جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درمران سفلی

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز درمران سفلی

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٩
اذان ظهر: ١٢:١٧:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:٣٩
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٢٤

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درمران سفلی (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای درمران سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای درمران سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درمران سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

نیچه
آرزو كردن چه قدر فرحبخش است، اما وقتی به آرزوی خود رسیدیم، شادی از درون ما رخت برمی بندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درمران سفلی

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درمران سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درمران سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درمران سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٣:١٧١٣:٢٤:٤٥١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:٤٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٢:٠١١٣:٢٤:٣١١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٥:٥٨٠٠:٤٠:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٥٠:٤٦١٣:٢٤:١٧١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤٨٠٠:٤٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٤:٠٣١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٣٨٠٠:٣٩:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٨:١٨١٣:٢٣:٥٠١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٩:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٧:٠٥١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٩:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٥:٥٣١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٣٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٤:٤١١٣:٢٣:١٤٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٣٨:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٣:٣١١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٤٨٠٠:٣٨:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٢:٢١١٣:٢٢:٥١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٧:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤١٠٦:٤١:١٢١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٧:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١٥٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٧:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٦:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٣٦:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٦:٥١٠٠:٣٦:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٣٥:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٣٥:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٣:٣٧١٣:٢١:٤٢٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣٥:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٢:٣٦١٣:٢١:٣٥٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:٣٥:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣١:٣٧١٣:٢١:٣٠٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢١:٢٥٢٠:١٢:٤١٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣٤:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٩:٤١١٣:٢١:٢٠٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٤:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٨:٤٥١٣:٢١:١٦٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٣٤:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٧:٥١١٣:٢١:١٣٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٣٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢١:٠٨٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٥:١٤١٣:٢١:٠٦٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣٣:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:٢١:٠٥٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٣:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢١:٠٤٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درمران سفلی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای درمران سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درمران سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای درمران سفلی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درمران سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درمران سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای درمران سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درمران سفلی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درمران سفلی روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای درمران سفلی روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درمران سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای درمران سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای درمران سفلی

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٥٠:٤١١٣:٢٧:٣٢٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٤٣:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥١:٢٥١٣:٢٧:١٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٠٣٠٠:٤٣:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٢:٠٩١٣:٢٧:٠٠٢٠:٠١:١٨٢٠:١٩:٤٤٠٠:٤٣:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٢:٥٣١٣:٢٦:٤٣٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٢٥٠٠:٤٣:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٣:٣٦١٣:٢٦:٢٧١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:٤٣:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٦:٠٩١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٤٦٠٠:٤٢:٥٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٥:٥١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤٢:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٥:٤٦١٣:٢٥:٣٣١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٠٣٠٠:٤٢:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٦:٢٩١٣:٢٥:١٥١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٤١٠٠:٤٢:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٤:٥٦١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:١٩٠٠:٤٢:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٥٥١٣:٢٤:٣٧١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٤١:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٨:٣٧١٣:٢٤:١٧١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٤١:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٩:٢٠١٣:٢٣:٥٨١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٤١:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٠:٠٣١٣:٢٣:٣٨١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٤١:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:٤٥١٣:٢٣:١٨١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٤٠:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠١:٢٨١٣:٢٢:٥٧١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٦٠٠:٤٠:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٢:١١١٣:٢٢:٣٧١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣١٠٠:٤٠:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٢:٥٣١٣:٢٢:١٦١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٠٥٠٠:٤٠:١٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٣:٣٦١٣:٢١:٥٥١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٤٠٠٠:٣٩:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٤:١٨١٣:٢١:٣٤١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:١٤٠٠:٣٩:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٥:٠١١٣:٢١:١٣١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٤٨٠٠:٣٩:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٥:٤٣١٣:٢٠:٥٢١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٢٢٠٠:٣٩:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٦:٢٦١٣:٢٠:٣١١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٥٦٠٠:٣٨:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٧:٠٩١٣:٢٠:٠٩١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٣٠٠٠:٣٨:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٣٠٧:٠٧:٥١١٣:١٩:٤٨١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٠٤٠٠:٣٨:١٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٣٠٧:٠٨:٣٤١٣:١٩:٢٧١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٣٨٠٠:٣٧:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٣٠٧:٠٩:١٧١٣:١٩:٠٥١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:١٢٠٠:٣٧:٣٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٣٠٧:١٠:٠٠١٣:١٨:٤٤١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٤٦٠٠:٣٧:١٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٠:٤٣١٣:١٨:٢٣١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:١٩٠٠:٣٧:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣١٠٧:١١:٢٦١٣:١٨:٠١١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٥٣٠٠:٠٦:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٢:٠٩١٢:١٧:٤٠١٨:٢٢:٣٩١٨:٤٠:٢٨٢٣:٣٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای درمران سفلی روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای درمران سفلی روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درمران سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درمران سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درمران سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درمران سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درمران سفلی

روستای درمران سفلی بر روی نقشه

روستای درمران سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درمران سفلی
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای درمران سفلی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای درمران سفلی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای درمران سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درمران سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درمران سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درمران سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق درمران سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ درمران سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درمران سفلی
افق شرعی امروز فردا درمران سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درمران سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درمران سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق درمران سفلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درمران سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو