جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درخت جوز

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت جوز


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٣
اذان ظهر: ١١:٤٥:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٠١
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٠١:٣٩

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت جوز (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ روستای درخت جوز)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای درخت جوز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت جوز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
خواب كردن پیش از نماز طلوع آفتاب و پیش از نماز خفتن پریشانی و فقر می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت جوز

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت جوز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت جوز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درخت جوز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت جوز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درخت جوز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٢:١٧١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٢:٠٧١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٦٢٣:٤٦:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣١:٥٧١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٢٨٢٣:٤٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣١:٤٨١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٢١٢٣:٤٥:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣١:٣٩١٩:١٨:٠٥١٩:٣٧:١٤٢٣:٤٥:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٤:٤٠١٢:٣١:٣١١٩:١٨:٥٥١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:١٠٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣١:٢٣١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣١:١٦١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٣١:١٠١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٤:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:٠٣١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٣٧٢٣:٤٣:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٨:٢٤١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:٢٢٢٣:٤٣:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٧:٢٥١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:١٥٢٣:٤٣:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٥:٣١١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤٢:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٥:٣١١٢:٣٠:٤١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٥٩٢٣:٤٢:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٥١٢٣:٤٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣٣:٤٣١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤٢:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٢:٥٠١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤٢:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣١:٥٩١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٢٦٢٣:٤١:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣١:١٠١٢:٣٠:٣٢١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:١٧٢٣:٤١:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٠:٢٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٣١:١١١٩:٥١:٠٨٢٣:٤١:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٥٥٠٥:٢٩:٣٥١٢:٣٠:٣٣١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٥٨٢٣:٤١:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٤٩٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٢:٤٨٢٣:٤١:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٢٨:٠٦١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٣٨٢٣:٤١:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٠:٣٨١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢٦:٤٣١٢:٣٠:٤١١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٥:١٧٢٣:٤٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٥:٥١١٩:٥٦:٠٥٢٣:٤٠:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٢٥:٢٦١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٥٣٢٣:٤٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٢٤:٥٠١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٤١٢٣:٤٠:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٤:١٦١٢:٣٠:٥٩١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٨:٢٨٢٣:٤٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت جوز

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای درخت جوز

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت جوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت جوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای درخت جوز

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٢:٢٦٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٥:٣٠١٦:٢٨:٥٩١٦:٤٩:١١٢٢:٥٠:٥٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤٢:٢٤١١:٣٥:٥٩١٦:٢٩:٤٠١٦:٤٩:٥١٢٢:٥١:٢٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤٢:٤١١١:٣٦:٢٨١٦:٣٠:٢٢١٦:٥٠:٣٢٢٢:٥١:٥٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٢:٥٦١١:٣٦:٥٧١٦:٣١:٠٥١٦:٥١:١٤٢٢:٥٢:٢٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٣:٠٩١١:٣٧:٢٦١٦:٣١:٥٠١٦:٥١:٥٨٢٢:٥٢:٥٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٣:٢١١١:٣٧:٥٤١٦:٣٢:٣٦١٦:٥٢:٤٣٢٢:٥٣:٢٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٣:٣٠١١:٣٨:٢٢١٦:٣٣:٢٣١٦:٥٣:٢٩٢٢:٥٣:٥٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٣:٣٨١١:٣٨:٥٠١٦:٣٤:١١١٦:٥٤:١٥٢٢:٥٤:٢٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٣:٤٤١١:٣٩:١٧١٦:٣٥:٠٠١٦:٥٥:٠٣٢٢:٥٤:٥٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٣:٤٧١١:٣٩:٤٤١٦:٣٥:٥٠١٦:٥٥:٥٢٢٢:٥٥:٢١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٣:٤٩١١:٤٠:١٠١٦:٣٦:٤٢١٦:٥٦:٤٢٢٢:٥٥:٤٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٣:٤٩١١:٤٠:٣٦١٦:٣٧:٣٤١٦:٥٧:٣٣٢٢:٥٦:١٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٣:٤٧١١:٤١:٠١١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٨:٢٤٢٢:٥٦:٤٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٤٣١١:٤١:٢٦١٦:٣٩:٢١١٦:٥٩:١٧٢٢:٥٧:١٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٣٧١١:٤١:٥٠١٦:٤٠:١٦١٧:٠٠:١٠٢٢:٥٧:٣٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٢٩١١:٤٢:١٤١٦:٤١:١٢١٧:٠١:٠٣٢٢:٥٨:٠٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٣:١٩١١:٤٢:٣٧١٦:٤٢:٠٨١٧:٠١:٥٨٢٢:٥٨:٣٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٢:٥٩١٦:٤٣:٠٦١٧:٠٢:٥٣٢٢:٥٨:٥٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٢:٥٤١١:٤٣:٢١١٦:٤٤:٠٣١٧:٠٣:٤٨٢٢:٥٩:٢٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٣٨١١:٤٣:٤٢١٦:٤٥:٠٢١٧:٠٤:٤٥٢٢:٥٩:٤٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٢١١١:٤٤:٠٣١٦:٤٦:٠١١٧:٠٥:٤١٢٣:٠٠:١٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٢:٠٢١١:٤٤:٢٢١٦:٤٧:٠٠١٧:٠٦:٣٩٢٣:٠٠:٣٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤١:٤١١١:٤٤:٤٢١٦:٤٨:٠٠١٧:٠٧:٣٦٢٣:٠٠:٥٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤١:١٧١١:٤٥:٠٠١٦:٤٩:٠٠١٧:٠٨:٣٤٢٣:٠١:١٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٠:٥٣١١:٤٥:١٨١٦:٥٠:٠١١٧:٠٩:٣٣٢٣:٠١:٣٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٢٦١١:٤٥:٣٥١٦:٥١:٠٢١٧:١٠:٣١٢٣:٠١:٥٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٩:٥٧١١:٤٥:٥١١٦:٥٢:٠٣١٧:١١:٣٠٢٣:٠٢:١٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٩:٢٧١١:٤٦:٠٦١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:٣٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:٥٥١١:٤٦:٢١١٦:٥٤:٠٧١٧:١٣:٢٩٢٣:٠٢:٥٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٨:٢١١١:٤٦:٣٥١٦:٥٥:٠٩١٧:١٤:٢٨٢٣:٠٣:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت جوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت جوز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای درخت جوز

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت جوز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت جوز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای درخت جوز

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٠:٥٣١١:٤٥:١٨١٦:٥٠:٠١١٧:٠٩:٣٣٢٣:٠١:٣٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٠:٢٦١١:٤٥:٣٥١٦:٥١:٠٢١٧:١٠:٣١٢٣:٠١:٥٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٩:٥٧١١:٤٥:٥١١٦:٥٢:٠٣١٧:١١:٣٠٢٣:٠٢:١٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٩:٢٧١١:٤٦:٠٦١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:٣٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:٥٥١١:٤٦:٢١١٦:٥٤:٠٧١٧:١٣:٢٩٢٣:٠٢:٥٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٨:٢١١١:٤٦:٣٥١٦:٥٥:٠٩١٧:١٤:٢٨٢٣:٠٣:١٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٧:٤٦١١:٤٦:٤٨١٦:٥٦:١١١٧:١٥:٢٨٢٣:٠٣:٣٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٧:٠٠١٦:٥٧:١٣١٧:١٦:٢٧٢٣:٠٣:٤٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٦:٢٩١١:٤٧:١١١٦:٥٨:١٥١٧:١٧:٢٧٢٣:٠٤:٠١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٥:٤٩١١:٤٧:٢٢١٦:٥٩:١٧١٧:١٨:٢٧٢٣:٠٤:١٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٥:٠٧١١:٤٧:٣١١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:٢٦٢٣:٠٤:٢٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٤:٢٣١١:٤٧:٤٠١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٢٦٢٣:٠٤:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٣:٣٧١١:٤٧:٤٨١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٢٥٢٣:٠٤:٥٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٢:٥٠١١:٤٧:٥٦١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٢:٢٥٢٣:٠٥:٠٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٢:٠١١١:٤٨:٠٢١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٣:٢٤٢٣:٠٥:١٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣١:١١١١:٤٨:٠٨١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٢٣٢٣:٠٥:٢٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٠:٢٠١١:٤٨:١٢١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٢٣٢٣:٠٥:٣٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٩:٢٧١١:٤٨:١٦١٧:٠٧:٣١١٧:٢٦:٢١٢٣:٠٥:٣٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٨:٣٢١١:٤٨:١٩١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٧:٢٠٢٣:٠٥:٤٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٧:٣٦١١:٤٨:٢٢١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٨:١٩٢٣:٠٥:٤٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٦:٣٩١١:٤٨:٢٣١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:١٧٢٣:٠٥:٥٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٥:٤١١١:٤٨:٢٤١٧:١١:٣٤١٧:٣٠:١٥٢٣:٠٥:٥٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٤:٤١١١:٤٨:٢٤١٧:١٢:٣٤١٧:٣١:١٣٢٣:٠٦:٠١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٣:٤٠١١:٤٨:٢٣١٧:١٣:٣٤١٧:٣٢:١١٢٣:٠٦:٠٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٢:٣٨١١:٤٨:٢٢١٧:١٤:٣٣١٧:٣٣:٠٨٢٣:٠٦:٠٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:٣٤١١:٤٨:١٩١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٠٥٢٣:٠٦:٠٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٣٠١١:٤٨:١٧١٧:١٦:٣٢١٧:٣٥:٠٢٢٣:٠٦:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٩:٢٤١١:٤٨:١٣١٧:١٧:٣٠١٧:٣٥:٥٩٢٣:٠٦:٠٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٨:١٧١١:٤٨:٠٩١٧:١٨:٢٩١٧:٣٦:٥٦٢٣:٠٦:٠١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٧:١٠١١:٤٨:٠٤١٧:١٩:٢٧١٧:٣٧:٥٢٢٣:٠٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درخت جوز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای درخت جوز روستای درخت جوز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای درخت جوز روستای درخت جوز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت جوز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت جوز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت جوز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت جوز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت جوز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت جوز

روستای درخت جوز بر روی نقشه

روستای درخت جوز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت جوز
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای درخت جوز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای درخت جوز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت جوز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت جوز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق درخت جوز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درخت جوز
زمان پخش اذان مستقیم به افق درخت جوز
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ درخت جوز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درخت جوز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درخت جوز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درخت جوز
زمان پخش اذان زنده به افق درخت جوز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت جوز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو