جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دامغان

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز دامغان


اذان صبح: ٠٥:١٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:١١:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٨

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دامغان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر دامغان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دامغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دامغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است

اوقات شرعی ماه جاری شهر دامغان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دامغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دامغان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دامغان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دامغان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دامغان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٤:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٠:١٣١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٦:١١٠٠:٠٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٩:٤١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٢:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٨:٣١١٢:٤٩:٣٤١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠١:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٩:٢٨١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠١:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠١:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٩:١٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠١:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٩:١٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٠:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٩:٠٥١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٥٥٢٣:٥٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٤٨٢٣:٥٩:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٣٤٢٣:٥٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤٨:٥٧١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٢٦٢٣:٥٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٦:٢٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:١٨٢٣:٥٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٨:٥٩١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٣:١٠٢٣:٥٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٩:٠١١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٥٢٢٣:٥٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٢٢٣:٥٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٤٢٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤٩:٠٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٣٢٢٣:٥٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٩:١٤١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٧:٢٢٢٣:٥٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٩:١٨١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٨:١٠٢٣:٥٨:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤٩:٢٣١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٥٨٢٣:٥٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دامغان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دامغان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دامغان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٨:٤٤١٢:٥٨:٢٩١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٧:٠٤٠٠:١٥:٣٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٧:١٧١٢:٥٨:١١١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:٥٦٠٠:١٥:١٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٥:٥٠١٢:٥٧:٥٣١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٤:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٢٣١٢:٥٧:٣٥١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٤٠٠٠:١٤:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:٥٦١٢:٥٧:١٧١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٣١٠٠:١٤:٠٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٢٩١٢:٥٦:٥٩١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٢٣٠٠:١٣:٤٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:٠٣١٢:٥٦:٤١١٩:١٣:٥٥١٩:٣٢:١٥٠٠:١٣:٢٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٨:٣٧١٢:٥٦:٢٣١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٢:٥٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٧:١١١٢:٥٦:٠٥١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٥٩٠٠:١٢:٣٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٥:٤٥١٢:٥٥:٤٨١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٥١٠٠:١٢:١١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٥:٣٠١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٤٣٠٠:١١:٤٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٥:١٣١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٣٥٠٠:١١:٢٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٤:٥٦١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٢٨٠٠:١١:٠١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٠:٠٥١٢:٥٤:٣٩١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٢٠٠٠:١٠:٣٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:١٢٠٠:١٠:١٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١٨١٢:٥٤:٠٦١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٠٥٠٠:٠٩:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٥٧٠٠:٠٩:٢٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٥٠٠٠:٠٩:٠٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٣:١٨١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٨:٤٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٣٦٠٠:٠٨:٢٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٧:٥٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٧:٣٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:١٦٠٠:٠٧:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٨:١٨١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٦:٥١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٥:١٢١٢:٥١:٥٣١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٦:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٣:٥٤١٢:٥١:٤٠١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٦:٠٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٢:٣٨١٢:٥١:٢٧١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٥:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٤١٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:١٥١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٥:٢٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٠:٠٨١٢:٥١:٠٤١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:٣٩٠٠:٠٥:٠٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دامغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دامغان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٥:٥٩١١:٥٩:٥٩١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٤٤٢٣:٤٧:٢٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٤:٣٢١٢:٥٩:٤١١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٣٦٠٠:١٧:٠١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:٠٥١٢:٥٩:٢٣١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٢٨٠٠:١٦:٤٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥١:٣٨١٢:٥٩:٠٥١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٢٠٠٠:١٦:١٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٠:١١١٢:٥٨:٤٧١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٦:١٢٠٠:١٥:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٨:٤٤١٢:٥٨:٢٩١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٧:٠٤٠٠:١٥:٣٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٧:١٧١٢:٥٨:١١١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:٥٦٠٠:١٥:١٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٥:٥٠١٢:٥٧:٥٣١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٤:٥١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٢٣١٢:٥٧:٣٥١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٤٠٠٠:١٤:٢٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:٥٦١٢:٥٧:١٧١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٣١٠٠:١٤:٠٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٢٩١٢:٥٦:٥٩١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٢٣٠٠:١٣:٤٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:٠٣١٢:٥٦:٤١١٩:١٣:٥٥١٩:٣٢:١٥٠٠:١٣:٢٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٨:٣٧١٢:٥٦:٢٣١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٢:٥٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٧:١١١٢:٥٦:٠٥١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٥٩٠٠:١٢:٣٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٥:٤٥١٢:٥٥:٤٨١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٥١٠٠:١٢:١١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٥:٣٠١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٤٣٠٠:١١:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٥:١٣١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٣٥٠٠:١١:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٤:٥٦١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٢٨٠٠:١١:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٠:٠٥١٢:٥٤:٣٩١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٢٠٠٠:١٠:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:١٢٠٠:١٠:١٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١٨١٢:٥٤:٠٦١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٠٥٠٠:٠٩:٥١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٥٧٠٠:٠٩:٢٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٥٠٠٠:٠٩:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٣:١٨١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٨:٤٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٣٦٠٠:٠٨:٢٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٧:٥٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٩:٠٨١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٧:٣٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:١٦٠٠:٠٧:١٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٨:١٨١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٦:٥١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٥:١٢١٢:٥١:٥٣١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٦:٢٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٣:٥٤١٢:٥١:٤٠١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دامغان شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دامغان شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دامغان

دامغان کهن‌ترین و باستانی‌ترین شهر پارتی ایران است. نام قدیم آن ده مغان و صد دروازه بوده‌است و دارای آثار باستانی فراوانی از جمله تاریخانه می‌باشد. دامغان پایتخت اشکانیان بوده‌است. این شهر مرکز شهرستان دامغان است

شهر دامغان در ویکیپدیا

شهر دامغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دامغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دامغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دامغان بر روی نقشه

شهر دامغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دامغان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دامغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دامغان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دامغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دامغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دامغان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دامغان
زمان پخش اذان زنده به افق دامغان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دامغان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دامغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دامغان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دامغان
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دامغان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دامغان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دامغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو