جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره اشگفت

کیارس | گتوند | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز دره اشگفت


اذان صبح: ٠٥:٣٢:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٨:١١
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٢١:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٣٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره اشگفت (شهرستان گتوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای دره اشگفت)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دره اشگفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره اشگفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
چون كسی عطسه كند او را دعا كنید اگرچه دریا در میان فاصله باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره اشگفت

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره اشگفت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره اشگفت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره اشگفت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره اشگفت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره اشگفت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٢:٣٠١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٨:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٢:٢٠١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٢:١٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٨:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣١:٤٦١٣:١٢:٠١١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٤٥١٣:١١:٥٢١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٥٠٠٠:٢٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٩:٤٥١٣:١١:٤٤١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٧:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٨:٤٦١٣:١١:٣٦١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٧:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٧:٤٨١٣:١١:٢٩١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٦:٥١١٣:١١:٢٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٥٥١٣:١١:١٦١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٦:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٥:٠٠١٣:١١:١٠١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٦:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٤:٠٦١٣:١١:٠٥١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:١١٠٠:٢٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:٠١١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٥:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٠:٥٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٢١:٣٢١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٥:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٠:٥٠٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٩:٥٦١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٩:٠٩١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٢٤١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٧:٤٠١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٤:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:٥٨١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٤:٥٨١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٤:٢١١٣:١٠:٥١٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٤:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٣:٤٦١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٣:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٣:١١١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٢:٣٩١٣:١١:٠٢٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٢:٠٧١٣:١١:٠٦٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٣:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٣٨١٣:١١:١٢٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره اشگفت

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره اشگفت

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره اشگفت

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١١:٥٧١٢:٢٧:٠١١٧:٤٢:٢٣١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٥:١٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٨:١٥٠٧:١١:٢٦١٢:٢٧:١٣١٧:٤٣:٢٠١٨:٠١:٤٩٢٣:٤٥:٣٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٠:٥٢١٢:٢٧:٢٤١٧:٤٤:١٦١٨:٠٢:٤٣٢٣:٤٥:٤٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٠:١٨١٢:٢٧:٣٥١٧:٤٥:١٢١٨:٠٣:٣٧٢٣:٤٦:٠٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٦:٥٤٠٧:٠٩:٤١١٢:٢٧:٤٤١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٣١٢٣:٤٦:١٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٦:٢٤٠٧:٠٩:٠٣١٢:٢٧:٥٣١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:٢٤٢٣:٤٦:٢٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٥:٥٣٠٧:٠٨:٢٤١٢:٢٨:٠١١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٦:١٨٢٣:٤٦:٤٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٥:١٩٠٧:٠٧:٤٣١٢:٢٨:٠٩١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٧:١١٢٣:٤٦:٥٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٧:٠١١٢:٢٨:١٥١٧:٤٩:٥١١٨:٠٨:٠٥٢٣:٤٧:٠٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٠٨٠٧:٠٦:١٧١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٨:٥٨٢٣:٤٧:٠٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٥:٣٢١٢:٢٨:٢٥١٧:٥١:٤١١٨:٠٩:٥٠٢٣:٤٧:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٤:٤٥١٢:٢٨:٢٩١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٤٣٢٣:٤٧:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٣:٥٧١٢:٢٨:٣٢١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:٣٥٢٣:٤٧:٢٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٣:٠٨١٢:٢٨:٣٤١٧:٥٤:٢٤١٨:١٢:٢٧٢٣:٤٧:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٢:١٧١٢:٢٨:٣٦١٧:٥٥:١٨١٨:١٣:١٩٢٣:٤٧:٣٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠١:٢٦١٢:٢٨:٣٧١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:١١٢٣:٤٧:٤٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٠:٣٣١٢:٢٨:٣٧١٧:٥٧:٠٥١٨:١٥:٠٢٢٣:٤٧:٤٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:٢٥٠٦:٥٩:٣٨١٢:٢٨:٣٦١٧:٥٧:٥٨١٨:١٥:٥٣٢٣:٤٧:٤٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٣٥٠٦:٥٨:٤٣١٢:٢٨:٣٤١٧:٥٨:٥١١٨:١٦:٤٤٢٣:٤٧:٤٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٧:٤٦١٢:٢٨:٣٢١٧:٥٩:٤٣١٨:١٧:٣٤٢٣:٤٧:٤٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٦:٤٩١٢:٢٨:٢٩١٨:٠٠:٣٥١٨:١٨:٢٥٢٣:٤٧:٤٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٠٠٠٦:٥٥:٥٠١٢:٢٨:٢٦١٨:٠١:٢٧١٨:١٩:١٤٢٣:٤٧:٤٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٤:٥٠١٢:٢٨:٢١١٨:٠٢:١٨١٨:٢٠:٠٤٢٣:٤٧:٤٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٣:٥٠١٢:٢٨:١٦١٨:٠٣:٠٩١٨:٢٠:٥٤٢٣:٤٧:٤١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٢:٤٨١٢:٢٨:١١١٨:٠٤:٠٠١٨:٢١:٤٣٢٣:٤٧:٣٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:١٥٠٦:٥١:٤٥١٢:٢٨:٠٤١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٣١٢٣:٤٧:٣٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٠:٤١١٢:٢٧:٥٧١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٢٠٢٣:٤٧:٢٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:١٥٠٦:٤٩:٣٧١٢:٢٧:٥٠١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٤:٠٨٢٣:٤٧:٢١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٨:٣٢١٢:٢٧:٤٢١٨:٠٧:١٩١٨:٢٤:٥٦٢٣:٤٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دره اشگفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دره اشگفت

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٢:٤٨١٢:٢٨:١١١٨:٠٤:٠٠١٨:٢١:٤٣٢٣:٤٧:٣٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥١:٤٥١٢:٢٨:٠٤١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٣١٢٣:٤٧:٣٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٠:٤١١٢:٢٧:٥٧١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٢٠٢٣:٤٧:٢٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٤٩:٣٧١٢:٢٧:٥٠١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٤:٠٨٢٣:٤٧:٢١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٨:٣٢١٢:٢٧:٤٢١٨:٠٧:١٩١٨:٢٤:٥٦٢٣:٤٧:١٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٤٧:٢٥١٢:٢٧:٣٣١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٥:٤٣٢٣:٤٧:٠٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٤٦:١٨١٢:٢٧:٢٣١٨:٠٨:٥٦١٨:٢٦:٣١٢٣:٤٦:٥٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٥:١٠١٢:٢٧:١٣١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٧:١٧٢٣:٤٦:٥٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٤:٠٢١٢:٢٧:٠٣١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٠٤٢٣:٤٦:٤١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٢:٥٢١٢:٢٦:٥٢١٨:١١:٢٠١٨:٢٨:٥٠٢٣:٤٦:٣٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤١:٤٢١٢:٢٦:٤٠١٨:١٢:٠٧١٨:٢٩:٣٦٢٣:٤٦:٢٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٠:٣١١٢:٢٦:٢٨١٨:١٢:٥٣١٨:٣٠:٢٢٢٣:٤٦:٠٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٩:٢٠١٢:٢٦:١٦١٨:١٣:٤٠١٨:٣١:٠٨٢٣:٤٥:٥٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٣٨:٠٨١٢:٢٦:٠٢١٨:١٤:٢٦١٨:٣١:٥٣٢٣:٤٥:٤٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٦:٥٥١٢:٢٥:٤٩١٨:١٥:١١١٨:٣٢:٣٨٢٣:٤٥:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٥:٤٢١٢:٢٥:٣٥١٨:١٥:٥٧١٨:٣٣:٢٢٢٣:٤٥:١٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٤:٢٨١٢:٢٥:٢١١٨:١٦:٤٢١٨:٣٤:٠٧٢٣:٤٥:٠١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٣:١٤١٢:٢٥:٠٦١٨:١٧:٢٧١٨:٣٤:٥١٢٣:٤٤:٤٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٢:٠٠١٢:٢٤:٥١١٨:١٨:١١١٨:٣٥:٣٥٢٣:٤٤:٣٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٠:٤٤١٢:٢٤:٣٥١٨:١٨:٥٥١٨:٣٦:١٩٢٣:٤٤:١٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٩:٢٩١٢:٢٤:١٩١٨:١٩:٣٩١٨:٣٧:٠٢٢٣:٤٣:٥٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٨:١٣١٢:٢٤:٠٣١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٧:٤٦٢٣:٤٣:٤٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٦:٥٧١٢:٢٣:٤٧١٨:٢١:٠٧١٨:٣٨:٢٩٢٣:٤٣:٢٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٥:٤٠١٢:٢٣:٣٠١٨:٢١:٥٠١٨:٣٩:١٢٢٣:٤٣:٠٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٤:٢٤١٢:٢٣:١٣١٨:٢٢:٣٣١٨:٣٩:٥٥٢٣:٤٢:٤٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٣:٠٧١٢:٢٢:٥٦١٨:٢٣:١٦١٨:٤٠:٣٨٢٣:٤٢:٢٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢١:٤٩١٢:٢٢:٣٩١٨:٢٣:٥٩١٨:٤١:٢١٢٣:٤٢:٠٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٠:٣٢١٢:٢٢:٢٢١٨:٢٤:٤٢١٨:٤٢:٠٤٢٣:٤١:٥٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:١٩:١٥١٢:٢٢:٠٤١٨:٢٥:٢٤١٨:٤٢:٤٧٢٣:٤١:٣٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره اشگفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره اشگفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره اشگفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره اشگفت

روستای دره اشگفت بر روی نقشه

روستای دره اشگفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره اشگفت
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره اشگفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره اشگفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره اشگفت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دره اشگفت
جدول اوقات شرعی امروز فردا دره اشگفت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دره اشگفت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره اشگفت
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره اشگفت
زمان پخش اذان زنده به افق دره اشگفت
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دره اشگفت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو