جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر داوران

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز داوران


اذان صبح: ٠٥:١٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣١
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٤٩:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٠٧:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٠٠:١٧

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر داوران (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر داوران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر داوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر داوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
بسیار عجیب است از كسانى كه براى این دنیاى زودگذر و فانى كار مى كنند و خون دل مى خورند ولى آخرت را كه باقى و ابدى است رها و فراموش كرده اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر داوران

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر داوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر داوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر داوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر داوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٢:٤٣١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٠١٢٣:٥٩:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٢:٣٤١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٩:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٣:٥٢١٢:٤٢:٢٥١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٢:٥٥١٢:٤٢:١٧١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٩:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٣١٢٣:٥٨:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٠:١٢١٢:٤١:٥٦١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:١٤٢٣:٥٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٩:١٩١٢:٤١:٤٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٥٦٢٣:٥٨:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤١:٤٤١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٣٨٢٣:٥٨:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤١:٣٩١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٢١٢٣:٥٧:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤١:٣٤١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٧:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٦:٠٠١٢:٤١:٣٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٧:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٥:١٣١٢:٤١:٢٧١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٧:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٤:٢٧١٢:٤١:٢٤١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:١٠٢٣:٥٧:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٣:٤٢١٢:٤١:٢٢١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٦:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٢:٥٩١٢:٤١:٢٠١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥٦:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٢:١٧١٢:٤١:١٩١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:١٧٢٣:٥٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥١:٣٦١٢:٤١:١٨١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥٦:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٠:٥٦١٢:٤١:١٨١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٦:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٠:١٨١٢:٤١:١٩١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٢٣٢٣:٥٦:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٩:٤١١٢:٤١:٢٠١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤١:٢٢١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٦:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٨:٣١١٢:٤١:٢٥١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٢٧٢٣:٥٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤١:٢٨١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤١:٣١١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤١:٣٥١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٢٨٢٣:٥٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤١:٤٠١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٥:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤١:٤٥١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٤٧٢٣:٥٥:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٥:٣٤١٢:٤١:٥٠١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داوران

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر داوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر داوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر داوران

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر داوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر داوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر داوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر داوران

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٧:٤١١٩:١٩:٠٠١٩:٣٦:٣٨٠٠:٠٦:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٦:٣٠١٢:٤٧:٢٦١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٢٩٠٠:٠٦:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٧:٠٥١٢:٤٧:٠٩١٩:١٦:٤٦١٩:٣٤:١٩٠٠:٠٥:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٧:٤٠١٢:٤٦:٥٣١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٠٩٠٠:٠٥:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٨:١٥١٢:٤٦:٣٦١٩:١٤:٢٩١٩:٣١:٥٩٠٠:٠٥:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:٥٠١٢:٤٦:١٨١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٤٧٠٠:٠٥:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:١٩:٢٤١٢:٤٦:٠١١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٣٥٠٠:٠٥:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٩:٥٩١٢:٤٥:٤٣١٩:١٠:٥٨١٩:٢٨:٢٣٠٠:٠٤:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٠:٣٣١٢:٤٥:٢٤١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:١٠٠٠:٠٤:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢١:٠٧١٢:٤٥:٠٦١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٥:٥٧٠٠:٠٤:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢١:٤١١٢:٤٤:٤٦١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٤:٤٣٠٠:٠٤:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٢:١٥١٢:٤٤:٢٧١٩:٠٦:١١١٩:٢٣:٢٩٠٠:٠٣:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٢:٤٩١٢:٤٤:٠٨١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:١٥٠٠:٠٣:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٣:٢٣١٢:٤٣:٤٨١٩:٠٣:٤٤١٩:٢١:٠٠٠٠:٠٣:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٣:٥٧١٢:٤٣:٢٨١٩:٠٢:٣٠١٩:١٩:٤٤٠٠:٠٣:١١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٤:٣٠١٢:٤٣:٠٧١٩:٠١:١٦١٩:١٨:٢٩٠٠:٠٢:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٥:٠٤١٢:٤٢:٤٧١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:١٣٠٠:٠٢:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٥:٣٧١٢:٤٢:٢٦١٨:٥٨:٤٦١٩:١٥:٥٧٠٠:٠٢:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٦:١١١٢:٤٢:٠٥١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٤١٠٠:٠٢:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٦:٤٤١٢:٤١:٤٤١٨:٥٦:١٥١٩:١٣:٢٤٠٠:٠١:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٧:١٧١٢:٤١:٢٣١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٠٧٠٠:٠١:٣٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٧:٥١١٢:٤١:٠١١٨:٥٣:٤٣١٩:١٠:٥١٠٠:٠١:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٨:٢٤١٢:٤٠:٤٠١٨:٥٢:٢٧١٩:٠٩:٣٤٠٠:٠٠:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٨:٥٧١٢:٤٠:١٨١٨:٥١:١١١٩:٠٨:١٧٠٠:٠٠:٣٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٢٩:٣١١٢:٣٩:٥٧١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٧:٠٠٠٠:٠٠:١٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٠:٠٤١٢:٣٩:٣٥١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:٤٣٢٣:٥٩:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٠:٣٨١٢:٣٩:١٤١٨:٤٧:٢٢١٩:٠٤:٢٥٢٣:٥٩:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣١:١١١٢:٣٨:٥٢١٨:٤٦:٠٥١٩:٠٣:٠٩٢٣:٥٩:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣١:٤٥١٢:٣٨:٣١١٨:٤٤:٤٩١٩:٠١:٥٢٢٣:٥٩:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٢:١٩١٢:٣٨:١٠١٨:٤٣:٣٢١٩:٠٠:٣٥٢٣:٢٨:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٤٠٥:٣٢:٥٣١١:٣٧:٤٨١٧:٤٢:١٦١٧:٥٩:١٨٢٢:٥٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر داوران شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر داوران شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر داوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر داوران

داوران، روستایی است در ۳۰ کیلومتری شرق رفسنجان از توابع بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران

شهر داوران در ویکیپدیا

شهر داوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر داوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر داوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر داوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر داوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر داوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر داوران
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر داوران + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر داوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر داوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر داوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر داوران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق داوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق داوران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داوران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داوران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق داوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق داوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا داوران دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ داوران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر داوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو