جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درخت جوز

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت جوز


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٢٨
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٣٦
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٣٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت جوز (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای درخت جوز)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای درخت جوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت جوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
اگر برای رسیدن به خواهشها و آرزوهای خود زورگویی پیشه کنیم، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت جوز

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت جوز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت جوز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درخت جوز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت جوز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درخت جوز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٢:١٧١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٢:٠٧١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٦٢٣:٤٦:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣١:٥٧١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٢٨٢٣:٤٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣١:٤٨١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٢١٢٣:٤٥:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣١:٣٩١٩:١٨:٠٥١٩:٣٧:١٤٢٣:٤٥:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٤:٤٠١٢:٣١:٣١١٩:١٨:٥٥١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:١٠٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣١:٢٣١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣١:١٦١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٣١:١٠١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٤:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:٠٣١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٣٧٢٣:٤٣:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٨:٢٤١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:٢٢٢٣:٤٣:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٧:٢٥١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:١٥٢٣:٤٣:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٥:٣١١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤٢:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٥:٣١١٢:٣٠:٤١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٥٩٢٣:٤٢:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٥١٢٣:٤٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣٣:٤٣١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤٢:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٢:٥٠١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤٢:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣١:٥٩١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٢٦٢٣:٤١:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣١:١٠١٢:٣٠:٣٢١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:١٧٢٣:٤١:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٠:٢٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٣١:١١١٩:٥١:٠٨٢٣:٤١:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٥٥٠٥:٢٩:٣٥١٢:٣٠:٣٣١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٥٨٢٣:٤١:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٤٩٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٢:٤٨٢٣:٤١:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٢٨:٠٦١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٣٨٢٣:٤١:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٠:٣٨١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢٦:٤٣١٢:٣٠:٤١١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٥:١٧٢٣:٤٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٥:٥١١٩:٥٦:٠٥٢٣:٤٠:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٢٥:٢٦١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٥٣٢٣:٤٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٢٤:٥٠١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٤١٢٣:٤٠:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٤:١٦١٢:٣٠:٥٩١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٨:٢٨٢٣:٤٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت جوز

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای درخت جوز

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت جوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت جوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای درخت جوز

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢١:٣٠١١:٢١:٥٨١٦:٢٢:١١١٦:٤١:٥٧٢٢:٣٨:١١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٢:٢٦١١:٢٢:١٨١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٤٥٢٢:٣٨:٢٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٢١١١:٢٢:٤٠١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٣٤٢٢:٣٨:٤٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٤:١٦١١:٢٣:٠٢١٦:٢١:٣٤١٦:٤١:٢٦٢٢:٣٩:٠٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٥:١٠١١:٢٣:٢٤١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٩:٢٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٦:٠٣١١:٢٣:٤٧١٦:٢١:٢٠١٦:٤١:١٥٢٢:٣٩:٤٣
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٦:٥٥١١:٢٤:١١١٦:٢١:١٥١٦:٤١:١٣٢٢:٤٠:٠٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٧:٤٧١١:٢٤:٣٥١٦:٢١:١٣١٦:٤١:١٢٢٢:٤٠:٢٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٨:٣٨١١:٢٥:٠٠١٦:٢١:١٢١٦:٤١:١٣٢٢:٤٠:٤٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٩:٢٨١١:٢٥:٢٦١٦:٢١:١٤١٦:٤١:١٦٢٢:٤١:١٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:١٧١١:٢٥:٥٢١٦:٢١:١٨١٦:٤١:٢١٢٢:٤١:٣٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:٠٤١١:٢٦:١٨١٦:٢١:٢٣١٦:٤١:٢٨٢٢:٤١:٥٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣١:٥١١١:٢٦:٤٥١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:٣٧٢٢:٤٢:٢٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:٣٧١١:٢٧:١٢١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٤٧٢٢:٤٢:٤٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٣:٢٢١١:٢٧:٤٠١٦:٢١:٥١١٦:٤٢:٠٠٢٢:٤٣:١٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٤:٠٥١١:٢٨:٠٨١٦:٢٢:٠٤١٦:٤٢:١٤٢٢:٤٣:٣٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٤:٤٧١١:٢٨:٣٦١٦:٢٢:١٩١٦:٤٢:٣٠٢٢:٤٤:٠٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٥:٢٨١١:٢٩:٠٤١٦:٢٢:٣٦١٦:٤٢:٤٨٢٢:٤٤:٣٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٦:٠٧١١:٢٩:٣٣١٦:٢٢:٥٥١٦:٤٣:٠٧٢٢:٤٥:٠٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٦:٤٦١١:٣٠:٠٢١٦:٢٣:١٦١٦:٤٣:٢٩٢٢:٤٥:٢٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٧:٢٢١١:٣٠:٣٢١٦:٢٣:٣٩١٦:٤٣:٥٢٢٢:٤٥:٥٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٥٨١١:٣١:٠١١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٤:١٦٢٢:٤٦:٢٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٨:٣١١١:٣١:٣١١٦:٢٤:٢٩١٦:٤٤:٤٣٢٢:٤٦:٥٤
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:٠٤١١:٣٢:٠١١٦:٢٤:٥٧١٦:٤٥:١١٢٢:٤٧:٢٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٩:٣٥١١:٣٢:٣١١٦:٢٥:٢٧١٦:٤٥:٤١٢٢:٤٧:٥٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٠:١٨٠٦:٤٠:٠٤١١:٣٣:٠١١٦:٢٥:٥٨١٦:٤٦:١٢٢٢:٤٨:٢٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٠:٤٦٠٦:٤٠:٣١١١:٣٣:٣١١٦:٢٦:٣١١٦:٤٦:٤٥٢٢:٤٨:٥٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:١٣٠٦:٤٠:٥٧١١:٣٤:٠١١٦:٢٧:٠٦١٦:٤٧:١٩٢٢:٤٩:٢٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١١:٣٩٠٦:٤١:٢٢١١:٣٤:٣٠١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٧:٥٥٢٢:٤٩:٥٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤١:٤٤١١:٣٥:٠٠١٦:٢٨:٢٠١٦:٤٨:٣٢٢٢:٥٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت جوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت جوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت جوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت جوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت جوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت جوز

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٥:٤٥١١:٢٠:١٠١٦:٢٤:١٦١٦:٤٣:٤٩٢٢:٣٦:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٦:٤٤١١:٢٠:٢٦١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٣:٢٥٢٢:٣٦:٥٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٧:٤٢١١:٢٠:٤٣١٦:٢٣:٢٧١٦:٤٣:٠٤٢٢:٣٧:١٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٨:٣٩١١:٢١:٠٠١٦:٢٣:٠٥١٦:٤٢:٤٤٢٢:٣٧:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٣٧١١:٢١:١٩١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:٢٦٢٢:٣٧:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٠:٣٤١١:٢١:٣٨١٦:٢٢:٢٧١٦:٤٢:١١٢٢:٣٧:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢١:٣٠١١:٢١:٥٨١٦:٢٢:١١١٦:٤١:٥٧٢٢:٣٨:١١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٢:٢٦١١:٢٢:١٨١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٤٥٢٢:٣٨:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٢١١١:٢٢:٤٠١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٣٤٢٢:٣٨:٤٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٤:١٦١١:٢٣:٠٢١٦:٢١:٣٤١٦:٤١:٢٦٢٢:٣٩:٠٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٥:١٠١١:٢٣:٢٤١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٩:٢٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٦:٠٣١١:٢٣:٤٧١٦:٢١:٢٠١٦:٤١:١٥٢٢:٣٩:٤٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٦:٥٥١١:٢٤:١١١٦:٢١:١٥١٦:٤١:١٣٢٢:٤٠:٠٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٧:٤٧١١:٢٤:٣٥١٦:٢١:١٣١٦:٤١:١٢٢٢:٤٠:٢٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٨:٣٨١١:٢٥:٠٠١٦:٢١:١٢١٦:٤١:١٣٢٢:٤٠:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٩:٢٨١١:٢٥:٢٦١٦:٢١:١٤١٦:٤١:١٦٢٢:٤١:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:١٧١١:٢٥:٥٢١٦:٢١:١٨١٦:٤١:٢١٢٢:٤١:٣٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:٠٤١١:٢٦:١٨١٦:٢١:٢٣١٦:٤١:٢٨٢٢:٤١:٥٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣١:٥١١١:٢٦:٤٥١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:٣٧٢٢:٤٢:٢٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٢:٣٧١١:٢٧:١٢١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٤٧٢٢:٤٢:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٣:٢٢١١:٢٧:٤٠١٦:٢١:٥١١٦:٤٢:٠٠٢٢:٤٣:١٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٤:٠٥١١:٢٨:٠٨١٦:٢٢:٠٤١٦:٤٢:١٤٢٢:٤٣:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٤:٤٧١١:٢٨:٣٦١٦:٢٢:١٩١٦:٤٢:٣٠٢٢:٤٤:٠٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٥:٢٨١١:٢٩:٠٤١٦:٢٢:٣٦١٦:٤٢:٤٨٢٢:٤٤:٣٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٦:٠٧١١:٢٩:٣٣١٦:٢٢:٥٥١٦:٤٣:٠٧٢٢:٤٥:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٦:٤٦١١:٣٠:٠٢١٦:٢٣:١٦١٦:٤٣:٢٩٢٢:٤٥:٢٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٧:٢٢١١:٣٠:٣٢١٦:٢٣:٣٩١٦:٤٣:٥٢٢٢:٤٥:٥٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٥٨١١:٣١:٠١١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٤:١٦٢٢:٤٦:٢٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٨:٣١١١:٣١:٣١١٦:٢٤:٢٩١٦:٤٤:٤٣٢٢:٤٦:٥٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:٠٤١١:٣٢:٠١١٦:٢٤:٥٧١٦:٤٥:١١٢٢:٤٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت جوز روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت جوز روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت جوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت جوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت جوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت جوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت جوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت جوز

روستای درخت جوز بر روی نقشه

روستای درخت جوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت جوز
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای درخت جوز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای درخت جوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت جوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت جوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ درخت جوز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درخت جوز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درخت جوز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درخت جوز
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ درخت جوز دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درخت جوز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درخت جوز
افق شرعی امروز فردا درخت جوز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو