جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درمران سفلی

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز درمران سفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٤١
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٤٣

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درمران سفلی (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای درمران سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای درمران سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درمران سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری وادزورث لانگ‌فلو
كسی كه به خود ارج می نهد، از آسیب دیگران در امان است؛ زرهی بر تن دارد كه به هیچ وجه دریده نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درمران سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درمران سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درمران سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درمران سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درمران سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢١٠٦:٤٠:٥٦١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٧:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٩:٤٨١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٨:٤٢١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٣٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢٢:١١٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٣٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٥:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢١:٤١٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣٥:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٢:٢٣١٣:٢١:٣٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣٥:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣١:٢٤١٣:٢١:٣٠٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٤:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢١:٢٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٣٤:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٩:٢٩١٣:٢١:٢٠٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٣٤:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢١:١٦٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٤:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٧:٣٨١٣:٢١:١٣٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٣٣:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:٢١:١٠٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٣:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢١:٠٨٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢١٠٠:٣٣:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢١:٠٦٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٣:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٢١:٠٥٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٣٣:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٣:٢٥١٣:٢١:٠٤٢٠:١٩:١١٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٣٣:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢١:٠٤٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٢:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢١:٥٤١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢١:١٠١٣:٢١:٠٦٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٢:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٠:٢٨١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٩:٤٧١٣:٢١:١١٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤١٠٦:١٩:٠٨١٣:٢١:١٤٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٢:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٨:٣٠١٣:٢١:١٧٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٣٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٧:٥٤١٣:٢١:٢١٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:١٤٠٠:٣٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٧:١٩١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٦:٤٦١٣:٢١:٣١٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درمران سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای درمران سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درمران سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای درمران سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درمران سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درمران سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای درمران سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درمران سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درمران سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٧:٤٦١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣٢:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٧:١١١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣١:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٦:٣٨١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٣١:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٦:٠٧١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٣١:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٥:٣٧١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٣١:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٥:٠٩١٣:٢١:٥١٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣١:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٤:٤٣١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣١:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٤:١٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٣٢٠٠:٣١:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٣:٥٤١٣:٢٢:١٣٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:١٣٠٠:٣١:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٢:٢٢٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥١:٥٣٠٠:٣١:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٣:١٣١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣١:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٢:٥٥١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:١٠٠٠:٣١:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٢:٣٨١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٣:٤٨٠٠:٣١:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٣:٥٢٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣١:٥٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٣:١١٢٠:٣٤:٢٦٢٠:٥٥:٠٠٠٠:٣٢:٠٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:١١:٥٧١٣:٢٣:٢١٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٣٢:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:١١:٤٧١٣:٢٣:٣٢٢٠:٣٥:٣٠٢٠:٥٦:٠٧٠٠:٣٢:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٦:١١:٣٩١٣:٢٣:٤٤٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٣٢:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٦:١١:٣٢١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٧:١٠٠٠:٣٢:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:١١:٢٦١٣:٢٤:٠٧٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٧:٣٩٠٠:٣٢:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٦:١١:٢٢١٣:٢٤:١٩٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٣٢:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٦:١١:٢٠١٣:٢٤:٣١٢٠:٣٧:٥١٢٠:٥٨:٣٥٠٠:٣٢:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:١١:٢٠١٣:٢٤:٤٤٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٣٣:٠١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٦:١١:٢٠١٣:٢٤:٥٦٢٠:٣٨:٣٩٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٣٣:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١١:٢٣١٣:٢٥:٠٩٢٠:٣٩:٠١٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٣٣:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٦:١١:٢٧١٣:٢٥:٢٢٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٠٨٠٠:٣٣:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١١:٣٢١٣:٢٥:٣٥٢٠:٣٩:٤١٢١:٠٠:٢٨٠٠:٣٣:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٦:١١:٣٩١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٩:٥٨٢١:٠٠:٤٦٠٠:٣٣:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:١١:٤٨١٣:٢٦:٠٠٢٠:٤٠:١٥٢١:٠١:٠٣٠٠:٣٤:٠٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١١:٥٨١٣:٢٦:١٣٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠١:١٩٠٠:٣٤:٢٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٦:٢٦٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠١:٣٢٠٠:٣٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درمران سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درمران سفلی روستای درمران سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درمران سفلی روستای درمران سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درمران سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درمران سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای درمران سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درمران سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درمران سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درمران سفلی

روستای درمران سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درمران سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای درمران سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای درمران سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درمران سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درمران سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق درمران سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درمران سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درمران سفلی
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ درمران سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درمران سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درمران سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درمران سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درمران سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درمران سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو