جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درخت سیب

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت سیب


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٦
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٣٢
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٣٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت سیب (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای درخت سیب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای درخت سیب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت سیب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
جاهلی كه یادگیرنده است، مانند عالِم است و عالِمی كه كه در علم كجروی می‌كند، شبیه به جاهلی است موذی و لجوج.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت سیب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت سیب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت سیب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درخت سیب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت سیب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درخت سیب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٢:١٩١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٤٩٢٣:٤٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٩:١١١٢:٣٢:٠٩١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٤٢٢٣:٤٦:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٥٩١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٣٤٢٣:٤٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٦:٥٣١٢:٣١:٥٠١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٢٧٢٣:٤٥:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣١:٤١١٩:١٨:١٠١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٥:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣١:٣٣١٩:١٩:٠٠١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٥:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣١:٢٥١٩:١٩:٥٠١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣١:١٨١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:٥٨٢٣:٤٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤١:٢٥١٢:٣١:١١١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٤:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣١:٠٥١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٣:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٣٦٢٣:٤٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:١٠٠٥:٣٨:٢١١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٣:٢٩٢٣:٤٣:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٢١٢٣:٤٣:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٦:٢٥١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٥:١٤٢٣:٤٢:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:١٤٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤٢:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٥٨٢٣:٤٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٣٣:٤٠١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٢:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٤١٢٣:٤٢:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:١٦٠٥:٣١:٥٦١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٣٣٢٣:٤١:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٣١:٠٧١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:٢٤٢٣:٤١:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٠:١٩١٢:٣٠:٣٤١٩:٣١:١٧١٩:٥١:١٥٢٣:٤١:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٤٧٠٥:٢٩:٣٢١٢:٣٠:٣٥١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٢:٠٦٢٣:٤١:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٤١٠٥:٢٨:٤٦١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤١:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٣٦٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٠:٣٨١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٤٦٢٣:٤١:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٢٧:٢٠١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٤:٣٥٢٣:٤٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٣٠٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٥:١٢١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٠:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٣٠٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٠:٤٧١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٦:١٣٢٣:٤٠:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٢٥:٢٣١٢:٣٠:٥١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٧:٠١٢٣:٤٠:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٢٤:٤٧١٢:٣٠:٥٥١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٤٩٢٣:٤٠:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٤:١٢١٢:٣١:٠٠١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:٣٦٢٣:٤٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت سیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت سیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت سیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت سیب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای درخت سیب

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت سیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای درخت سیب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:٣٧١١:٢٢:٠٠١٦:٢٢:٠٧١٦:٤١:٥٤٢٢:٣٨:١١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٣٣١١:٢٢:٢٠١٦:٢١:٥٣١٦:٤١:٤٢٢٢:٣٨:٢٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٢٨١١:٢٢:٤١١٦:٢١:٤١١٦:٤١:٣١٢٢:٣٨:٤٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٤:٢٣١١:٢٣:٠٣١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٩:٠٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٥:١٧١١:٢٣:٢٦١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:١٧٢٢:٣٩:٢٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٦:١٠١١:٢٣:٤٩١٦:٢١:١٦١٦:٤١:١٢٢٢:٣٩:٤٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٧:٠٣١١:٢٤:١٣١٦:٢١:١١١٦:٤١:٠٩٢٢:٤٠:٠٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٧:٥٥١١:٢٤:٣٧١٦:٢١:٠٩١٦:٤١:٠٩٢٢:٤٠:٢٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٨:٤٥١١:٢٥:٠٢١٦:٢١:٠٨١٦:٤١:١٠٢٢:٤٠:٤٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٩:٣٥١١:٢٥:٢٧١٦:٢١:١٠١٦:٤١:١٣٢٢:٤١:١٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠١:١١٠٦:٣٠:٢٤١١:٢٥:٥٣١٦:٢١:١٣١٦:٤١:١٨٢٢:٤١:٣٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣١:١٢١١:٢٦:٢٠١٦:٢١:١٩١٦:٤١:٢٥٢٢:٤١:٥٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣١:٥٩١١:٢٦:٤٦١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٢:٢٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٢:٤٥١١:٢٧:١٤١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٤٤٢٢:٤٢:٤٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٣:٢٩١١:٢٧:٤١١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٥٦٢٢:٤٣:١٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٤:١٣١١:٢٨:٠٩١٦:٢٢:٠٠١٦:٤٢:١٠٢٢:٤٣:٣٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٤:٥٥١١:٢٨:٣٨١٦:٢٢:١٥١٦:٤٢:٢٦٢٢:٤٤:٠٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٥:٣٦١١:٢٩:٠٦١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:٤٤٢٢:٤٤:٣٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٦:١٥١١:٢٩:٣٥١٦:٢٢:٥١١٦:٤٣:٠٤٢٢:٤٥:٠٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٦:٥٣١١:٣٠:٠٤١٦:٢٣:١٢١٦:٤٣:٢٥٢٢:٤٥:٢٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٧:٣٠١١:٣٠:٣٣١٦:٢٣:٣٤١٦:٤٣:٤٨٢٢:٤٥:٥٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٨:٠٥١١:٣١:٠٣١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٤:١٣٢٢:٤٦:٢٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٨:٣٩١١:٣١:٣٣١٦:٢٤:٢٥١٦:٤٤:٣٩٢٢:٤٦:٥٤
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٩:١٢١١:٣٢:٠٣١٦:٢٤:٥٣١٦:٤٥:٠٧٢٢:٤٧:٢٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٩:٤٢١١:٣٢:٣٢١٦:٢٥:٢٣١٦:٤٥:٣٧٢٢:٤٧:٥٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٠:١٢١١:٣٣:٠٢١٦:٢٥:٥٤١٦:٤٦:٠٨٢٢:٤٨:٢٣
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٠:٥٢٠٦:٤٠:٣٩١١:٣٣:٣٢١٦:٢٦:٢٧١٦:٤٦:٤١٢٢:٤٨:٥٣
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:١٨٠٦:٤١:٠٥١١:٣٤:٠٢١٦:٢٧:٠٢١٦:٤٧:١٦٢٢:٤٩:٢٣
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١١:٤٤٠٦:٤١:٢٩١١:٣٤:٣٢١٦:٢٧:٣٨١٦:٤٧:٥١٢٢:٤٩:٥٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤١:٥٢١١:٣٥:٠٢١٦:٢٨:١٦١٦:٤٨:٢٩٢٢:٥٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای درخت سیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت سیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت سیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت سیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سیب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت سیب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت سیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت سیب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٥:٥٢١١:٢٠:١١١٦:٢٤:١٣١٦:٤٣:٤٦٢٢:٣٦:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٦:٥٠١١:٢٠:٢٨١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٣:٢٣٢٢:٣٦:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٧:٤٨١١:٢٠:٤٤١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٣:٠١٢٢:٣٧:١١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٨:٤٦١١:٢١:٠٢١٦:٢٣:٠١١٦:٤٢:٤١٢٢:٣٧:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٩:٤٤١١:٢١:٢٠١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٧:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٠:٤١١١:٢١:٤٠١٦:٢٢:٢٣١٦:٤٢:٠٨٢٢:٣٧:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:٣٧١١:٢٢:٠٠١٦:٢٢:٠٧١٦:٤١:٥٤٢٢:٣٨:١١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٢:٣٣١١:٢٢:٢٠١٦:٢١:٥٣١٦:٤١:٤٢٢٢:٣٨:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٢٨١١:٢٢:٤١١٦:٢١:٤١١٦:٤١:٣١٢٢:٣٨:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٤:٢٣١١:٢٣:٠٣١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٩:٠٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٥:١٧١١:٢٣:٢٦١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:١٧٢٢:٣٩:٢٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٦:١٠١١:٢٣:٤٩١٦:٢١:١٦١٦:٤١:١٢٢٢:٣٩:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٧:٠٣١١:٢٤:١٣١٦:٢١:١١١٦:٤١:٠٩٢٢:٤٠:٠٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٧:٥٥١١:٢٤:٣٧١٦:٢١:٠٩١٦:٤١:٠٩٢٢:٤٠:٢٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٨:٤٥١١:٢٥:٠٢١٦:٢١:٠٨١٦:٤١:١٠٢٢:٤٠:٤٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٩:٣٥١١:٢٥:٢٧١٦:٢١:١٠١٦:٤١:١٣٢٢:٤١:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٣٠:٢٤١١:٢٥:٥٣١٦:٢١:١٣١٦:٤١:١٨٢٢:٤١:٣٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣١:١٢١١:٢٦:٢٠١٦:٢١:١٩١٦:٤١:٢٥٢٢:٤١:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣١:٥٩١١:٢٦:٤٦١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٢:٢٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٢:٤٥١١:٢٧:١٤١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٤٤٢٢:٤٢:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٣:٢٩١١:٢٧:٤١١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٥٦٢٢:٤٣:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٤:١٣١١:٢٨:٠٩١٦:٢٢:٠٠١٦:٤٢:١٠٢٢:٤٣:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٤:٥٥١١:٢٨:٣٨١٦:٢٢:١٥١٦:٤٢:٢٦٢٢:٤٤:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٥:٣٦١١:٢٩:٠٦١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:٤٤٢٢:٤٤:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٦:١٥١١:٢٩:٣٥١٦:٢٢:٥١١٦:٤٣:٠٤٢٢:٤٥:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٦:٥٣١١:٣٠:٠٤١٦:٢٣:١٢١٦:٤٣:٢٥٢٢:٤٥:٢٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٧:٣٠١١:٣٠:٣٣١٦:٢٣:٣٤١٦:٤٣:٤٨٢٢:٤٥:٥٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٨:٠٥١١:٣١:٠٣١٦:٢٣:٥٩١٦:٤٤:١٣٢٢:٤٦:٢٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٨:٣٩١١:٣١:٣٣١٦:٢٤:٢٥١٦:٤٤:٣٩٢٢:٤٦:٥٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٩:١٢١١:٣٢:٠٣١٦:٢٤:٥٣١٦:٤٥:٠٧٢٢:٤٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درخت سیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت سیب روستای درخت سیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت سیب روستای درخت سیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت سیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سیب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت سیب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت سیب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت سیب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت سیب

روستای درخت سیب بر روی نقشه

روستای درخت سیب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت سیب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت سیب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت سیب
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای درخت سیب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای درخت سیب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت سیب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت سیب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت سیب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درخت سیب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق درخت سیب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درخت سیب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا درخت سیب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درخت سیب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درخت سیب
جدول اوقات شرعی امروز فردا درخت سیب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درخت سیب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت سیب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو