جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درمران علیا

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز درمران علیا


اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢١
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٩
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٣

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درمران علیا (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ روستای درمران علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای درمران علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درمران علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سامول جانسون
كمابیش همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی كه ندارند، هدر می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درمران علیا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درمران علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درمران علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درمران علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٢:٠١١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٨٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٣٧:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣٧:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٧:٣٢١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٦:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٣٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٤:٢١١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢١:٣٧٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٥:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٢:١٩١٣:٢١:٣٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٥:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣١:٢٠١٣:٢١:٢٥٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٤:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢١:٢٠٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٤:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٣٤:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢١:١١٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٤:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢١:٠٨٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٣:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٦:٤١١٣:٢١:٠٥٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٣٣:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢١:٠٣٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٣:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢١:٠١٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣٣:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٤:١٠١٣:٢١:٠٠٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٣:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٢:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٢:٣٥١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٢:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢١:٥٠١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٣٢:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢١:٠٦١٣:٢١:٠٢٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٢:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٢:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٩:٤٣١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٢:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٩:٠٤١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٢:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٨:٢٧١٣:٢١:١٢٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٢:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٧:٥٠١٣:٢١:١٦٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٧:١٦١٣:٢١:٢١٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣١:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٦:٤٣١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣١:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درمران علیا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای درمران علیا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای درمران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای درمران علیا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:٥٩٠٧:٢٦:٣١١٢:٣٧:١٥١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٧:٢٤٢٣:٥٤:٢٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:٣١٠٧:٢٥:٥٥١٢:٣٧:٢٨١٧:٤٩:٢١١٨:٠٨:٢٢٢٣:٥٤:٤٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:٠٢٠٧:٢٥:١٨١٢:٣٧:٣٩١٧:٥٠:٢١١٨:٠٩:٢٠٢٣:٥٤:٥٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:٣٢٠٧:٢٤:٣٩١٢:٣٧:٤٩١٧:٥١:٢٢١٨:١٠:١٨٢٣:٥٥:١١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٥٩٠٧:٢٣:٥٨١٢:٣٧:٥٩١٧:٥٢:٢٢١٨:١١:١٦٢٣:٥٥:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٣:١٦١٢:٣٨:٠٨١٧:٥٣:٢٣١٨:١٢:١٤٢٣:٥٥:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٢:٣٢١٢:٣٨:١٦١٧:٥٤:٢٣١٨:١٣:١٢٢٣:٥٥:٤٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢١:٤٧١٢:٣٨:٢٣١٧:٥٥:٢٣١٨:١٤:١٠٢٣:٥٥:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٣٣٠٧:٢١:٠٠١٢:٣٨:٣٠١٧:٥٦:٢٣١٨:١٥:٠٨٢٣:٥٦:٠٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٠:١١١٢:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٢٣١٨:١٦:٠٥٢٣:٥٦:١٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:١١٠٧:١٩:٢٢١٢:٣٨:٤٠١٧:٥٨:٢٢١٨:١٧:٠٢٢٣:٥٦:٢٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٢٧٠٧:١٨:٣٠١٢:٣٨:٤٤١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٥٩٢٣:٥٦:٣٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٤٢٠٧:١٧:٣٨١٢:٣٨:٤٧١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:٥٦٢٣:٥٦:٣٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٥٥٠٧:١٦:٤٤١٢:٣٨:٤٩١٨:٠١:٢٠١٨:١٩:٥٣٢٣:٥٦:٤٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٠٧٠٧:١٥:٤٨١٢:٣٨:٥١١٨:٠٢:١٨١٨:٢٠:٥٠٢٣:٥٦:٤٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:١٧٠٧:١٤:٥٢١٢:٣٨:٥١١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:٤٦٢٣:٥٦:٥١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٣:٥٤١٢:٣٨:٥١١٨:٠٤:١٥١٨:٢٢:٤٢٢٣:٥٦:٥٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٢:٥٥١٢:٣٨:٥٠١٨:٠٥:١٣١٨:٢٣:٣٨٢٣:٥٦:٥٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١١:٥٤١٢:٣٨:٤٩١٨:٠٦:١١١٨:٢٤:٣٣٢٣:٥٦:٥٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٠:٥٣١٢:٣٨:٤٧١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٥:٢٩٢٣:٥٦:٥٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٤٨٠٧:٠٩:٥٠١٢:٣٨:٤٤١٨:٠٨:٠٥١٨:٢٦:٢٤٢٣:٥٦:٥٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٨:٤٦١٢:٣٨:٤٠١٨:٠٩:٠٢١٨:٢٧:١٩٢٣:٥٦:٥٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٥٠٠٧:٠٧:٤٢١٢:٣٨:٣٦١٨:٠٩:٥٨١٨:٢٨:١٣٢٣:٥٦:٥٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٥٠٠٧:٠٦:٣٦١٢:٣٨:٣١١٨:١٠:٥٤١٨:٢٩:٠٧٢٣:٥٦:٥١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٥:٢٩١٢:٣٨:٢٥١٨:١١:٥٠١٨:٣٠:٠٢٢٣:٥٦:٤٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٤:٢١١٢:٣٨:١٩١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:٥٥٢٣:٥٦:٤٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٣:١٢١٢:٣٨:١٢١٨:١٣:٤١١٨:٣١:٤٩٢٣:٥٦:٣٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٢:٠٣١٢:٣٨:٠٤١٨:١٤:٣٥١٨:٣٢:٤٢٢٣:٥٦:٣٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٠:٥٢١٢:٣٧:٥٦١٨:١٥:٣٠١٨:٣٣:٣٥٢٣:٥٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درمران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای درمران علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای درمران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای درمران علیا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٥:٢٩١٢:٣٨:٢٥١٨:١١:٥٠١٨:٣٠:٠٢٢٣:٥٦:٤٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٤:٢١١٢:٣٨:١٩١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:٥٥٢٣:٥٦:٤٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٣:١٢١٢:٣٨:١٢١٨:١٣:٤١١٨:٣١:٤٩٢٣:٥٦:٣٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٢:٠٣١٢:٣٨:٠٤١٨:١٤:٣٥١٨:٣٢:٤٢٢٣:٥٦:٣٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٠:٥٢١٢:٣٧:٥٦١٨:١٥:٣٠١٨:٣٣:٣٥٢٣:٥٦:٢٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٠٠٦:٥٩:٤١١٢:٣٧:٤٧١٨:١٦:٢٤١٨:٣٤:٢٨٢٣:٥٦:١٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٦:٥٨:٢٨١٢:٣٧:٣٨١٨:١٧:١٨١٨:٣٥:٢٠٢٣:٥٦:٠٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:١٥١٢:٣٧:٢٨١٨:١٨:١١١٨:٣٦:١٢٢٣:٥٦:٠١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٦:٠١١٢:٣٧:١٧١٨:١٩:٠٤١٨:٣٧:٠٤٢٣:٥٥:٥١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٤:٤٧١٢:٣٧:٠٦١٨:١٩:٥٧١٨:٣٧:٥٥٢٣:٥٥:٤١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٣:٣١١٢:٣٦:٥٥١٨:٢٠:٤٩١٨:٣٨:٤٧٢٣:٥٥:٣٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٢:١٥١٢:٣٦:٤٣١٨:٢١:٤١١٨:٣٩:٣٨٢٣:٥٥:١٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٠:٥٨١٢:٣٦:٣٠١٨:٢٢:٣٣١٨:٤٠:٢٨٢٣:٥٥:٠٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٤٩:٤١١٢:٣٦:١٧١٨:٢٣:٢٤١٨:٤١:١٩٢٣:٥٤:٥٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٤٨:٢٣١٢:٣٦:٠٣١٨:٢٤:١٥١٨:٤٢:٠٩٢٣:٥٤:٣٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٧:٠٥١٢:٣٥:٤٩١٨:٢٥:٠٦١٨:٤٢:٥٩٢٣:٥٤:٢٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٥:٤٦١٢:٣٥:٣٥١٨:٢٥:٥٦١٨:٤٣:٤٨٢٣:٥٤:١٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٤:٢٦١٢:٣٥:٢٠١٨:٢٦:٤٦١٨:٤٤:٣٨٢٣:٥٣:٥٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٣:٠٦١٢:٣٥:٠٥١٨:٢٧:٣٦١٨:٤٥:٢٧٢٣:٥٣:٣٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤١:٤٦١٢:٣٤:٥٠١٨:٢٨:٢٥١٨:٤٦:١٦٢٣:٥٣:٢٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٠:٢٥١٢:٣٤:٣٤١٨:٢٩:١٥١٨:٤٧:٠٥٢٣:٥٣:٠٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٩:٠٤١٢:٣٤:١٨١٨:٣٠:٠٤١٨:٤٧:٥٤٢٣:٥٢:٤٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٧:٤٢١٢:٣٤:٠١١٨:٣٠:٥٣١٨:٤٨:٤٣٢٣:٥٢:٣١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٦:٢٠١٢:٣٣:٤٥١٨:٣١:٤١١٨:٤٩:٣١٢٣:٥٢:١٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٤:٥٨١٢:٣٣:٢٨١٨:٣٢:٣٠١٨:٥٠:٢٠٢٣:٥١:٥٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٣:٣٦١٢:٣٣:١١١٨:٣٣:١٨١٨:٥١:٠٨٢٣:٥١:٣٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٢:١٤١٢:٣٢:٥٤١٨:٣٤:٠٦١٨:٥١:٥٦٢٣:٥١:١٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٠:٥١١٢:٣٢:٣٦١٨:٣٤:٥٥١٨:٥٢:٤٤٢٣:٥٠:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٩:٢٨١٢:٣٢:١٩١٨:٣٥:٤٢١٨:٥٣:٣٢٢٣:٥٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درمران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای درمران علیا روستای درمران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای درمران علیا روستای درمران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درمران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درمران علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درمران علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درمران علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درمران علیا

روستای درمران علیا بر روی نقشه

روستای درمران علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درمران علیا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای درمران علیا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای درمران علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درمران علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درمران علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درمران علیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا درمران علیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درمران علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درمران علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درمران علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق درمران علیا
زمان پخش اذان مستقیم به افق درمران علیا
افق شرعی امروز فردا درمران علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درمران علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو