جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دام بهایی

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دام بهایی

اذان صبح: ٠٤:١٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٢١
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:١٥
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٥:١١

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دام بهایی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای دام بهایی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دام بهایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دام بهایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
كسی كه به او صورت زیبا و خوش خلقی و زن شایسته و سخاوتمندی روزی شده است، بهره از دنیا و آخرت به او داده شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دام بهایی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دام بهایی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دام بهایی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دام بهایی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دام بهایی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دام بهایی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٢:١٦١٢:٤٨:٢٩١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٣٧٠٠:٠٧:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢١:٠٩١٢:٤٨:١٥١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:١٧٠٠:٠٦:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٠:٠٣١٢:٤٨:٠١١٩:١٦:٢٧١٩:٣٣:٥٧٠٠:٠٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٨:٥٧١٢:٤٧:٤٧١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٣٧٠٠:٠٦:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٥٢١٢:٤٧:٣٣١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:١٧٠٠:٠٥:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:٤٧١٢:٤٧:٢٠١٩:١٨:٢٢١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٥:٤٣١٢:٤٧:٠٨١٩:١٩:٠٠١٩:٣٦:٣٨٠٠:٠٥:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٤:٤٠١٢:٤٦:٥٦١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:١٨٠٠:٠٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٣:٣٨١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٥٩٠٠:٠٤:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:٣٦١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٤:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١١:٣٥١٢:٤٦:٢١١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٢١٠٠:٠٤:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٠:٣٥١٢:٤٦:١١١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٠٢٠٠:٠٣:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٣٦١٢:٤٦:٠١١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٤٣٠٠:٠٣:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٥:٥١١٩:٢٣:٣١١٩:٤١:٢٤٠٠:٠٣:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٥:٤٢١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠٢:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٤٥١٢:٤٥:٣٤١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٢:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٥:٢٦١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٢٩٠٠:٠٢:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٥:١٩١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٢:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٥:١٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠١:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠١:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:١٦٠٠:٠١:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠١:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠١:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٠:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٩:٠٤١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٤:٤٠١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٠:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٦:٥١١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١١٠٠:٠٠:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٦:٠٩١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دام بهایی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دام بهایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دام بهایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دام بهایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دام بهایی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دام بهایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دام بهایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دام بهایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دام بهایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دام بهایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دام بهایی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دام بهایی روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دام بهایی روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دام بهایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دام بهایی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دام بهایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دام بهایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دام بهایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دام بهایی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٦:٥٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٢:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥٠:١٩١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠٢:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٧:١٩١٢:٥٠:٣٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٢:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٧:٣٥١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٣:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٧:٥٢١٢:٥٠:٥٨١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٢٩٠٠:٠٣:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٨:١٠١٢:٥١:١٠١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٣٤٠٠:٠٣:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٤٨:٣٠١٢:٥١:٢٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٣٩٠٠:٠٣:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥١:٣٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٤:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٩:١١١٢:٥١:٤٧١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٤٣٠٠:٠٤:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٩:٣٣١٢:٥١:٥٩١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٤٣٠٠:٠٤:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٩:٥٧١٢:٥٢:١٠١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٤:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٠:٢١١٢:٥٢:٢٢١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٥:١١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٠:٤٥١٢:٥٢:٣٣١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٣٣٠٠:٠٥:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤١٠٥:٥١:١١١٢:٥٢:٤٣١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٢٧٠٠:٠٥:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٥:٥١:٣٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:١٩٠٠:٠٥:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٠٩٠٠:٠٦:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٢:٣٣١٢:٥٣:١٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٦:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٣:٠١١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٤٦٠٠:٠٦:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٣:٣١١٢:٥٣:٣١١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٦:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:١٦٠٠:٠٧:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٤:٣١١٢:٥٣:٤٧١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٧:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٤١٠٠:٠٧:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٤:٠٢١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٢١٠٠:٠٧:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٥٩٠٠:٠٨:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٤:١٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٣٦٠٠:٠٨:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٤:٢٠١٩:٥١:١١٢٠:١٠:١١٠٠:٠٨:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٨:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٨:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٨:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٩:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دام بهایی روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دام بهایی روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دام بهایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دام بهایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دام بهایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دام بهایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دام بهایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دام بهایی

روستای دام بهایی بر روی نقشه

روستای دام بهایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دام بهایی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دام بهایی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دام بهایی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دام بهایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دام بهایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دام بهایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دام بهایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دام بهایی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دام بهایی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دام بهایی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دام بهایی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دام بهایی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دام بهایی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دام بهایی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دام بهایی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو