جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر درام

طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز درام


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٢٠
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٢

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر درام (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر درام)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر درام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
یكبار غافلگیر شدن مجاز است، اما اگر این اتفاق دوباره بیفتد، نشانه آن است كه از آمادگی لازم برخوردار نیستید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر درام

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر درام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر درام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر درام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر درام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٦:١٤١٣:١٢:٤١١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٥:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٣:٥١١٣:١٢:٢٣٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٤:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٢:٤١١٣:١٢:١٥٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٤:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٣١١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٤:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٣:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٩:١٧١٣:١١:٥٣٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٣:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٨:١١١٣:١١:٤٧٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٣:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٧:٠٦١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٢:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٦:٠٣١٣:١١:٣٦٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٥:٠١١٣:١١:٣٢٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٢:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٤:٠٠١٣:١١:٢٨٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٢:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٣:٠٠١٣:١١:٢٤٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢١:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٢:٠٢١٣:١١:٢١٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢١:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١١:٠٥١٣:١١:١٩٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢١:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٠:١٠١٣:١١:١٧٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٩:١٦١٣:١١:١٦٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢١:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:١١:١٦٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٢٠:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٧:٣٢١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٦:٤٢١٣:١١:١٧٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٠:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٥:٥٤١٣:١١:١٨٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٠:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠٥:٠٧١٣:١١:٢٠٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٢٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٤:٢٢١٣:١١:٢٢٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٣:٣٩١٣:١١:٢٥٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٢٣٠٠:١٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٠١٠٦:٠٢:٥٧١٣:١١:٢٩٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:١٥٠٠:١٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٥٨٠٦:٠٢:١٧١٣:١١:٣٣٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٢:٠٦٠٠:١٩:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٦٠٦:٠١:٣٨١٣:١١:٣٧٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٥٦٠٠:١٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٥٧٠٦:٠١:٠١١٣:١١:٤٣٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:٤٦٠٠:١٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٥٩٠٦:٠٠:٢٦١٣:١١:٤٨٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٤:٣٤٠٠:١٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر درام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درام

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر درام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر درام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر درام

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر درام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر درام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر درام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر درام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر درام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر درام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر درام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر درام

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٩:٣٣١١:٥٩:١٧١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٧:١٧٢٣:١٦:٤٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٠:٣١١١:٥٩:٠٩١٧:٢٧:١٦١٧:٤٦:٠٥٢٣:١٦:٣٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣١:٣٠١١:٥٩:٠١١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٤:٥٤٢٣:١٦:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٢:٢٨١١:٥٨:٥٤١٧:٢٤:٥١١٧:٤٣:٤٤٢٣:١٦:١٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٣:٢٧١١:٥٨:٤٨١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:٣٦٢٣:١٦:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٤:٢٧١١:٥٨:٤٣١٧:٢٢:٣١١٧:٤١:٢٨٢٣:١٥:٥٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٥:٢٦١١:٥٨:٣٩١٧:٢١:٢٢١٧:٤٠:٢٢٢٣:١٥:٥٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٦:٢٦١١:٥٨:٣٥١٧:٢٠:١٥١٧:٣٩:١٧٢٣:١٥:٤٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٧:٢٧١١:٥٨:٣٢١٧:١٩:٠٩١٧:٣٨:١٤٢٣:١٥:٣٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٨:٢٧١١:٥٨:٣٠١٧:١٨:٠٥١٧:٣٧:١١٢٣:١٥:٣٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٩:٢٨١١:٥٨:٢٨١٧:١٧:٠٢١٧:٣٦:١٠٢٣:١٥:٢٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٠:٢٩١١:٥٨:٢٨١٧:١٦:٠٠١٧:٣٥:١١٢٣:١٥:٢٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤١:٣٠١١:٥٨:٢٨١٧:١٤:٥٩١٧:٣٤:١٣٢٣:١٥:٢١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٢:٣٢١١:٥٨:٢٩١٧:١٤:٠٠١٧:٣٣:١٦٢٣:١٥:١٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٣:٣٣١١:٥٨:٣١١٧:١٣:٠٢١٧:٣٢:٢١٢٣:١٥:١٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٤:٣٥١١:٥٨:٣٣١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:٢٧٢٣:١٥:١٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٥:٣٧١١:٥٨:٣٧١٧:١١:١١١٧:٣٠:٣٥٢٣:١٥:١٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٦:٣٩١١:٥٨:٤١١٧:١٠:١٨١٧:٢٩:٤٥٢٣:١٥:١٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٧:٤٢١١:٥٨:٤٦١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٨:٥٦٢٣:١٥:١٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٨:٤٤١١:٥٨:٥٢١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٨:٠٨٢٣:١٥:١٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٩:٤٦١١:٥٨:٥٩١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٧:٢٣٢٣:١٥:٢٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٥٠:٤٩١١:٥٩:٠٧١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٦:٣٩٢٣:١٥:٢٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٥١:٥١١١:٥٩:١٥١٧:٠٦:١٧١٧:٢٥:٥٦٢٣:١٥:٢٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥٢:٥٣١١:٥٩:٢٥١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٥:١٦٢٣:١٥:٣٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٣:٥٦١١:٥٩:٣٥١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٥:٣٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٤:٥٨١١:٥٩:٤٦١٧:٠٤:١٢١٧:٢٤:٠٠٢٣:١٥:٤٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٦:٠٠١١:٥٩:٥٨١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٣:٢٥٢٣:١٥:٥٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٧:٠٢١٢:٠٠:١٠١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:٥١٢٣:١٦:٠٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٨:٠٤١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٢:٢٤١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٦:١٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٩:٠٥١٢:٠٠:٣٩١٧:٠١:٥٢١٧:٢١:٥٠٢٣:١٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر درام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر درام شهر درام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر درام شهر درام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر درام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر درام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر درام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر درام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر درام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر درام

شهر درام بر روی نقشه

شهر درام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر درام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر درام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر درام
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر درام + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر درام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر درام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر درام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر درام رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق درام
جدول اوقات شرعی امروز فردا درام دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درام دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق درام
افق شرعی امروز فردا درام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ درام دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر درام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو