جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دام بهایی

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دام بهایی


اذان صبح: ٠٤:٥٦:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٣٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دام بهایی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای دام بهایی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دام بهایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دام بهایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

برایان ورث
افرادی كه "نه" گفتن برایشان دشوار باشد، از زندگی لذت زیادی نخواهند برد؛ زیرا منش خود را پیش نزدیكان شان از دست می دهند و در پایان، چیز دلپذیری برای خودشان نمی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دام بهایی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دام بهایی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دام بهایی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دام بهایی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دام بهایی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دام بهایی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:١٢٠٠:٠٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٥٤٠٠:٠٣:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٥:٥٠١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٣:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٥:٤١١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٢:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٥:٣٣١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٢:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٤٠٠٠:٠٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٥:١٨١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٢٢٠٠:٠٢:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٥:١١١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٠٤٠٠:٠١:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠١:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠١:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠١:١٧١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:١٠٠٠:٠١:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠١:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٠:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٤:٤٠١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٠:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٢١٠٠:٠٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٠:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٤:٣٩١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٤:٠١١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٢٩٢٣:٥٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٤:٤٠١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:١٠٢٣:٥٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:١٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٥٠٢٣:٥٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥١:١٢١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٣١٢٣:٥٩:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:٤٢١٢:٤٤:٥١١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٩:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٠:١٣١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٥٠٢٣:٥٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٥:٠١١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٢٩٢٣:٥٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دام بهایی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دام بهایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دام بهایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دام بهایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دام بهایی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دام بهایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دام بهایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دام بهایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دام بهایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دام بهایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دام بهایی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٩:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٢٦٠٠:٠٩:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٠:٢٥١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:١٧٠٠:٠٩:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢١:١١١٢:٥٠:٠٩١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٠٧٠٠:٠٩:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢١:٤٥١٢:٤٩:٥٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٤:٥٧٠٠:٠٨:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٢:٢٠١٢:٤٩:٣٤١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٤٦٠٠:٠٨:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٢:٥٤١٢:٤٩:١٧١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٣٥٠٠:٠٨:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٣:٢٨١٢:٤٨:٥٩١٩:١٤:٠١١٩:٣١:٢٣٠٠:٠٨:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٤:٠٢١٢:٤٨:٤٠١٩:١٢:٥١١٩:٣٠:١١٠٠:٠٨:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٤:٣٥١٢:٤٨:٢١١٩:١١:٤٠١٩:٢٨:٥٨٠٠:٠٧:٤٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:٠٩١٢:٤٨:٠٢١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٤٥٠٠:٠٧:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٥:٤٢١٢:٤٧:٤٣١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٣١٠٠:٠٧:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٦:١٦١٢:٤٧:٢٣١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٥:١٧٠٠:٠٧:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٦:٤٩١٢:٤٧:٠٤١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٠٣٠٠:٠٦:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٧:٢٢١٢:٤٦:٤٣١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٢:٤٨٠٠:٠٦:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٧:٥٥١٢:٤٦:٢٣١٩:٠٤:٢٣١٩:٢١:٣٣٠٠:٠٦:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٨:٢٨١٢:٤٦:٠٢١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:١٨٠٠:٠٦:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٩:٠١١٢:٤٥:٤٢١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٠٢٠٠:٠٥:٤٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٩:٣٤١٢:٤٥:٢١١٩:٠٠:٣٩١٩:١٧:٤٧٠٠:٠٥:٢٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٠:٠٧١٢:٤٥:٠٠١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٣١٠٠:٠٥:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٠:٤٠١٢:٤٤:٣٨١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:١٤٠٠:٠٤:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣١:١٣١٢:٤٤:١٧١٨:٥٦:٥٤١٩:١٣:٥٨٠٠:٠٤:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣١:٤٥١٢:٤٣:٥٦١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٤٢٠٠:٠٤:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٢:١٨١٢:٤٣:٣٤١٨:٥٤:٢٢١٩:١١:٢٥٠٠:٠٣:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٥١١٢:٤٣:١٣١٨:٥٣:٠٦١٩:١٠:٠٩٠٠:٠٣:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٣:٢٤١٢:٤٢:٥١١٨:٥١:٥٠١٩:٠٨:٥٢٠٠:٠٣:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٣:٥٧١٢:٤٢:٣٠١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٣٦٠٠:٠٣:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٤:٣٠١٢:٤٢:٠٨١٨:٤٩:١٩١٩:٠٦:١٩٠٠:٠٢:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٥:٠٣١٢:٤١:٤٧١٨:٤٨:٠٣١٩:٠٥:٠٣٠٠:٠٢:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٥:٣٧١٢:٤١:٢٦١٨:٤٦:٤٧١٩:٠٣:٤٧٢٣:٣٢:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٣٠٥:٣٦:١٠١١:٤١:٠٤١٧:٤٥:٣١١٨:٠٢:٣٠٢٣:٠١:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دام بهایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دام بهایی روستای دام بهایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دام بهایی روستای دام بهایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دام بهایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دام بهایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دام بهایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دام بهایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دام بهایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دام بهایی

روستای دام بهایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دام بهایی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دام بهایی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دام بهایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دام بهایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دام بهایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دام بهایی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دام بهایی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دام بهایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دام بهایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دام بهایی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دام بهایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دام بهایی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دام بهایی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دام بهایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو