جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی

خانوک | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز درابدوییه سفلی

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٩:٢٦

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای درابدوییه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای درابدوییه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درابدوییه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

زیگ زیگلار
همواره اندیشه های تازه وجود دارند كه باید كشف شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای درابدوییه سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای درابدوییه سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای درابدوییه سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای درابدوییه سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان درابدوییه سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٦:٢٩١٢:٤٣:٠٢١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٣٤٠٠:٠١:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٥:٢٢١٢:٤٢:٤٨١٩:١٠:٤٢١٩:٢٨:١٥٠٠:٠١:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٤:١٤١٢:٤٢:٣٤١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٥٥٠٠:٠٠:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:٠٨١٢:٤٢:٢٠١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:٣٦٠٠:٠٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٢:٠٢١٢:٤٢:٠٦١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:١٧٠٠:٠٠:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٠:٥٧١٢:٤١:٥٣١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٩:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٩:٥٢١٢:٤١:٤١١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٣٩٢٣:٥٩:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٨:٤٨١٢:٤١:٢٨١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:٢٠٢٣:٥٩:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤١:١٦١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٠٢٢٣:٥٨:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤١:٠٥١٩:١٥:٥٥١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٨:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٠:٥٤١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥٨:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٤:٤١١٢:٤٠:٤٤١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٠٧٢٣:٥٨:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٠:٣٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥٧:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٢:٤٢١٢:٤٠:٢٤١٩:١٨:٣٣١٩:٣٦:٣١٢٣:٥٧:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٠:١٥١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:١٣٢٣:٥٧:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٠:٠٧١٩:١٩:٥٣١٩:٣٧:٥٥٢٣:٥٦:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٩:٥١١٢:٣٩:٥٩١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٦:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٨:٥٦١٢:٣٩:٥١١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٢٠٢٣:٥٦:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٩:٤٤١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٠٢٢٣:٥٦:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٤٥٢٣:٥٦:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٢٨٢٣:٥٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٥:٢٦١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:١٠٢٣:٥٥:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٤:٣٦١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٥٣٢٣:٥٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٩:١٩١٩:٢٥:١٥١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥٥:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٣:٠٠١٢:٣٩:١٥١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:١٩٢٣:٥٤:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٩:١٣١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٠١٢٣:٥٤:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٩:١٠١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٤٤٢٣:٥٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٢٧٢٣:٥٤:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درابدوییه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درابدوییه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای درابدوییه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان درابدوییه سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای درابدوییه سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای درابدوییه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درابدوییه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای درابدوییه سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای درابدوییه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای درابدوییه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای درابدوییه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای درابدوییه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درابدوییه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای درابدوییه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درابدوییه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درابدوییه سفلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای درابدوییه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درابدوییه سفلی روستای درابدوییه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای درابدوییه سفلی روستای درابدوییه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای درابدوییه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درابدوییه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای درابدوییه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای درابدوییه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درابدوییه سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٠:٣٠١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٥٦:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٤٠:٤٤١٢:٤٤:٥٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٥٧:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٠:٥٩١٢:٤٥:٠٥١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٤٣٢٣:٥٧:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤١:١٦١٢:٤٥:١٨١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٥٢٢٣:٥٧:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤١:٣٣١٢:٤٥:٣٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٥٩٢٣:٥٧:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤١:٥١١٢:٤٥:٤٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٩:٠٤٢٣:٥٧:٥٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٤٢:١١١٢:٤٥:٥٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٠٩٢٣:٥٨:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٢:٣١١٢:٤٦:٠٨١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٩:١١٢٣:٥٨:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٦:٢٠١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٩:١٢٢٣:٥٨:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٦:٣٢١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:١٢٢٣:٥٨:٥٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٣:٣٨١٢:٤٦:٤٣١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٩:١٠٢٣:٥٩:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٤:٠٢١٢:٤٦:٥٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٩:٠٧٢٣:٥٩:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٧:٠٥١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٠٢٢٣:٥٩:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٤:٥٣١٢:٤٧:١٦١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٥٢٣:٥٩:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٠٠:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٧:٣٦١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٠:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٤٧:٤٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٠:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٧:٥٥١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٠:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٨:٠٤١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠١:٠٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٧:٤٥١٢:٤٨:١٢١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٠١:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٨:٢٠١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠١:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤٨:٢٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠١:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٨:٣٥١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٢:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٨:٤١١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٠٢:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٠:٢٥١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٢:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٠:٥٩١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٢:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥١:٣٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٢:٥٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٢:٠٧١٢:٤٩:٠٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٣:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤٩:٠٧١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٣:١٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٣:١٨١٢:٤٩:١٠١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٣:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٩:١٣١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای درابدوییه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درابدوییه سفلی روستای درابدوییه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای درابدوییه سفلی روستای درابدوییه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای درابدوییه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای درابدوییه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای درابدوییه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای درابدوییه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای درابدوییه سفلی

روستای درابدوییه سفلی بر روی نقشه

روستای درابدوییه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای درابدوییه سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای درابدوییه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای درابدوییه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای درابدوییه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای درابدوییه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای درابدوییه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا درابدوییه سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق درابدوییه سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق درابدوییه سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق درابدوییه سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا درابدوییه سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ درابدوییه سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ درابدوییه سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق درابدوییه سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای درابدوییه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو