جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دامغان

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز دامغان

اذان صبح: ٠٤:١٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٤٧
اذان ظهر: ١١:٤٣:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:١٦
اذان مغرب: ١٨:٠١:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠١:٥٣

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دامغان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر دامغان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دامغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دامغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

ناپلئون بناپارت
اگر به كسی اعتماد نداری از او دوری كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دامغان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دامغان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دامغان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دامغان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دامغان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دامغان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٧:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٠٣٠٠:٠٧:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٥:٣١١٢:٥١:٥٦١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٤:١٣١٢:٥١:٤٣١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٦:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٢:٥٦١٢:٥١:٣٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٥:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٠٤٠٦:١١:٤٠١٢:٥١:١٨١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٠:٢٥١٢:٥١:٠٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٢٦٠٠:٠٥:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٩:١١١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:٢٠٠٠:٠٤:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٤:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٤:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٣:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٠:١٤١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٣:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٣:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٢:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٢:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٩:٤١١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٢:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٨:٤٦١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٢:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٩:٢٨١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:٢٣٠٠:٠١:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠١:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٥:٣٧١٢:٤٩:١٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:١٢٠٠:٠١:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٤:٣٦١٢:٤٩:١٢١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٣:٣٧١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٩:٠٥١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٠٠:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٠:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٠:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٣٥٢٣:٥٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٩:٠٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:٢٨٢٣:٥٩:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٢١٢٣:٥٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دامغان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دامغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دامغان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دامغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دامغان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دامغان شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دامغان شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دامغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دامغان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٠:٣٧١١:٤٥:١٢١٧:٤٩:١٢١٨:٠٧:٢٢٢٣:٠٣:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤١:٢٥١١:٤٤:٥١١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٥:٥٢٢٣:٠٢:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٢:١٢١١:٤٤:٣٠١٧:٤٦:١٤١٨:٠٤:٢٣٢٣:٠٢:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٢:٥٩١١:٤٤:٠٩١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٢:٥٤٢٣:٠٢:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٣:٤٧١١:٤٣:٤٩١٧:٤٣:١٦١٨:٠١:٢٥٢٣:٠١:٥٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:٣٥١١:٤٣:٢٨١٧:٤١:٤٧١٧:٥٩:٥٧٢٣:٠١:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٥:٢٣١١:٤٣:٠٨١٧:٤٠:١٩١٧:٥٨:٢٨٢٣:٠١:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٦:١١١١:٤٢:٤٨١٧:٣٨:٥١١٧:٥٧:٠٠٢٣:٠٠:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٧:٠٠١١:٤٢:٢٨١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٥:٣٣٢٣:٠٠:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٧:٤٨١١:٤٢:٠٩١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:٠٦٢٣:٠٠:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٨:٣٧١١:٤١:٥٠١٧:٣٤:٢٩١٧:٥٢:٣٩٢٣:٠٠:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٩:٢٦١١:٤١:٣١١٧:٣٣:٠٢١٧:٥١:١٣٢٢:٥٩:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٠:١٦١١:٤١:١٢١٧:٣١:٣٦١٧:٤٩:٤٧٢٢:٥٩:٢٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥١:٠٥١١:٤٠:٥٤١٧:٣٠:١٠١٧:٤٨:٢٢٢٢:٥٩:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥١:٥٥١١:٤٠:٣٦١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٦:٥٨٢٢:٥٨:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٢:٤٦١١:٤٠:١٩١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٥:٣٤٢٢:٥٨:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٣:٣٦١١:٤٠:٠٢١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٤:١٠٢٢:٥٨:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٤:٢٧١١:٣٩:٤٦١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٢:٤٨٢٢:٥٨:٠١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٥:١٨١١:٣٩:٣٠١٧:٢٣:٠٩١٧:٤١:٢٦٢٢:٥٧:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٥:٥٦:١٠١١:٣٩:١٤١٧:٢١:٤٧١٧:٤٠:٠٤٢٢:٥٧:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٧:٠٢١١:٣٨:٥٩١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٨:٤٤٢٢:٥٧:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٧:٥٤١١:٣٨:٤٥١٧:١٩:٠٤١٧:٣٧:٢٤٢٢:٥٦:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٨:٤٧١١:٣٨:٣١١٧:١٧:٤٤١٧:٣٦:٠٥٢٢:٥٦:٤٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٩:٤٠١١:٣٨:١٨١٧:١٦:٢٤١٧:٣٤:٤٧٢٢:٥٦:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٠:٣٣١١:٣٨:٠٥١٧:١٥:٠٦١٧:٣٣:٣٠٢٢:٥٦:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠١:٢٧١١:٣٧:٥٣١٧:١٣:٤٨١٧:٣٢:١٣٢٢:٥٦:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٢:٢١١١:٣٧:٤١١٧:١٢:٣١١٧:٣٠:٥٨٢٢:٥٥:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٣:١٥١١:٣٧:٣٠١٧:١١:١٥١٧:٢٩:٤٤٢٢:٥٥:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٤:١٠١١:٣٧:٢٠١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٨:٣٠٢٢:٥٥:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٥:٠٥١١:٣٧:١٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:١٨٢٢:٥٥:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دامغان شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دامغان شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دامغان

دامغان کهن‌ترین و باستانی‌ترین شهر پارتی ایران است. نام قدیم آن ده مغان و صد دروازه بوده‌است و دارای آثار باستانی فراوانی از جمله تاریخانه می‌باشد. دامغان پایتخت اشکانیان بوده‌است. این شهر مرکز شهرستان دامغان است

شهر دامغان در ویکیپدیا

شهر دامغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دامغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دامغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دامغان بر روی نقشه

شهر دامغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دامغان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دامغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دامغان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دامغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دامغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دامغان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دامغان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دامغان
زمان پخش اذان مستقیم به افق دامغان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دامغان
زمان پخش اذان زنده به افق دامغان
جدول اوقات شرعی امروز فردا دامغان دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دامغان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دامغان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دامغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو