جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای داودآباد

حسین آباد | انار | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز داودآباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:١٦
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٠١:٣٢

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای داودآباد (شهرستان انار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای داودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای داودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقائی
رفتار خوب تو، همسایه خوب به وجود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای داودآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای داودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای داودآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای داودآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای داودآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان داودآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٠:١٠١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٢٥٠٠:٠٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٩:١٠١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٠٧٠٠:٠٣:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٨:١١١٢:٤٦:١٧١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٥٠٠٠:٠٣:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٧:١٣١٢:٤٦:٠٨١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٣٢٠٠:٠٣:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٢:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٤٠٠٠:٠٢:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٢:٣٨١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٠٦٠٠:٠١:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٥:٢٧١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠١:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٠:٥٥١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠١:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٥:١٧١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:١٥٠٠:٠١:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٥:١٣١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٠:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٨:٣٠١٢:٤٥:١٠١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٠:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٠:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٠:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٦:١٤١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٠:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٥:٣٢١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٠:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٤:٥١١٢:٤٥:٠١١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٩:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٤:١١١٢:٤٥:٠١١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٥٦٢٣:٥٩:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٢:٥٤١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٠٢٢٣:٥٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٣٢٣:٥٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥١:١٠١٢:٤٥:١٠١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:٢٤٢٣:٥٩:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٥:١٤١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٠٥٢٣:٥٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٥:١٨١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٤٦٢٣:٥٩:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٥:٢٣١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:٢٦٢٣:٥٩:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٩:١١١٢:٤٥:٢٨١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٠٦٢٣:٥٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای داودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان داودآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای داودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای داودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای داودآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای داودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای داودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای داودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای داودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای داودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای داودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای داودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای داودآباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٥:١٩١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٦٢٣:٥٩:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٥:٢٤١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٥٩:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٩:٠٤١٢:٤٥:٢٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:١٥٢٣:٥٩:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٨:٣٨١٢:٤٥:٣٤١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٥٤٢٣:٥٩:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٨:١٤١٢:٤٥:٤١١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٣٢٢٣:٥٩:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٥:٤٧١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:١١٢٣:٥٩:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٥:٥٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٤٨٢٣:٥٩:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤٦:٠٢١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٥٩:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٦:٤٩١٢:٤٦:١٠١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٥:٠١٢٣:٥٩:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٥٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٦:١٩١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٥٩:١٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٤٦:٢٧١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:١٢٢٣:٥٩:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥١٠٥:٤٦:٠٢١٢:٤٦:٣٧١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٤٦٢٣:٥٩:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٦:٤٧١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٢٠٢٣:٥٩:٣١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٦:٥٧١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٥٢٢٣:٥٩:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٥:٢٧١٢:٤٧:٠٧١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٢٤٢٣:٥٩:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٧:١٨١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٥٥٢٣:٥٩:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٥:١١١٢:٤٧:٢٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٢٥٢٣:٥٩:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٥:٠٦١٢:٤٧:٤٠١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٠:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٥:٠١١٢:٤٧:٥٢١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٢٢٠٠:٠٠:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٨:٠٤١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٠:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤٨:١٦١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:١٥٠٠:٠٠:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٠:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٨:٤٠١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٢:٠٣٠٠:٠٠:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٤٨:٥٣١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٠:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٩:٠٥١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠١:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٥:٠٩١٢:٤٩:١٨١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠١:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٥:١٦١٢:٤٩:٣١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:٢٦٠٠:٠١:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٩:٤٤١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠١:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٩:٥٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠١:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٥:٤٣١٢:٥٠:١٠١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:١٥٠٠:٠٢:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٥:٥٥١٢:٥٠:٢٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٢٩٠٠:٠٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای داودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای داودآباد روستای داودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای داودآباد روستای داودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای داودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای داودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای داودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای داودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای داودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای داودآباد

روستای داودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای داودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای داودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای داودآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای داودآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای داودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای داودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای داودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای داودآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق داودآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق داودآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داودآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا داودآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ داودآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق داودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق داودآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق داودآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای داودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو