جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی

بارز | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز دره تنگی سفلی


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:١٨
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٣٤
نیمه شب: ٢٣:١٩:٠٦

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای دره تنگی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دره تنگی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره تنگی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

جان ماكسول
بیشتر اشخاص در سه موقعیت، اقدام به تغییر خود می كنند: از بس كه رنج می برند به این كار تن می دهند؛ از بس كه آموخته اند مایل به این كار می شوند؛ یا از بس كه عایدی دارند از توان انجام این كار برخوردارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره تنگی سفلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره تنگی سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره تنگی سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره تنگی سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره تنگی سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٦:٢١١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٦:١١١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٢:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٢:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٢:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢١:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢١:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢١:١٤١٣:٠٥:١٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٥:١٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٢٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٥:٠٧١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٠:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٠:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٠:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٦:١١١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢١٠٠:١٩:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٩:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٣:١٣١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٩:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:١٦٠٠:١٩:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١١:٥٢١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١١:١٤١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٠:٠١١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٤:٥٦٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٥١٠٠:١٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:١٤٠٠:١٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٥٥٠٠:١٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره تنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره تنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره تنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره تنگی سفلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره تنگی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره تنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره تنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره تنگی سفلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره تنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره تنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره تنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره تنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره تنگی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره تنگی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره تنگی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره تنگی سفلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:٥٣١١:٥٤:٢٤١٧:٠٦:٤٠١٧:٢٥:١٥٢٣:١٢:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٢:٤٥١١:٥٤:٤٠١٧:٠٦:٢١١٧:٢٤:٥٧٢٣:١٣:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٣:٣٧١١:٥٤:٥٧١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٤:٤١٢٣:١٣:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٤:٢٩١١:٥٥:١٥١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٣:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٥:٢٠١١:٥٥:٣٣١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٤:١٥٢٣:١٣:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٦:١٢١١:٥٥:٥٣١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٤:٠٤٢٣:١٤:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٧:٠٣١١:٥٦:١٢١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٣:٥٥٢٣:١٤:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٧:٥٣١١:٥٦:٣٣١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٤:٤٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٨:٤٤١١:٥٦:٥٤١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٣:٤٢٢٣:١٥:٠١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٤٩:٣٤١١:٥٧:١٦١٧:٠٤:٤٧١٧:٢٣:٣٩٢٣:١٥:٢٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٠:٢٣١١:٥٧:٣٩١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٥:٣٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥١:١٢١١:٥٨:٠٢١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٣:٣٦٢٣:١٦:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٢:٠٠١١:٥٨:٢٦١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٣:٣٨٢٣:١٦:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٢:٤٨١١:٥٨:٥٠١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٣:٤١٢٣:١٦:٤٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٣:٣٥١١:٥٩:١٥١٧:٠٤:٤٧١٧:٢٣:٤٥٢٣:١٧:٠٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٤:٢١١١:٥٩:٤١١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٣:٥٢٢٣:١٧:٢٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٥:٠٦١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٤:٠٠٢٣:١٧:٥٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:٥١١٢:٠٠:٣٣١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:١٠٢٣:١٨:١٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٦:٣٥١٢:٠١:٠٠١٧:٠٥:١٨١٧:٢٤:٢١٢٣:١٨:٤١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٧:١٨١٢:٠١:٢٧١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٤:٣٤٢٣:١٩:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٨:٠٠١٢:٠١:٥٤١٧:٠٥:٤٣١٧:٢٤:٤٩٢٣:١٩:٣٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٨:٤١١٢:٠٢:٢٢١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٥:٠٥٢٣:١٩:٥٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٩:٢١١٢:٠٢:٥١١٧:٠٦:١٦١٧:٢٥:٢٣٢٣:٢٠:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠٠:٠٠١٢:٠٣:١٩١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٥:٤٢٢٣:٢٠:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٠٠٧:٠٠:٣٨١٢:٠٣:٤٨١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٦:٠٣٢٣:٢١:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:١٥١٢:٠٤:١٧١٧:٠٧:١٧١٧:٢٦:٢٦٢٣:٢١:٤٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠١:٥٠١٢:٠٤:٤٧١٧:٠٧:٤١١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٢:١٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٢:٢٥١٢:٠٥:١٦١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٧:١٥٢٣:٢٢:٤٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠٥:٤٦١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٤٢٢٣:٢٣:١٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٣:٣٠١٢:٠٦:١٦١٧:٠٩:٠١١٧:٢٨:١١٢٣:٢٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره تنگی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره تنگی سفلی روستای دره تنگی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره تنگی سفلی روستای دره تنگی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره تنگی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره تنگی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره تنگی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره تنگی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره تنگی سفلی

روستای دره تنگی سفلی بر روی نقشه

روستای دره تنگی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره تنگی سفلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دره تنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دره تنگی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره تنگی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دره تنگی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره تنگی سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره تنگی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره تنگی سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره تنگی سفلی
افق شرعی امروز فردا دره تنگی سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره تنگی سفلی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دره تنگی سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره تنگی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو