جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درخت سیب

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت سیب

اذان صبح: ٠٣:٣٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٦:٤٨

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت سیب (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای درخت سیب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای درخت سیب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درخت سیب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

گای فینلی
اگر از بیم نادان جلوه كردن، وانمود كنید كه چیزی را فهمیده‌اید، درحالی كه این‌ گونه نیست، می‌توانید مطمئن [ =آرامنده ] باشید كه در همه ی دوران زندگی خود، فریبنده‌ای ترسو باقی خواهید ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت سیب

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت سیب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت سیب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درخت سیب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت سیب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درخت سیب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٣:١١١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٤:٥٦٢٣:٥٠:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠١:٥٣١٢:٣٤:١٥١٩:٠٧:١٢١٩:٢٥:٤٧٢٣:٤٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٤:٠١١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:٣٩٢٣:٤٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٣:٤٧١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٩:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٣:٣٣١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٨:٢٣٢٣:٤٨:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٣:٢٠١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:١٤٢٣:٤٨:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٣:٠٨١٩:١١:١٩١٩:٣٠:٠٧٢٣:٤٨:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٢:٥٥١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:٥٩٢٣:٤٧:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٣:٠٣١٢:٣٢:٤٤١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٥١٢٣:٤٧:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٢:٣٢١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٦:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٢:٢١١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:٣٦٢٣:٤٦:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٢:١١١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٦:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٢:٠١١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:٢١٢٣:٤٦:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣١:٥١١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٥:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣١:٤٢١٩:١٧:٥٧١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٥:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣١:٣٤١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤٥:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣١:٢٦١٩:١٩:٣٧١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٤:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣١:١٨١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٤:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤١:٣٩١٢:٣١:١١١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:٣٧٢٣:٤٤:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣١:٠٥١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٣:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٢٢٢٣:٤٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٣:١٥٢٣:٤٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٧:٣٥١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:٠٧٢٣:٤٣:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٥:٠٠٢٣:٤٢:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٥:٤١١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٥٢٢٣:٤٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:٣٤:٤٦١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:٤٥٢٣:٤٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٣:٥٢١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٣٧٢٣:٤٢:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣٢:٥٩١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٣٣٠٥:٣٢:٠٨١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت سیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت سیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت سیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت سیب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای درخت سیب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درخت سیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای درخت سیب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای درخت سیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت سیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت سیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت سیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سیب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت سیب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای درخت سیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت سیب

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای درخت سیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت سیب روستای درخت سیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت سیب روستای درخت سیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درخت سیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سیب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درخت سیب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت سیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درخت سیب

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٤٠٥:١٩:٢٣١٢:٣٦:٠٥١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٥٥٢٣:٤٣:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٨٠٥:١٩:٣٧١٢:٣٦:١٩١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٤:٠٦٢٣:٤٣:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٥٠٥:١٩:٥٢١٢:٣٦:٣٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٤:١٦٢٣:٤٣:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٤٠٥:٢٠:٠٩١٢:٣٦:٤٥١٩:٥٣:١٧٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٣:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٦٠٥:٢٠:٢٧١٢:٣٦:٥٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٤:٢٩٢٣:٤٤:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٢٠:٤٧١٢:٣٧:١٠١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٤:٣٣٢٣:٤٤:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٥٠٥:٢١:٠٨١٢:٣٧:٢٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٤:٣٦٢٣:٤٤:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٣٠٥:٢١:٣٠١٢:٣٧:٣٥١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٤:٣٦٢٣:٤٤:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٤٠٥:٢١:٥٣١٢:٣٧:٤٧١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٤:٣٥٢٣:٤٥:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٦٠٥:٢٢:١٨١٢:٣٧:٥٩١٩:٥٣:٣١٢٠:١٤:٣٢٢٣:٤٥:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٠٠٥:٢٢:٤٤١٢:٣٨:١٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٢٧٢٣:٤٥:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٦٠٥:٢٣:١١١٢:٣٨:٢١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٤:٢٠٢٣:٤٥:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٤٠٥:٢٣:٣٩١٢:٣٨:٣٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٤:١٢٢٣:٤٦:١٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٤٠٥:٢٤:٠٨١٢:٣٨:٤٣١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٤:٠٢٢٣:٤٦:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٦٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣٨:٥٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:٤٩٢٣:٤٦:٤٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٥:٠٩١٢:٣٩:٠٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٣:٣٥٢٣:٤٧:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٥٠٥:٢٥:٤٢١٢:٣٩:١٣١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٣:٢٠٢٣:٤٧:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٦:١٥١٢:٣٩:٢٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١٣:٠٢٢٣:٤٧:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٩:٣١١٩:٥١:٥٦٢٠:١٢:٤٣٢٣:٤٧:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٩:٣٩١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٢٢٢٣:٤٨:١٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٢٠٥:٢٨:٠٠١٢:٣٩:٤٧١٩:٥١:١٧٢٠:١١:٥٩٢٣:٤٨:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٨:٣٧١٢:٣٩:٥٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٨:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٩٠٥:٢٩:١٤١٢:٤٠:٠٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٨:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٩:٥٢١٢:٤٠:٠٨١٩:٥٠:٠٤٢٠:١٠:٣٩٢٣:٤٩:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢١٠٥:٣٠:٣١١٢:٤٠:١٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:١٠:٠٩٢٣:٤٩:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٩٠٥:٣١:١١١٢:٤٠:٢٠١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٩:٣٨٢٣:٤٩:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٨٠٥:٣١:٥١١٢:٤٠:٢٥١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٩:٠٤٢٣:٤٩:٥٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٧٠٥:٣٢:٣٢١٢:٤٠:٣٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٨:٢٩٢٣:٥٠:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٣:١٤١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٧:٥٣٢٣:٥٠:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٣٣:٥٦١٢:٤٠:٣٧١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٧:١٤٢٣:٥٠:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣٤:٣٨١٢:٤٠:٤٠١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درخت سیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درخت سیب روستای درخت سیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درخت سیب روستای درخت سیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت سیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سیب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت سیب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت سیب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت سیب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت سیب

روستای درخت سیب بر روی نقشه

روستای درخت سیب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت سیب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت سیب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت سیب
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای درخت سیب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای درخت سیب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای درخت سیب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درخت سیب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درخت سیب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت سیب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت سیب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درخت سیب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درخت سیب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درخت سیب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا درخت سیب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق درخت سیب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درخت سیب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق درخت سیب
زمان پخش اذان مستقیم به افق درخت سیب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت سیب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو