جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دایی چی

بالادربند | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز دایی چی


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٦
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٠٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دایی چی (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای دایی چی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دایی چی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دایی چی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

سوزان جفرسون
ترس را احساس كن و با وجود آن، اقدام كن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دایی چی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دایی چی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دایی چی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دایی چی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دایی چی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دایی چی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٠:١١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٣٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٩:٥٣٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٣٤:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٤:٣٣١٣:١٩:٤٥٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣٤:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٣:٣٠١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٢:٢٧١٣:١٩:٣٠٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٣:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣١:٢٦١٣:١٩:٢٣٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٣٣:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٣٠:٢٦١٣:١٩:١٧٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٣:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٩:١٢٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٣٢:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٩:٠٧٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٣٢:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٩:٠٢٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٢:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٨:٥٨٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣٢:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٨:٥٥٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣١:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٤:٥١١٣:١٨:٥٢٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣١:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٨:٥٠٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣١:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٨:٤٨٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣١:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٨:٤٧٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣١:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢١:٣٢١٣:١٨:٤٦٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٠:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢١٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٨:٤٦٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٨:٤٧٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٠:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٩:١٨١٣:١٨:٤٨٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٨:٣٦١٣:١٨:٥٠٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١٧:٥٦١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٣٠:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٧:١٧١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٠:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٦:٤٠١٣:١٨:٥٩٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٦:٠٤١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٢٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٥:٢٩١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٢٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٤:٥٧١٣:١٩:١٣٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٢٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٤:٢٥١٣:١٩:١٩٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٢٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دایی چی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دایی چی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دایی چی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دایی چی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دایی چی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دایی چی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دایی چی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای دایی چی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای دایی چی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دایی چی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای دایی چی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دایی چی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دایی چی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دایی چی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دایی چی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دایی چی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دایی چی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٨:٤٨١٣:٢٥:٠٩٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٢٥٠٠:٤١:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٩:٣١١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٠٨٠٠:٤١:١٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٥٠:١٥١٣:٢٤:٣٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٥٠٠٠:٤١:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٠:٥٨١٣:٢٤:٢٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٣١٠٠:٤٠:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥١:٤١١٣:٢٤:٠٣١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:١٢٠٠:٤٠:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢٣:٤٦١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٥٢٠٠:٤٠:٣٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٣:٠٧١٣:٢٣:٢٨١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٣١٠٠:٤٠:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢٣:١٠١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٤٠:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٤:٣٢١٣:٢٢:٥٢١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٤٠:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٥:١٥١٣:٢٢:٣٣١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٣٩:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٥:٥٧١٣:٢٢:١٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٣٩:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٦:٤٠١٣:٢١:٥٥١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٣٩:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:٢٢١٣:٢١:٣٥١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:١٨٠٠:٣٩:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٨:٠٥١٣:٢١:١٥١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٥٠٠:٣٨:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٨:٤٧١٣:٢٠:٥٥١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣١٠٠:٣٨:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٩:٢٩١٣:٢٠:٣٥١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٠٦٠٠:٣٨:٢٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠٠:١١١٣:٢٠:١٤١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٤٢٠٠:٣٨:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٠:٥٣١٣:١٩:٥٣١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:١٧٠٠:٣٧:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠١:٣٥١٣:١٩:٣٢١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٢٠٠:٣٧:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٢:١٧١٣:١٩:١١١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٢٧٠٠:٣٧:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٢:٥٩١٣:١٨:٥٠١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠١٠٠:٣٧:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٣:٤١١٣:١٨:٢٩١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٦٠٠:٣٦:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٤:٢٣١٣:١٨:٠٧١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٦:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٥:٠٥١٣:١٧:٤٦١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٤٤٠٠:٣٦:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٧:٢٤١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:١٨٠٠:٣٥:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٦:٢٩١٣:١٧:٠٣١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٥٣٠٠:٣٥:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٢٠٧:٠٧:١١١٣:١٦:٤١١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٢٧٠٠:٣٥:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠١٠٧:٠٧:٥٤١٣:١٦:٢٠١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٠١٠٠:٣٥:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:٠٨:٣٦١٣:١٥:٥٨١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٣٥٠٠:٠٤:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٩:١٨١٢:١٥:٣٧١٨:٢١:٢٣١٨:٣٩:١٠٢٣:٣٤:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٠:٠١١٢:١٥:١٦١٨:١٩:٥٨١٨:٣٧:٤٤٢٣:٣٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دایی چی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دایی چی روستای دایی چی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دایی چی روستای دایی چی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دایی چی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دایی چی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دایی چی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دایی چی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دایی چی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دایی چی

روستای دایی چی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دایی چی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دایی چی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دایی چی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دایی چی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای دایی چی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دایی چی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دایی چی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دایی چی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دایی چی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دایی چی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دایی چی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دایی چی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دایی چی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دایی چی
زمان پخش اذان زنده به افق دایی چی
جدول اوقات شرعی امروز فردا دایی چی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دایی چی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو