جستوی شهر / روستا


اوقات شرعی کلیه شهرها و روستاهای شهرستان درمیان

خراسان جنوبی

جداول اوقات شرعی شیعی کلیه شهرها، روستاها و آبادیهای شهرستان ٩٨ به تعداد بیش از 400 نقطه مختلف بصورت روزانه، ماه جاری، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان، تعطیلات عید نوروز و ... توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه گردیده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان درمیان

نماز

ساعت به وقت ایران

سه شنبه ٠٣ اردیبهشت ١٣٩٨ هجری شمسی
١٧ شعبان ١٤٤٠ هجری قمری
٢٣ آوریل ٢٠١٩ میلادی

جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان درمیان

شهر / روستا اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
درمیان - طبس مسینا٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٠:٥٥١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٤٩٢٣:٤٣:٥٢
درمیان - اسدیه٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥١:٣٦١٢:٢٨:٢٠١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:٥١٢٣:٤٤:٣٧
درمیان - قهستان٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٢:٢٨١٢:٢٩:٣١١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٢٤٢٣:٤٥:٣٩
درمیان - گزیک٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٤:٥١١٩:٢٣:٠٨٢٣:٤٣:٤٤

برای این قسمت پیشنهادی دارید؟برخی از شهر، روستا و آبادیهای شهرستان درمیان بصورت اتفاقی در لیست منتخب ها برای نمایش اوقات شرعی روز آنها قرار گرفته است. درصورتیکه پیشنهادی برای قرار گرفتن شهر، روستا و یا آبادی دیگری در لیست منتخب های شهرستان درمیان دارید؛ لطفا از طریق فرم تماس با ما با ذکر دلیل اطلاع دهید.
لیست شهرها، روستاها و دهستانهای شهرستان درمیان

جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ، روستا و آبادی و همچنین دهستان مورد نظر خود در شهرستان درمیان بصورت جداول ماهانه ، از لیست زیر مکان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.


جدول شهرهای شهرستان درمیان
اسدیه طبس مسینا گزیک
قهستان

جدول روستاهای شهرستان درمیان
ابراهیم آباد احمدآباد احمدآباد
اره فورگ اره کوه اسدآباد
اسماعیل آباد اسکندر اشک
اغل سنگی ایرج آباد بادزنان
باغ سنگر باقرخان( معصوم آباد) بدناگیاه
برقندان بنیاب تاغان
ترسک تغندیک توتون
تک نی چقوک تککفتار تگ تیغو
جاجنگ جوزان غم آباد جوزان نصرآباد
حسن آباد حوض عیسی خسروآبادبالا
خسروآبادپایین خونیک خونیک
خونیک بزغاله دادران درسری
درمیان درویش آباد دفت آبادسفلی
دفت آبادعلیا دوشینگان دونخی
ربیع آباد رجنعی رودرباط
زلیران زیدان زیروک
سارگی دره سدآباد سرخ بیدعلیا
سرخ دره سرش آباد سرو
سمرقند سمسول آباد سمصول آباد
سنگی دره شهباز شوراب
شوشک شومه صدیق آباد
علی آباد علیان علیا علیانسفلی
عمیدآبادسفلی عمیدآبادعلیا عمیدآبادقاضی
عمیدآبادوسطی فخرآباد فورگ
قالی دره قلعه گلمیران قورشک سفلی
قورشک علیا قیک بالا(قیک علیا) قیک پایین(قیک سفلی)
محمدآبادسفلی محمدآبادعلیا محمدآبادیعقوب
محمدجعفر محمودآباد محمودآباد
محمودآباد مرغی مرقس
مزارسلطان تیمور منصورآباد مود سفلی
مود علیا میرسلطان ناوی دره
نبی دره نصرآباد نقاره چین
هندر پلنگ آباد پی سرخ
چشمه رخمی چشمه سلمانی چشمه شور
چهارخستی چک کرگهی
کریم آباد گزند گلمیران
یکلنگی آب دراز آب شیرین
آسیاب مبارزی اترکوه احمدآباد
اسپید برات آباد جلاران
جمال آباد حاجی آباد حسن آباد
حوض حاج عبداله خرمک دره بالایی
دستگرد دهنه گزوند ذکری
ذکری بالا راتوک بالا راتوک پایین
رافکان رحمت آبادگورچنگ رزه
زرگل زیارتگاه خواجه مرادبخش سرخونیک
سیاه بندش شیخ آباد علی آباد
فیض آباد قلعه مسلمانان قنات شیخ
محمدآباد محمودآباد مزار
مزاربی بی دوست مزارشیخ عبداله مورتیغ
میش نو نیستانک چشمه شور
چشمه شیرین کلات علی کلات نو
گرسک گرنگو گزوند
گل کن گورچنگ آب شور
آب شورسیدآباد ارقی اسفیچ
اسپدر اسیدان النگ راه آسیاب
اندره اویجان باغ نظر
بن توت تال تنرشک
تنگل مغول تک سوخته تک شالی
تیتوک تیچوک سفلی جمشیدیه
جنت آباد جوادیه جوزاری
حاج علی حاجی آباد حاجی آباد
حسن آباد حسن آباد حسن آباد
حسن آبادبالا حسین آباد حسین اباذ
خارستان خروس آباد خسروآباد
خورشیدان خونیک داودی
دره عباس دزگ دولت شاه
رنگریز رهکوک ریگوک سفلی
ریگوک علیا زارگز زوار
زیارت زیردره زیرگو
سربند سنجک بالا سنجک سفلی(سنجک پایین)
سهک سیدآباد سیدان
سینک شور شیخ ولی
شیرخشت شیرک عبدله
علاالدین علی آباد علی آبادفخرود
علی آبادفرهنگ علی تجدی عماد
غفرآباد فخرود فروردین
فضل آباد فورخاص فیزیک
قدبدین قنبرآباد قنبرآباد
قنج قودال لاغره
لاکن لبافان لتی
لی خستان محمدآباد محمدآباد
محمدآبادچهاربرج محمدزینل مرغی
مزار مغر ملامصطفی
ملک آباد منصورآباد مهدی آباد
میان در میانمرغ میرآباد
میراسماعیل میرمرتضی نصرآباد
نوغاب نگینان نیستان
پلوردی پی حصار پیرزنوک
پیرزنوک پایین(پیرزنوک سفلی) چشمه آب شور چشمه حسن
چشمه حلقه گوش بالا چشمه حلقه گوش پایین چشمه زری
چشمه طویله چشمه قندی چشمه پی قلعه رنگریز
چک اب کاظم آباد کلاغی
کلوه گزوتشک بالا گزوتشک پایین
گسک گلوی چشمه سرخ یاراحمد
یونگ آسیابان ابراهیم آباد
اروش اریچ اسماعیل آباد
اسپاخ اسپندر اشتنگ
اغل خیمی اغل چکنه النگ بادامستان
اویشک اکبرآباد بابریک سفلی
بابریک علیا بادامستان باغ ترخی
باغ ملک براندود بهلوری
بهنو بوته زیرگ بک اب
بیدسک منند تخته جان تخته خاری
تخته لیلی تخته مندابی تخنگ بالا
ترخی تقی آباد تلخان بالا
تلخان سفلی تنگل تنگل
تنگل تنگل سفلی تنگل علیا
تنگل مناوند تنگلو توت زاغ
توت کری تک باغ تک بند
تک جل تک دشتی تک عربی
تک مزار تک مغربی تکنصرت
تگ برج تگ بمرودی تگ تنور
تگ جنجریکی تگ ریگینه تگ شاه محمد
تگ نایخون تگ پای سنگ هوا تگ چغندرک
تگ کالار تگ کوت سنگ جرف
جعفرآباد جنیکو حاجی آباد
حسن آباد حسن آباد حسن آباد
حسنه حسین آباد حوض بندقلندر
حوض دشت شیرکاب حوض پوزه خالوقاسم
خسرو خلیل آباد خنگ
خوان خونیکسار خیج
خیراباذ دارکنج دارگنج پایین
درخش دهنو رجنوک
زاغوک زروکی زنگیجه بالا
زنگیجه خدابخش زنگیجه سفلی زیربراندود
سرآب سفلی سرآب علیا سرتخت
سرخاب سرخنگ سردر
سریجان سنگستان سوقآب سفلی
سوقآب علیا سیدآباد سیدان
سیدباقر سیرگان سیگله عباس
شریف آباد شمس آباد شمس آباد
شمس آباد شوراب شکرآب سفلی
شکراب صیدان عالیون
عالیون پایین عشقیز عشقیزکهنه
علی آباد علی آباد علی آباد
علی آباد فتح آباد فخری احمد
قال مالی قماش ماجونی
مادرجانی ماسنان ماه مرضان
محمدآباد محمدآباد مرغ آباد
مزار مسیری ملاحیدر
مناوند منت آباد منج
منندبالا منندسفلی میاندر
میرآباد میلانج ناهیچ
نسایی نوده نوزه
نوقند نوقندیشک نیدان
نیستان مصطفی نیستان مومن وشک
وک پاساروک سفلی پاساروک علیا
پای گدار پیرعلی چاخ رنجان
چاهدان چشمه آقاجلال چشمه امروط
چشمه دوگرد چشمه زهانی چشمه سنگی
چشمه علی چشمه محمدحسین چشمه نریوان
چشمه پدنیه کال بید کرکسو
کلبه کلبه بالا کماچی
کوشکک گرازخونیک گرگیو
گز گسورت گسورگ
گلدنگ گلوی مرغاب گلکن
گیت احمدآباد اخکاب
اسدیه اسماعیل آباد اسماعیل آباد
اشتنگ دره اشوری بورنگ
تخویج تشوند تک باغ
تک قبرون تک کلون جعفرآباد
حسن آباد حسن آباد خلف
خونیک باز دره چرم رخ
زیارتگاه خانم بیچه زیروک زیری دره
سجا سفرآباد سنجتک
عشرت آباد علی آباد علی آباد
علی آباد قاسم آباد قاسم کشته
قنبرآباد ماه بانو مجیدآباد
محمدیه مزارتخویج مزارمقدر(مزار)
مسک مقدر میراب
نخاب نوزاد نوغاب
نیمراه هندوالان پی زیروک
پی سرخ چشمه ابراهیم چشمه دارستنگ
چشمه پی در چشمه کلاغی چک
کتره کریم آباد گل دره
آب خیز ابراهیم آباد ابگرم
النگمرغ اواز تروخشک
تنگل حوض حسنی خسروآباد
خیرآباد درگان بالا درگان پایین
دریچک دهن تنگل دهنه
دهنه پاتنیگ زرین آباد سبزگزی
سرخنج سلطان آباد(سیدآباد) شمس آباد
شوراب قدرت آباد قلعه نو
مرغ نصرالدین پاتنگ
پادخل چشمه اسبی کرکسو
کلات محمدحسین خان کلات نادر گاویج
گدای جوز گزیک گلودرهشهرستان درمیان بر روی نقشه


درباره صفحه اوقات شرعی شهرستان درمیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهرستان درمیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.

  • ساعت و تاریخ به وقت کشور ایران
  • جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان درمیان
  • لیست شهرها، روستا و آبادیها و همچنین دهستانهای شهرستان درمیان جهت دسترسی به صفحه اوقات شرعی مکان مورد نظر خود با کلیک بر روی لینک آن
    قابلیت جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  • و ...

برای بهبود صفحه اوقات شرعی شهرستان درمیان مشارکت کنید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهرستان درمیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.
ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی عید نوروز جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.

اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط


تماس با ما

در صورتیکه شهر شما در لیست موجود نمی باشد و تمایل دارید به لیست شهرها افزوده گردد و یا انتقاد، پیشنهاد و یا هر گونه نظری دارید، لطفا حتما ما را در جریان بگذارید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید


تماس با اذانگو

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک 184 ، طبقه سوم ، واحد شش.
    021-88892509 021-88930670 021-88927845
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. - طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو