جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر درز

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز درز


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤٧:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٠٢:١٢

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر درز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر درز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر درز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

ریچارد تمپلر
اگر بخواهید، می توانید هر گونه احساس بیزاری، افسوس و خشم را از خود دور كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر درز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر درز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٥:١٤١٢:٤٩:١١١٩:١٣:٣٤١٩:٣٠:٣٣٠٠:٠٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٤:١٢١٢:٤٨:٥٧١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٠٨٠٠:٠٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٣:١٠١٢:٤٨:٤٢١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:٤٢٠٠:٠٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٢:١٠١٢:٤٨:٢٩١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:١٧٠٠:٠٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢١:١٠١٢:٤٨:١٥١٩:١٥:٤٦١٩:٣٢:٥٢٠٠:٠٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٠:١٠١٢:٤٨:٠٢١٩:١٦:١٩١٩:٣٣:٢٧٠٠:٠٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٩:١١١٢:٤٧:٤٩١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٠٢٠٠:٠٧:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٨:١٣١٢:٤٧:٣٧١٩:١٧:٢٦١٩:٣٤:٣٨٠٠:٠٦:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٧:١٦١٢:٤٧:٢٥١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:١٣٠٠:٠٦:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٦:١٩١٢:٤٧:١٤١٩:١٨:٣٣١٩:٣٥:٤٩٠٠:٠٦:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٥:٢٣١٢:٤٧:٠٣١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٢٥٠٠:٠٦:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٤:٢٨١٢:٤٦:٥٣١٩:١٩:٤١١٩:٣٧:٠١٠٠:٠٥:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٣:٣٤١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٠:١٥١٩:٣٧:٣٧٠٠:٠٥:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٢:٤٠١٢:٤٦:٣٣١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:١٣٠٠:٠٥:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١١:٤٨١٢:٤٦:٢٤١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:٥٠٠٠:٠٤:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٠:٥٦١٢:٤٦:١٦١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٢٧٠٠:٠٤:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٠:٠٥١٢:٤٦:٠٨١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٠٣٠٠:٠٤:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٩:١٦١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٤:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:١٧٠٠:٠٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٧:٣٩١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:٥٥٠٠:٠٣:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٦:٥٢١٢:٤٥:٤١١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٣٢٠٠:٠٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:٠٧١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٣:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٥:٢٢١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٤:٣٨١٢:٤٥:٢٨١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٣:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:٠٢٠٠:٠٢:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٤٥:٢١١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٤٠٠٠:٠٢:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٥:١٩١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:١٧٠٠:٠٢:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٥:١٨١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٥٥٠٠:٠٢:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠١:١٧١٢:٤٥:١٦١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٣٣٠٠:٠٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر درز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر درز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر درز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر درز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر درز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر درز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:١٥٠٠:٠١:٣٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٤٥:٣٧١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٥١٠٠:٠١:٣٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٥:٤٢١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠١:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٥:١٣١٢:٤٥:٤٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٠١٠٠:٠١:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٤:٥٢١٢:٤٥:٥٤١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠١:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٦:٠١١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:١١٠٠:٠١:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:١٣١٢:٤٦:٠٨١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠١:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٦:١٥١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:١٨٠٠:٠١:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٦:٢٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠١:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٦:٣٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠١:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٣:١٢١٢:٤٦:٤٠١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠١:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٣:٠٠١٢:٤٦:٤٩١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠١:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٦:٥٩١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٢:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٢:٤٠١٢:٤٧:٠٩١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠٢:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٢:٣٢١٢:٤٧:١٩١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٢:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤٧:٢٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٢٥٠٠:٠٢:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٢:٢٠١٢:٤٧:٤٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٥٣٠٠:٠٢:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٧:٥١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٢:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٢:١٣١٢:٤٨:٠٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٠٢:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٢:١١١٢:٤٨:١٤١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:١٢٠٠:٠٢:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٢:١١١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٠٣:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٢:١٢١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٣:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٢:١٤١٢:٤٨:٥١١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٠٣:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٩:٠٣١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٣:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤٩:١٦١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٣:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٢:٢٨١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠٣:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٩:٤٢١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٠٤:٠٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٩:٥٥١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٤:١٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٢:٥٣١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٤:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٣:٠٣١٢:٥٠:٢١١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٠٤:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر درز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر درز شهر درز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر درز شهر درز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر درز

درز، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس ایران است

شهر درز در ویکیپدیا

شهر درز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درز بر روی نقشه

شهر درز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر درز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر درز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر درز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درز
جدول اوقات شرعی امروز فردا درز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درز
افق شرعی امروز فردا درز دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ درز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو