جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درزیکلا

لفور | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز درزیکلا


اذان صبح: ٠٥:٣١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٢٩
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٥٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درزیکلا (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای درزیکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای درزیکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درزیکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
انسان ها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند عاقل اند نه به نسبت تجاربی كه اندوخته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درزیکلا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درزیکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درزیکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درزیکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درزیکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درزیکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٧:١١١٩:٤٠:٥١٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٠:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٧:٠٠١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٠:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١١:٤١١٢:٥٦:٥١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٥١٠٠:١٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٠:٣١١٢:٥٦:٤١١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٩:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٩:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٦:١٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٨:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٦:٠٠١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٠٨:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٨:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٥:٥١١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٧:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٠:١٨٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٧:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٥:٤١١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٧:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٥:٣٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٤٩٠٠:٠٧:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:٠٦:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٥٢١٢:٥٥:٣١١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٣٧٠٠:٠٦:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٥:٢٩١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:٣١٠٠:٠٦:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٢٤٠٠:٠٦:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥٥:١١١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٦:١١٢٠:١٦:١٧٠٠:٠٦:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٧:٠١٢٠:١٧:١٠٠٠:٠٥:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٨:٠٢٠٠:٠٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٢:٤٢١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٥٤٠٠:٠٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:١٨٠٥:٥١:٥٥١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٩:٤٦٠٠:٠٥:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:١٠٠٥:٥١:١٠١٢:٥٥:٢٩٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٠٥:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٠٤٠٥:٥٠:٢٧١٢:٥٥:٣٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٢٨٠٠:٠٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥٥:٣٥٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:١٩٠٠:٠٤:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٩:٠٤١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٠٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٥:٤٢٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٠٤:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٧:٤٨١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٠٤:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٠١٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٥:٥٢٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٠٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درزیکلا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای درزیکلا

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای درزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای درزیکلا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٨:١٨١١:٤٦:٥١١٦:٤٥:١٠١٧:٠٥:١٠٢٣:٠٢:٣٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٩:١٥١١:٤٧:١٢١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٤:٥٧٢٣:٠٢:٥٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٥٠:١١١١:٤٧:٣٣١٦:٤٤:٤١١٧:٠٤:٤٦٢٣:٠٣:١١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢١:٤١٠٦:٥١:٠٧١١:٤٧:٥٥١٦:٤٤:٣٠١٧:٠٤:٣٦٢٣:٠٣:٣٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥٢:٠٢١١:٤٨:١٨١٦:٤٤:٢١١٧:٠٤:٢٩٢٣:٠٣:٤٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:١٧٠٦:٥٢:٥٦١١:٤٨:٤١١٦:٤٤:١٤١٧:٠٤:٢٤٢٣:٠٤:٠٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٥٣:٥٠١١:٤٩:٠٥١٦:٤٤:٠٨١٧:٠٤:٢٠٢٣:٠٤:٢٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٤:٤٢١١:٤٩:٢٩١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٤:١٩٢٣:٠٤:٥١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٥:٣٤١١:٤٩:٥٤١٦:٤٤:٠٤١٧:٠٤:١٩٢٣:٠٥:١٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٦:٢٤١١:٥٠:٢٠١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٤:٢٢٢٣:٠٥:٣٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٧:١٤١١:٥٠:٤٥١٦:٤٤:٠٨١٧:٠٤:٢٦٢٣:٠٥:٥٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:٠٢١١:٥١:١٢١٦:٤٤:١٢١٧:٠٤:٣٢٢٣:٠٦:٢٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٨:٥٠١١:٥١:٣٩١٦:٤٤:١٩١٧:٠٤:٤٠٢٣:٠٦:٤٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٩:٣٦١١:٥٢:٠٦١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٤:٥٠٢٣:٠٧:١٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٥٥٠٧:٠٠:٢١١١:٥٢:٣٣١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٥:٠٢٢٣:٠٧:٣٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:٣٦٠٧:٠١:٠٥١١:٥٣:٠١١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٥:١٦٢٣:٠٨:٠٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣١:١٥٠٧:٠١:٤٨١١:٥٣:٣٠١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٥:٣٢٢٣:٠٨:٣٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٥٣٠٧:٠٢:٢٩١١:٥٣:٥٨١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٥:٤٩٢٣:٠٨:٥٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:٣١٠٧:٠٣:٠٩١١:٥٤:٢٧١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٦:٠٨٢٣:٠٩:٢٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٣:٠٧٠٧:٠٣:٤٧١١:٥٤:٥٦١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٦:٢٩٢٣:٠٩:٥٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٤٢٠٧:٠٤:٢٤١١:٥٥:٢٦١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٦:٥٢٢٣:١٠:٢١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٥:٠٠١١:٥٥:٥٥١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٧:١٧٢٣:١٠:٤٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٥:٣٤١١:٥٦:٢٥١٦:٤٧:١٥١٧:٠٧:٤٣٢٣:١١:١٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٦:٠٦١١:٥٦:٥٥١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٨:١١٢٣:١١:٤٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٦:٣٧١١:٥٧:٢٥١٦:٤٨:١٢١٧:٠٨:٤١٢٣:١٢:١٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٧:٠٦١١:٥٧:٥٥١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٩:١٣٢٣:١٢:٤٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٧:٣٣١١:٥٨:٢٤١٦:٤٩:١٧١٧:٠٩:٤٦٢٣:١٣:١٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٧:٥٩١١:٥٨:٥٤١٦:٤٩:٥٢١٧:١٠:٢٠٢٣:١٣:٤٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٨:٢٣١١:٥٩:٢٤١٦:٥٠:٢٨١٧:١٠:٥٦٢٣:١٤:١٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٨:٤٥١١:٥٩:٥٤١٦:٥١:٠٦١٧:١١:٣٤٢٣:١٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای درزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درزیکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درزیکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای درزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درزیکلا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٢:٢٦١١:٤٥:٠٣١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٧:٠٨٢٣:٠١:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٣:٢٥١١:٤٥:١٩١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٦:٤٤٢٣:٠١:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٤:٢٥١١:٤٥:٣٦١٦:٤٦:٣٠١٧:٠٦:٢١٢٣:٠١:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٥:٢٤١١:٤٥:٥٤١٦:٤٦:٠٧١٧:٠٦:٠١٢٣:٠١:٥٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٦:٢٢١١:٤٦:١٢١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٥:٤٢٢٣:٠٢:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٧:٢٠١١:٤٦:٣٢١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٥:٢٥٢٣:٠٢:٢٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٨:١٨١١:٤٦:٥١١٦:٤٥:١٠١٧:٠٥:١٠٢٣:٠٢:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٩:١٥١١:٤٧:١٢١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٤:٥٧٢٣:٠٢:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٥٠:١١١١:٤٧:٣٣١٦:٤٤:٤١١٧:٠٤:٤٦٢٣:٠٣:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٥١:٠٧١١:٤٧:٥٥١٦:٤٤:٣٠١٧:٠٤:٣٦٢٣:٠٣:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥٢:٠٢١١:٤٨:١٨١٦:٤٤:٢١١٧:٠٤:٢٩٢٣:٠٣:٤٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٥٢:٥٦١١:٤٨:٤١١٦:٤٤:١٤١٧:٠٤:٢٤٢٣:٠٤:٠٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٥٣:٥٠١١:٤٩:٠٥١٦:٤٤:٠٨١٧:٠٤:٢٠٢٣:٠٤:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٤:٤٢١١:٤٩:٢٩١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٤:١٩٢٣:٠٤:٥١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٥:٣٤١١:٤٩:٥٤١٦:٤٤:٠٤١٧:٠٤:١٩٢٣:٠٥:١٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٦:٢٤١١:٥٠:٢٠١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٤:٢٢٢٣:٠٥:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٧:١٤١١:٥٠:٤٥١٦:٤٤:٠٨١٧:٠٤:٢٦٢٣:٠٥:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:٠٢١١:٥١:١٢١٦:٤٤:١٢١٧:٠٤:٣٢٢٣:٠٦:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٨:٥٠١١:٥١:٣٩١٦:٤٤:١٩١٧:٠٤:٤٠٢٣:٠٦:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٩:٣٦١١:٥٢:٠٦١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٤:٥٠٢٣:٠٧:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٥٠٧:٠٠:٢١١١:٥٢:٣٣١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٥:٠٢٢٣:٠٧:٣٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٧:٠١:٠٥١١:٥٣:٠١١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٥:١٦٢٣:٠٨:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٧:٠١:٤٨١١:٥٣:٣٠١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٥:٣٢٢٣:٠٨:٣٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٧:٠٢:٢٩١١:٥٣:٥٨١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٥:٤٩٢٣:٠٨:٥٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٧:٠٣:٠٩١١:٥٤:٢٧١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٦:٠٨٢٣:٠٩:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٧:٠٣:٤٧١١:٥٤:٥٦١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٦:٢٩٢٣:٠٩:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٧:٠٤:٢٤١١:٥٥:٢٦١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٦:٥٢٢٣:١٠:٢١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٥:٠٠١١:٥٥:٥٥١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٧:١٧٢٣:١٠:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٥:٣٤١١:٥٦:٢٥١٦:٤٧:١٥١٧:٠٧:٤٣٢٣:١١:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٦:٠٦١١:٥٦:٥٥١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٨:١١٢٣:١١:٤٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درزیکلا روستای درزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درزیکلا روستای درزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درزیکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درزیکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درزیکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درزیکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درزیکلا

روستای درزیکلا بر روی نقشه

روستای درزیکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درزیکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درزیکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درزیکلا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای درزیکلا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای درزیکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درزیکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درزیکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درزیکلا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درزیکلا
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ درزیکلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا درزیکلا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درزیکلا
زمان پخش اذان مستقیم به افق درزیکلا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درزیکلا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق درزیکلا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درزیکلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درزیکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو