جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دامچه

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دامچه


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٥٢
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دامچه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای دامچه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دامچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دامچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

امام جعفر صادق (ع)
مزاح كردن از نیكی خلق است و موجب خوشحالی برادر مؤمن می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دامچه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دامچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دامچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دامچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دامچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دامچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:١٤١٢:٥٢:١٠١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٢:٠١١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٣١٠٠:١٠:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٧:٢٦١٢:٥١:٥١١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٠٨٠٠:١٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٣٤١٢:٥١:٤٣١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٥:٤٢١٢:٥١:٣٤١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٩:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥١٠٦:١٤:٥١١٢:٥١:٢٧١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٠٠٠٠:٠٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٤:٠١١٢:٥١:١٩١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٩:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٣:١٢١٢:٥١:١٣١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٩:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٢:٢٤١٢:٥١:٠٧١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٥٣٠٠:٠٨:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:١١:٣٧١٢:٥١:٠١١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٣٠٠٠:٠٨:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٥١١٢:٥٠:٥٦١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٨:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٠:٥١١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠٨:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٢٤٠٠:٠٨:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٠:٤١١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٧:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٧:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٧:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٦:٠٠١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٧:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٢٠٠:٠٧:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٧:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٢٧٠٠:٠٧:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٧:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٦:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٦:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٦:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠١:١٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:١٠٠٠:٠٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤٦٠٠:٠٦:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥١:٠٢١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دامچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دامچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دامچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دامچه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دامچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دامچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دامچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دامچه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دامچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دامچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دامچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دامچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دامچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دامچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دامچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دامچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دامچه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١١:١٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٧:٠٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:١١:٥١١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٧:١٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٧:١٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٧:٢٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٧:٣١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٧:٣٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٧:٤٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٧:٤٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:١٧٠٠:١٧:٥٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٧:٥٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٧:٥٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٨:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٨:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٠:١٨١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٨:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٠:١٢١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٤٧٠٠:١٨:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٠:١٥١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٨:٠٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٨:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٩:٥٠١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:١٦٠٠:١٨:٠٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢١:١١١٢:٥٩:٤١١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٨:٠٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٣١٠٠:١٧:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٢:١٥١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٧:٥٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٢:٤٧١٢:٥٩:١١١٩:٣٥:١٢١٩:٥٢:٤٢٠٠:١٧:٥١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٣:١٩١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٤٦٠٠:١٧:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٧:٤١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٢:٢٧١٩:٤٩:٥١٠٠:١٧:٣٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٨:٢٤١٩:٣١:٣١١٩:٤٨:٥٢٠٠:١٧:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٨:١١١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٧:٥٣٠٠:١٧:٢٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٦:٥٢٠٠:١٧:١٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٦:٢٧١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٥:٥١٠٠:١٧:٠٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٦:٥٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٤:٥٠٠٠:١٦:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٧:١٤١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٤٧٠٠:١٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دامچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دامچه روستای دامچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دامچه روستای دامچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دامچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دامچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دامچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دامچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دامچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دامچه

روستای دامچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دامچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دامچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دامچه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دامچه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دامچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دامچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دامچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دامچه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دامچه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دامچه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دامچه
زمان پخش اذان مستقیم به افق دامچه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دامچه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دامچه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دامچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دامچه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دامچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو