جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درافرا

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز درافرا


اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:١٠
نیمه شب: ٠٠:١٦:٣٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درافرا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای درافرا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای درافرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درافرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
هیچ غمی مانند غم قرض گرفتن و هیچ دردی مانند درد چشم نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درافرا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درافرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درافرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درافرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درافرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درافرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٩:٣٩١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:١٨٠٠:١٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٨:٤٥١٢:٥١:٥٧١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٧:٥٢١٢:٥١:٤٨١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٣١٠٠:١٠:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:٠٠١٢:٥١:٣٩١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٠:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٦:٠٩١٢:٥١:٣١١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٥:١٩١٢:٥١:٢٣١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٤:٢٩١٢:٥١:١٦١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٣:٤١١٢:٥١:٠٩١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٤٠٠:٠٩:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٢:٥٣١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:١١٠٠:٠٩:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٨:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١١:٢٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٨:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٠:٣٧١٢:٥٠:٤٨١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٨:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٠:٤٤١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٨:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٨:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٥٠٠:٠٨:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٧:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٧:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١١٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٧:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٧:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٧:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٨٠٠:٠٧:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٧:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٧:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٧:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٠:٤١١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٧:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٦:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درافرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درافرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درافرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درافرا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای درافرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درافرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درافرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای درافرا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درافرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای درافرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای درافرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درافرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درافرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای درافرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای درافرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درافرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای درافرا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٠:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:١٣٠٠:١٠:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٢٣٠٠:١١:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٣٢٠٠:١١:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٤٠٠٠:١١:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٧:١١١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٤٦٠٠:١١:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٧:٢٣١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٥١٠٠:١١:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٧:٣٥١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٢:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٢:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠١:٤١١٢:٥٧:٥٩١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٢:٤٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٨:١١١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٢:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٣:١٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٨:٣٣١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٣:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٣:٤١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٤١٠٠:١٣:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٩:١٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٤:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:١٤٠٠:١٤:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٤:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٨٠٠:١٥:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٤٠٠:١٥:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٧٠٠:١٥:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٠٠٠٠:١٥:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٥:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٠:١٤١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٦:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٦:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٠:٢٥١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٦:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٦:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٦:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٦:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١١:٢٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درافرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای درافرا روستای درافرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای درافرا روستای درافرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درافرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درافرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای درافرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درافرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درافرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درافرا

روستای درافرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درافرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درافرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درافرا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای درافرا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای درافرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درافرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درافرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درافرا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا درافرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ درافرا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درافرا
زمان پخش اذان آنلاین به افق درافرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق درافرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درافرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درافرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درافرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درافرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو