جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره جیک

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره جیک


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره جیک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دره جیک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره جیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره جیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رُز كندی
این سالها نیستند كه زندگی را می سازند، بلكه لحظاتند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره جیک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره جیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره جیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره جیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره جیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره جیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠١:٤٥١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:١٤٠٠:١٨:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠١:٣٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢١:٥١١٣:٠١:٢٦١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٥١١٣:٠١:١٧١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:٥٢١٣:٠١:٠٩١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:١٣٠٠:١٧:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٨:٥٤١٣:٠١:٠٢١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٦:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٠١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٥:١٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٦:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:١٩١٣:٠٠:٣١١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٥:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٥:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:١٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٥:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٨٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:١٦١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٥:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٠:١٣١٣:٠٠:١٤١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٠:١٢١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:١١٠٠:١٤:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٠:١١١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٤:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٠:١٠١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٤٠٠٠:١٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٠:١١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٤:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٤:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٠:١٢١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥١٠٠:١٤:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٠:١٤١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٣:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٠:١٧١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:١٨٠٠:١٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٠١٠٠:١٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٣:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره جیک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره جیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره جیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره جیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره جیک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره جیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره جیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره جیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره جیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره جیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره جیک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:١٢١٣:١٠:١٩٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٣:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٣:٥٠١٣:١٠:٢١٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٤:٠٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٢٨١٣:١٠:٢١٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٤:١٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٤:٢٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٤٥١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٤:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٦:٢٤١٣:١٠:٢١٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:٤١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٧:٠٣١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٤:٤٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٧:٤٢١٣:١٠:١٨٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٤:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:٢١١٣:١٠:١٥٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٥:٠٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٩:٠٠١٣:١٠:١٢٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٥:٠٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:٤٠١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٥:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٠:١٩١٣:١٠:٠٤١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٥:١٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٥:١٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٥:٢٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٥:٢٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٥:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٥:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢٥:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٩:١٦١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٥:٢٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٥:٢٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٨:٥٧١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٥:٢١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٥:١٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٥:١٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٥:١١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٨:١٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٥:٠٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٥:٠٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٤:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٤:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٧:١٨١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٢٤:٤٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٧:٠٤١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٤:٣٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٢٥٠٠:٢٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره جیک روستای دره جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دره جیک روستای دره جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره جیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره جیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره جیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره جیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره جیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره جیک

روستای دره جیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره جیک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره جیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره جیک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دره جیک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دره جیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره جیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره جیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره جیک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دره جیک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره جیک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دره جیک
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره جیک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره جیک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره جیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره جیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره جیک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره جیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو