جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا

کاری پی | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز درزیکلاکریم کلا


اذان صبح: ٠٤:١٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٦:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٢
نیمه شب: ٠٠:١٥:١٤

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای درزیکلاکریم کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای درزیکلاکریم کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درزیکلاکریم کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر زنی كه لباسش را در غیر خانه‌ی خود بیرون بیاورد (‌و حجاب خود را رعایت نكند) خداوند، پرده‌ی خود را از او پاره می‌كند (و در دنیا و آخرت رسوایش می‌سازد.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای درزیکلاکریم کلا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درزیکلاکریم کلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درزیکلاکریم کلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درزیکلاکریم کلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درزیکلاکریم کلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٧:٤١١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١١:٤٧١٢:٥٧:٣٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٧:٢٣١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٠:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥٧:١٤١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٧:٠٦١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٦:٥٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٦:٥١١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٠٨:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٨:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٨:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٦:٢٧١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٣٣٠٠:٠٧:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٢٨٠٠:٠٧:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٦:١٨١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢٢٠٠:٠٧:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٦:١٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٤:١٧٠٠:٠٧:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٦:١٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٥:١٢٠٠:٠٦:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٦:١٠١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٠٦٠٠:٠٦:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:٠٠٠٠:٠٦:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٥٤٠٠:٠٦:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٤:١٢١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٤٧٠٠:٠٦:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥٣:٢٢١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٤١٠٠:٠٥:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣١٠٥:٥٢:٣٣١٢:٥٦:٠٧٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٠٥:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢١٠٥:٥١:٤٦١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢١:٢٦٠٠:٠٥:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٢٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٦:١١٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٢:١٨٠٠:٠٥:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٦:١٣٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٣:١٠٠٠:٠٥:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٩:٣٣١٢:٥٦:١٦٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٤:٠١٠٠:٠٥:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٨:٥٢١٢:٥٦:١٩٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٠٥:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٤٨:١٢١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٠٤:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٧:٣٤١٢:٥٦:٢٨٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٦:٣١٠٠:٠٤:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٥٦:٣٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٠٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درزیکلاکریم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درزیکلاکریم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درزیکلاکریم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درزیکلاکریم کلا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای درزیکلاکریم کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درزیکلاکریم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درزیکلاکریم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای درزیکلاکریم کلا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درزیکلاکریم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای درزیکلاکریم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای درزیکلاکریم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درزیکلاکریم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای درزیکلاکریم کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای درزیکلاکریم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درزیکلاکریم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای درزیکلاکریم کلا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٤١:٤٥١٣:٠١:٤٢٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٣:١١٠٠:٠٧:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٤١:٥٩١٣:٠١:٥٤٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٣:٢١٠٠:٠٧:٢٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٤٢:١٥١٣:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٠٧:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٤٢:٣٣١٣:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٠٧:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٤٢:٥١١٣:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٠٨:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٤٠٥:٤٣:١٢١٣:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٠٨:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤١٠٥:٤٣:٣٣١٣:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٠٨:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١١٠٥:٤٣:٥٦١٣:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٠٩:٠٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٤٤:٢١١٣:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٣:٤٤٠٠:٠٩:١٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٨٠٥:٤٤:٤٦١٣:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٠٩:٣٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٤٥:١٣١٣:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٠٩:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٤٥:٤٢١٣:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٣:٢٦٠٠:١٠:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٣٠٥:٤٦:١١١٣:٠٤:٠٨٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٣:١٦٠٠:١٠:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٤٦:٤١١٣:٠٤:١٩٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٣:٠٤٠٠:١٠:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٤٧:١٣١٣:٠٤:٢٩٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٠:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٧٠٥:٤٧:٤٦١٣:٠٤:٣٩٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٢:٣٥٠٠:١١:١٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٥٠٥:٤٨:١٩١٣:٠٤:٤٩٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:١٨٠٠:١١:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٤٨:٥٤١٣:٠٤:٥٨٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤١:٥٩٠٠:١١:٥١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤٩:٣٠١٣:٠٥:٠٧٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٣٧٠٠:١٢:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٥٠:٠٦١٣:٠٥:١٥٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤١:١٤٠٠:١٢:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٥٠:٤٤١٣:٠٥:٢٣٢٠:١٩:٤٤٢٠:٤٠:٤٩٠٠:١٢:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٥١:٢٢١٣:٠٥:٣٠٢٠:١٩:١٩٢٠:٤٠:٢٣٠٠:١٢:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٥٢:٠١١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٥٤٠٠:١٣:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٥٢:٤١١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٢٤٠٠:١٣:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٥٣:٢١١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٨:٥١٠٠:١٣:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٥٤:٠٢١٣:٠٥:٥٥٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٨:١٧٠٠:١٤:٠٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٤:٤٤١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٧:٤٢٠٠:١٤:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٣٠٥:٥٥:٢٧١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٧:٠٤٠٠:١٤:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٦:١٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:٢٥٠٠:١٤:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٦:١١٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:٤٤٠٠:١٥:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٦:١٣٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٥:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درزیکلاکریم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای درزیکلاکریم کلا روستای درزیکلاکریم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای درزیکلاکریم کلا روستای درزیکلاکریم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درزیکلاکریم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای درزیکلاکریم کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درزیکلاکریم کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درزیکلاکریم کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درزیکلاکریم کلا

روستای درزیکلاکریم کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درزیکلاکریم کلا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای درزیکلاکریم کلا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای درزیکلاکریم کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درزیکلاکریم کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ درزیکلاکریم کلا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درزیکلاکریم کلا
زمان پخش اذان آنلاین به افق درزیکلاکریم کلا
جدول اوقات شرعی امروز فردا درزیکلاکریم کلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درزیکلاکریم کلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درزیکلاکریم کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درزیکلاکریم کلا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درزیکلاکریم کلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درزیکلاکریم کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو