جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درخت سنجد

بالارخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت سنجد


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٢٩
اذان ظهر: ١١:٤٤:٥٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٠٩:١٨
نیمه شب: ٢٣:٠١:١١

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت سنجد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای درخت سنجد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای درخت سنجد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت سنجد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
من دیده ام كه درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت سنجد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت سنجد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت سنجد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درخت سنجد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت سنجد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درخت سنجد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٩:١٧١٢:٣١:٣٩١٩:١٤:٣٥١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٥:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣١:٢٩١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:٣٢٢٣:٤٥:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣١:١٩١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:٢٥٢٣:٤٥:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣١:١٠١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:١٨٢٣:٤٤:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣١:٠١١٩:١٧:٥٨١٩:٣٧:١٢٢٣:٤٤:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٠:٥٣١٩:١٨:٤٨١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٤:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣٠:٤٥١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٥٩٢٣:٤٣:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٣:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٠:٣٢١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٤٦٢٣:٤٣:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:٣٩٢٣:٤٣:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٨:١١١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٣٢٢٣:٤٢:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣١٠٥:٣٧:١١١٢:٣٠:١٥١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:١٠٠٥:٣٦:١١١٢:٣٠:١٠١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:١٨٢٣:٤٢:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٥:١١٢٣:٤٢:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٣٤:١٦١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤١:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:١٥٠٥:٣٣:٢٠١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤١:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٣٢:٢٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤١:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٤١٢٣:٤١:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٠:٤٢١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٩:٣٣٢٣:٤٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٩٠٥:٢٩:٥٢١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٠:٢٥٢٣:٤٠:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٠٨٠٥:٢٩:٠٣١٢:٢٩:٥٤١٩:٣١:١٤١٩:٥١:١٧٢٣:٤٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٢٨:١٦١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٥١٠٥:٢٧:٣٠١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤٠:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٢٦:٤٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٣:٤٩٢٣:٤٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٤١٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٣٩٢٣:٤٠:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٥:٢٢١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٥:١١١٩:٥٥:٢٩٢٣:٣٩:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٣٧٠٥:٢٤:٤٢١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٦:١٨٢٣:٣٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٤:٠٤١٢:٣٠:١١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٧:٠٧٢٣:٣٩:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٤١٠٥:٢٣:٢٧١٢:٣٠:١٦١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٥٥٢٣:٣٩:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٤٥٠٥:٢٢:٥٢١٢:٣٠:٢١١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:٤٢٢٣:٣٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت سنجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت سنجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت سنجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت سنجد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای درخت سنجد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت سنجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سنجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای درخت سنجد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٢:١٧١١:٣٤:٥٢١٦:٢٧:٣١١٦:٤٧:٤٩٢٢:٥٠:٠٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٢:٣٥١١:٣٥:٢١١٦:٢٨:١٢١٦:٤٨:٢٩٢٢:٥٠:٣٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٢:٥٢١١:٣٥:٥٠١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٩:١٠٢٢:٥١:٠٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٣:٠٧١١:٣٦:١٩١٦:٢٩:٣٨١٦:٤٩:٥٣٢٢:٥١:٣٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٣:٢١١١:٣٦:٤٨١٦:٣٠:٢٢١٦:٥٠:٣٦٢٢:٥٢:٠٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤٣:٣٢١١:٣٧:١٦١٦:٣١:٠٩١٦:٥١:٢١٢٢:٥٢:٣٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٣:٤١١١:٣٧:٤٤١٦:٣١:٥٦١٦:٥٢:٠٨٢٢:٥٣:٠٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٣:٤٨١١:٣٨:١٢١٦:٣٢:٤٤١٦:٥٢:٥٥٢٢:٥٣:٣٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٣:٥٤١١:٣٨:٣٩١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٣:٤٣٢٢:٥٤:٠٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٣:٥٧١١:٣٩:٠٦١٦:٣٤:٢٥١٦:٥٤:٣٢٢٢:٥٤:٣٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٣:٥٩١١:٣٩:٣٢١٦:٣٥:١٦١٦:٥٥:٢٢٢٢:٥٥:٠٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٣:٥٨١١:٣٩:٥٨١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٦:١٣٢٢:٥٥:٢٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٣:٥٦١١:٤٠:٢٣١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٧:٠٥٢٢:٥٥:٥٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٠:٤٨١٦:٣٧:٥٧١٦:٥٧:٥٨٢٢:٥٦:٢٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٣:٤٥١١:٤١:١٢١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٨:٥١٢٢:٥٦:٥٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٣:٣٧١١:٤١:٣٦١٦:٣٩:٤٨١٦:٥٩:٤٥٢٢:٥٧:١٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٣:٢٧١١:٤١:٥٩١٦:٤٠:٤٥١٧:٠٠:٤٠٢٢:٥٧:٤٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٣:١٥١١:٤٢:٢١١٦:٤١:٤٣١٧:٠١:٣٥٢٢:٥٨:٠٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٣:٠١١١:٤٢:٤٣١٦:٤٢:٤١١٧:٠٢:٣١٢٢:٥٨:٣٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٤٥١١:٤٣:٠٤١٦:٤٣:٤٠١٧:٠٣:٢٨٢٢:٥٨:٥٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٢٧١١:٤٣:٢٥١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٤:٢٥٢٢:٥٩:٢١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٤٢:٠٧١١:٤٣:٤٤١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٥:٢٣٢٢:٥٩:٤٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٤٥١١:٤٤:٠٤١٦:٤٦:٣٩١٧:٠٦:٢١٢٣:٠٠:٠٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤١:٢٢١١:٤٤:٢٢١٦:٤٧:٤٠١٧:٠٧:٢٠٢٣:٠٠:٢٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٥٦١١:٤٤:٤٠١٦:٤٨:٤٢١٧:٠٨:١٨٢٣:٠٠:٥٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤٠:٢٩١١:٤٤:٥٧١٦:٤٩:٤٣١٧:٠٩:١٨٢٣:٠١:١١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٠:٠٠١١:٤٥:١٣١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:١٧٢٣:٠١:٣٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٩:٢٩١١:٤٥:٢٨١٦:٥١:٤٧١٧:١١:١٧٢٣:٠١:٤٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٨:٥٦١١:٤٥:٤٣١٦:٥٢:٥٠١٧:١٢:١٧٢٣:٠٢:٠٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٨:٢٢١١:٤٥:٥٧١٦:٥٣:٥٢١٧:١٣:١٧٢٣:٠٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای درخت سنجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت سنجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت سنجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت سنجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سنجد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای درخت سنجد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت سنجد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت سنجد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای درخت سنجد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٥٦١١:٤٤:٤٠١٦:٤٨:٤٢١٧:٠٨:١٨٢٣:٠٠:٥٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤٠:٢٩١١:٤٤:٥٧١٦:٤٩:٤٣١٧:٠٩:١٨٢٣:٠١:١١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٠:٠٠١١:٤٥:١٣١٦:٥٠:٤٥١٧:١٠:١٧٢٣:٠١:٣٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٩:٢٩١١:٤٥:٢٨١٦:٥١:٤٧١٧:١١:١٧٢٣:٠١:٤٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٨:٥٦١١:٤٥:٤٣١٦:٥٢:٥٠١٧:١٢:١٧٢٣:٠٢:٠٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٨:٢٢١١:٤٥:٥٧١٦:٥٣:٥٢١٧:١٣:١٧٢٣:٠٢:٢٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٧:٤٦١١:٤٦:١٠١٦:٥٤:٥٥١٧:١٤:١٧٢٣:٠٢:٤٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٦:٢٢١٦:٥٥:٥٧١٧:١٥:١٧٢٣:٠٢:٥٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٦:٢٨١١:٤٦:٣٣١٦:٥٧:٠٠١٧:١٦:١٧٢٣:٠٣:١٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٥:٤٧١١:٤٦:٤٤١٦:٥٨:٠٣١٧:١٧:١٨٢٣:٠٣:٢٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٥:٠٤١١:٤٦:٥٣١٦:٥٩:٠٦١٧:١٨:١٨٢٣:٠٣:٤٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٤:٢٠١١:٤٧:٠٢١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:١٨٢٣:٠٣:٥٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٣:٣٣١١:٤٧:١٠١٧:٠١:١١١٧:٢٠:١٨٢٣:٠٤:٠٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٢:٤٦١١:٤٧:١٨١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:١٨٢٣:٠٤:١٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣١:٥٦١١:٤٧:٢٤١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:١٨٢٣:٠٤:٢٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٠٦١١:٤٧:٣٠١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:١٨٢٣:٠٤:٣٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٠:١٣١١:٤٧:٣٤١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:١٨٢٣:٠٤:٤٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٢٠١١:٤٧:٣٨١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٥:١٧٢٣:٠٤:٤٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٨:٢٤١١:٤٧:٤١١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٦:١٧٢٣:٠٤:٥٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٧:٢٨١١:٤٧:٤٤١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:١٦٢٣:٠٥:٠١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٦:٣٠١١:٤٧:٤٥١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٨:١٥٢٣:٠٥:٠٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٥:٣١١١:٤٧:٤٦١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:١٤٢٣:٠٥:١٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٤:٣٠١١:٤٧:٤٦١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:١٢٢٣:٠٥:١٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٣:٢٩١١:٤٧:٤٥١٧:١٢:٢٩١٧:٣١:١١٢٣:٠٥:١٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٢:٢٦١١:٤٧:٤٤١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٠٩٢٣:٠٥:١٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢١:٢٢١١:٤٧:٤١١٧:١٤:٣٠١٧:٣٣:٠٧٢٣:٠٥:١٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٠:١٦١١:٤٧:٣٩١٧:١٥:٢٩١٧:٣٤:٠٥٢٣:٠٥:١٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٩:١٠١١:٤٧:٣٥١٧:١٦:٢٩١٧:٣٥:٠٢٢٣:٠٥:١٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٨:٠٢١١:٤٧:٣١١٧:١٧:٢٨١٧:٣٥:٥٩٢٣:٠٥:١٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٦:٥٤١١:٤٧:٢٦١٧:١٨:٢٧١٧:٣٦:٥٦٢٣:٠٥:١٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درخت سنجد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای درخت سنجد روستای درخت سنجد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای درخت سنجد روستای درخت سنجد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت سنجد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت سنجد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت سنجد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت سنجد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت سنجد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت سنجد

روستای درخت سنجد بر روی نقشه

روستای درخت سنجد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت سنجد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت سنجد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت سنجد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای درخت سنجد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای درخت سنجد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت سنجد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت سنجد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت سنجد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا درخت سنجد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درخت سنجد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درخت سنجد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درخت سنجد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درخت سنجد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درخت سنجد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق درخت سنجد
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ درخت سنجد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت سنجد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو