جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درخت سنجد

بالارخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت سنجد

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٥٦

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت سنجد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای درخت سنجد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای درخت سنجد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درخت سنجد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
كسى كه در روز (غدير) مؤمنى را ديدار كند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى كند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت مى‏ كنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت سنجد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت سنجد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت سنجد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درخت سنجد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت سنجد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درخت سنجد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٢:١٤١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٤:٣٨٢٣:٤٩:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٣:٣٥١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٣٠٢٣:٤٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٩:٣٦١٢:٣٣:٢١١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:٢٣٢٣:٤٨:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٨:١٨١٢:٣٣:٠٧١٩:٠٨:٣١١٩:٢٧:١٥٢٣:٤٨:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٧:٠١١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٩:٢١١٩:٢٨:٠٨٢٣:٤٧:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٢:٤١١٩:١٠:١١١٩:٢٩:٠٠٢٣:٤٧:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٤:٢٩١٢:٣٢:٢٨١٩:١١:٠١١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٣:١٤١٢:٣٢:١٦١٩:١١:٥٢١٩:٣٠:٤٦٢٣:٤٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٢:٠٤١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٦:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٠:٤٧١٢:٣١:٥٢١٩:١٣:٣٢١٩:٣٢:٣٢٢٣:٤٦:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣١:٤١١٩:١٤:٢٣١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٥:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣١:٣١١٩:١٥:١٣١٩:٣٤:١٨٢٣:٤٥:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٧:١٢١٢:٣١:٢١١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:١١٢٣:٤٥:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣١:١١١٩:١٦:٥٤١٩:٣٦:٠٤٢٣:٤٤:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣١:٠٢١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٥٨٢٣:٤٤:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:١٧٠٥:٤٣:٤٦١٢:٣٠:٥٤١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٥١٢٣:٤٤:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣٠:٤٦١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:٤٤٢٣:٤٣:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:٣٨٢٣:٤٣:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣٠:٣٢١٩:٢١:٠٦١٩:٤٠:٣١٢٣:٤٣:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٩:٢٧١٢:٣٠:٢٥١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٣:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٨:٢٥١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٢:١٨٢٣:٤٢:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٧:٢٤١٢:٣٠:١٥١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٣:١١٢٣:٤٢:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٦:٢٤١٢:٣٠:١٠١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤٢:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٥:٢٦١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٢:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٤:٢٩١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٥٠٢٣:٤١:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٤٣٢٣:٤١:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٢:٣٩١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤١:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٣١:٤٦١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤١:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:٢١٢٣:٤١:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت سنجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت سنجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت سنجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت سنجد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای درخت سنجد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درخت سنجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سنجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای درخت سنجد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای درخت سنجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت سنجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت سنجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت سنجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سنجد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت سنجد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای درخت سنجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سنجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت سنجد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای درخت سنجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت سنجد روستای درخت سنجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت سنجد روستای درخت سنجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درخت سنجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سنجد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درخت سنجد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت سنجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سنجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درخت سنجد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٤:٠٢١٢:٤٠:٠٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:٥٧٢٣:٥٠:٠٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٦٠٥:٣٤:٤٦١٢:٤٠:٠٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٥:١٤٢٣:٥٠:١٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٥:٣٠١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٥٠:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٦:١٥١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٣:٤١٢٣:٥٠:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٣٧:٠٠١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٥٠:٥٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٣٧:٤٥١٢:٤٠:٠٦١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥١:٠٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٣٨:٣١١٢:٤٠:٠٤١٩:٤١:١٠٢٠:٠١:١١٢٣:٥١:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٤٠٥:٣٩:١٦١٢:٤٠:٠٢١٩:٤٠:٢٠٢٠:٠٠:١٨٢٣:٥١:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٩:٢٣٢٣:٥١:٢٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥١:٣٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥١:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٩:٤٩١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٦:٣١٢٣:٥١:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٩:٤٤١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٥:٣١٢٣:٥١:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٤:٥١١٩:٥٤:٣٠٢٣:٥٢:٠١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٤:٤١١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٣:٢٧٢٣:٥٢:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥٢:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٦:١٥١٢:٣٩:١٨١٩:٣١:٤٩١٩:٥١:١٩٢٣:٥٢:١٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٩:١٠١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٢:١٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣٩:٠١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥٢:١٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٨:٥٢١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٥٦٢٣:٥٢:١٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٨:٤٢١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥٢:١٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٠:١١١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٣٦٢٣:٥٢:١٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٢:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥١:٤٥١٢:٣٨:١٠١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:١٢٢٣:٥٢:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٧:٥٩١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٢:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٣:١٩١٢:٣٧:٤٦١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٢:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٢٨٢٣:٥٢:٠٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٧:٢٠١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:١٢٢٣:٥٢:٠١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣٧:٠٦١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥١:٥٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٦:٥٢١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥١:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٦:٣٧١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:١٨٢٣:٥١:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درخت سنجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درخت سنجد روستای درخت سنجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درخت سنجد روستای درخت سنجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت سنجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سنجد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت سنجد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت سنجد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت سنجد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت سنجد

روستای درخت سنجد بر روی نقشه

روستای درخت سنجد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت سنجد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت سنجد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت سنجد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای درخت سنجد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای درخت سنجد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای درخت سنجد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درخت سنجد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درخت سنجد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت سنجد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت سنجد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا درخت سنجد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درخت سنجد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درخت سنجد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درخت سنجد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درخت سنجد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق درخت سنجد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درخت سنجد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق درخت سنجد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت سنجد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو