جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دره اشگفت

بارز | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز دره اشگفت


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٢٣
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٠٢
نیمه شب: ٢٣:١٧:٣٥

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دره اشگفت (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای دره اشگفت)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دره اشگفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره اشگفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

هانری دونومتر
بسیار نادر است، كلمه هایی كه ارزششان بیشتر از سكوت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دره اشگفت

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دره اشگفت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره اشگفت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دره اشگفت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دره اشگفت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دره اشگفت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٦:١٨١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٢:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٢:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢١:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢١:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٣١٠٠:٢١:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:١٥٠٠:٢١:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٥:١٨١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٠:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٥:١٣١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٠:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٠:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:١٢٠٠:٢٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٥:٠١١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٠:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٦:٢١١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٩:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٩:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٩:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٩:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٩:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:١٩٠٠:١٩:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٩:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١١:٢٤١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:١١٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٨:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:١١١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:١١٠٠:١٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:١٦٠٠:١٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٨:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٨:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٥:٢٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دره اشگفت

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره اشگفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دره اشگفت

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره اشگفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دره اشگفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دره اشگفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره اشگفت

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤١:٥٦١١:٥٤:٣١١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٥:٢٤٢٣:١٣:٠٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٢:٤٨١١:٥٤:٤٧١٧:٠٦:٣١١٧:٢٥:٠٧٢٣:١٣:١٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٣:٤٠١١:٥٥:٠٤١٧:٠٦:١٣١٧:٢٤:٥١٢٣:١٣:٣٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٤:٣١١١:٥٥:٢٢١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٣:٤٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٥:٢٣١١:٥٥:٤٠١٧:٠٥:٤٣١٧:٢٤:٢٥٢٣:١٤:٠٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٦:١٤١١:٥٥:٥٩١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٤:١٤٢٣:١٤:١٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٧:٠٥١١:٥٦:١٩١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٤:٠٥٢٣:١٤:٣٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٧:٥٦١١:٥٦:٤٠١٧:٠٥:١١١٧:٢٣:٥٨٢٣:١٤:٥٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٨:٤٦١١:٥٧:٠١١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٣:٥٢٢٣:١٥:٠٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٧:٢٣١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٣:٤٩٢٣:١٥:٢٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٠:٢٦١١:٥٧:٤٦١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٤٧٢٣:١٥:٤٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥١:١٤١١:٥٨:٠٩١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٣:٤٦٢٣:١٦:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٢:٠٣١١:٥٨:٣٢١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٦:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٢:٥٠١١:٥٨:٥٧١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٥١٢٣:١٦:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٣:٣٧١١:٥٩:٢٢١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٣:٥٦٢٣:١٧:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٤:٢٣١١:٥٩:٤٧١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٤:٠٢٢٣:١٧:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٠٩١٢:٠٠:١٣١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٤:١٠٢٣:١٧:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٥:٥٣١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٥:١٨١٧:٢٤:٢٠٢٣:١٨:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٦:٣٧١٢:٠١:٠٦١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:٣١٢٣:١٨:٤٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٧:٢٠١٢:٠١:٣٣١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٤:٤٤٢٣:١٩:١٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٨:٠٢١٢:٠٢:٠١١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٤:٥٩٢٣:١٩:٣٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٨:٤٣١٢:٠٢:٢٩١٧:٠٦:١٠١٧:٢٥:١٥٢٣:٢٠:٠٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٩:٢٣١٢:٠٢:٥٧١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٥:٣٣٢٣:٢٠:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٧:٠٠:٠٢١٢:٠٣:٢٦١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:٥٣٢٣:٢١:٠٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٠:٤٠١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٦:١٤٢٣:٢١:٢٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠١:١٧١٢:٠٤:٢٤١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٦:٣٦٢٣:٢١:٥٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠١:٥٣١٢:٠٤:٥٣١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٧:٠٠٢٣:٢٢:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٥:٢٣١٧:٠٨:١٧١٧:٢٧:٢٦٢٣:٢٢:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٣:٠٠١٢:٠٥:٥٣١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٧:٥٣٢٣:٢٣:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٣:٣٢١٢:٠٦:٢٢١٧:٠٩:١٢١٧:٢٨:٢١٢٣:٢٣:٥١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دره اشگفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دره اشگفت روستای دره اشگفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دره اشگفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دره اشگفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دره اشگفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دره اشگفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دره اشگفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دره اشگفت

روستای دره اشگفت بر روی نقشه

روستای دره اشگفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دره اشگفت
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دره اشگفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دره اشگفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دره اشگفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دره اشگفت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دره اشگفت
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دره اشگفت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دره اشگفت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دره اشگفت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دره اشگفت
افق شرعی امروز فردا دره اشگفت دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دره اشگفت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دره اشگفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو