جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دانسفهان

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز دانسفهان


اذان صبح: ٠٥:٣١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:١١
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٥١:١٥
نیمه شب: ٠٠:٣١:٣٣

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دانسفهان (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر دانسفهان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دانسفهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دانسفهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

لئوبوسكالیا
هر اندازه بگذاریم دیگران نیروی خود را بر ما بكار گیرند، پیوندمان با آنچه هستیم و حق ماست، بیشتر گسسته می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دانسفهان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دانسفهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دانسفهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دانسفهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دانسفهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دانسفهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٢:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢١:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٨:١٩١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢١:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٨:١٢١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢١:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٧:٣١١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٠:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٠:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٠:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٩:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٩:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٩:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١١:٣٠١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٩:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٨:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٨:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٨:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٨:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١٨:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٧:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٧:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٧:٢٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٧:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٧:٢٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٧:٢٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٤:٠١٠٠:١٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٨٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٧:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٣٨٠٠:١٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٢٥٠٠:١٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دانسفهان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دانسفهان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دانسفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دانسفهان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٥:٤٦١٣:١٦:٣٥١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٠٩٠٠:٣٣:٤٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٤:٢٠١٣:١٦:١٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٠٠٠٠:٣٣:٢٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٢:٥٤١٣:١٥:٥٩١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٠٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠١:٢٨١٣:١٥:٤١١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٤٢٠٠:٣٢:٤٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠٠:٠٢١٣:١٥:٢٣١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٣٣٠٠:٣٢:١٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٥:٠٥١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٢٤٠٠:٣١:٥٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:١١١٣:١٤:٤٧١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:١٥٠٠:٣١:٣٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٤٦١٣:١٤:٢٩١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٠٦٠٠:٣١:١٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:٢١١٣:١٤:١٢١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٥٧٠٠:٣٠:٤٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٢:٥٦١٣:١٣:٥٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٤٩٠٠:٣٠:٢٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥١:٣٢١٣:١٣:٣٧١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٤٠٠٠:٣٠:٠١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٠:٠٨١٣:١٣:٢٠١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٩:٣٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٤٤١٣:١٣:٠٣١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٩:١٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٧:٢١١٣:١٢:٤٦١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:١٤٠٠:٢٨:٥٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٥:٥٩١٣:١٢:٣٠١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٨:٢٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٢:١٤١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٥٨٠٠:٢٨:٠٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٣:١٥١٣:١١:٥٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٧:٤٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٤:١٠٠٦:٤١:٥٤١٣:١١:٤٢١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٧:٢٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٠:٣٣١٣:١١:٢٧١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٦:٥٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:١٣١٣:١١:١٢١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٦:٣٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٠:٥٨١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٦:١٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٠:٤٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٥:٥١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٥:١٧١٣:١٠:٣٠١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٢٥:٢٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٠:١٦١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٥:٠٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٠:٠٤١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٤:٤٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٩:٥١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٤:٢٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٩:٣٩١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٣:٤٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٩:١٦١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٣:٢٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٦٠٠:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دانسفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دانسفهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دانسفهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دانسفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دانسفهان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٤:٢٣١٢:١٨:٢٢١٨:٢٢:٥٦١٨:٤١:٠٣٠٠:٠٥:٥٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٢:٥٧١٣:١٨:٠٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٥٤٠٠:٣٥:٣٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١١:٣١١٣:١٧:٤٧١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٤٥٠٠:٣٥:١٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١٠:٠٥١٣:١٧:٢٩١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٣٦٠٠:٣٤:٥٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٠٠٧:٠٨:٣٨١٣:١٧:١١١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٢٧٠٠:٣٤:٣٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٧:١٢١٣:١٦:٥٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٥:١٨٠٠:٣٤:١١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٥:٤٦١٣:١٦:٣٥١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٠٩٠٠:٣٣:٤٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٤:٢٠١٣:١٦:١٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٠٠٠٠:٣٣:٢٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٢:٥٤١٣:١٥:٥٩١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٠٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠١:٢٨١٣:١٥:٤١١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٤٢٠٠:٣٢:٤٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠٠:٠٢١٣:١٥:٢٣١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٣٣٠٠:٣٢:١٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٥:٠٥١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٢٤٠٠:٣١:٥٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:١١١٣:١٤:٤٧١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:١٥٠٠:٣١:٣٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٤٦١٣:١٤:٢٩١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٠٦٠٠:٣١:١٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:٢١١٣:١٤:١٢١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٥٧٠٠:٣٠:٤٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٢:٥٦١٣:١٣:٥٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٤٩٠٠:٣٠:٢٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥١:٣٢١٣:١٣:٣٧١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٤٠٠٠:٣٠:٠١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٠:٠٨١٣:١٣:٢٠١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٩:٣٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٤٤١٣:١٣:٠٣١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٩:١٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٧:٢١١٣:١٢:٤٦١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:١٤٠٠:٢٨:٥٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٥:٥٩١٣:١٢:٣٠١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٨:٢٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٢:١٤١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٥٨٠٠:٢٨:٠٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٣:١٥١٣:١١:٥٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٧:٤٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٤١:٥٤١٣:١١:٤٢١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٧:٢٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٠:٣٣١٣:١١:٢٧١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٦:٥٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:١٣١٣:١١:١٢١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٦:٣٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٠:٥٨١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٦:١٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٠:٤٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٥:٥١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٥:١٧١٣:١٠:٣٠١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٢٥:٢٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٠:١٦١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٥:٠٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٠:٠٤١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دانسفهان شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دانسفهان شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دانسفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دانسفهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دانسفهان

دانسفهان از شهرهای استان قزوین و از توابع شهرستان بوئین زهرا است. دانسفهان در دامنه رشته کوه رامند واقع گردیده‌است و جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند

شهر دانسفهان در ویکیپدیا

شهر دانسفهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دانسفهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دانسفهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دانسفهان بر روی نقشه

شهر دانسفهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دانسفهان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دانسفهان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر دانسفهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دانسفهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دانسفهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دانسفهان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دانسفهان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دانسفهان
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دانسفهان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دانسفهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دانسفهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دانسفهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دانسفهان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو