جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دردونگنج

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز دردونگنج


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:٤١:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٥٨:١١
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٤٠

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دردونگنج (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای دردونگنج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دردونگنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دردونگنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ با شخص بدگو و بد زبان دشمن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دردونگنج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دردونگنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دردونگنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دردونگنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دردونگنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دردونگنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٣:٤٢١٢:٣٥:٣٥١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٠٢٢٣:٥٤:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٥:٢٦١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٥:٣٦٢٣:٥٤:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٢:٠٠١٢:٣٥:١٧١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:١١٢٣:٥٤:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠١:١١١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٤:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٠:٢٣١٢:٣٥:٠١١٩:١٠:٠٢١٩:٢٧:٢٠٢٣:٥٣:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٩:٣٥١٢:٣٤:٥٤١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٥٥٢٣:٥٣:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٣٤:٤٧١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٣٠٢٣:٥٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٤:٤١١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٠٥٢٣:٥٣:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٧:١٩١٢:٣٤:٣٥١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٣:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٤:٣٠١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١٦٢٣:٥٢:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٤:٢٦١٩:١٣:٢٠١٩:٣٠:٥١٢٣:٥٢:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٥:١١١٢:٣٤:٢٢١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٢٧٢٣:٥٢:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣٤:١٨١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٢:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٤:١٥١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٣٨٢٣:٥٢:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٤:١٣١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٢:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٤:١٢١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥١:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٤:١٠١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥١:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٤:١٠١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥١:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٤:١٠١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥١:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٤:١١١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:١٢٢٣:٥١:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٤:١٢١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٤:١٤١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥١:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٤:١٦١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥١:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٤:١٩١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥١:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٤:٢٣١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥١:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٤:٢٧١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٤٢٢٣:٥١:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٤:٣١١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:١٧٢٣:٥١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥١٢٣:٥١:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٦:٢٣١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٢٥٢٣:٥١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دردونگنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دردونگنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دردونگنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دردونگنج

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دردونگنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دردونگنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دردونگنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دردونگنج

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دردونگنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دردونگنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دردونگنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دردونگنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دردونگنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دردونگنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دردونگنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دردونگنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دردونگنج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٣:٠٣١٢:٤٠:٣٣١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٤:٣٦٠٠:٠٠:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٣:٣١١٢:٤٠:١٧١٩:٠٦:٤١١٩:٢٣:٣٥٠٠:٠٠:٤٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٣:٥٨١٢:٤٠:٠١١٩:٠٥:٤١١٩:٢٢:٣٣٠٠:٠٠:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٤:٢٥١٢:٣٩:٤٤١٩:٠٤:٤٠١٩:٢١:٣١٠٠:٠٠:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٤:٥٢١٢:٣٩:٢٨١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٠:٢٨٠٠:٠٠:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٥:١٩١٢:٣٩:١٠١٩:٠٢:٣٧١٩:١٩:٢٥٢٣:٥٩:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٥:٤٦١٢:٣٨:٥٢١٩:٠١:٣٥١٩:١٨:٢١٢٣:٥٩:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٦:١٣١٢:٣٨:٣٤١٩:٠٠:٣٢١٩:١٧:١٧٢٣:٥٩:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٦:٣٩١٢:٣٨:١٦١٨:٥٩:٢٩١٩:١٦:١٢٢٣:٥٩:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:١٧:٠٦١٢:٣٧:٥٧١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٠٧٢٣:٥٨:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٧:٣٢١٢:٣٧:٣٨١٨:٥٧:٢٠١٩:١٤:٠١٢٣:٥٨:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:١٧:٥٨١٢:٣٧:١٩١٨:٥٦:١٦١٩:١٢:٥٥٢٣:٥٨:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:١٨:٢٤١٢:٣٦:٥٩١٨:٥٥:١٠١٩:١١:٤٨٢٣:٥٨:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:١٨:٥٠١٢:٣٦:٣٩١٨:٥٤:٠٥١٩:١٠:٤٢٢٣:٥٧:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:١٩:١٦١٢:٣٦:١٩١٨:٥٢:٥٩١٩:٠٩:٣٤٢٣:٥٧:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:١٩:٤١١٢:٣٥:٥٩١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٢٧٢٣:٥٧:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٠:٠٧١٢:٣٥:٣٨١٨:٥٠:٤٦١٩:٠٧:١٩٢٣:٥٧:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٠:٣٢١٢:٣٥:١٨١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٦:١١٢٣:٥٦:٤٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٠:٥٨١٢:٣٤:٥٧١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:٠٣٢٣:٥٦:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢١:٢٣١٢:٣٤:٣٥١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٣:٥٥٢٣:٥٦:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢١:٤٨١٢:٣٤:١٤١٨:٤٦:١٦١٩:٠٢:٤٦٢٣:٥٥:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٢:١٤١٢:٣٣:٥٣١٨:٤٥:٠٨١٩:٠١:٣٨٢٣:٥٥:٣٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٢:٣٩١٢:٣٣:٣٢١٨:٤٤:٠٠١٩:٠٠:٢٩٢٣:٥٥:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٣:٠٤١٢:٣٣:١٠١٨:٤٢:٥٢١٨:٥٩:٢٠٢٣:٥٤:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٣:٣٠١٢:٣٢:٤٩١٨:٤١:٤٤١٨:٥٨:١١٢٣:٥٤:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٣:٥٥١٢:٣٢:٢٧١٨:٤٠:٣٥١٨:٥٧:٠٢٢٣:٥٤:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٤:٢٠١٢:٣٢:٠٦١٨:٣٩:٢٧١٨:٥٥:٥٣٢٣:٥٤:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٢٤:٤٦١٢:٣١:٤٤١٨:٣٨:١٩١٨:٥٤:٤٥٢٣:٥٣:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٥:١١١٢:٣١:٢٣١٨:٣٧:١٠١٨:٥٣:٣٦٢٣:٥٣:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٥:٣٧١٢:٣١:٠١١٨:٣٦:٠٢١٨:٥٢:٢٧٢٣:٢٣:٠٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٤٠٥:٢٦:٠٣١١:٣٠:٤٠١٧:٣٤:٥٤١٧:٥١:١٩٢٢:٥٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دردونگنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دردونگنج روستای دردونگنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دردونگنج روستای دردونگنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دردونگنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دردونگنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دردونگنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دردونگنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دردونگنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دردونگنج

روستای دردونگنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دردونگنج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دردونگنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دردونگنج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دردونگنج + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دردونگنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دردونگنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دردونگنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دردونگنج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دردونگنج
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دردونگنج
زمان پخش اذان آنلاین به افق دردونگنج
زمان پخش اذان زنده به افق دردونگنج
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دردونگنج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دردونگنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دردونگنج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دردونگنج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دردونگنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو