جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره اشگفت

کیارس | گتوند | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دره اشگفت

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٠٥:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٠٩
اذان مغرب: ١٨:٢١:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:١٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره اشگفت (شهرستان گتوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای دره اشگفت)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای دره اشگفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره اشگفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام علی (ع)
هر آن چه قابل شمارش است، پایان می‌پذیرد و هر آن چه مورد انتظار است، فرا می‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره اشگفت

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره اشگفت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره اشگفت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره اشگفت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره اشگفت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دره اشگفت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٥:٢٠١٣:١٤:٢٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٤٠٠:٣١:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٤:٠٩١٣:١٤:١١١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٣١:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٢:٥٩١٣:١٣:٥٧١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٣١:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤١:٥٠١٣:١٣:٤٤١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٣٠:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٠:٤١١٣:١٣:٣١١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٥١٠٠:٣٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٩:٣٣١٣:١٣:١٨١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٣٠:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٨:٢٦١٣:١٣:٠٦١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٧:١٩١٣:١٢:٥٤١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٦:١٤١٣:١٢:٤٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٩:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٥:٠٩١٣:١٢:٣٢١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٩:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٤:٠٥١٣:١٢:٢١١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٨:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٢:١١١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:٢٨:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٢:٠٢١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٨:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٠:٥٨١٣:١١:٥٣١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٧:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٩:٥٨١٣:١١:٤٤١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٧:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٨:٥٩١٣:١١:٣٧١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٧:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٨:٠٠١٣:١١:٢٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٧:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٧:٠٣١٣:١١:٢٢١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٦:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٦:٠٧١٣:١١:١٦١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٦:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٥:١٢١٣:١١:١٠١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٦:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٤:١٨١٣:١١:٠٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٣:٢٦١٣:١١:٠١١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٠:٥٧١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢١:٤٤١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٠:٥٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٥:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٩:٢٠١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٨:٣٥١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٧:٥٠١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره اشگفت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره اشگفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره اشگفت

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دره اشگفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دره اشگفت

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٢:٤١١٢:٠٧:٠٠١٨:١٠:٤٨١٨:٢٨:١٠٢٣:٢٦:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٠٦:٣٩١٨:٠٩:٢٨١٨:٢٦:٤٩٢٣:٢٦:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٣:٥٨١٢:٠٦:١٨١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٥:٢٩٢٣:٢٦:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٤:٣٦١٢:٠٥:٥٧١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٠٩٢٣:٢٥:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٥:٣٧١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٥:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٥:٥٣١٢:٠٥:١٦١٨:٠٤:٠٩١٨:٢١:٣٠٢٣:٢٥:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٦:٣٢١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٢:٥٠١٨:٢٠:١١٢٣:٢٤:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٧:١١١٢:٠٤:٣٦١٨:٠١:٣١١٨:١٨:٥٢٢٣:٢٤:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٧:٥١١٢:٠٤:١٦١٨:٠٠:١٣١٨:١٧:٣٤٢٣:٢٤:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٠٨:٣٠١٢:٠٣:٥٧١٧:٥٨:٥٤١٨:١٦:١٦٢٣:٢٤:٠١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٩:١٠١٢:٠٣:٣٨١٧:٥٧:٣٦١٨:١٤:٥٨٢٣:٢٣:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٩:٥٠١٢:٠٣:١٩١٧:٥٦:١٩١٨:١٣:٤١٢٣:٢٣:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٠:٣٠١٢:٠٣:٠٠١٧:٥٥:٠٢١٨:١٢:٢٥٢٣:٢٣:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٠٠٦:١١:١١١٢:٠٢:٤٢١٧:٥٣:٤٥١٨:١١:٠٩٢٣:٢٢:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١١:٥١١٢:٠٢:٢٤١٧:٥٢:٢٩١٨:٠٩:٥٣٢٣:٢٢:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٢:٣٣١٢:٠٢:٠٧١٧:٥١:١٣١٨:٠٨:٣٨٢٣:٢٢:١٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٣:١٤١٢:٠١:٥٠١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٧:٢٤٢٣:٢١:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٣:٥٦١٢:٠١:٣٤١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٦:١٠٢٣:٢١:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٤:٣٨١٢:٠١:١٨١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٤:٥٧٢٣:٢١:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٥:٢١١٢:٠١:٠٢١٧:٤٦:١٦١٨:٠٣:٤٥٢٣:٢١:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٦:٠٤١٢:٠٠:٤٧١٧:٤٥:٠٣١٨:٠٢:٣٣٢٣:٢٠:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٤٧١٢:٠٠:٣٣١٧:٤٣:٥١١٨:٠١:٢٢٢٣:٢٠:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٧:٣٠١٢:٠٠:١٩١٧:٤٢:٤٠١٨:٠٠:١٢٢٣:٢٠:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٨:١٤١٢:٠٠:٠٦١٧:٤١:٣٠١٧:٥٩:٠٣٢٣:٢٠:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٨:٥٩١١:٥٩:٥٣١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٧:٥٤٢٣:١٩:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٩:٤٤١١:٥٩:٤١١٧:٣٩:١١١٧:٥٦:٤٧٢٣:١٩:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٠:٢٩١١:٥٩:٢٩١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٥:٤٠٢٣:١٩:٢٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢١:١٤١١:٥٩:١٨١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٤:٣٤٢٣:١٩:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٢:٠٠١١:٥٩:٠٨١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:٢٩٢٣:١٩:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٢:٤٧١١:٥٨:٥٨١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٢:٢٦٢٣:١٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره اشگفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره اشگفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره اشگفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره اشگفت

روستای دره اشگفت بر روی نقشه

روستای دره اشگفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره اشگفت
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دره اشگفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره اشگفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره اشگفت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره اشگفت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا دره اشگفت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دره اشگفت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دره اشگفت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره اشگفت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دره اشگفت
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دره اشگفت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو