جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دامغان

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز دامغان


اذان صبح: ٠٥:٣١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٣٧

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دامغان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر دامغان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر دامغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دامغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
پیش از حركت در راه، از همراه و پیش از قرار گرفتن در خانه درباره‌ی همسایه تحقیق نما.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دامغان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دامغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دامغان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دامغان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دامغان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دامغان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٤:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٠:١٣١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٦:١١٠٠:٠٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٩:٤١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٢:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٨:٣١١٢:٤٩:٣٤١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠١:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٩:٢٨١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠١:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠١:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٩:١٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠١:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٩:١٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٠:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٩:٠٥١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٥٥٢٣:٥٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٤٨٢٣:٥٩:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٣٤٢٣:٥٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤٨:٥٧١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٢٦٢٣:٥٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٦:٢٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:١٨٢٣:٥٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٨:٥٩١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٣:١٠٢٣:٥٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٩:٠١١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٥٢٢٣:٥٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٢٢٣:٥٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٤٢٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤٩:٠٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٣٢٢٣:٥٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٩:١٤١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٧:٢٢٢٣:٥٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٩:١٨١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٨:١٠٢٣:٥٨:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤٩:٢٣١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٥٨٢٣:٥٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دامغان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دامغان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دامغان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣١:٥٦٠٧:٠٢:٢٩١١:٥٣:٥٥١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٥:٥٠٢٣:٠٨:٥١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٢:١٧٠٧:٠٢:٤٨١١:٥٤:٢٤١٦:٤٦:٠٥١٧:٠٦:٣٠٢٣:٠٩:٢١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٢:٣٦٠٧:٠٣:٠٤١١:٥٤:٥٣١٦:٤٦:٤٨١٧:٠٧:١٢٢٣:٠٩:٥١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٢:٥٤٠٧:٠٣:١٩١١:٥٥:٢٢١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٧:٥٥٢٣:١٠:٢١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٣:٣٢١١:٥٥:٥١١٦:٤٨:١٧١٧:٠٨:٣٩٢٣:١٠:٥١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٣:٢٦٠٧:٠٣:٤٣١١:٥٦:١٩١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٩:٢٤٢٣:١١:٢١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٣:٣٩٠٧:٠٣:٥٢١١:٥٦:٤٧١٦:٤٩:٥١١٧:١٠:١١٢٣:١١:٥١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٣:٥١٠٧:٠٣:٥٩١١:٥٧:١٥١٦:٥٠:٤٠١٧:١٠:٥٨٢٣:١٢:٢٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٤:٠٤١١:٥٧:٤٢١٦:٥١:٣٠١٧:١١:٤٧٢٣:١٢:٥٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٤:٠٧١١:٥٨:٠٩١٦:٥٢:٢١١٧:١٢:٣٦٢٣:١٣:١٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠٤:٠٨١١:٥٨:٣٥١٦:٥٣:١٣١٧:١٣:٢٧٢٣:١٣:٤٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٤:٠٧١١:٥٩:٠١١٦:٥٤:٠٦١٧:١٤:١٨٢٣:١٤:١٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٤:٠٤١١:٥٩:٢٦١٦:٥٥:٠٠١٧:١٥:١٠٢٣:١٤:٤٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٣:٥٩١١:٥٩:٥١١٦:٥٥:٥٥١٧:١٦:٠٤٢٣:١٥:١٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٣:٥٢١٢:٠٠:١٥١٦:٥٦:٥١١٧:١٦:٥٨٢٣:١٥:٣٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٣:٤٤١٢:٠٠:٣٩١٦:٥٧:٤٨١٧:١٧:٥٢٢٣:١٦:٠٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٣:٣٣١٢:٠١:٠٢١٦:٥٨:٤٥١٧:١٨:٤٨٢٣:١٦:٣٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٤:١٥٠٧:٠٣:٢٠١٢:٠١:٢٤١٦:٥٩:٤٣١٧:١٩:٤٤٢٣:١٦:٥٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٣:٠٥١٢:٠١:٤٦١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٧:٢٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠٢:٤٨١٢:٠٢:٠٧١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٣٨٢٣:١٧:٤٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٣:٤٨٠٧:٠٢:٣٠١٢:٠٢:٢٧١٧:٠٢:٤٢١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٨:٠٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٢:٠٩١٢:٠٢:٤٧١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٣:٣٤٢٣:١٨:٣٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٣:٢١٠٧:٠١:٤٧١٢:٠٣:٠٦١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٤:٣٢٢٣:١٨:٥٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٣:٠٥٠٧:٠١:٢٣١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٥:٣٢٢٣:١٩:١٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٢:٤٨٠٧:٠٠:٥٦١٢:٠٣:٤٢١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٦:٣١٢٣:١٩:٣٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٠:٢٨١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٧:٣١٢٣:١٩:٥٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٤:١٥١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٨:٣١٢٣:٢٠:١٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٤:٣١١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٩:٣٢٢٣:٢٠:٣٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٨:٥٣١٢:٠٤:٤٥١٧:١٠:٥٨١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٠:٥٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٨:١٨١٢:٠٤:٥٩١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٣٣٢٣:٢١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دامغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دامغان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٧:٠٠:٥٦١٢:٠٣:٤٢١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٦:٣١٢٣:١٩:٣٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٠:٢٨١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٧:٣١٢٣:١٩:٥٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٤:١٥١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٨:٣١٢٣:٢٠:١٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٤:٣١١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٩:٣٢٢٣:٢٠:٣٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٨:٥٣١٢:٠٤:٤٥١٧:١٠:٥٨١٧:٣٠:٣٢٢٣:٢٠:٥٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٨:١٨١٢:٠٤:٥٩١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٣٣٢٣:٢١:١٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٧:٤١١٢:٠٥:١٢١٧:١٣:٠٥١٧:٣٢:٣٤٢٣:٢١:٣٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٧:٠٢١٢:٠٥:٢٤١٧:١٤:٠٩١٧:٣٣:٣٥٢٣:٢١:٤٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٦:٢٢١٢:٠٥:٣٦١٧:١٥:١٢١٧:٣٤:٣٦٢٣:٢٢:٠١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٥:٤٠١٢:٠٥:٤٦١٧:١٦:١٦١٧:٣٥:٣٨٢٣:٢٢:١٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٤:٥٦١٢:٠٥:٥٦١٧:١٧:٢٠١٧:٣٦:٣٩٢٣:٢٢:٢٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٤:١٠١٢:٠٦:٠٥١٧:١٨:٢٣١٧:٣٧:٤٠٢٣:٢٢:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٣:٢٣١٢:٠٦:١٣١٧:١٩:٢٧١٧:٣٨:٤١٢٣:٢٢:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٢:٣٥١٢:٠٦:٢٠١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٩:٤٢٢٣:٢٣:٠٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥١:٤٤١٢:٠٦:٢٧١٧:٢١:٣٤١٧:٤٠:٤٣٢٣:٢٣:١٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥٠:٥٣١٢:٠٦:٣٢١٧:٢٢:٣٧١٧:٤١:٤٣٢٣:٢٣:٢٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٩:٥٩١٢:٠٦:٣٧١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:٤٤٢٣:٢٣:٣٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٩:٠٥١٢:٠٦:٤١١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٣:٤٥٢٣:٢٣:٣٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٨:٠٨١٢:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٤:٤٥٢٣:٢٣:٤٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٧:١١١٢:٠٦:٤٦١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٥:٤٥٢٣:٢٣:٤٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٦:١٢١٢:٠٦:٤٨١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٦:٤٥٢٣:٢٣:٥٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٥:١٢١٢:٠٦:٤٨١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٧:٤٥٢٣:٢٣:٥٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٤:١٠١٢:٠٦:٤٨١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٨:٤٤٢٣:٢٤:٠١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٣:٠٨١٢:٠٦:٤٨١٧:٣٠:٥٦١٧:٤٩:٤٤٢٣:٢٤:٠٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٢:٠٤١٢:٠٦:٤٦١٧:٣١:٥٧١٧:٥٠:٤٣٢٣:٢٤:٠٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٠:٥٨١٢:٠٦:٤٤١٧:٣٢:٥٨١٧:٥١:٤٢٢٣:٢٤:٠٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٣٩:٥٢١٢:٠٦:٤١١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٢:٤٠٢٣:٢٤:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٨:٤٥١٢:٠٦:٣٧١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٣:٣٩٢٣:٢٤:٠٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٧:٣٦١٢:٠٦:٣٣١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٤:٣٧٢٣:٢٤:٠١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٦:٢٧١٢:٠٦:٢٨١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٥:٣٥٢٣:٢٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دامغان شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دامغان شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دامغان

دامغان کهن‌ترین و باستانی‌ترین شهر پارتی ایران است. نام قدیم آن ده مغان و صد دروازه بوده‌است و دارای آثار باستانی فراوانی از جمله تاریخانه می‌باشد. دامغان پایتخت اشکانیان بوده‌است. این شهر مرکز شهرستان دامغان است

شهر دامغان در ویکیپدیا

شهر دامغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دامغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دامغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دامغان بر روی نقشه

شهر دامغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دامغان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دامغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دامغان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دامغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دامغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دامغان رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دامغان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دامغان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دامغان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دامغان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دامغان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دامغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دامغان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دامغان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دامغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو