جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر داورزن

داورزن | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز داورزن

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٥٢
اذان ظهر: ١١:٣٤:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥١:٥٩

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر داورزن (شهرستان داورزن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر داورزن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر داورزن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر داورزن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر داورزن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر داورزن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر داورزن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر داورزن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر داورزن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان داورزن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٢:٣٠١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:١٧٢٣:٥٧:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٧:٤٨١٢:٤٢:١٦١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:١١٢٣:٥٧:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٦:٢٩١٢:٤٢:٠٢١٩:١٨:١١١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥٦:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٥:١٠١٢:٤١:٤٩١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٦:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤١:٣٦١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٥٤٢٣:٥٥:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤١:٢٣١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٤٨٢٣:٥٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠١:١٩١٢:٤١:١١١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٤٢٢٣:٥٥:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٣٧٢٣:٥٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٣١٢٣:٥٤:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٢٦٢٣:٥٤:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٦:٢٢١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٢٠٢٣:٥٣:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٠:١٦١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٣:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٣:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٢:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٩:٤٩١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٧:٥٩٢٣:٥٢:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٩:٤١١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٥٤٢٣:٥٢:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٩:٣٤١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٤٩٢٣:٥٢:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٩:٢٧١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:٤٤٢٣:٥١:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٩:٢١١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٣٩٢٣:٥١:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٩:١٥١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:٣٣٢٣:٥١:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٩:١٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤٤:٠٨١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٩:٠١١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٥:١٧٢٣:٥٠:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٦:١٧١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٠:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤١:١٣١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٧:٠٦٢٣:٤٩:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٤٠:١٨١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٠٠٢٣:٤٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٨:٥١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:٥٤٢٣:٤٩:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:٤٧٢٣:٤٩:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠٠:٤١٢٣:٤٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داورزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داورزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داورزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داورزن

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر داورزن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر داورزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داورزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر داورزن

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر داورزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر داورزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر داورزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر داورزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داورزن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داورزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر داورزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داورزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داورزن

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر داورزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داورزن شهر داورزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داورزن شهر داورزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر داورزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داورزن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر داورزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر داورزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داورزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر داورزن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٠:٢٩١١:٣٥:٠٥١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٧:١٨٢٢:٥٢:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣١:١٧١١:٣٤:٤٤١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٥:٤٨٢٢:٥٢:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٢:٠٤١١:٣٤:٢٣١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٤:١٩٢٢:٥٢:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٢:٥٢١١:٣٤:٠٢١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٢:٤٩٢٢:٥١:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٣٣:٤١١١:٣٣:٤٢١٧:٣٣:٠٨١٧:٥١:٢٠٢٢:٥١:٤٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٣٤:٢٩١١:٣٣:٢١١٧:٣١:٣٩١٧:٤٩:٥١٢٢:٥١:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٥:١٧١١:٣٣:٠١١٧:٣٠:١٠١٧:٤٨:٢٢٢٢:٥١:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٦٠٥:٣٦:٠٦١١:٣٢:٤١١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٦:٥٤٢٢:٥٠:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٦:٥٥١١:٣٢:٢١١٧:٢٧:١٤١٧:٤٥:٢٦٢٢:٥٠:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٧:٤٤١١:٣٢:٠٢١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٣:٥٨٢٢:٥٠:٠٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٣٨:٣٣١١:٣١:٤٣١٧:٢٤:١٨١٧:٤٢:٣١٢٢:٤٩:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢١٠٥:٣٩:٢٣١١:٣١:٢٤١٧:٢٢:٥١١٧:٤١:٠٥٢٢:٤٩:٣٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٠:١٣١١:٣١:٠٥١٧:٢١:٢٤١٧:٣٩:٣٨٢٢:٤٩:١٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤١:٠٣١١:٣٠:٤٧١٧:١٩:٥٨١٧:٣٨:١٣٢٢:٤٨:٥٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤١:٥٣١١:٣٠:٢٩١٧:١٨:٣٢١٧:٣٦:٤٨٢٢:٤٨:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٢:٤٤١١:٣٠:١٢١٧:١٧:٠٧١٧:٣٥:٢٣٢٢:٤٨:٢١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٣:٣٥١١:٢٩:٥٥١٧:١٥:٤٢١٧:٣٤:٠٠٢٢:٤٨:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٤:٢٦١١:٢٩:٣٩١٧:١٤:١٨١٧:٣٢:٣٦٢٢:٤٧:٤٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٥:١٨١١:٢٩:٢٣١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:١٤٢٢:٤٧:٣١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٦:١٠١١:٢٩:٠٧١٧:١١:٣٢١٧:٢٩:٥٢٢٢:٤٧:١٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٧:٠٢١١:٢٨:٥٢١٧:١٠:١٠١٧:٢٨:٣١٢٢:٤٧:٠٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٧:٥٥١١:٢٨:٣٨١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٧:١١٢٢:٤٦:٤٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٤٨:٤٨١١:٢٨:٢٤١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٥:٥٢٢٢:٤٦:٢٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٩:٤٢١١:٢٨:١٠١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٤:٣٣٢٢:٤٦:١٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٠:٣٦١١:٢٧:٥٨١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٣:١٦٢٢:٤٦:٠١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥١:٣٠١١:٢٧:٤٦١٧:٠٣:٣١١٧:٢١:٥٩٢٢:٤٥:٤٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٢:٢٤١١:٢٧:٣٤١٧:٠٢:١٣١٧:٢٠:٤٣٢٢:٤٥:٣٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٣:١٩١١:٢٧:٢٣١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:٢٨٢٢:٤٥:٢١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٤:١٤١١:٢٧:١٣١٦:٥٩:٤١١٧:١٨:١٤٢٢:٤٥:٠٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٥:١٠١١:٢٧:٠٣١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٠١٢٢:٤٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر داورزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر داورزن شهر داورزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر داورزن شهر داورزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر داورزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داورزن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر داورزن

داورزن در شهرستان داورزن استان خراسان رضوی در شرق ایران قرار دارد. این شهر، مرکز شهرستان داورزن است و بر اساس مصوبهٔ هیئت وزیران در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۷۵ از روستا به شهر ارتقاء یافته‌است

شهر داورزن در ویکیپدیا

شهر داورزن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر داورزن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر داورزن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر داورزن بر روی نقشه

شهر داورزن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر داورزن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر داورزن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر داورزن
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر داورزن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر داورزن + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر داورزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر داورزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر داورزن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر داورزن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر داورزن رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق داورزن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق داورزن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق داورزن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق داورزن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داورزن
زمان پخش اذان زنده به افق داورزن
جدول اوقات شرعی امروز فردا داورزن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق داورزن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر داورزن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو