جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دره اشگفت

بارز | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز دره اشگفت

اذان صبح: ٠٥:٣٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٥٩

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره اشگفت (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای دره اشگفت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دره اشگفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره اشگفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ، غیرت را برای زنان و جهاد را برای مردان قرار داده است. پس هر كدام از زنان بر ایمان خود، صبور باشند، مانند پاداش شهید، ثواب می‌برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره اشگفت

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره اشگفت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره اشگفت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دره اشگفت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره اشگفت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دره اشگفت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٠١٠٠:٢٦:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٩:٠٩١٣:٠٨:١٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٤٣٠٠:٢٦:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٥:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٥:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٥:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٣:٣٤١٣:٠٧:١٤١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٤:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢٤:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣١:٢٥١٣:٠٦:٥١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٣:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢٣:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٣:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٣:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٦:١٠١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٢:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٦:٠١١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٢:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٢:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢١:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢١:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢١:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢١:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٥:١٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢١:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٥:١٣١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٥:٠٩١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:١٦٠٠:٢٠:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٠:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:١٩١٣:٠٥:٠١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٠:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٠:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١١٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٣٠٠:١٩:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٩:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٤:١٦١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤١٠٠:١٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره اشگفت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دره اشگفت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره اشگفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره اشگفت

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دره اشگفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دره اشگفت

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٨:١٧١٣:١١:٢١١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٤٥٠٠:٢٩:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٨:٥٤١٣:١١:٠٥١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٩:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٩:٣١١٣:١٠:٤٩١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٨:٥٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٠:٠٨١٣:١٠:٣٢١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:١١٠٠:٢٨:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٠:١٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢٨:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤١:٢٢١٣:٠٩:٥٨١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٥٠٠:٢٨:٢٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤١:٥٨١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٣١٠٠:٢٨:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٢:٣٤١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٨:٠٢
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٣:١١١٣:٠٩:٠٤١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٠٢٠٠:٢٧:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٣:٤٧١٣:٠٨:٤٥١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٧:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٤:٢٣١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٧:٢٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:١٤٠٠:٢٧:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٥:٣٤١٣:٠٧:٤٧١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٦:٥٨٠٠:٢٦:٥٣
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٦:١٠١٣:٠٧:٢٧١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤١٠٠:٢٦:٣٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٦:٤٥١٣:٠٧:٠٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٢٣٠٠:٢٦:٢٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٤٧:٢١١٣:٠٦:٤٦١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٠٦٠٠:٢٦:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٤٧:٥٧١٣:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٤٨٠٠:٢٥:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٦٠٦:٤٨:٣٢١٣:٠٦:٠٥١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٣٠٠٠:٢٥:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٤٩:٠٨١٣:٠٥:٤٤١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:١٢٠٠:٢٥:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٤٩:٤٣١٣:٠٥:٢٣١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٧:٥٣٠٠:٢٥:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٠:١٩١٣:٠٥:٠٢١٩:١٩:١٦١٩:٣٦:٣٤٠٠:٢٤:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٠:٥٤١٣:٠٤:٤١١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:١٦٠٠:٢٤:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥١:٣٠١٣:٠٤:٢٠١٩:١٦:٤٠١٩:٣٣:٥٧٠٠:٢٤:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٢:٠٥١٣:٠٣:٥٨١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:٣٨٠٠:٢٣:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٢:٤١١٣:٠٣:٣٧١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:١٩٠٠:٢٣:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٣:١٧١٣:٠٣:١٦١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٠٠٠٠:٢٣:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٣:٥٢١٣:٠٢:٥٤١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:٤١٠٠:٢٢:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٤٠٦:٥٤:٢٨١٣:٠٢:٣٣١٩:١٠:٠٩١٩:٢٧:٢٢٠٠:٢٢:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٥٠٦:٥٥:٠٤١٣:٠٢:١٢١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٠٣٠٠:٢٢:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٦٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠١:٥٠١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٤٤٢٣:٥١:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٦:١٦١٢:٠١:٢٩١٨:٠٦:١٣١٨:٢٣:٢٥٢٣:٢١:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره اشگفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره اشگفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره اشگفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره اشگفت

روستای دره اشگفت بر روی نقشه

روستای دره اشگفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره اشگفت
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دره اشگفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره اشگفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا دره اشگفت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دره اشگفت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دره اشگفت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ دره اشگفت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دره اشگفت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره اشگفت
زمان پخش اذان زنده به افق دره اشگفت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره اشگفت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو