جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دخاله کوه

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دخاله کوه

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٠١
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١٨

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دخاله کوه (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای دخاله کوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای دخاله کوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دخاله کوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
تو وجودی هستی كه پس از این هرگز نخواهد توانست هستی یابد. نادیده گرفتن چنین وجودی، نه فقط برای خودت، بلكه برای همه‌ی جهان، اندوه‌ برانگیز خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دخاله کوه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دخاله کوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دخاله کوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دخاله کوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دخاله کوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دخاله کوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٤:٥٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٨:٤٣١٣:١٤:٤٢١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٧:٢١١٣:١٤:٢٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٤:١٥١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٤:٠٢١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٣:١٨١٣:١٣:٤٩١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣١:٥٨١٣:١٣:٣٧١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٣:٢٥١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٦:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٣:١٣١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٥:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٣:٠٢١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:١١٠٠:٢٥:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٢:٥٢١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٥:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٤:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٢:٣٣٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٤:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٤:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢١:٥٥١٣:١٢:١٥٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٣:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٣:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٩:٣٥١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٣:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٨:٢٦١٣:١١:٥٣٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٣:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٧:١٩١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٦:١٣١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٢:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٥:٠٨١٣:١١:٣٦٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٢:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٤:٠٤١٣:١١:٣١٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢١:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١١٠٦:١٣:٠٢١٣:١١:٢٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢١:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١٢:٠١١٣:١١:٢٤٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢١:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢١٠٦:١١:٠١١٣:١١:٢١٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢١:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٠:٠٣١٣:١١:١٩٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٩:٠٦١٣:١١:١٧٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٢٠:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٨:١٠١٣:١١:١٦٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٠:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٧:١٦١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دخاله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دخاله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دخاله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دخاله کوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دخاله کوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دخاله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دخاله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دخاله کوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دخاله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دخاله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دخاله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دخاله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دخاله کوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دخاله کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای دخاله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دخاله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دخاله کوه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دخاله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دخاله کوه روستای دخاله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دخاله کوه روستای دخاله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دخاله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دخاله کوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دخاله کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دخاله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دخاله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دخاله کوه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٢:٥٠١٢:٠٧:٣٠١٨:١١:٣٤١٨:٣٠:٠٤٢٣:٢٤:٣٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٣:٤١١٢:٠٧:٠٩١٨:١٠:٠١١٨:٢٨:٣١٢٣:٢٤:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٤:٣٢١٢:٠٦:٤٩١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:٥٨٢٣:٢٣:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٥:٢٤١٢:٠٦:٢٨١٨:٠٦:٥٦١٨:٢٥:٢٦٢٣:٢٣:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٦:١٥١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:٥٣٢٣:٢٣:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٧:٠٧١٢:٠٥:٤٧١٨:٠٣:٥١١٨:٢٢:٢١٢٣:٢٣:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٧:٥٨١٢:٠٥:٢٧١٨:٠٢:١٩١٨:٢٠:٤٩٢٣:٢٢:٤٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:٠٥:٠٧١٨:٠٠:٤٨١٨:١٩:١٨٢٣:٢٢:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٩:٤٢١٢:٠٤:٤٧١٧:٥٩:١٦١٨:١٧:٤٦٢٣:٢٢:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٠:٣٤١٢:٠٤:٢٧١٧:٥٧:٤٥١٨:١٦:١٦٢٣:٢١:٥١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١١:٢٧١٢:٠٤:٠٨١٧:٥٦:١٤١٨:١٤:٤٥٢٣:٢١:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٢:٢٠١٢:٠٣:٤٩١٧:٥٤:٤٤١٨:١٣:١٦٢٣:٢١:١٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٣:١٣١٢:٠٣:٣١١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٤٦٢٣:٢٠:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٤:٠٦١٢:٠٣:١٣١٧:٥١:٤٥١٨:١٠:١٨٢٣:٢٠:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٥:٠٠١٢:٠٢:٥٥١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٤٩٢٣:٢٠:٢٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٥:٥٤١٢:٠٢:٣٨١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٧:٢٢٢٣:٢٠:٠٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٦:٤٨١٢:٠٢:٢١١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٥:٥٥٢٣:١٩:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٧:٤٢١٢:٠٢:٠٤١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٤:٢٩٢٣:١٩:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٨:٣٧١٢:٠١:٤٨١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٣:٠٣٢٣:١٩:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٩:٣٣١٢:٠١:٣٣١٧:٤٣:٠٠١٨:٠١:٣٨٢٣:١٩:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٠:٢٨١٢:٠١:١٨١٧:٤١:٣٤١٨:٠٠:١٤٢٣:١٨:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢١:٢٤١٢:٠١:٠٣١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:٥١٢٣:١٨:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٢:٢٠١٢:٠٠:٥٠١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٢٨٢٣:١٨:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٣:١٧١٢:٠٠:٣٦١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٦:٠٧٢٣:١٧:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٤:١٤١٢:٠٠:٢٤١٧:٣٦:٠١١٧:٥٤:٤٦٢٣:١٧:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٥:١١١٢:٠٠:١١١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٢٦٢٣:١٧:٣٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٦:٠٩١٢:٠٠:٠٠١٧:٣٣:١٩١٧:٥٢:٠٧٢٣:١٧:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٧:٠٧١١:٥٩:٤٩١٧:٣١:٥٩١٧:٥٠:٤٩٢٣:١٧:٠٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٠٥١١:٥٩:٣٩١٧:٣٠:٤٠١٧:٤٩:٣٣٢٣:١٦:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٩:٠٤١١:٥٩:٢٩١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:١٧٢٣:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دخاله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دخاله کوه روستای دخاله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای دخاله کوه روستای دخاله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دخاله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دخاله کوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دخاله کوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دخاله کوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دخاله کوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دخاله کوه

روستای دخاله کوه بر روی نقشه

روستای دخاله کوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دخاله کوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دخاله کوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دخاله کوه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای دخاله کوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای دخاله کوه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دخاله کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دخاله کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دخاله کوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دخاله کوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دخاله کوه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دخاله کوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دخاله کوه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دخاله کوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دخاله کوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دخاله کوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دخاله کوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دخاله کوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دخاله کوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دخاله کوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو