جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درمران سفلی

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز درمران سفلی


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٠١
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٣٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درمران سفلی (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای درمران سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای درمران سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درمران سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

نیچه
تا زمانی كه امری یا كسی را كم ارزش می پنداریم، نفرت نمی ورزیم، بلكه تازه زمانی چنین می كنیم كه آن را همسان یا برتر می دانیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درمران سفلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درمران سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درمران سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درمران سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢١٠٦:٤٠:٥٦١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٧:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٩:٤٨١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٨:٤٢١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٣٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢٢:١١٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٣٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٥:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢١:٤١٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣٥:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٢:٢٣١٣:٢١:٣٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣٥:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣١:٢٤١٣:٢١:٣٠٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٤:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢١:٢٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٣٤:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٩:٢٩١٣:٢١:٢٠٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٣٤:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢١:١٦٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٤:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٧:٣٨١٣:٢١:١٣٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٣٣:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:٢١:١٠٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٣:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢١:٠٨٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢١٠٠:٣٣:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢١:٠٦٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٣:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٢١:٠٥٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٣٣:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٣:٢٥١٣:٢١:٠٤٢٠:١٩:١١٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٣٣:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢١:٠٤٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٢:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢١:٥٤١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢١:١٠١٣:٢١:٠٦٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٢:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٠:٢٨١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٩:٤٧١٣:٢١:١١٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤١٠٦:١٩:٠٨١٣:٢١:١٤٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٢:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٨:٣٠١٣:٢١:١٧٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٣٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٧:٥٤١٣:٢١:٢١٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:١٤٠٠:٣٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٧:١٩١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٦:٤٦١٣:٢١:٣١٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درمران سفلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای درمران سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درمران سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای درمران سفلی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درمران سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درمران سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای درمران سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درمران سفلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٥٠:٥١١٣:٢٧:٢٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٠١٠٠:٤٣:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥١:٣٥١٣:٢٧:١١٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٤٣:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥٢:١٨١٣:٢٦:٥٥٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٢٥٠٠:٤٣:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٣:٠٢١٣:٢٦:٣٨١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:٤٣:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٣:٤٥١٣:٢٦:٢١١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٤٦٠٠:٤٢:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٤:٢٩١٣:٢٦:٠٤١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٢٥٠٠:٤٢:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٥:١٢١٣:٢٥:٤٦١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٠٤٠٠:٤٢:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٥:٥٦١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٢:٤٣٠٠:٤٢:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٦:٣٩١٣:٢٥:١٠١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٢١٠٠:٤٢:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٧:٢٢١٣:٢٤:٥١١٩:٥١:٤٧٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٤٢:٠١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٨:٠٥١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٤١:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٨:٤٨١٣:٢٤:١٣١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٢٠٠:٤١:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٩:٣١١٣:٢٣:٥٣١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٤١:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠٠:١٣١٣:٢٣:٣٣١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٤١:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٠:٥٦١٣:٢٣:١٣١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٤٠:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠١:٣٩١٣:٢٢:٥٣١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٣٥٠٠:٤٠:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٢:٢١١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:١٠٠٠:٤٠:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٣:٠٤١٣:٢٢:١١١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٤٥٠٠:٤٠:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٣:٤٦١٣:٢١:٥٠١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:١٩٠٠:٣٩:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٤:٢٩١٣:٢١:٢٩١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٥٣٠٠:٣٩:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١١٠٧:٠٥:١١١٣:٢١:٠٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٩:١٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٥:٥٤١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٠١٠٠:٣٩:٠٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٦:٣٦١٣:٢٠:٢٥١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٥٠٠:٣٨:٤٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٧:١٨١٣:٢٠:٠٤١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٩٠٠:٣٨:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٤٠٧:٠٨:٠١١٣:١٩:٤٢١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٨:٠٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٤٠٧:٠٨:٤٤١٣:١٩:٢١١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:١٦٠٠:٣٧:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٤٠٧:٠٩:٢٦١٣:١٨:٥٩١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣٧:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٠:٠٩١٣:١٨:٣٨١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٢٤٠٠:٣٧:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٢٠٧:١٠:٥٢١٣:١٨:١٦١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٦:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤١٠٧:١١:٣٥١٣:١٧:٥٥١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٦:٣٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٢:١٨١٢:١٧:٣٤١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٠٦٢٣:٣٦:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درمران سفلی روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای درمران سفلی روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درمران سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درمران سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درمران سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درمران سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درمران سفلی

روستای درمران سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درمران سفلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای درمران سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای درمران سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درمران سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درمران سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا درمران سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درمران سفلی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ درمران سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درمران سفلی دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ درمران سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درمران سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درمران سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درمران سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو