جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی

بارز | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز دره تنگی سفلی

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٤٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٠٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دره تنگی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دره تنگی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره تنگی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

دیل كارنگی
برای راه یافتن به دل هر كس باید از چیزی سخن گفت كه نزد او عزیزتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره تنگی سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره تنگی سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره تنگی سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره تنگی سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دره تنگی سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١٨٠٦:٤١:١٩١٣:٠٨:٤١١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٦:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٠:٠٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٣٧:١٤١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٦:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٩:٠٠١٣:٠٨:١٣١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٦:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٧:٥٢١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٢٢٠٠:٢٥:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٧:٤٦١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٠٤٠٠:٢٥:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣١٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٥:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١١٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٤:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٤:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣١:١٦١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٣:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٩:١١١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٣:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٦:١٣١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٢:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٢:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٢:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٢:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢١:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٥:٣١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢١:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:١٥٠٠:٢١:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٥:١٨١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢١:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٥:١٢١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٥:٠٧١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٥:٠٢١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٠:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:١٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٤١٠٠:٢٠:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١٠٠٠:١٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٩:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره تنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره تنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره تنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره تنگی سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دره تنگی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره تنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره تنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دره تنگی سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره تنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دره تنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دره تنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره تنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دره تنگی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دره تنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره تنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دره تنگی سفلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دره تنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دره تنگی سفلی روستای دره تنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دره تنگی سفلی روستای دره تنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دره تنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دره تنگی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره تنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره تنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دره تنگی سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٠:١٨٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢١:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٤:١٦١٣:١٠:٣١٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٢١:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٤:٣١١٣:١٠:٤٤٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٢:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:١٠:٥٧٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٢:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٥:٠٥١٣:١١:١٠٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢٢:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٥:٢٤١٣:١١:٢٣٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٢:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:٤٤١٣:١١:٣٥٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٣:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:٤٨٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٣:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٢:٠٠٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٣:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٢:١١٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٣:٥١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٧:١٣١٣:١٢:٢٣٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٤:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٧:٣٧١٣:١٢:٣٤٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢٤:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٢:٤٥٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٤:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٢:٥٦٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٤:٥١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٣:٠٦٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٥:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٣:١٦٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٥:٢١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٣:٢٥٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٥:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٠:٢٣١٣:١٣:٣٥٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٥:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٥٤١٣:١٣:٤٣٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٦:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١١:٢٥١٣:١٣:٥٢٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٦:١٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١١:٥٦١٣:١٤:٠٠٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٦:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٢:٢٩١٣:١٤:٠٧٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٦:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٣:٠٢١٣:١٤:١٤٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٧:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٣:٣٦١٣:١٤:٢١٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٧:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:١٠١٣:١٤:٢٧٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٧:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٤:٤٤١٣:١٤:٣٢٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٧:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:١٥:٢٠١٣:١٤:٣٨٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٧:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٥:٥٥١٣:١٤:٤٢٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٨:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٦:٣١١٣:١٤:٤٦٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٨:١٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٧:٠٨١٣:١٤:٥٠٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٨:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٧:٤٤١٣:١٤:٥٣٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره تنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دره تنگی سفلی روستای دره تنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دره تنگی سفلی روستای دره تنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره تنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره تنگی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره تنگی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره تنگی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره تنگی سفلی

روستای دره تنگی سفلی بر روی نقشه

روستای دره تنگی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره تنگی سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دره تنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دره تنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دره تنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره تنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دره تنگی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دره تنگی سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق دره تنگی سفلی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دره تنگی سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره تنگی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره تنگی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره تنگی سفلی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دره تنگی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره تنگی سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو