جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درمران علیا

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز درمران علیا

اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٤
اذان ظهر: ١٢:١٧:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:١٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درمران علیا (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای درمران علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای درمران علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درمران علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

فرناندو پسوا
ما تنها دارنده ی ادراك شخص خود هستیم و باید از این پس، بر آن و نه بر آنچه كه می بینیم واقعیت زندگی مان را بنا كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درمران علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درمران علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درمران علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درمران علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٣:١٣١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٠٣٠٠:٤٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥١:٥٧١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٥:٥٣٠٠:٤٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٠:٤٢١٣:٢٤:١٢١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٩:٢٨١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣٩:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٨:١٤١٣:٢٣:٤٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٢٢٠٠:٣٩:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٧:٠١١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٩:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٥:٤٩١٣:٢٣:٢١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٤:٣٧١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٨:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٣:٢٧١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٤٢٠٠:٣٨:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٢:١٧١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٣٧:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٨٠٦:٤١:٠٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٧:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١٢٠٦:٤٠:٠٠١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:١٣٠٠:٣٧:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٦:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٦:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٦:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٥:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٤:٣٥١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٣٥:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٣:٣٣١٣:٢١:٣٧٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٥:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢١:٣١٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٣٥:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣١:٣٣١٣:٢١:٢٥٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٤:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢١:٢٠٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٤٩٠٠:٣٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢١:١١٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٣١٠٠:٣٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢١:٠٨٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٣:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٦:٥٣١٣:٢١:٠٥٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٦:٠١١٣:٢١:٠٣٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٥:١٠١٣:٢١:٠١٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٤:٢١١٣:٢١:٠٠٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٣:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢١:٠٠٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درمران علیا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای درمران علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درمران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای درمران علیا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درمران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درمران علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای درمران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درمران علیا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درمران علیا روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درمران علیا روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درمران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای درمران علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای درمران علیا

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٨٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٧:٢٧٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:١٥٠٠:٤٣:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥١:٢١١٣:٢٧:١١٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٤٣:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥٢:٠٥١٣:٢٦:٥٥٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٣٩٠٠:٤٣:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٢:٤٨١٣:٢٦:٣٩١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٢٠٠٠:٤٣:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٦:٢٢١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٠٠٠٠:٤٢:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٤:١٥١٣:٢٦:٠٤١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٤٠٠٠:٤٢:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١١٠٦:٥٤:٥٨١٣:٢٥:٤٧١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٢:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٥:٤٢١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:٤٢:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٦:٢٥١٣:٢٥:١٠١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٣٦٠٠:٤٢:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٧:٠٨١٣:٢٤:٥١١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:١٣٠٠:٤٢:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٧:٥٠١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:٤١:٤٧
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٨:٣٣١٣:٢٤:١٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٤١:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٩:١٦١٣:٢٣:٥٣١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٤١:٢٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٩:٥٨١٣:٢٣:٣٣١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٤١:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٤١١٣:٢٣:١٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٥٠٠:٤٠:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠١:٢٤١٣:٢٢:٥٣١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٥٠٠٠:٤٠:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٢:٠٦١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٤٠:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٢:٤٩١٣:٢٢:١١١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٠٠٠:٤٠:٠٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٠٠٧:٠٣:٣١١٣:٢١:٥٠١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٣٥٠٠:٣٩:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٢٠٧:٠٤:١٤١٣:٢١:٢٩١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٠٩٠٠:٣٩:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠٤:٥٦١٣:٢١:٠٨١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٣٠٠:٣٩:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٥:٣٩١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١٧٠٠:٣٩:٠٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٦:٢١١٣:٢٠:٢٦١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٥١٠٠:٣٨:٤٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٨٠٧:٠٧:٠٤١٣:٢٠:٠٥١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٢٥٠٠:٣٨:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٧:٤٧١٣:١٩:٤٣١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٩٠٠:٣٨:٠٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٩٠٧:٠٨:٢٩١٣:١٩:٢٢١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٧:٥٠
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٩٠٧:٠٩:١٢١٣:١٩:٠١١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٠٧٠٠:٣٧:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٨٠٧:٠٩:٥٥١٣:١٨:٣٩١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٤١٠٠:٣٧:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٠:٣٨١٣:١٨:١٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:١٤٠٠:٣٦:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١١:٢١١٣:١٧:٥٧١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٤٨٠٠:٠٦:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٢:٠٤١٢:١٧:٣٥١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:٢٣٢٣:٣٦:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای درمران علیا روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای درمران علیا روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درمران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درمران علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درمران علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درمران علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درمران علیا

روستای درمران علیا بر روی نقشه

روستای درمران علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درمران علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای درمران علیا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای درمران علیا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای درمران علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درمران علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درمران علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درمران علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درمران علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درمران علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق درمران علیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درمران علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درمران علیا
افق شرعی امروز فردا درمران علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق درمران علیا
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ درمران علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو