جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درخت جوز

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت جوز

اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:١٠

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت جوز (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای درخت جوز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای درخت جوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درخت جوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

اسپنسر جانسون
كامیابی یعنی تبدیل شدن به آن كسی كه می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف باارزش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت جوز

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت جوز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت جوز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درخت جوز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت جوز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درخت جوز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٣:١٢١٢:٣٤:٢٨١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٥١٢٣:٥٠:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٥٤١٢:٣٤:١٣١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤٩:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٣:٥٩١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٣٤٢٣:٤٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٩:١٩١٢:٣٣:٤٥١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٩:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٣:٣٢١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٨:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٣:١٩١٩:١٠:٢٥١٩:٢٩:٠٩٢٣:٤٨:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٣:٠٦١٩:١١:١٥١٩:٣٠:٠١٢٣:٤٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٤:١٧١٢:٣٢:٥٤١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:٥٣٢٣:٤٧:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣٢:٤٢١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٧:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥١:٥١١٢:٣٢:٣٠١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٣٨٢٣:٤٦:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٢:١٩١٩:١٤:٣٣١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٦:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٢:٠٩١٩:١٥:٢٣١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٦:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٨:١٩١٢:٣١:٥٩١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٦:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٧:١٠١٢:٣١:٤٩١٩:١٧:٠٢١٩:٣٦:٠٧٢٣:٤٥:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣١:٤٠١٩:١٧:٥٢١٩:٣٧:٠٠٢٣:٤٥:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣١:٣٢١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٥:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٣:٤٩١٢:٣١:٢٤١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٤:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٢:٤٥١٢:٣١:١٧١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٣٨٢٣:٤٤:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤١:٤١١٢:٣١:١٠١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٣٠٢٣:٤٤:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣١:٠٣١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٣:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٢:١٦٢٣:٤٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٨:٣٧١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٥٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٥٣٢٣:٤٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣٠:٤١١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٣٨٢٣:٤٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٠٧٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٣٠٢٣:٤٢:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٢:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٢:١١١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:١٣٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت جوز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای درخت جوز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درخت جوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت جوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای درخت جوز

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت جوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت جوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت جوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای درخت جوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت جوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت جوز

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت جوز روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای درخت جوز روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درخت جوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت جوز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درخت جوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت جوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت جوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درخت جوز

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٥:٢٥١٢:٤٠:٤١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٥١:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٣٦:٠٨١٢:٤٠:٤٣١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٥:٠٢٢٣:٥١:١٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٦:٥٢١٢:٤٠:٤٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥١:٢٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٣٧:٣٦١٢:٤٠:٤٤١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٣:٣٠٢٣:٥١:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٨:٢٠١٢:٤٠:٤٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٤٣٢٣:٥١:٥٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٣٩:٠٥١٢:٤٠:٤٤١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٥٣٢٣:٥١:٥٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٣٩:٥٠١٢:٤٠:٤٢١٩:٤١:٠٧٢٠:٠١:٠٢٢٣:٥٢:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٤٠:٣٥١٢:٤٠:٤٠١٩:٤٠:١٨٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٢:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٤١:٢١١٢:٤٠:٣٨١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٢:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٤٢:٠٦١٢:٤٠:٣٥١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٢:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٢:٥٢١٢:٤٠:٣١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٢:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٣:٣٨١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٢:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٤:٢٤١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٢:٥٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٥:١٠١٢:٤٠:١٦١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥٢:٥٥
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٥:٥٦١٢:٤٠:١٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٢:٥٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٠:٠٣١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٢١٢٣:٥٣:٠٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣٩:٥٦١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:١٦٢٣:٥٣:٠٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٠:٤٩١٩:٥٠:١١٢٣:٥٣:٠٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٠٤٢٣:٥٣:٠٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٥٦٢٣:٥٣:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٤٨٢٣:٥٣:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٩:١٠١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٥:٣٨٢٣:٥٣:١٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٣:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٨:٤٨١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:١٥٢٣:٥٣:٠٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٣:٠٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٨:٢٤١٩:٢١:٤٩١٩:٤٠:٤٨٢٣:٥٣:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٥:١٢١٢:٣٨:١١١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٣٣٢٣:٥٢:٥٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٧:٥٨١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٢:٥٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٧:٤٤١٩:١٨:١١١٩:٣٧:٠١٢٣:٥٢:٤٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٧:٣٠١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥٢:٤٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٨:١٧١٢:٣٧:١٥١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درخت جوز روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درخت جوز روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت جوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت جوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت جوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت جوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت جوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت جوز

روستای درخت جوز بر روی نقشه

روستای درخت جوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت جوز
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای درخت جوز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای درخت جوز + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای درخت جوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درخت جوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درخت جوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت جوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درخت جوز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درخت جوز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق درخت جوز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درخت جوز
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ درخت جوز دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ درخت جوز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درخت جوز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درخت جوز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو