جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درازی

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز درازی


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٢٦
اذان ظهر: ١١:٤٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٠٦
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٠٣
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٤٨

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درازی (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ روستای درازی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای درازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كتاب مقدس
شخصیت، مهمترین چیز است، اما تنها شخصیت نیست كه اهمیت دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درازی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درازی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درازی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درازی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درازی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درازی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٩:٠٢١٢:٤٤:٣٠١٩:٣٠:٣٦١٩:٥٠:١٤٢٣:٥٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٤:٢٠١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:١٣٢٣:٥٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٦:٣٠١٢:٤٤:١٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٢:١١٢٣:٥٦:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٤:٠١١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٥:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٤:٠٣١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٥:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٣:٤٤١٩:٣٥:١٣١٩:٥٥:٠٧٢٣:٥٥:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:١١٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٠٥٢٣:٥٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٤:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤٣:٢٣١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٠٢٢٣:٥٤:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٨:١٤١٢:٤٣:١٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٩:٠٠٢٣:٥٣:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤٣:١١١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥٣:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٣:٠٦١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:٥٦٢٣:٥٣:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٣:٠١١٩:٤١:٣٧٢٠:٠١:٥٤٢٣:٥٣:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٣:٥٧١٢:٤٢:٥٧١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٥٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٢:٥٤١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٥٢:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٤٧٠٥:٤١:٥٥١٢:٤٢:٥١١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٤٧٢٣:٥٢:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٢:٤٩١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٥:٤٤٢٣:٥٢:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠١٠٥:٤٠:٠٠١٢:٤٢:٤٧١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٦:٤٠٢٣:٥١:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٩:٠٤١٢:٤٢:٤٦١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٧:٣٧٢٣:٥١:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٨:١٠١٢:٤٢:٤٥١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٥١:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣٧:١٧١٢:٤٢:٤٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٩:٢٩٢٣:٥١:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٣٦:٢٦١٢:٤٢:٤٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:١٠:٢٤٢٣:٥١:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٣١٠٥:٣٥:٣٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:١١:٢٠٢٣:٥٠:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:١٨٠٥:٣٤:٤٨١٢:٤٢:٤٩١٩:٥١:١٩٢٠:١٢:١٤٢٣:٥٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٠٦٠٥:٣٤:٠٢١٢:٤٢:٥٢١٩:٥٢:١٠٢٠:١٣:٠٨٢٣:٥٠:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٥٦٠٥:٣٣:١٧١٢:٤٢:٥٥١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٤:٠٢٢٣:٥٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٤٨٠٥:٣٢:٣٣١٢:٤٢:٥٨١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٤:٥٥٢٣:٥٠:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٣١:٥٢١٢:٤٣:٠٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٥:٤٧٢٣:٥٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٣١:١٢١٢:٤٣:٠٧١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٦:٣٩٢٣:٥٠:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٣٥٠٥:٣٠:٣٣١٢:٤٣:١٢١٩:٥٦:١٦٢٠:١٧:٣٠٢٣:٤٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درازی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای درازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای درازی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای درازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای درازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای درازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درازی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٣:٢٢١١:٣٢:٢٣١٦:٣١:٠٤١٦:٥١:١٩٢٢:٤٧:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٤:٢٤١١:٣٢:٣٩١٦:٣٠:٣٥١٦:٥٠:٥٢٢٢:٤٧:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٥:٢٦١١:٣٢:٥٦١٦:٣٠:٠٧١٦:٥٠:٢٧٢٢:٤٧:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٦:٢٨١١:٣٣:١٤١٦:٢٩:٤١١٦:٥٠:٠٤٢٢:٤٨:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٧:٢٩١١:٣٣:٣٢١٦:٢٩:١٨١٦:٤٩:٤٢٢٢:٤٨:٢٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٨:٣٠١١:٣٣:٥١١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٩:٢٣٢٢:٤٨:٤١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٩:٣٠١١:٣٤:١١١٦:٢٨:٣٦١٦:٤٩:٠٦٢٢:٤٨:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٤٠:٢٩١١:٣٤:٣٢١٦:٢٨:١٩١٦:٤٨:٥١٢٢:٤٩:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٤١:٢٨١١:٣٤:٥٣١٦:٢٨:٠٣١٦:٤٨:٣٧٢٢:٤٩:٣١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٤٢:٢٦١١:٣٥:١٥١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٨:٢٦٢٢:٤٩:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٤٣:٢٣١١:٣٥:٣٧١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٨:١٧٢٢:٥٠:٠٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٤:١٩١١:٣٦:٠١١٦:٢٧:٢٩١٦:٤٨:١٠٢٢:٥٠:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٤٥:١٤١١:٣٦:٢٤١٦:٢٧:٢٢١٦:٤٨:٠٥٢٢:٥٠:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٦:٠٩١١:٣٦:٤٩١٦:٢٧:١٧١٦:٤٨:٠١٢٢:٥١:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٧:٠٢١١:٣٧:١٤١٦:٢٧:١٤١٦:٤٨:٠٠٢٢:٥١:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٧:٥٤١١:٣٧:٣٩١٦:٢٧:١٣١٦:٤٨:٠١٢٢:٥١:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٨:٤٥١١:٣٨:٠٥١٦:٢٧:١٥١٦:٤٨:٠٤٢٢:٥٢:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٩:٣٥١١:٣٨:٣١١٦:٢٧:١٨١٦:٤٨:٠٩٢٢:٥٢:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٥٠:٢٤١١:٣٨:٥٨١٦:٢٧:٢٤١٦:٤٨:١٦٢٢:٥٣:٠٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٥١:١٢١١:٣٩:٢٥١٦:٢٧:٣١١٦:٤٨:٢٥٢٢:٥٣:٣٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٥١:٥٨١١:٣٩:٥٣١٦:٢٧:٤١١٦:٤٨:٣٦٢٢:٥٣:٥٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٥٢:٤٣١١:٤٠:٢١١٦:٢٧:٥٣١٦:٤٨:٤٨٢٢:٥٤:٢١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٥٣:٢٦١١:٤٠:٤٩١٦:٢٨:٠٦١٦:٤٩:٠٣٢٢:٥٤:٤٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٥٤:٠٨١١:٤١:١٨١٦:٢٨:٢٢١٦:٤٩:٢٠٢٢:٥٥:١٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٥٤:٤٩١١:٤١:٤٧١٦:٢٨:٤٠١٦:٤٩:٣٨٢٢:٥٥:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٥٥:٢٨١١:٤٢:١٦١٦:٢٩:٠٠١٦:٤٩:٥٩٢٢:٥٦:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٥٦:٠٦١١:٤٢:٤٥١٦:٢٩:٢٢١٦:٥٠:٢١٢٢:٥٦:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٦:٤١١١:٤٣:١٥١٦:٢٩:٤٦١٦:٥٠:٤٦٢٢:٥٧:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٧:١٦١١:٤٣:٤٤١٦:٣٠:١٢١٦:٥١:١٢٢٢:٥٧:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٧:٤٨١١:٤٤:١٤١٦:٣٠:٣٩١٦:٥١:٤٠٢٢:٥٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درازی روستای درازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای درازی روستای درازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درازی

روستای درازی بر روی نقشه

روستای درازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درازی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درازی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای درازی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای درازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درازی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ درازی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ درازی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق درازی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ درازی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق درازی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق درازی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو