جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درافرا

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز درافرا


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٤٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درافرا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای درافرا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای درافرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درافرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
وظیفه ی كشتی، دریانوردی نیست، ورود به بندر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درافرا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درافرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درافرا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درافرا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درافرا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درافرا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥٤:٢٧١٩:١٨:٤٥١٩:٣٥:٤٣٠٠:١٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٠٠٦:٢٩:٣٣١٢:٥٤:١٣١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:١٧٠٠:١٤:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٣:٥٨١٩:١٩:٥٠١٩:٣٦:٥٢٠٠:١٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٧:٣١١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٧:٢٦٠٠:١٣:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٣:٣١١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٠١٠٠:١٣:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٥:٣٢١٢:٥٣:١٨١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٣٦٠٠:١٢:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٤:٣٣١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:١١٠٠:١٢:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٤٦٠٠:١٢:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٢:٤١١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٢٢٠٠:١١:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٠:٥٧٠٠:١١:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٠:٤٦١٢:٥٢:١٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٣٣٠٠:١١:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٩:٥١١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٠٩٠٠:١١:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:٥٧١٢:٥١:٥٨١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٥٠٠:١٠:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٠٤١٢:٥١:٤٩١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٢١٠٠:١٠:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٧:١١١٢:٥١:٤٠١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٥٧٠٠:١٠:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:٢٠١٢:٥١:٣٢١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٠:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٥:٢٩١٢:٥١:٢٤١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٩:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٤:٤٠١٢:٥١:١٦١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠٩:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٣:٥١١٢:٥١:٠٩١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٩:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٠٤١٢:٥١:٠٣١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٠١٠٠:٠٩:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٢:١٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٨:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١١:٣٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٨:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٠:٤٨١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٨:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٠:٤٤١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٨:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٨:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٧:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٧:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درافرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درافرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای درافرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درافرا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای درافرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درافرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درافرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای درافرا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای درافرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای درافرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای درافرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درافرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درافرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درافرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای درافرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درافرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درافرا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٦:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٦:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٦:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٥١:٠٤١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٠٦:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥١:١٠١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٦:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥١:١٧١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٦:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥١:٢٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٦:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥١:٣١١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٢١٠٠:٠٦:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥١:٣٩١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٠٧:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥١:٤٨١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠٧:٠٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٨:٤١١٢:٥١:٥٦١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٧:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٧:١٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٢:١٥١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٧:٢٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٧:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٧:٣٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٧:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٧:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٠٧:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٣:١٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٨:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٣:٣١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٨:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٨:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٧:٤١١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٨:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠٨:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٤:١٩١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٨:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٧:٥٢١٢:٥٤:٣٢١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٩:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٤:٤٥١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٩:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٩:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٥:١١١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٠١٠٠:٠٩:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٥:٢٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٧٠٠:٠٩:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٣٣٠٠:١٠:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤٧٠٠:١٠:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درافرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درافرا روستای درافرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای درافرا روستای درافرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درافرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درافرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درافرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درافرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درافرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درافرا

روستای درافرا بر روی نقشه

روستای درافرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درافرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درافرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درافرا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای درافرا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای درافرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درافرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درافرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درافرا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درافرا
جدول اوقات شرعی امروز فردا درافرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ درافرا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درافرا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ درافرا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا درافرا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درافرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درافرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درافرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو