خون فالح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره خون فالح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره خون فالح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره خون فالح

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره خون فالح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره خون فالح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره خون فالح

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٢٦٠٠:١٨:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٠٧٠٠:١٨:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٥:٢٥٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٨:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٨:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٨:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:١٨:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٥:٥١٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٨:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٨:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٨:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٨:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٨:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٢٨٠٠:١٨:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٨:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٨:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٩:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٧:١٢٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٩:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٧:٢٣٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:١٠٠٠:١٩:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٧:٣٤٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٩:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٩:٢٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٣:١١١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٩:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٩:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٨:٢١٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٩:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٠:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٠:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٠:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٩:١٢٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٠:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٠:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٩:٥١٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢١:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:٥١١٣:١٠:٠٤٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢١:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٠:١٧٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢١:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره خون فالح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره خون فالح روستای دره خون فالح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره خون فالح روستای دره خون فالح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره خون فالح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره خون فالح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره خون فالح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره خون فالح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره خون فالح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره خون فالح

روستای دره خون فالح بر روی نقشه

روستای دره خون فالح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره خون فالح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره خون فالح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره خون فالح
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره خون فالح + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره خون فالح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره خون فالح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره خون فالح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره خون فالح رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره خون فالح ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره خون فالح
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره خون فالح دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره خون فالح دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره خون فالح
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره خون فالح
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره خون فالح ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره خون فالح ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره خون فالح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو