جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر داوران

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز داوران


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤٣:١١
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٠٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر داوران (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر داوران)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر داوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر داوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
كسی كه زكات مال خود را بدهد و مهمان را محترم بشمارد و در هنگام سختی (‌هم)‌ بخشش نماید، از بخل ‌ (و خسیسی) به دور است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر داوران

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر داوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر داوران ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر داوران (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر داوران ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داوران ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:٤٧١٢:٤٥:١٤١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٣٨٠٠:٠٣:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٣٩١٢:٤٤:٥٩١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١٨٠٠:٠٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٣٢١٢:٤٤:٤٥١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٥٩٠٠:٠٣:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٥:٢٦١٢:٤٤:٣١١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٣٩٠٠:٠٢:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٤:١٨١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٢٠٠٠:٠٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٣:١٥١٢:٤٤:٠٥١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٠٠٠٠:٠٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:١١١٢:٤٣:٥٢١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٤١٠٠:٠١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:٠٧١٢:٤٣:٤٠١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٢٠٠:٠١:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٠٥١٢:٤٣:٢٨١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:٠٤٠٠:٠١:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٣:١٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٤٥٠٠:٠٠:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٠١١٢:٤٣:٠٥١٩:١٨:٣٧١٩:٣٦:٢٦٠٠:٠٠:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٢:٥٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٠٨٠٠:٠٠:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٢:٤٥١٩:١٩:٥٦١٩:٣٧:٤٩٠٠:٠٠:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٥:٠٢١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٩:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٢:٢٦١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٩:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٢:١٨١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٥٥٢٣:٥٩:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٢:١٠١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٨:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠١:١٧١٢:٤٢:٠٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:١٩٢٣:٥٨:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤١:٥٦١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٩:٣١١٢:٤١:٤٩١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥٨:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤١:٤٤١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٢٧٢٣:٥٨:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤١:٣٩١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٧:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤١:٣٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٦:١٠١٢:٤١:٣٠١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤١:٢٧١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٧:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٤١:٢٤١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٧:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤١:٢٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٦:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤١:٢٠١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤١:١٩١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داوران

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر داوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر داوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر داوران

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر داوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر داوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر داوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر داوران

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤١:٣٥١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٢٨٢٣:٥٥:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤١:٤٠١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٥:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤١:٤٥١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٤٧٢٣:٥٥:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٥:٣٤١٢:٤١:٥٠١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٥:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٥:٠٩١٢:٤١:٥٧١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٥:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٤:٤٦١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٤٢٢٣:٥٥:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٤:٢٤١٢:٤٢:١٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٢٠٢٣:٥٥:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٢:١٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٥٧٢٣:٥٥:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤٢:٢٦١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٣٣٢٣:٥٥:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٢:٣٤١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٠٨٢٣:٥٥:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٣:١١١٢:٤٢:٤٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٤٣٢٣:٥٥:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٢:٥٢١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٢:١٧٢٣:٥٥:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٢:٤٣١٢:٤٣:٠١١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٥٥:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٢:٣٢١٢:٤٣:١١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٢٢٢٣:٥٦:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٣:٢١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٥٦:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٢:١٢١٢:٤٣:٣٢١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٥٦:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٢:٠٥١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٥٥٢٣:٥٦:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤١:٥٩١٢:٤٣:٥٤١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٥٦:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤١:٥٤١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٥٢٢٣:٥٦:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤١:٥١١٢:٤٤:١٧١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:١٩٢٣:٥٦:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤١:٤٩١٢:٤٤:٢٩١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٤٤٢٣:٥٦:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤١:٤٩١٢:٤٤:٤١١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:٠٩٢٣:٥٧:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٤١:٥٠١٢:٤٤:٥٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٣٣٢٣:٥٧:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٤١:٥٢١٢:٤٥:٠٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٥٦٢٣:٥٧:٢٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤١:٥٦١٢:٤٥:١٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:١٨٢٣:٥٧:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٤٢:٠١١٢:٤٥:٣١١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٣٨٢٣:٥٧:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٤٢:٠٧١٢:٤٥:٤٤١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٥٧:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٥:٥٧١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:١٥٢٣:٥٨:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٦:١٠١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٣٢٢٣:٥٨:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٢:٣٤١٢:٤٦:٢٤١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٥٨:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٢:٤٥١٢:٤٦:٣٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:١٠:٠٢٢٣:٥٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر داوران شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر داوران شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر داوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر داوران

داوران، روستایی است در ۳۰ کیلومتری شرق رفسنجان از توابع بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران

شهر داوران در ویکیپدیا

شهر داوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر داوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر داوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر داوران بر روی نقشه

شهر داوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر داوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر داوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر داوران
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر داوران + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر داوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر داوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر داوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر داوران رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا داوران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق داوران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق داوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق داوران
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ داوران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق داوران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ داوران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر داوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو