جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درمران علیا

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز درمران علیا


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٣٤
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درمران علیا (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای درمران علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای درمران علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درمران علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان فاستر
كسی كه در بند شخصیت خویش نباشد، نمی توان گفت كه به خود تعلق دارد؛ او متعلق به هر كس و هر چیزی است كه او را اسیر خود سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درمران علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درمران علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درمران علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درمران علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٨٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٣٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٧:٣٢١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٦:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٣٥:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٤:٢١١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٥:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢١:٣٧٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٥:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٢:١٩١٣:٢١:٣٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٥:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣١:٢٠١٣:٢١:٢٥٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٤:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢١:٢٠٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٤:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٣٤:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢١:١١٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٤:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢١:٠٨٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٣:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٦:٤١١٣:٢١:٠٥٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٣٣:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢١:٠٣٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٣:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢١:٠١٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣٣:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٤:١٠١٣:٢١:٠٠٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٣:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٢:٣٥١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٢:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢١:٥٠١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٣٢:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢١:٠٦١٣:٢١:٠٢٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٢:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٢:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٩:٤٣١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٢:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٩:٠٤١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٨:٢٧١٣:٢١:١٢٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٧:٥٠١٣:٢١:١٦٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٧:١٦١٣:٢١:٢١٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٦:٤٣١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣١:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درمران علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای درمران علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درمران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای درمران علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درمران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درمران علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای درمران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درمران علیا

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٧:٤٢١٣:٢١:١٨٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:١٨٠٠:٣١:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٧:٠٨١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٠٤٠٠:٣١:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٦:٣٥١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٣١:٥٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٦:٠٣١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٣١:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٥:٣٤١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣١:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٥:٠٦١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣١:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٤:٣٩١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٤٩:٤٤٠٠:٣١:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٤:١٤١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٣١:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٣:٥١١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:٠٦٠٠:٣١:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٣:٢٩١٣:٢٢:١٧٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥١:٤٦٠٠:٣١:٤٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٣:٠٩١٣:٢٢:٢٦٢٠:٣١:٥٩٢٠:٥٢:٢٦٠٠:٣١:٤٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٦:١٢:٥١١٣:٢٢:٣٥٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٣١:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٣:٤٢٠٠:٣١:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٢:١٩١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣١:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:١٢:٠٦١٣:٢٣:٠٦٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٤:٥٣٠٠:٣١:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:١١:٥٤١٣:٢٣:١٧٢٠:٣٤:٥٢٢٠:٥٥:٢٨٠٠:٣٢:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:١١:٤٤١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٦:٠١٠٠:٣٢:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:١١:٣٥١٣:٢٣:٣٩٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٣٢:١٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:١١:٢٨١٣:٢٣:٥١٢٠:٣٦:٢٣٢٠:٥٧:٠٤٠٠:٣٢:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٦:١١:٢٣١٣:٢٤:٠٢٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٧:٣٣٠٠:٣٢:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:١١:١٩١٣:٢٤:١٤٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٨:٠١٠٠:٣٢:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١١:١٧١٣:٢٤:٢٧٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٨:٢٨٠٠:٣٢:٤٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٦:١١:١٦١٣:٢٤:٣٩٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٣٢:٥٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١١:١٧١٣:٢٤:٥٢٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:١٨٠٠:٣٣:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٦:١١:٢٠١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٨:٥٤٢٠:٥٩:٤١٠٠:٣٣:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٦:١١:٢٤١٣:٢٥:١٧٢٠:٣٩:١٥٢١:٠٠:٠٢٠٠:٣٣:٢٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٦:١١:٢٩١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠٠:٢٢٠٠:٣٣:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:١١:٣٦١٣:٢٥:٤٣٢٠:٣٩:٥٢٢١:٠٠:٤٠٠٠:٣٣:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٦:١١:٤٥١٣:٢٥:٥٦٢٠:٤٠:٠٩٢١:٠٠:٥٧٠٠:٣٤:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٦:١١:٥٤١٣:٢٦:٠٩٢٠:٤٠:٢٤٢١:٠١:١٢٠٠:٣٤:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:١٢:٠٦١٣:٢٦:٢٢٢٠:٤٠:٣٨٢١:٠١:٢٦٠٠:٣٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درمران علیا روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درمران علیا روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درمران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای درمران علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درمران علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درمران علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درمران علیا

روستای درمران علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درمران علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای درمران علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای درمران علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درمران علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درمران علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درمران علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق درمران علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درمران علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درمران علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درمران علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق درمران علیا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درمران علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درمران علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو