جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دره خرزهله ده چل


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای دره خرزهله ده چل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره خرزهله ده چل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره خرزهله ده چل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
به خدا سوگند كه اُنس پسر ابوطالب به مرگ از انس كودك به پستان مادرش بيشتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره خرزهله ده چل

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره خرزهله ده چل ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره خرزهله ده چل (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره خرزهله ده چل ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره خرزهله ده چل ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٢:٣٩١٣:٠٩:٣٠١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢٧:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤١:٣١١٣:٠٩:١٥١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٩:٠١١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٧:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٩:١٦١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٢٧٠٠:٢٦:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٨:٠٩١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٦:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٧:٠٣١٣:٠٨:٢١١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٠٠٠:٢٦:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٧:٥٦١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٢:٠٦١٩:٥٩:٥٦٠٠:٢٥:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٤:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٤:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٧:١١١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٤:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٧:٠١١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٤:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٣:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٣:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٣:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٦:١٩١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٢:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٦:١٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٢:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٢:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٢:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢١:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٥:٥١١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢١:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢١:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٢٣٠٠:٢١:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٨:١٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢١:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره خرزهله ده چل

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره خرزهله ده چل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره خرزهله ده چل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره خرزهله ده چل

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره خرزهله ده چل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره خرزهله ده چل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره خرزهله ده چل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره خرزهله ده چل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره خرزهله ده چل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره خرزهله ده چل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره خرزهله ده چل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره خرزهله ده چل

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٠:٢١١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٩:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٩:٤١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٩:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٩:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٩:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٩:٣٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٩:٣٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٩:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٩:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٩:٤٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٠٣٠٠:١٩:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٩:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:١١٠٠:١٩:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٠:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٠:٠٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٠:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٠:١٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٨:١٠٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٠:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٢٢٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٠:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٠:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٠:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢١:٠٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٩:١٠٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢١:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢١:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢١:٤٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢١:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:٣١١٣:١٠:١٤٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٢:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٢٧٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٢:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٠:٤٠٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٢:٣١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٠:٥٣٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره خرزهله ده چل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره خرزهله ده چل روستای دره خرزهله ده چل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره خرزهله ده چل روستای دره خرزهله ده چل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره خرزهله ده چل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره خرزهله ده چل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره خرزهله ده چل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره خرزهله ده چل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره خرزهله ده چل

روستای دره خرزهله ده چل بر روی نقشه

روستای دره خرزهله ده چل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره خرزهله ده چل
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره خرزهله ده چل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره خرزهله ده چل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره خرزهله ده چل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره خرزهله ده چل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره خرزهله ده چل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره خرزهله ده چل
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره خرزهله ده چل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره خرزهله ده چل
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره خرزهله ده چل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره خرزهله ده چل
زمان پخش اذان زنده به افق دره خرزهله ده چل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره خرزهله ده چل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو