جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دانسفهان

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز دانسفهان

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٤٠
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٣٩:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٤٥

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دانسفهان (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر دانسفهان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دانسفهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دانسفهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیریل كانلی
اگر كسی در اندیشیدن بسیار تنبل، در انجام كاری بسیار مغرور و در اعتراف به این دو، بسیار بزدل باشد، هرگز به خردمندی دست نخواهد یافت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دانسفهان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دانسفهان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دانسفهان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دانسفهان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دانسفهان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دانسفهان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٩:٣٢١٣:١١:١٦١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٦:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٨:١٣١٣:١١:٠١١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٦:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٠:٤٧١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٥:٣٦١٣:١٠:٣٣١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٤:١٩١٣:١٠:٢٠١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٥:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٠:٠٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٤:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٩:٤٢١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٤:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٣:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٩:١٩١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٣:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٩:٠٨١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٠٢٠٠:٢٣:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٢:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٢:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٢:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢١:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٨:٢٠١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢١:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٨:١٢١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢١:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٠:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٠:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٠:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٧٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٧:٤١٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٩:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١١:٤٣١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٩:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٢٤٠٠:١٨:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٨:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دانسفهان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دانسفهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دانسفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دانسفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دانسفهان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دانسفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دانسفهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دانسفهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دانسفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دانسفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دانسفهان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دانسفهان شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دانسفهان شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دانسفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دانسفهان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دانسفهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دانسفهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دانسفهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دانسفهان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٤:٠٢١١:٥٥:٢٥١٧:٢٦:١٩١٧:٤٤:٤٨٢٣:١٣:٣٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٤:٥٧١١:٥٥:١٧١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٣:٣٩٢٣:١٣:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٥:٥٢١١:٥٥:٠٩١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٢:٣٠٢٣:١٣:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٦:٤٨١١:٥٥:٠٢١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:٢٣٢٣:١٣:٠٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٧:٤٤١١:٥٤:٥٦١٧:٢١:٤٠١٧:٤٠:١٦٢٣:١٢:٥٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٨:٤٠١١:٥٤:٥٠١٧:٢٠:٣٢١٧:٣٩:١١٢٣:١٢:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٩:٣٦١١:٥٤:٤٥١٧:١٩:٢٧١٧:٣٨:٠٨٢٣:١٢:٣٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٠:٣٣١١:٥٤:٤١١٧:١٨:٢٢١٧:٣٧:٠٥٢٣:١٢:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٣١١١:٥٤:٣٨١٧:١٧:١٨١٧:٣٦:٠٤٢٣:١٢:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٢٨١١:٥٤:٣٥١٧:١٦:١٦١٧:٣٥:٠٤٢٣:١٢:١٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٣:٢٦١١:٥٤:٣٤١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٠٥٢٣:١٢:١٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٤:٢٤١١:٥٤:٣٣١٧:١٤:١٥١٧:٣٣:٠٨٢٣:١٢:٠٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٥:٢٢١١:٥٤:٣٣١٧:١٣:١٧١٧:٣٢:١٢٢٣:١٢:٠٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٦:٢١١١:٥٤:٣٣١٧:١٢:٢٠١٧:٣١:١٧٢٣:١٢:٠٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٧:٢٠١١:٥٤:٣٥١٧:١١:٢٥١٧:٣٠:٢٤٢٣:١٢:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٨:١٩١١:٥٤:٣٧١٧:١٠:٣١١٧:٢٩:٣٣٢٣:١١:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٩:١٨١١:٥٤:٤١١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:٤٣٢٣:١١:٥٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٠:١٨١١:٥٤:٤٥١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٧:٥٤٢٣:١١:٥٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٤١:١٨١١:٥٤:٥٠١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٢:٠٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:١٧١١:٥٤:٥٦١٧:٠٧:١٠١٧:٢٦:٢٢٢٣:١٢:٠٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٣:١٧١١:٥٥:٠٢١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٥:٣٨٢٣:١٢:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٤:١٨١١:٥٥:١٠١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٢:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:١٨١١:٥٥:١٨١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٤:١٦٢٣:١٢:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٦:١٨١١:٥٥:٢٨١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٢:١٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٧:١٨١١:٥٥:٣٨١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٣:٠٠٢٣:١٢:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٨:١٨١١:٥٥:٤٩١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٢:٢٥٢٣:١٢:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:١٨١١:٥٦:٠١١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٥٢٢٣:١٢:٣٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٥٠:١٨١١:٥٦:١٣١٧:٠١:٤٩١٧:٢١:٢٠٢٣:١٢:٤٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥١:١٨١١:٥٦:٢٧١٧:٠١:١٦١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٢:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٢:١٧١١:٥٦:٤١١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:٢٢٢٣:١٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دانسفهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دانسفهان شهر دانسفهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دانسفهان شهر دانسفهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دانسفهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دانسفهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دانسفهان

دانسفهان از شهرهای استان قزوین و از توابع شهرستان بوئین زهرا است. دانسفهان در دامنه رشته کوه رامند واقع گردیده‌است و جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند

شهر دانسفهان در ویکیپدیا

شهر دانسفهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دانسفهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دانسفهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دانسفهان بر روی نقشه

شهر دانسفهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دانسفهان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دانسفهان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دانسفهان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دانسفهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دانسفهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دانسفهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دانسفهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دانسفهان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دانسفهان
زمان پخش اذان آنلاین به افق دانسفهان
جدول اوقات شرعی امروز فردا دانسفهان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دانسفهان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دانسفهان
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دانسفهان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دانسفهان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دانسفهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو