جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی

خانوک | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز درابدوییه سفلی


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٤٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای درابدوییه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای درابدوییه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درابدوییه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
كسی كه سفر می كند ناتوان از احساس است. برای همین هم كتابهای سفر در نقش كتابهای تجربه، چنین كم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال كسی است كه آنها را نوشته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درابدوییه سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درابدوییه سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای درابدوییه سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درابدوییه سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان درابدوییه سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٠:٤٢١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٠:٣٢١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٠٠٢٣:٥٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٠:٢٣١٩:١٨:٤٤١٩:٣٦:٤٢٢٣:٥٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠١:٣١١٢:٤٠:١٤١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٢٤٢٣:٥٧:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:٤٩٢٣:٥٦:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣٩:٥١١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٠:١٤٢٣:٥٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٦:٥٧١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥٥:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٦:٠٦١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٣٩٢٣:٥٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٢٢٢٣:٥٥:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٤:٢٥١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٥:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٩:١٩١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٥:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٢:٥٠١٢:٣٩:١٥١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٩:١٣١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:١٢٢٣:٥٤:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥١:١٩١٢:٣٩:١٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٤:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٣٧٢٣:٥٤:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٤:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٤:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٤:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٣:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٩:٠٩١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:٠٨٢٣:٥٣:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٩:١١١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٤٩٢٣:٥٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٩:١٣١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٣:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٩:١٦١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١١٢٣:٥٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٥٢٢٣:٥٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٥٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٣:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٤:٠٢١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٣:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٩:٣٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:٥٢٢٣:٥٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درابدوییه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درابدوییه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای درابدوییه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درابدوییه سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای درابدوییه سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درابدوییه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درابدوییه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای درابدوییه سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای درابدوییه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای درابدوییه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای درابدوییه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درابدوییه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درابدوییه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای درابدوییه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درابدوییه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درابدوییه سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٣:٤٢٢٣:٥٣:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٩:٢٩١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٣:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٩:٣٥١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٣:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٤٠٢٣:٥٣:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:١٨٢٣:٥٣:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٥٦٢٣:٥٣:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٣:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤١:٣٢١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٣:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٤١:١٤١٢:٤٠:١٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٣:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٠:٢٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٢٢٢٣:٥٣:٣١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٠:٤١١٢:٤٠:٣٣١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٥٧٢٣:٥٣:٣٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٤٠:٢٧١٢:٤٠:٤٣١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:٣١٢٣:٥٣:٣٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٠:١٤١٢:٤٠:٥٢١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:٠٤٢٣:٥٣:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤١:٠٢١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٣٦٢٣:٥٣:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤١:١٣١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٠٨٢٣:٥٣:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٩:٤٤١٢:٤١:٢٤١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٥٤:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٣٩:٣٧١٢:٤١:٣٥١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٥٤:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٩:٣١١٢:٤١:٤٦١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٣٨٢٣:٥٤:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٩:٢٧١٢:٤١:٥٨١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٤:٠٦٢٣:٥٤:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٠٠٥:٣٩:٢٤١٢:٤٢:٠٩١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٥٤:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٩:٢٢١٢:٤٢:٢١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٥٤:٤١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٩:٢٢١٢:٤٢:٣٤١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٥٤:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٩:٢٤١٢:٤٢:٤٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٤٧٢٣:٥٥:٠١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٩:٢٦١٢:٤٢:٥٩١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٥٥:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٩:٣٠١٢:٤٣:١١١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٣٠٢٣:٥٥:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٩:٣٥١٢:٤٣:٢٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٥٠٢٣:٥٥:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٩:٤٢١٢:٤٣:٣٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:٠٩٢٣:٥٥:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٩:٥٠١٢:٤٣:٥٠١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٥٥:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٣٩:٥٩١٢:٤٤:٠٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٤٣٢٣:٥٦:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١١٠٥:٤٠:٠٩١٢:٤٤:١٦١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٦:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٠:٢١١٢:٤٤:٢٩١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:١٢٢٣:٥٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای درابدوییه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درابدوییه سفلی روستای درابدوییه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای درابدوییه سفلی روستای درابدوییه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درابدوییه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای درابدوییه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درابدوییه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درابدوییه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درابدوییه سفلی

روستای درابدوییه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درابدوییه سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای درابدوییه سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای درابدوییه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای درابدوییه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق درابدوییه سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا درابدوییه سفلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا درابدوییه سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق درابدوییه سفلی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ درابدوییه سفلی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ درابدوییه سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق درابدوییه سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق درابدوییه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو