جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دانسفهان

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز دانسفهان


اذان صبح: ٠٥:١٧:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣٢
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:١٣
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٢٨
نیمه شب: ٢٣:١٢:٠٥

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دانسفهان (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر دانسفهان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دانسفهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دانسفهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تام هانا
بردباری و ستایش تفاوتهای فردی، آتشی است كه عشقی جاودان را تشدید می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دانسفهان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دانسفهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دانسفهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دانسفهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دانسفهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دانسفهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٨:١٩١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٨:١٢١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢١:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٧:٣١١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٠:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٠:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٩:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٩:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٩:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١١:٣٠١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٩:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٨:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٨:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٨:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٨:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١٨:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٧:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٧:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٧:٢٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٧:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٧:٢٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٧:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٧:٢٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٧:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٤:٠١٠٠:١٧:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٨٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٣٨٠٠:١٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٢٥٠٠:١٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٧:١٢٠٠:١٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دانسفهان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دانسفهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دانسفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دانسفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دانسفهان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دانسفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دانسفهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دانسفهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر دانسفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دانسفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دانسفهان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٤:١٣١١:٥٥:٢٢١٧:٢٦:٠١١٧:٤٤:٣٠٢٣:١٣:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٥:٠٨١١:٥٥:١٣١٧:٢٤:٥٠١٧:٤٣:٢١٢٣:١٣:١٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٦:٠٤١١:٥٥:٠٦١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:١٣٢٣:١٣:٠٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٧:٠٠١١:٥٤:٥٩١٧:٢٢:٣٠١٧:٤١:٠٦٢٣:١٢:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٧:٥٦١١:٥٤:٥٣١٧:٢١:٢٣١٧:٤٠:٠٠٢٣:١٢:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٨:٥٢١١:٥٤:٤٨١٧:٢٠:١٦١٧:٣٨:٥٥٢٣:١٢:٤٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:٤٩١١:٥٤:٤٤١٧:١٩:١٠١٧:٣٧:٥٢٢٣:١٢:٣٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٠:٤٦١١:٥٤:٤٠١٧:١٨:٠٦١٧:٣٦:٥٠٢٣:١٢:٢٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣١:٤٤١١:٥٤:٣٧١٧:١٧:٠٣١٧:٣٥:٤٩٢٣:١٢:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٢:٤٢١١:٥٤:٣٥١٧:١٦:٠١١٧:٣٤:٤٩٢٣:١٢:١٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٣:٤٠١١:٥٤:٣٣١٧:١٥:٠٠١٧:٣٣:٥١٢٣:١٢:١٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٤:٣٨١١:٥٤:٣٣١٧:١٤:٠١١٧:٣٢:٥٤٢٣:١٢:٠٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٥:٣٧١١:٥٤:٣٣١٧:١٣:٠٣١٧:٣١:٥٨٢٣:١٢:٠٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٦:٣٥١١:٥٤:٣٤١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:٠٤٢٣:١٢:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٧:٣٤١١:٥٤:٣٦١٧:١١:١٢١٧:٣٠:١٢٢٣:١٢:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٨:٣٤١١:٥٤:٣٨١٧:١٠:١٨١٧:٢٩:٢٠٢٣:١١:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٩:٣٣١١:٥٤:٤٢١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٨:٣١٢٣:١١:٥٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٠:٣٢١١:٥٤:٤٦١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٧:٤٣٢٣:١١:٥٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤١:٣٢١١:٥٤:٥١١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٥٦٢٣:١٢:٠٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٢:٣٢١١:٥٤:٥٧١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٦:١١٢٣:١٢:٠٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:٣٢١١:٥٥:٠٤١٧:٠٦:١٣١٧:٢٥:٢٨٢٣:١٢:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٤:٣٢١١:٥٥:١١١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٢:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٥:٣١١١:٥٥:٢٠١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٤:٠٦٢٣:١٢:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٦:٣١١١:٥٥:٢٩١٧:٠٤:٠٦١٧:٢٣:٢٨٢٣:١٢:١٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٧:٣١١١:٥٥:٣٩١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٢:٥١٢٣:١٢:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٨:٣١١١:٥٥:٥١١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٢:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٩:٣١١١:٥٦:٠٢١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:٤٣٢٣:١٢:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥٠:٣١١١:٥٦:١٥١٧:٠١:٤٠١٧:٢١:١٢٢٣:١٢:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥١:٣١١١:٥٦:٢٩١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٢:٥٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٢:٣٠١١:٥٦:٤٣١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:١٥٢٣:١٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دانسفهان شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دانسفهان شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دانسفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دانسفهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دانسفهان

دانسفهان از شهرهای استان قزوین و از توابع شهرستان بوئین زهرا است. دانسفهان در دامنه رشته کوه رامند واقع گردیده‌است و جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند

شهر دانسفهان در ویکیپدیا

شهر دانسفهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دانسفهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دانسفهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دانسفهان بر روی نقشه

شهر دانسفهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دانسفهان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دانسفهان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر دانسفهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دانسفهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دانسفهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دانسفهان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دانسفهان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دانسفهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دانسفهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا دانسفهان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ دانسفهان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دانسفهان
زمان پخش اذان آنلاین به افق دانسفهان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو