جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره باغ

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دره باغ


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره باغ (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای دره باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

ویلیام شكسپیر
ما در طول عمرمان مثل بازیگرانی هستیم كه چند لحظه ای روی صحنه ظاهر می شویم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره باغ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره باغ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره باغ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره باغ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره باغ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٥:٠١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٣:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٦:٢٣١٣:٠٤:٤٧١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٢٤٠٠:٢٢:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤١٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٤:٣٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٠٧٠٠:٢٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٤:٠٥١٣:٠٤:١٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢١:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:١٦٠٠:٢١:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢١:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٤٣٠٠:٢٠:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٣:١٦١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٠:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٠:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٩:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٩:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٢:٣٣١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢١٠٠:١٩:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٢:٢٣١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٨:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٢:١٤١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٨:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢١:٢١١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٨:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠١:٥٨١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٨:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١١٠٦:١٩:٢٦١٣:٠١:٥١١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٧:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٨:٣٠١٣:٠١:٤٤١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٧:٣٥١٣:٠١:٣٨١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٧:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٦:٤٢١٣:٠١:٣٢١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٥:٤٩١٣:٠١:٢٧١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:٢٢١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٦:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٤:٠٧١٣:٠١:١٨١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٦:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:١٨١٣:٠١:١٥١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٦:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٢:٣٠١٣:٠١:١٢١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٦:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٨٠٦:١١:٤٤١٣:٠١:١٠١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٥:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٠:٥٨١٣:٠١:٠٨١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٠:١٤١٣:٠١:٠٧١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٢٠٠:١٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دره باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره باغ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره باغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دره باغ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دره باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره باغ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠١:٢٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٤:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠١:٢٨١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٣١٠٠:١٤:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠١:٣٣١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:١٢٠٠:١٤:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٤:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠١:٤٥٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٤:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٢:١١١٣:٠١:٥١٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١١٠٠:١٤:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠١:٤٨١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٤:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٢٨٠٠:١٤:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٤:٣٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٤:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٤:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٤:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٤:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٤:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٥:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١٥:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١٥:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٥:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٥:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٥:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٥:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٤:٢٩٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٥:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٦:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٤:٥٤٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٦:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٥:٠٧٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٦:٢٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٥:٢٠٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٦:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٦:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٧:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٧:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٦:١٢٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٧:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٦:٢٥٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره باغ روستای دره باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دره باغ روستای دره باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره باغ

روستای دره باغ بر روی نقشه

روستای دره باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره باغ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دره باغ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دره باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره باغ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره باغ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دره باغ
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره باغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره باغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره باغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دره باغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره باغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو