جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درازی

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز درازی

اذان صبح: ٠٣:٣٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٣٣

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درازی (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای درازی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای درازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای درازی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درازی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درازی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درازی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درازی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درازی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٥١٠٦:١٢:٤٩١٢:٤٦:٤١١٩:٢١:١٠١٩:٤٠:٢٠٠٠:٠٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١١:٢٥١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:١٨٠٠:٠٠:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٠:٠١١٢:٤٦:١٢١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:١٦٢٣:٥٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٩:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٧:١٦١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٤:٥١١٩:٤٤:١١٢٣:٥٩:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٤:٣٤١٢:٤٥:١٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:٠٧٢٣:٥٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٥:٠٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:٠٥٢٣:٥٨:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٠٣٢٣:٥٧:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٠:٣٧١٢:٤٤:٤٣١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠١٢٣:٥٧:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٩:٢٠١٢:٤٤:٣٢١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٠٠٢٣:٥٦:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٤:٢٢١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٦:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٤:١٢١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٥٦٢٣:٥٦:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٥:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٤:٢٠١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٣:٥٣٢٣:٥٥:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٣:٤٥١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٥:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥١:٥٦١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٤:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٤:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٩:٣٧١٢:٤٣:٢٣١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٤:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٨:٣٠١٢:٤٣:١٦١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٤:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٣:١١١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٩:٤٣٢٣:٥٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٣:٠٦١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:٤١٢٣:٥٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٣:٠١١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٣٩٢٣:٥٣:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٤:١١١٢:٤٢:٥٧١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥٢:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٢:٥٤١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٥٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٢:٥١١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٥٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٤١:١٠١٢:٤٢:٤٩١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٥٢:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٢١٠٥:٤٠:١٣١٢:٤٢:٤٧١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٥١:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٩:١٧١٢:٤٢:٤٦١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٥١:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درازی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای درازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای درازی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای درازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای درازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای درازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای درازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درازی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای درازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درازی روستای درازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درازی روستای درازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درازی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای درازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درازی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٩٠٥:٢٤:٤٦١٢:٤٨:١٧٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٣:٥١٢٣:٥٢:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٣٠٥:٢٥:٠٠١٢:٤٨:٣٠٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٤:٠٢٢٣:٥٢:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:٢٥:١٦١٢:٤٨:٤٣٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٤:١١٢٣:٥٢:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥١٠٥:٢٥:٣٣١٢:٤٨:٥٦٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٤:١٨٢٣:٥٢:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٣٠٥:٢٥:٥٢١٢:٤٩:٠٩٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٤:٢٣٢٣:٥٣:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٩٠٥:٢٦:١٢١٢:٤٩:٢١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٤:٢٦٢٣:٥٣:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٧٠٥:٢٦:٣٤١٢:٤٩:٣٤٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٤:٢٧٢٣:٥٣:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٧٠٥:٢٦:٥٧١٢:٤٩:٤٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٤:٢٧٢٣:٥٣:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٠٠٥:٢٧:٢٢١٢:٤٩:٥٨٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٤:٢٤٢٣:٥٤:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٥٠٥:٢٧:٤٨١٢:٥٠:١٠٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٤:٢٠٢٣:٥٤:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٣٠٥:٢٨:١٥١٢:٥٠:٢٢٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٤:١٣٢٣:٥٤:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٢٨:٤٣١٢:٥٠:٣٣٢٠:١٢:١١٢٠:٣٤:٠٤٢٣:٥٤:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٥٠٥:٢٩:١٣١٢:٥٠:٤٤٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٣:٥٤٢٣:٥٥:١٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٩٠٥:٢٩:٤٤١٢:٥٠:٥٤٢٠:١١:٥١٢٠:٣٣:٤١٢٣:٥٥:٣٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٥٠٥:٣٠:١٦١٢:٥١:٠٥٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٣:٢٧٢٣:٥٥:٥١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٣٠:٥٠١٢:٥١:١٥٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٣:١١٢٣:٥٦:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٤٠٥:٣١:٢٤١٢:٥١:٢٤٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٢:٥٢٢٣:٥٦:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٦٠٥:٣٢:٠٠١٢:٥١:٣٣٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٢:٣٢٢٣:٥٦:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٠٠٥:٣٢:٣٦١٢:٥١:٤٢٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٢:١٠٢٣:٥٧:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:٣٣:١٤١٢:٥١:٥٠٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣١:٤٦٢٣:٥٧:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٣٣:٥٣١٢:٥١:٥٨٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣١:٢٠٢٣:٥٧:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٣٤:٣٢١٢:٥٢:٠٦٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٣٠:٥٢٢٣:٥٧:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٣٠٥:٣٥:١٣١٢:٥٢:١٣٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٣٠:٢٢٢٣:٥٨:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٥٠٥:٣٥:٥٤١٢:٥٢:٢٠٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٩:٥٠٢٣:٥٨:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٣٦:٣٦١٢:٥٢:٢٦٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٩:١٧٢٣:٥٨:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٣٧:١٩١٢:٥٢:٣١٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٨:٤١٢٣:٥٩:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٣٨:٠٣١٢:٥٢:٣٦٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٨:٠٤٢٣:٥٩:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٣٨:٤٧١٢:٥٢:٤١٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٧:٢٥٢٣:٥٩:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٣٩:٣٢١٢:٥٢:٤٥٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٦:٤٤٢٣:٥٩:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٤٠٥:٤٠:١٨١٢:٥٢:٤٩٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٠٠:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٤١:٠٤١٢:٥٢:٥١٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٥:١٧٠٠:٠٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درازی روستای درازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درازی روستای درازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درازی

روستای درازی بر روی نقشه

روستای درازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درازی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درازی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای درازی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای درازی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای درازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درازی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ درازی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درازی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درازی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق درازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق درازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق درازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درازی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درازی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو