جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دام بهایی

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دام بهایی


اذان صبح: ٠٤:١٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٠١
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٠
اذان مغرب: ٢٠:١١:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٠١:٣١

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دام بهایی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای دام بهایی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای دام بهایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دام بهایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یورتن
دیوانگی محض است كه كسی برای آنكه ثروتمند بمیرد، زندگی خود را چون فقرا و بیچارگان به سر آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دام بهایی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دام بهایی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دام بهایی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دام بهایی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دام بهایی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دام بهایی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:١٢٠٠:٠٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٥٤٠٠:٠٣:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٥:٥٠١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٣:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٥:٤١١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٢:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٥:٣٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٢:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٤٠٠٠:٠٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٥:١٨١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٢٢٠٠:٠٢:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٥:١١١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٠٤٠٠:٠١:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠١:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠١:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠١:١٧١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:١٠٠٠:٠١:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠١:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٠:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٤:٤٠١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٠:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٢١٠٠:٠٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٠:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٤:٣٩١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٤:٠١١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٢٩٢٣:٥٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٤:٤٠١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:١٠٢٣:٥٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:١٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٥٠٢٣:٥٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥١:١٢١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٣١٢٣:٥٩:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:٤٢١٢:٤٤:٥١١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٩:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٠:١٣١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٥٠٢٣:٥٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٥:٠١١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٢٩٢٣:٥٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دام بهایی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دام بهایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دام بهایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دام بهایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای دام بهایی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دام بهایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دام بهایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دام بهایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دام بهایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دام بهایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دام بهایی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٠:٣٥١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٩:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٤:٥٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٥٩٢٣:٥٩:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٥:٠٢١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٣٨٢٣:٥٩:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٥:٠٧١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:١٦٢٣:٥٩:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٨:٥٠١٢:٤٥:١٤١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٩:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٨:٢٨١٢:٤٥:٢٠١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٣٢٢٣:٥٩:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٥:٢٧١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٢:٠٨٢٣:٥٩:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٥:٣٥١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٤٥٢٣:٥٩:١٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٤٥:٤٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:٢٠٢٣:٥٩:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٥:٥٢١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٥٩:١٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٦:٠١١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٥٩:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٩٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٦:١٠١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٠٤٢٣:٥٩:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤٦:٢٠١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٥٩:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٦:١٩١٢:٤٦:٣٠١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٥٩:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤٦:٤٠١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٤٠٢٣:٥٩:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٦:٥١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:١١٢٣:٥٩:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٧:٠٢١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٤٠٢٣:٥٩:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٧:١٣١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٠٠:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٤٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٧:٢٥١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٠:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٣٠٥:٤٥:٤٢١٢:٤٧:٣٧١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٠٠:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٧:٤٩١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٠٠:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٨:٠١١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٠:٣٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٥:٤٢١٢:٤٨:١٣١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٠:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٨:٢٦١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٠:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٨:٣٩١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٠٠٠٠:٠١:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٨:٥١١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٢٠٠٠:٠١:١٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٩:٠٤١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٣٩٠٠:٠١:٣١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤٩:١٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٥٧٠٠:٠١:٤٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٩:٣٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:١٣٠٠:٠١:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٦:٢٨١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٢٨٠٠:٠٢:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٨٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٤١٠٠:٠٢:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دام بهایی روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دام بهایی روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دام بهایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دام بهایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دام بهایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دام بهایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دام بهایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دام بهایی

روستای دام بهایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دام بهایی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای دام بهایی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای دام بهایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دام بهایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دام بهایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دام بهایی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دام بهایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دام بهایی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دام بهایی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دام بهایی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دام بهایی
جدول اوقات شرعی امروز فردا دام بهایی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دام بهایی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو