جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر درز

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز درز


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:١٤
نیمه شب: ٠٠:١١:٥٢

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر درز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر درز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیدنی اسمیت
تعریف من از ازدواج چنین است: قضیه با دو نفر آغاز می شود كه زندگی را بدون وجود یكدیگر غیرقابل تحمل می بینند و بعد از مدتی به همان دو نفر ختم می شود كه دیگر زندگی را در كنار هم غیرقابل تحمل می بینند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر درز

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر درز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٤:١٥١٢:٤٦:٥١١٩:١٩:٥٠١٩:٣٧:١٠٠٠:٠٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣١٠٦:١٣:٢١١٢:٤٦:٤١١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٧:٤٧٠٠:٠٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٢:٢٨١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٢٣٠٠:٠٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٩٠٦:١١:٣٦١٢:٤٦:٢٣١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٠٠٠٠:٠٤:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٤٦:١٥١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:٣٧٠٠:٠٤:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٩:٥٤١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٩:٠٥١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٤:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٨:١٦١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٢٨٠٠:٠٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٧:٢٩١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠٣:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٦:٤٢١٢:٤٥:٤١١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٤٢٠٠:٠٣:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٣:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٥:١٢١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٣:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٤:٢٩١٢:٤٥:٢٨١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٣٤٠٠:٠٣:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٣:٤٧١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:١٢٠٠:٠٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٥:٢١١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٢:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٥:١٩١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٢٧٠٠:٠٢:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٥:١٨١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٢:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٥:١٦١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٢:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٥:١٦١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٢:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٩:٥٧١٢:٤٥:١٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٥:١٧١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠١:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٥:١٨١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:١١٠٠:٠١:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠١:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٢٥٠٠:٠١:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٧:١٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠١:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٦:٥١١٢:٤٥:٢٩١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠١:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:١٥٠٠:٠١:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٤٥:٣٧١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٥١٠٠:٠١:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٥:٤٢١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر درز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر درز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر درز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر درز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر درز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر درز

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:١٤٠٠:١١:٥٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٤٣٠٠:١٢:٠٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:١٠٠٠:١٢:٠٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٢:١٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٢:٢١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٥:٢٦١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٢:٢٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٢:٣٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٠:١٨١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٢:٣٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٠:٥١١٢:٥٥:٢١١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٢:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١١:٢٣١٢:٥٥:١٧١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٢:٤٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١١:٥٦١٢:٥٥:١٤١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٠١٠٠:١٢:٤٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٢:٢٩١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:١٧٠٠:١٢:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٣٢٠٠:١٢:٥٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٣:٣٤١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٤٦٠٠:١٢:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٢:٥٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:١٠٠٠:١٢:٥٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٥:١١١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٠٠٠:١٢:٥٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٥:٤٣١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٢:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٦:١٥١٢:٥٤:٢١١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٢:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٤:١٢١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٤٥٠٠:١٢:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٧:١٩١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥١٠٠:١٢:٤٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٦:٥٧٠٠:١٢:٣٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٣:٤١١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠١٠٠:١٢:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٠٥٠٠:١٢:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٣:١٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٢:٢٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٢:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:١٠٠٠:١٢:١٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:١١٠٠:١٢:٠٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:١٠٠٠:١١:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٢:٠٩١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٠٩٠٠:١١:٤٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥١:٥٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٠٧٠٠:١١:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر درز شهر درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر درز شهر درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر درز

درز، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس ایران است

شهر درز در ویکیپدیا

شهر درز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درز
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر درز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر درز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درز
زمان پخش اذان مستقیم به افق درز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا درز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق درز
افق شرعی امروز فردا درز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو