جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دره خرزهله ده چل


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٤
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٥١
اذان مغرب: ١٧:٥١:١٣
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای دره خرزهله ده چل)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دره خرزهله ده چل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره خرزهله ده چل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره خرزهله ده چل

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره خرزهله ده چل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره خرزهله ده چل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره خرزهله ده چل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره خرزهله ده چل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٠:٣٠١٣:٠٧:١٠١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٤:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٤:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٦:٥١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٣:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٦:١٩١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٦:١٢١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:١٥٠٠:٢٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٢:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٢:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢١:١٣١٣:٠٥:٥٥١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢١:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٥:٥١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢١:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥١٠٠:٢١:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٣٤٠٠:٢١:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٧٠٠:٢١:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:١٤١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٠:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٠:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٠:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٠:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٠:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٠:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٠:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٩:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١١:٥٧١٣:٠٥:٤١١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٩:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١١:٢٤١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٢١٠٠:١٩:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٠:٢١١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٩:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره خرزهله ده چل

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دره خرزهله ده چل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره خرزهله ده چل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دره خرزهله ده چل

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره خرزهله ده چل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دره خرزهله ده چل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دره خرزهله ده چل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره خرزهله ده چل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دره خرزهله ده چل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره خرزهله ده چل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دره خرزهله ده چل

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٧:٤٣١٢:٠١:٤٣١٨:٠٥:١٦١٨:٢٢:٢٢٢٣:٢٢:١١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٥:٥٨:١٨١٢:٠١:٢٢١٨:٠٣:٥٩١٨:٢١:٠٥٢٣:٢١:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٠١:٠٢١٨:٠٢:٤٢١٨:١٩:٤٨٢٣:٢١:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٥:٥٩:٢٩١٢:٠٠:٤١١٨:٠١:٢٥١٨:١٨:٣١٢٣:٢١:١٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٠:٠٤١٢:٠٠:٢١١٨:٠٠:٠٩١٨:١٧:١٤٢٣:٢٠:٥٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٠:٤٠١٢:٠٠:٠٠١٧:٥٨:٥٢١٨:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠١:١٦١١:٥٩:٤٠١٧:٥٧:٣٦١٨:١٤:٤٢٢٣:٢٠:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠١:٥٣١١:٥٩:٢٠١٧:٥٦:٢٠١٨:١٣:٢٧٢٣:١٩:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٢:٢٩١١:٥٩:٠١١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:١٢٢٣:١٩:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٣:٠٦١١:٥٨:٤٢١٧:٥٣:٥٠١٨:١٠:٥٧٢٣:١٩:٢٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٣:٤٣١١:٥٨:٢٣١٧:٥٢:٣٥١٨:٠٩:٤٢٢٣:١٩:٠٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٤:٢٠١١:٥٨:٠٤١٧:٥١:٢١١٨:٠٨:٢٩٢٣:١٨:٤٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٤:٥٧١١:٥٧:٤٦١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٧:١٥٢٣:١٨:٢٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٥:٣٥١١:٥٧:٢٨١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٦:٠٢٢٣:١٨:٠٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٦:١٣١١:٥٧:١٠١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٤:٥٠٢٣:١٧:٥٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٦:٥١١١:٥٦:٥٣١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٣:٣٨٢٣:١٧:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٧:٣٠١١:٥٦:٣٦١٧:٤٥:١٥١٨:٠٢:٢٧٢٣:١٧:١٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٨:٠٩١١:٥٦:٢٠١٧:٤٤:٠٤١٨:٠١:١٦٢٣:١٦:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٠٨:٤٨١١:٥٦:٠٤١٧:٤٢:٥٣١٨:٠٠:٠٦٢٣:١٦:٤٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٩:٢٧١١:٥٥:٤٨١٧:٤١:٤٣١٧:٥٨:٥٧٢٣:١٦:٢٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٠:٠٧١١:٥٥:٣٣١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٧:٤٨٢٣:١٦:١٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٠:٤٨١١:٥٥:١٩١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٦:٤٠٢٣:١٥:٥٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١١:٢٨١١:٥٥:٠٥١٧:٣٨:١٦١٧:٥٥:٣٣٢٣:١٥:٣٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٢:٠٩١١:٥٤:٥٢١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٤:٢٧٢٣:١٥:٢٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٢:٥٠١١:٥٤:٣٩١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٣:٢١٢٣:١٥:١٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٣:٣٢١١:٥٤:٢٧١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٢:١٧٢٣:١٤:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٤:١٤١١:٥٤:١٥١٧:٣٣:٥١١٧:٥١:١٣٢٣:١٤:٤٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٤:٥٧١١:٥٤:٠٤١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٠:١٠٢٣:١٤:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٥:٤٠١١:٥٣:٥٤١٧:٣١:٤٣١٧:٤٩:٠٨٢٣:١٤:١٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٦:٢٣١١:٥٣:٤٥١٧:٣٠:٤١١٧:٤٨:٠٧٢٣:١٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره خرزهله ده چل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دره خرزهله ده چل روستای دره خرزهله ده چل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دره خرزهله ده چل روستای دره خرزهله ده چل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره خرزهله ده چل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره خرزهله ده چل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره خرزهله ده چل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره خرزهله ده چل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره خرزهله ده چل

روستای دره خرزهله ده چل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره خرزهله ده چل
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دره خرزهله ده چل + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای دره خرزهله ده چل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره خرزهله ده چل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دره خرزهله ده چل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره خرزهله ده چل
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره خرزهله ده چل دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ دره خرزهله ده چل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره خرزهله ده چل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ دره خرزهله ده چل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره خرزهله ده چل
افق شرعی امروز فردا دره خرزهله ده چل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو