جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درخت بیدوک

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز درخت بیدوک


اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٤٢
اذان ظهر: ١١:١٩:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٣١
اذان مغرب: ١٧:١٦:٤٢
نیمه شب: ٢٢:٣٨:٢٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درخت بیدوک (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای درخت بیدوک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای درخت بیدوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت بیدوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

اشو
پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد می سازند نه روحت را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درخت بیدوک

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درخت بیدوک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت بیدوک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درخت بیدوک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درخت بیدوک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درخت بیدوک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٢:٠٩١٩:١٥:٢٥١٩:٣٤:٢٣٢٣:٤٦:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٣٢:٠٠١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:١٦٢٣:٤٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣١:٥٠١٩:١٧:٠٤١٩:٣٦:٠٨٢٣:٤٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣١:٤٢١٩:١٧:٥٤١٩:٣٧:٠٠٢٣:٤٥:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٠٤٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣١:٣٣١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٥٣٢٣:٤٥:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٣:٥١١٢:٣١:٢٦١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٤:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٢:٤٦١٢:٣١:١٨١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٩:٣٨٢٣:٤٤:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤١:٤٣١٢:٣١:١٢١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٣٠٢٣:٤٤:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٠:٤١١٢:٣١:٠٥١٩:٢٢:٠١١٩:٤١:٢٢٢٣:٤٤:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٩:٤٠١٢:٣١:٠٠١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٢:١٤٢٣:٤٣:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٠٧٢٣:٤٣:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٣:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣٦:٤٥١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٥١٢٣:٤٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٥:٤٩١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٤:٥٥١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٢:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٣٤:٠١١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٢٦٢٣:٤٢:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:١٠٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:١٧٢٣:٤٢:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٥٨٠٥:٣٢:١٨١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٩:٠٨٢٣:٤٢:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٣١:٢٩١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٥٩٢٣:٤١:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٣٠:٤١١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤١:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٣١٠٥:٢٩:٥٥١٢:٣٠:٣٥١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:٤٠٢٣:٤١:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٢٥٠٥:٢٩:١٠١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٢:٣٠٢٣:٤١:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٢٨:٢٦١٢:٣٠:٣٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥٣:١٩٢٣:٤١:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:١٧٠٥:٢٧:٤٤١٢:٣٠:٤١١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٤:٠٩٢٣:٤١:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٧:٠٤١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٤:٥٧٢٣:٤١:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢٦:٢٥١٢:٣٠:٤٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٤٦٢٣:٤٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٥:٤٨١٢:٣٠:٥١١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:٣٣٢٣:٤٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٢٥:١٢١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٧:٢١٢٣:٤٠:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٢٩٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣١:٠١١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٨:٠٧٢٣:٤٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت بیدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت بیدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درخت بیدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درخت بیدوک

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای درخت بیدوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درخت بیدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت بیدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای درخت بیدوک

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای درخت بیدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت بیدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای درخت بیدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درخت بیدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت بیدوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت بیدوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای درخت بیدوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درخت بیدوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت بیدوک

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٢٢:٢٧١١:٢٦:٤٣١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:٢٤٢٢:٤٥:٠٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٢٣:١٢١١:٢٦:٢٢١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٦:٥٧٢٢:٤٤:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٣:٥٨١١:٢٦:٠٢١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٥:٣٠٢٢:٤٤:٣١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٠٠٥:٢٤:٤٣١١:٢٥:٤١١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٤:٠٣٢٢:٤٤:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٩٠٥:٢٥:٢٩١١:٢٥:٢٠١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٢:٣٦٢٢:٤٣:٥٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٢٦:١٥١١:٢٥:٠٠١٧:٢٣:١٣١٧:٤١:١٠٢٢:٤٣:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٢٧:٠١١١:٢٤:٤٠١٧:٢١:٤٧١٧:٣٩:٤٤٢٢:٤٣:١٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٢٧:٤٧١١:٢٤:٢٠١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:١٩٢٢:٤٢:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٢٨:٣٣١١:٢٤:٠١١٧:١٨:٥٦١٧:٣٦:٥٤٢٢:٤٢:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٢٩:٢٠١١:٢٣:٤٢١٧:١٧:٣١١٧:٣٥:٢٩٢٢:٤٢:٢٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٠:٠٧١١:٢٣:٢٣١٧:١٦:٠٦١٧:٣٤:٠٥٢٢:٤٢:٠٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٠:٥٤١١:٢٣:٠٤١٧:١٤:٤٢١٧:٣٢:٤١٢٢:٤١:٤٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣١:٤٢١١:٢٢:٤٦١٧:١٣:١٨١٧:٣١:١٧٢٢:٤١:٢٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٢:٢٩١١:٢٢:٢٨١٧:١١:٥٤١٧:٢٩:٥٥٢٢:٤١:١٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٦٠٥:٣٣:١٧١١:٢٢:١٠١٧:١٠:٣١١٧:٢٨:٣٢٢٢:٤٠:٥٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٤٠٥:٣٤:٠٥١١:٢١:٥٣١٧:٠٩:٠٩١٧:٢٧:١١٢٢:٤٠:٣٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٣٤:٥٤١١:٢١:٣٦١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٥:٤٩٢٢:٤٠:١٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٠٠٥:٣٥:٤٣١١:٢١:٢٠١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٤:٢٩٢٢:٤٠:٠٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٦:٣٢١١:٢١:٠٤١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٣:٠٩٢٢:٣٩:٤٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٣٧:٢١١١:٢٠:٤٨١٧:٠٣:٤٤١٧:٢١:٥٠٢٢:٣٩:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٣٨:١١١١:٢٠:٣٣١٧:٠٢:٢٥١٧:٢٠:٣٢٢٢:٣٩:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٢٠٥:٣٩:٠١١١:٢٠:١٩١٧:٠١:٠٦١٧:١٩:١٤٢٢:٣٨:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٠٠٥:٣٩:٥١١١:٢٠:٠٥١٦:٥٩:٤٨١٧:١٧:٥٨٢٢:٣٨:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٠:٤٢١١:١٩:٥١١٦:٥٨:٣١١٧:١٦:٤٢٢٢:٣٨:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤١:٣٣١١:١٩:٣٩١٦:٥٧:١٤١٧:١٥:٢٧٢٢:٣٨:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٤٠٥:٤٢:٢٥١١:١٩:٢٧١٦:٥٥:٥٩١٧:١٤:١٢٢٢:٣٨:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٣:١٦١١:١٩:١٥١٦:٥٤:٤٤١٧:١٢:٥٩٢٢:٣٧:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٤:٠٩١١:١٩:٠٤١٦:٥٣:٣٠١٧:١١:٤٧٢٢:٣٧:٣٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٥:٠١١١:١٨:٥٤١٦:٥٢:١٧١٧:١٠:٣٦٢٢:٣٧:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٥:٥٤١١:١٨:٤٤١٦:٥١:٠٥١٧:٠٩:٢٥٢٢:٣٧:١١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درخت بیدوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت بیدوک روستای درخت بیدوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای درخت بیدوک روستای درخت بیدوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درخت بیدوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درخت بیدوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درخت بیدوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درخت بیدوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درخت بیدوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درخت بیدوک

روستای درخت بیدوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درخت بیدوک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درخت بیدوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درخت بیدوک
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای درخت بیدوک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای درخت بیدوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درخت بیدوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درخت بیدوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درخت بیدوک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا درخت بیدوک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درخت بیدوک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درخت بیدوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درخت بیدوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درخت بیدوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ درخت بیدوک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درخت بیدوک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درخت بیدوک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درخت بیدوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو