جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درندیو

خرم دشت | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز درندیو


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٧
اذان ظهر: ١١:٢٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٥٦

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درندیو (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای درندیو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای درندیو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درندیو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل فریدریش ویلهلم واندر
روح عاشق هیچ گاه در خانه نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درندیو

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درندیو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درندیو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درندیو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درندیو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درندیو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٣:١٨١٩:٢١:٥٢١٩:٣٩:٥٦٠٠:٠٠:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:١٣١٢:٤٣:٠٩١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٣:٠٠١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٢٤٢٣:٥٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٢:٥٢١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٠٨٢٣:٥٩:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠١:١٨١٢:٤٢:٤٤١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٥٢٢٣:٥٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤٢:٣٧١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥٨:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٠٢٣:٥٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٨:٣٣١٢:٤٢:٢٤١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٨:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٢:١٨١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٤٨٢٣:٥٨:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٢:١٣١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٧:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:١٦٢٣:٥٧:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٥:٠٧١٢:٤٢:٠٥١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥٧:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٢:٠١١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٧:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٣:٣١١٢:٤١:٥٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٢٨٢٣:٥٧:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤١:٥٦١٩:٣١:٣٢١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٦:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٢:٠٠١٢:٤١:٥٤١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٥٦٢٣:٥٦:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٢٠٥:٥١:١٦١٢:٤١:٥٣١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٦:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤١:٥٣١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥٦:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤١:٥٣١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٠٦٢٣:٥٦:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٩:١٣١٢:٤١:٥٤١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤١:٥٥١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٣٢٢٣:٥٦:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤١:٥٧١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:١٥٢٣:٥٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤١:٥٩١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٥٧٢٣:٥٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤٢:٠٢١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٤٠٢٣:٥٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٢:٠٦١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٢١٢٣:٥٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:١١٠٥:٤٥:٤٤١٢:٤٢:١٠١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥٥:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٢:١٤١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٤٤٢٣:٥٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٤:٤٥١٢:٤٢:١٩١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٢٤٢٣:٥٥:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٤:١٨١٢:٤٢:٢٥١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درندیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درندیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درندیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درندیو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای درندیو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درندیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درندیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای درندیو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای درندیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای درندیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای درندیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درندیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درندیو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای درندیو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای درندیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درندیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای درندیو

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٣:٥٢١١:٢٩:٥٤١٧:٠٥:٣١١٧:٢٣:٠٤٢٢:٥٠:٠٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٤:٣٧١١:٢٩:٤٦١٧:٠٤:٢٩١٧:٢٢:٠٤٢٢:٤٩:٥٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٥:٢٣١١:٢٩:٣٨١٧:٠٣:٢٩١٧:٢١:٠٥٢٢:٤٩:٤٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٦:٠٩١١:٢٩:٣١١٧:٠٢:٣٠١٧:٢٠:٠٨٢٢:٤٩:٣٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٦:٥٥١١:٢٩:٢٥١٧:٠١:٣٢١٧:١٩:١١٢٢:٤٩:٢٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٧:٤٢١١:٢٩:٢٠١٧:٠٠:٣٤١٧:١٨:١٦٢٢:٤٩:١٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٥:٥٨:٢٩١١:٢٩:١٦١٦:٥٩:٣٨١٧:١٧:٢٢٢٢:٤٩:١١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٥:٥٩:١٧١١:٢٩:١٢١٦:٥٨:٤٤١٧:١٦:٢٩٢٢:٤٩:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٠:٠٥١١:٢٩:٠٩١٦:٥٧:٥٠١٧:١٥:٣٧٢٢:٤٨:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٠:٥٣١١:٢٩:٠٧١٦:٥٦:٥٨١٧:١٤:٤٦٢٢:٤٨:٥٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠١:٤٢١١:٢٩:٠٥١٦:٥٦:٠٦١٧:١٣:٥٧٢٢:٤٨:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٢:٣١١١:٢٩:٠٥١٦:٥٥:١٦١٧:١٣:٠٩٢٢:٤٨:٤٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٣:٢٠١١:٢٩:٠٥١٦:٥٤:٢٨١٧:١٢:٢٣٢٢:٤٨:٤٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٤:١٠١١:٢٩:٠٦١٦:٥٣:٤٠١٧:١١:٣٧٢٢:٤٨:٤٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٥:٠٠١١:٢٩:٠٨١٦:٥٢:٥٤١٧:١٠:٥٣٢٢:٤٨:٣٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٥:٥٠١١:٢٩:١٠١٦:٥٢:١٠١٧:١٠:١١٢٢:٤٨:٣٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٦:٤٠١١:٢٩:١٤١٦:٥١:٢٦١٧:٠٩:٢٩٢٢:٤٨:٣٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٧:٣١١١:٢٩:١٨١٦:٥٠:٤٥١٧:٠٨:٥٠٢٢:٤٨:٣٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٨:٢٢١١:٢٩:٢٣١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٨:١١٢٢:٤٨:٤١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٩:١٣١١:٢٩:٢٩١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٧:٣٥٢٢:٤٨:٤٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٠:٠٤١١:٢٩:٣٦١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٦:٥٩٢٢:٤٨:٤٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٠:٥٦١١:٢٩:٤٣١٦:٤٨:١٢١٧:٠٦:٢٦٢٢:٤٨:٥١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١١:٤٧١١:٢٩:٥٢١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٥:٥٣٢٢:٤٨:٥٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٢:٣٩١١:٣٠:٠١١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٥:٢٣٢٢:٤٩:٠١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٣:٣١١١:٣٠:١١١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٤:٥٤٢٢:٤٩:٠٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٤:٢٣١١:٣٠:٢٢١٦:٤٦:٠٤١٧:٠٤:٢٦٢٢:٤٩:١٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:١٥١١:٣٠:٣٤١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٤:٠٠٢٢:٤٩:٢٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٦:٠٨١١:٣٠:٤٧١٦:٤٥:١٠١٧:٠٣:٣٦٢٢:٤٩:٣٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٧:٠٠١١:٣١:٠١١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٣:١٤٢٢:٤٩:٤٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٧:٥٢١١:٣١:١٥١٦:٤٤:٢٢١٧:٠٢:٥٣٢٢:٤٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درندیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای درندیو روستای درندیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای درندیو روستای درندیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درندیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درندیو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درندیو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درندیو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درندیو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درندیو

روستای درندیو بر روی نقشه

روستای درندیو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درندیو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درندیو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درندیو
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای درندیو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای درندیو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درندیو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درندیو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درندیو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ درندیو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درندیو
زمان پخش اذان آنلاین به افق درندیو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درندیو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا درندیو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درندیو
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ درندیو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درندیو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درندیو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو