جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دردونگنج

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دردونگنج


اذان صبح: ٠٤:١٤:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٩:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دردونگنج (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای دردونگنج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای دردونگنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دردونگنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
مشورت، كلید همكاری‌ها و ماندن در كنار یكدیگر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دردونگنج

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دردونگنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دردونگنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دردونگنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دردونگنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دردونگنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٤:٣٤١٢:٣٥:٤٥١٩:٠٧:١٩١٩:٢٤:٢٨٢٣:٥٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٣:٤٢١٢:٣٥:٣٥١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٠٢٢٣:٥٤:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٥:٢٦١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٥:٣٦٢٣:٥٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٢:٠٠١٢:٣٥:١٧١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:١١٢٣:٥٤:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠١:١١١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٤:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٠:٢٣١٢:٣٥:٠١١٩:١٠:٠٢١٩:٢٧:٢٠٢٣:٥٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٩:٣٥١٢:٣٤:٥٤١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٥٥٢٣:٥٣:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٣٤:٤٧١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٣٠٢٣:٥٣:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٤:٤١١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٠٥٢٣:٥٣:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٧:١٩١٢:٣٤:٣٥١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٣:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٤:٣٠١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١٦٢٣:٥٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٤:٢٦١٩:١٣:٢٠١٩:٣٠:٥١٢٣:٥٢:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٥:١١١٢:٣٤:٢٢١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٢٧٢٣:٥٢:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣٤:١٨١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٢:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٤:١٥١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٣٨٢٣:٥٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٤:١٣١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٢:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٤:١٢١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٤:١٠١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٤:١٠١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥١:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٤:١٠١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥١:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٤:١١١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:١٢٢٣:٥١:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٤:١٢١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥١:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٤:١٤١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥١:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٤:١٦١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥١:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٤:١٩١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥١:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٤:٢٣١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥١:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٤:٢٧١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٤٢٢٣:٥١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٤:٣١١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:١٧٢٣:٥١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥١٢٣:٥١:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دردونگنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دردونگنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دردونگنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دردونگنج

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دردونگنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دردونگنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دردونگنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دردونگنج

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دردونگنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دردونگنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دردونگنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دردونگنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دردونگنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دردونگنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دردونگنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دردونگنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دردونگنج

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٤:٢٨١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٥١٢٣:٥١:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥١:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥١:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٦:١٧١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٣٣٢٣:٥١:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٥٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥١:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥١:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٥:٠٣١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:١٢٢٣:٥١:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣٥:١١١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥١:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٥:١٩١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:١٦٢٣:٥١:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٥:٢٧١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥١:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:١٨٢٣:٥١:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٤٨٢٣:٥١:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:١٨٢٣:٥١:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥١:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١١٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٦:١٦١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:١٥٢٣:٥١:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٦:٢٧١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٤٣٢٣:٥٢:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٦:٣٨١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٢:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٢:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٧:٠١١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٠١٢٣:٥٢:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٣:٣٧١٢:٣٧:١٢١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٢:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٧:٢٤١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٤٩٢٣:٥٢:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٧:٣٧١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٢:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٧:٤٩١٩:٣٢:٠٠١٩:٥٠:٣٤٢٣:٥٣:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٨:٠١١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٣:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٨:١٤١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:١٥٢٣:٥٣:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٣٤٢٣:٥٣:٣٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٥٢٢٣:٥٣:٥١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥٤:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٩:٠٦١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥٤:١٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٩:١٩١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٤:٢٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٥٢٢٣:٥٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دردونگنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دردونگنج روستای دردونگنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دردونگنج روستای دردونگنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دردونگنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دردونگنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دردونگنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دردونگنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دردونگنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دردونگنج

روستای دردونگنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دردونگنج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دردونگنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دردونگنج
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای دردونگنج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای دردونگنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دردونگنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دردونگنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دردونگنج رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دردونگنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دردونگنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دردونگنج
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دردونگنج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دردونگنج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دردونگنج
زمان پخش اذان مستقیم به افق دردونگنج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دردونگنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دردونگنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو