جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره باغ

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره باغ


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٢
اذان ظهر: ١٣:١١:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٤٤

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره باغ (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای دره باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دره باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌برترین مؤمن در اسلام كسی است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند و برترین مؤمن در ایمان، خوش خلق‌ترین شما است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره باغ

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره باغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره باغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره باغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره باغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٢:٤١١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٢:٣١١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٩:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٢:١٣١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠١٠٠:١٨:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٠:١٠١٣:٠١:٥٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:١٤١٣:٠١:٥٠١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٨:١٨١٣:٠١:٤٤١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٧:٢٤١٣:٠١:٣٧١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٧:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٦:٣٠١٣:٠١:٣٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٧:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٥:٣٨١٣:٠١:٢٧١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٦:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٤:٤٦١٣:٠١:٢٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٦:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٣:٥٦١٣:٠١:١٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٦:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٣:٠٧١٣:٠١:١٥١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٦:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٢:٢٠١٣:٠١:١٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٦:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٣٣١٣:٠١:١٠١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٥:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٠:٤٨١٣:٠١:٠٨١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٥:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٠:٠٤١٣:٠١:٠٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٣٠٠:١٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٩:٢١١٣:٠١:٠٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠١:٠٧١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٥:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠١:٠٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٥:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٧:٢١١٣:٠١:٠٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:١٧٠٠:١٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠١:١٠١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠١:١٣١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠١:١٦١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٤:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠١:١٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠١:٢٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠١:٢٨١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٣١٠٠:١٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠١:٣٣١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:١٢٠٠:١٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره باغ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره باغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دره باغ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دره باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دره باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره باغ

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٦:٤١٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٧:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٨:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٨:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٨:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٥٠٦:٠١:١٣١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٨:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٩:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٩:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٨:١٠٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٩:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٥٠٠٠:١٩:٥٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٠:٠٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢٠:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٠:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٠:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٩:١٩٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢١:٠٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢١:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢١:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢١:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٢:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٠:٠٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢٢:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٠:١٥٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٢:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٨:١٠١٣:١٠:٢٣٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٢:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٠:٣٠٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٣:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٩:١٦١٣:١٠:٣٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٣:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٠:٤٣٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٣:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٠:٢٤١٣:١٠:٤٩٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٣:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٠:٥٩١٣:١٠:٥٤٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٣:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١١:٣٤١٣:١٠:٥٩٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٤:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٢:١٠١٣:١١:٠٣٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٤:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٢:٤٦١٣:١١:٠٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٤:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٣:٢٢١٣:١١:١٠٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٤:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٣:٥٩١٣:١١:١٣٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره باغ روستای دره باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دره باغ روستای دره باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دره باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره باغ

روستای دره باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره باغ
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دره باغ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دره باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره باغ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره باغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره باغ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دره باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره باغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره باغ
زمان پخش اذان مستقیم به افق دره باغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو