جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای داودآباد

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز داودآباد

اذان صبح: ٠٤:١٦:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٦:١٣

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داودآباد (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای داودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای داودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای داودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فارسی
هر سخن جایی و هر نكته مقامی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داودآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داودآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داودآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای داودآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داودآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان داودآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٢:١٦١٢:٤٨:٥٦١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٣٨٠٠:٠٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢١:٠٧١٢:٤٨:٤٢١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:١٩٠٠:٠٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٠:٠٠١٢:٤٨:٢٨١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:٠٠٠٠:٠٦:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:٥٣١٢:٤٨:١٤١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٤١٠٠:٠٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٧:٤٧١٢:٤٨:٠٠١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٢٢٠٠:٠٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٦:٤١١٢:٤٧:٤٧١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٠٣٠٠:٠٥:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٥:٣٧١٢:٤٧:٣٥١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٤٥٠٠:٠٥:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٤:٣٢١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٢٦٠٠:٠٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٤٧:١١١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٤:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٢:٢٧١٢:٤٦:٥٩١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٤:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١١:٢٥١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٣٢٠٠:٠٤:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٠:٢٤١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:١٤٠٠:٠٣:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٩:٢٤١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٥٦٠٠:٠٣:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٦:١٨١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٣٨٠٠:٠٣:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٢١٠٠:٠٣:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٦:٢٩١٢:٤٦:٠١١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٢:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٢:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٤:٣٧١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٢:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٥:٣٩١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:١١٠٠:٠٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠١:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠١:٥٨١٢:٤٥:٢٧١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠١:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٥:٢١١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠١:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٥:١٧١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠١:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٥:١٣١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٥:١٠١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٠:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٢٠٠:٠٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٧:٠٩١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٠:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٣:٢١٠٠:٠٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای داودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داودآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای داودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای داودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای داودآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای داودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای داودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای داودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای داودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای داودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای داودآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای داودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای داودآباد روستای داودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای داودآباد روستای داودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای داودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داودآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای داودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای داودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای داودآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٦:٠٤١٢:٥٠:٣٣١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٢:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٦:١٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٥٠٠٠:٠٢:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٦:٣٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٠٠٠٠:٠٣:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٦:٥٠١٢:٥١:١٢١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٣:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٧:٠٧١٢:٥١:٢٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:١٥٠٠:٠٣:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٧:٢٥١٢:٥١:٣٧١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٣:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٧:٤٥١٢:٥١:٥٠١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:٠٣:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٨:٠٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٤:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٢:١٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:٠٤:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٨:٤٩١٢:٥٢:٢٦١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٤:٤٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٩:١٣١٢:٥٢:٣٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٢٦٠٠:٠٤:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٢٣٠٠:٠٥:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥٣:٠٠١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:١٨٠٠:٠٥:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٩٠٥:٥٠:٢٨١٢:٥٣:١٠١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:١١٠٠:٠٥:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٠٣٠٠:٠٥:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥١:٢٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٥٣٠٠:٠٦:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥١:٥١١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠٦:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٢:٢٠١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٢٩٠٠:٠٦:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:١٤٠٠:٠٦:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٣:٢٠١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٥٨٠٠:٠٧:١٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٣:٥١١٢:٥٤:١٤١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٧:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٢٢٠٠:٠٧:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٠١٠٠:٠٧:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٤:٣٥١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٣٩٠٠:٠٨:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٨:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٥٠٠٠:٠٨:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٤:٥٢١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٨:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٤:٥٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٨:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٥:٠١١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٩:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٩:١٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٠٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای داودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای داودآباد روستای داودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای داودآباد روستای داودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای داودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داودآباد

روستای داودآباد بر روی نقشه

روستای داودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داودآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای داودآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای داودآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای داودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای داودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای داودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داودآباد رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ داودآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ داودآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا داودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق داودآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق داودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق داودآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داودآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق داودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو