جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر داوران

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز داوران

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٣٣
اذان ظهر: ١١:٢٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٠:٠٥

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر داوران (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر داوران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر داوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر داوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
زندگی، گلی است كه عشق، شهد آن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر داوران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر داوران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر داوران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر داوران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر داوران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان داوران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:٤٧١٢:٤٥:١٤١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٣٨٠٠:٠٣:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٣٩١٢:٤٤:٥٩١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١٨٠٠:٠٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٣٢١٢:٤٤:٤٥١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٥٩٠٠:٠٣:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٥:٢٦١٢:٤٤:٣١١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٣٩٠٠:٠٢:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٤:١٨١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٢٠٠٠:٠٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٣:١٥١٢:٤٤:٠٥١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٠٠٠٠:٠٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:١١١٢:٤٣:٥٢١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٤١٠٠:٠١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:٠٧١٢:٤٣:٤٠١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٢٠٠:٠١:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٠٥١٢:٤٣:٢٨١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:٠٤٠٠:٠١:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٣:١٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٤٥٠٠:٠٠:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٠١١٢:٤٣:٠٥١٩:١٨:٣٧١٩:٣٦:٢٦٠٠:٠٠:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٢:٥٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٠٨٠٠:٠٠:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٢:٤٥١٩:١٩:٥٦١٩:٣٧:٤٩٠٠:٠٠:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٥:٠٢١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٩:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٢:٢٦١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٩:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٢:١٨١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٥٥٢٣:٥٩:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٢:١٠١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٨:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠١:١٧١٢:٤٢:٠٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:١٩٢٣:٥٨:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤١:٥٦١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٩:٣١١٢:٤١:٤٩١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥٨:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤١:٤٤١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٢٧٢٣:٥٨:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤١:٣٩١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٧:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤١:٣٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٦:١٠١٢:٤١:٣٠١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤١:٢٧١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٧:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٤١:٢٤١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٧:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤١:٢٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٦:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤١:٢٠١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤١:١٩١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داوران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر داوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر داوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر داوران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر داوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر داوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داوران

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داوران شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر داوران شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر داوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داوران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر داوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر داوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر داوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر داوران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٣:٢٠١١:٣٧:٣٤١٧:٤١:١٩١٧:٥٨:٢١٢٢:٥٨:١١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣٣:٥٤١١:٣٧:١٣١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٧:٠٥٢٢:٥٧:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٣٤:٢٩١١:٣٦:٥٢١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٥:٤٨٢٢:٥٧:٣٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٣٥:٠٣١١:٣٦:٣١١٧:٣٧:٣١١٧:٥٤:٣٣٢٢:٥٧:١٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٣٥:٣٨١١:٣٦:١٠١٧:٣٦:١٥١٧:٥٣:١٧٢٢:٥٦:٥٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٣٦:١٣١١:٣٥:٥٠١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٢:٠١٢٢:٥٦:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٣٦:٤٨١١:٣٥:٣٠١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٠:٤٦٢٢:٥٦:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٣٧:٢٣١١:٣٥:١٠١٧:٣٢:٢٩١٧:٤٩:٣١٢٢:٥٥:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٣٧:٥٨١١:٣٤:٥٠١٧:٣١:١٥١٧:٤٨:١٧٢٢:٥٥:٣٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٣٨:٣٤١١:٣٤:٣٠١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٧:٠٣٢٢:٥٥:١٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٣٩:٠٩١١:٣٤:١١١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٥:٤٩٢٢:٥٥:٠٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٣٩:٤٦١١:٣٣:٥٢١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٤:٣٦٢٢:٥٤:٤٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٠:٢٢١١:٣٣:٣٤١٧:٢٦:١٩١٧:٤٣:٢٣٢٢:٥٤:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٠:٥٩١١:٣٣:١٦١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٢:١١٢٢:٥٤:٠٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤١:٣٦١١:٣٢:٥٨١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٠:٥٩٢٢:٥٣:٤٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٢:١٣١١:٣٢:٤١١٧:٢٢:٤٢١٧:٣٩:٤٨٢٢:٥٣:٣٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٤٢:٥٠١١:٣٢:٢٤١٧:٢١:٣١١٧:٣٨:٣٧٢٢:٥٣:١٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٣:٢٨١١:٣٢:٠٧١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٧:٢٧٢٢:٥٢:٥٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٤:٠٧١١:٣١:٥١١٧:١٩:١٠١٧:٣٦:١٨٢٢:٥٢:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٤:٤٥١١:٣١:٣٦١٧:١٨:٠٠١٧:٣٥:١٠٢٢:٥٢:٢٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٤٥:٢٤١١:٣١:٢١١٧:١٦:٥٢١٧:٣٤:٠٢٢٢:٥٢:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٤٦:٠٤١١:٣١:٠٦١٧:١٥:٤٣١٧:٣٢:٥٥٢٢:٥١:٥٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٤٦:٤٤١١:٣٠:٥٣١٧:١٤:٣٦١٧:٣١:٤٨٢٢:٥١:٣٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٤٧:٢٤١١:٣٠:٣٩١٧:١٣:٢٩١٧:٣٠:٤٣٢٢:٥١:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٤٨:٠٤١١:٣٠:٢٧١٧:١٢:٢٣١٧:٢٩:٣٨٢٢:٥١:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٤٨:٤٥١١:٣٠:١٤١٧:١١:١٨١٧:٢٨:٣٤٢٢:٥٠:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٤٩:٢٧١١:٣٠:٠٣١٧:١٠:١٤١٧:٢٧:٣١٢٢:٥٠:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٠:٠٨١١:٢٩:٥٢١٧:٠٩:١١١٧:٢٦:٢٩٢٢:٥٠:٢٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٠:٥٠١١:٢٩:٤١١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٥:٢٨٢٢:٥٠:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥١:٣٣١١:٢٩:٣٢١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٤:٢٨٢٢:٥٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر داوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر داوران شهر داوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر داوران شهر داوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر داوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر داوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر داوران

داوران، روستایی است در ۳۰ کیلومتری شرق رفسنجان از توابع بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران

شهر داوران در ویکیپدیا

شهر داوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر داوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر داوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر داوران بر روی نقشه

شهر داوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر داوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر داوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر داوران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر داوران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر داوران + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر داوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر داوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر داوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر داوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر داوران رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا داوران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق داوران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق داوران
زمان پخش اذان زنده به افق داوران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ داوران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ داوران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ داوران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق داوران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر داوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو