جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دخاله کوه

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دخاله کوه


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٣١
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٤٣:١٣

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دخاله کوه (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای دخاله کوه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دخاله کوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دخاله کوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

باربارا دی آنجلیس
هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با همه ی شكوه و بزرگی آن بنگرید، آنگاه به توانایی، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد؛ زیرا شما نیز بخشی از همین شكوه و بزرگی هستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دخاله کوه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دخاله کوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دخاله کوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دخاله کوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دخاله کوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دخاله کوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:١٣:٠٠١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٥:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٢:٥٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٢٣٠٠:٢٥:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٥:١٧١٣:١٢:٤١٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٤:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٢:٣١٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٤:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٢:٥١١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٤:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:٣٩١٣:١٢:١٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٩٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:١٩١٣:١١:٥٩٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٣:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٥٠٦:١٨:١١١٣:١١:٥٣٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٧:٠٤١٣:١١:٤٧٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٢:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٥:٥٨١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٢:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٤:٥٣١٣:١١:٣٦٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٢:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٣:٥٠١٣:١١:٣١٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢١:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٢:٤٨١٣:١١:٢٧٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢١:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١١:٤٧١٣:١١:٢٤٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢١:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٠:٤٨١٣:١١:٢١٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢١:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٩:٥٠١٣:١١:١٩٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:١١:١٧٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٠:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٧:٥٨١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٧:٠٤١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٢٠:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠٦:١١١٣:١١:١٦٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٣١٠٠:١٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٥:٢١١٣:١١:١٦٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٢٦٠٠:١٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٤:٣١١٣:١١:١٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:٢١٠٠:١٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٨٠٦:٠٣:٤٤١٣:١١:١٩٢٠:١٩:٢٤٢٠:٤٠:١٥٠٠:١٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠٢:٥٧١٣:١١:٢٢٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤١:٠٩٠٠:١٩:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٨٠٦:٠٢:١٣١٣:١١:٢٥٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤٢:٠٢٠٠:١٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١١٠٦:٠١:٣٠١٣:١١:٢٨٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:٥٥٠٠:١٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٥٠٦:٠٠:٤٩١٣:١١:٣٢٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:٤٧٠٠:١٨:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠١٠٦:٠٠:٠٩١٣:١١:٣٧٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:٣٨٠٠:١٨:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٠٠٥:٥٩:٣١١٣:١١:٤٢٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:٢٩٠٠:١٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دخاله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دخاله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دخاله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دخاله کوه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دخاله کوه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دخاله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دخاله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دخاله کوه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢٣:٠١١٢:٢٧:٣١١٧:٣٢:٢٥١٧:٥٢:١٩٢٣:٤٢:٥٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٢٨٠٧:٢٢:١٩١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٣:٣١١٧:٥٣:٢٣٢٣:٤٣:١٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٤:٢٧٢٣:٤٣:٢٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:١٨٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٥:٣١٢٣:٤٣:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٠:٠٣١٢:٢٨:١٥١٧:٣٦:٥١١٧:٥٦:٣٥٢٣:٤٣:٥٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٩:١٥١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٧:٣٩٢٣:٤٤:٠٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:١٩٠٧:١٨:٢٤١٢:٢٨:٣٢١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٨:٤٣٢٣:٤٤:٢٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٧:٣٢١٢:٢٨:٣٩١٧:٤٠:١٢١٧:٥٩:٤٧٢٣:٤٤:٣١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٦:٣٩١٢:٢٨:٤٥١٧:٤١:١٨١٨:٠٠:٥١٢٣:٤٤:٤١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٨:٥١١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٥٥٢٣:٤٤:٥١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:١٦٠٧:١٤:٤٧١٢:٢٨:٥٦١٧:٤٣:٣١١٨:٠٢:٥٩٢٣:٤٤:٥٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٣:٤٩١٢:٢٩:٠٠١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٤:٠٢٢٣:٤٥:٠٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٢:٥٠١٢:٢٩:٠٣١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٥:٠٦٢٣:٤٥:١٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١١:٤٩١٢:٢٩:٠٥١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٦:٠٩٢٣:٤٥:١٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٤٨٠٧:١٠:٤٧١٢:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٧:١٢٢٣:٤٥:٢٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٩:٤٣١٢:٢٩:٠٧١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٨:١٥٢٣:٤٥:٢٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٨:٣٨١٢:٢٩:٠٧١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٩:١٨٢٣:٤٥:٣٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٧:٣٢١٢:٢٩:٠٦١٧:٥١:١٠١٨:١٠:٢١٢٣:٤٥:٣٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٦:٢٤١٢:٢٩:٠٥١٧:٥٢:١٥١٨:١١:٢٣٢٣:٤٥:٣٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٥:١٦١٢:٢٩:٠٣١٧:٥٣:٢٠١٨:١٢:٢٦٢٣:٤٥:٣٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٠٦١٢:٢٩:٠٠١٧:٥٤:٢٤١٨:١٣:٢٨٢٣:٤٥:٣٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٢:٥٥١٢:٢٨:٥٦١٧:٥٥:٢٨١٨:١٤:٣٠٢٣:٤٥:٣٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠١:٤٣١٢:٢٨:٥٢١٧:٥٦:٣٢١٨:١٥:٣١٢٣:٤٥:٣١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٠:٣٠١٢:٢٨:٤٧١٧:٥٧:٣٥١٨:١٦:٣٣٢٣:٤٥:٢٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٩:١٦١٢:٢٨:٤١١٧:٥٨:٣٨١٨:١٧:٣٤٢٣:٤٥:٢٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٨:٠٠١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٩:٤١١٨:١٨:٣٥٢٣:٤٥:٢٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٦:٤٤١٢:٢٨:٢٨١٨:٠٠:٤٤١٨:١٩:٣٦٢٣:٤٥:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٥:٢٧١٢:٢٨:٢٠١٨:٠١:٤٦١٨:٢٠:٣٦٢٣:٤٥:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:٠٩١٢:٢٨:١٢١٨:٠٢:٤٨١٨:٢١:٣٧٢٣:٤٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دخاله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دخاله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دخاله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دخاله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دخاله کوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دخاله کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دخاله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دخاله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دخاله کوه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٦:٣٢١٢:٢٦:٠١١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٦:٠٠٢٣:٤١:٠٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٦:٠٢١٢:٢٦:١٨١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٧:٠٣٢٣:٤١:٢٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٥:٢٩١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٨:٠٥٢٣:٤١:٤٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٤:٥٥١٢:٢٦:٥٠١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٩:٠٨٢٣:٤٢:٠٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٧:٠٤١٧:٣٠:١٢١٧:٥٠:١٢٢٣:٤٢:٢٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٢٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٧:١٨١٧:٣١:١٨١٧:٥١:١٥٢٣:٤٢:٤٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢٣:٠١١٢:٢٧:٣١١٧:٣٢:٢٥١٧:٥٢:١٩٢٣:٤٢:٥٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٨٠٧:٢٢:١٩١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٣:٣١١٧:٥٣:٢٣٢٣:٤٣:١٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٤:٢٧٢٣:٤٣:٢٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٨٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٥:٣١٢٣:٤٣:٤٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٠:٠٣١٢:٢٨:١٥١٧:٣٦:٥١١٧:٥٦:٣٥٢٣:٤٣:٥٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٩:١٥١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٧:٣٩٢٣:٤٤:٠٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٩٠٧:١٨:٢٤١٢:٢٨:٣٢١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٨:٤٣٢٣:٤٤:٢٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٧:٣٢١٢:٢٨:٣٩١٧:٤٠:١٢١٧:٥٩:٤٧٢٣:٤٤:٣١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٦:٣٩١٢:٢٨:٤٥١٧:٤١:١٨١٨:٠٠:٥١٢٣:٤٤:٤١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٨:٥١١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٥٥٢٣:٤٤:٥١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٦٠٧:١٤:٤٧١٢:٢٨:٥٦١٧:٤٣:٣١١٨:٠٢:٥٩٢٣:٤٤:٥٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٣:٤٩١٢:٢٩:٠٠١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٤:٠٢٢٣:٤٥:٠٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٢:٥٠١٢:٢٩:٠٣١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٥:٠٦٢٣:٤٥:١٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١١:٤٩١٢:٢٩:٠٥١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٦:٠٩٢٣:٤٥:١٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:١٠:٤٧١٢:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٧:١٢٢٣:٤٥:٢٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٩:٤٣١٢:٢٩:٠٧١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٨:١٥٢٣:٤٥:٢٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٨:٣٨١٢:٢٩:٠٧١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٩:١٨٢٣:٤٥:٣٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٧:٣٢١٢:٢٩:٠٦١٧:٥١:١٠١٨:١٠:٢١٢٣:٤٥:٣٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٦:٢٤١٢:٢٩:٠٥١٧:٥٢:١٥١٨:١١:٢٣٢٣:٤٥:٣٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٥:١٦١٢:٢٩:٠٣١٧:٥٣:٢٠١٨:١٢:٢٦٢٣:٤٥:٣٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٠٦١٢:٢٩:٠٠١٧:٥٤:٢٤١٨:١٣:٢٨٢٣:٤٥:٣٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٢:٥٥١٢:٢٨:٥٦١٧:٥٥:٢٨١٨:١٤:٣٠٢٣:٤٥:٣٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠١:٤٣١٢:٢٨:٥٢١٧:٥٦:٣٢١٨:١٥:٣١٢٣:٤٥:٣١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٠:٣٠١٢:٢٨:٤٧١٧:٥٧:٣٥١٨:١٦:٣٣٢٣:٤٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دخاله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دخاله کوه روستای دخاله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دخاله کوه روستای دخاله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دخاله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دخاله کوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دخاله کوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دخاله کوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دخاله کوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دخاله کوه

روستای دخاله کوه بر روی نقشه

روستای دخاله کوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دخاله کوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دخاله کوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دخاله کوه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دخاله کوه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای دخاله کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دخاله کوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دخاله کوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دخاله کوه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دخاله کوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق دخاله کوه
جدول اوقات شرعی امروز فردا دخاله کوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دخاله کوه دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دخاله کوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دخاله کوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دخاله کوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دخاله کوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دخاله کوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو