جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دامغان

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز دامغان


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٦
اذان ظهر: ١١:٣٦:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:١٠
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٣٠

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دامغان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر دامغان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دامغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دامغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
به من بگو دلم چه می خواهد... دلم در كنار تو است، حقیرش نشمار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دامغان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دامغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دامغان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دامغان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دامغان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دامغان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٣:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٠:١٣١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٦:١١٠٠:٠٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٢:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٩:٤١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٢:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٨:٣١١٢:٤٩:٣٤١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠١:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٩:٢٨١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠١:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠١:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٩:١٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠١:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٩:١٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٠:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٩:٠٥١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٠:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٠:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٥٥٢٣:٥٩:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٤٨٢٣:٥٩:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٩:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٣٤٢٣:٥٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤٨:٥٧١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٢٦٢٣:٥٩:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٦:٢٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:١٨٢٣:٥٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٨:٥٩١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٣:١٠٢٣:٥٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٩:٠١١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٥٢٢٣:٥٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٢٢٣:٥٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٤٢٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤٩:٠٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٣٢٢٣:٥٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٩:١٤١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٧:٢٢٢٣:٥٨:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٩:١٨١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٨:١٠٢٣:٥٨:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤٩:٢٣١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٥٨٢٣:٥٨:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٧:٥١٠٥:٤٠:١٦١٢:٤٩:٢٩١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٩:٤٦٢٣:٥٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دامغان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دامغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دامغان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دامغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر دامغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دامغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دامغان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٦:١٢١١:٣٦:٥٨١٧:٠٧:١٣١٧:٢٥:٤٨٢٢:٥٤:٥٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٧:٠٨١١:٣٦:٤٩١٧:٠٦:٠١١٧:٢٤:٣٨٢٢:٥٤:٤٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٠٥١١:٣٦:٤٢١٧:٠٤:٥١١٧:٢٣:٢٩٢٢:٥٤:٣٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٩:٠١١١:٣٦:٣٥١٧:٠٣:٤١١٧:٢٢:٢١٢٢:٥٤:٢٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٩:٥٨١١:٣٦:٢٩١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:١٤٢٢:٥٤:١٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٥٦١١:٣٦:٢٤١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٠٩٢٢:٥٤:٠٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:١١:٥٣١١:٣٦:٢٠١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٠٥٢٢:٥٤:٠٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٢:٥١١١:٣٦:١٦١٦:٥٩:١٣١٧:١٨:٠٢٢٢:٥٣:٥٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٣:٤٩١١:٣٦:١٣١٦:٥٨:٠٩١٧:١٧:٠٠٢٢:٥٣:٤٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٤:٤٨١١:٣٦:١١١٦:٥٧:٠٦١٧:١٦:٠٠٢٢:٥٣:٤٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٥:٤٧١١:٣٦:٠٩١٦:٥٦:٠٥١٧:١٥:٠١٢٢:٥٣:٣٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٦:٤٦١١:٣٦:٠٩١٦:٥٥:٠٥١٧:١٤:٠٣٢٢:٥٣:٣٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٧:٤٥١١:٣٦:٠٩١٦:٥٤:٠٦١٧:١٣:٠٧٢٢:٥٣:٣٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٨:٤٥١١:٣٦:١٠١٦:٥٣:٠٩١٧:١٢:١٢٢٢:٥٣:٢٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٩:٤٥١١:٣٦:١٢١٦:٥٢:١٣١٧:١١:١٨٢٢:٥٣:٢٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٠:٤٤١١:٣٦:١٤١٦:٥١:١٩١٧:١٠:٢٧٢٢:٥٣:٢٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢١:٤٥١١:٣٦:١٨١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٣٦٢٢:٥٣:٢٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٤٥١١:٣٦:٢٢١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٨:٤٧٢٢:٥٣:٢٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٣:٤٥١١:٣٦:٢٧١٦:٤٨:٤٥١٧:٠٨:٠٠٢٢:٥٣:٢٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:٤٦١١:٣٦:٣٣١٦:٤٧:٥٧١٧:٠٧:١٤٢٢:٥٣:٢٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٥:٤٦١١:٣٦:٤٠١٦:٤٧:١٠١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٣:٣٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٦:٤٧١١:٣٦:٤٧١٦:٤٦:٢٥١٧:٠٥:٤٨٢٢:٥٣:٣٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٧:٤٧١١:٣٦:٥٦١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٥:٠٧٢٢:٥٣:٣٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٨:٤٨١١:٣٧:٠٥١٦:٤٥:٠١١٧:٠٤:٢٨٢٢:٥٣:٤٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٩:٤٩١١:٣٧:١٥١٦:٤٤:٢١١٧:٠٣:٥١٢٢:٥٣:٤٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٠:٤٩١١:٣٧:٢٦١٦:٤٣:٤٣١٧:٠٣:١٦٢٢:٥٣:٥٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣١:٥٠١١:٣٧:٣٨١٦:٤٣:٠٧١٧:٠٢:٤٢٢٢:٥٤:٠٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٢:٥٠١١:٣٧:٥١١٦:٤٢:٣٢١٧:٠٢:١٠٢٢:٥٤:١٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٣:٥٠١١:٣٨:٠٥١٦:٤٢:٠٠١٧:٠١:٤٠٢٢:٥٤:٢٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٤:٥٠١١:٣٨:١٩١٦:٤١:٢٩١٧:٠١:١٢٢٢:٥٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دامغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دامغان شهر دامغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دامغان شهر دامغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دامغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دامغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دامغان

دامغان کهن‌ترین و باستانی‌ترین شهر پارتی ایران است. نام قدیم آن ده مغان و صد دروازه بوده‌است و دارای آثار باستانی فراوانی از جمله تاریخانه می‌باشد. دامغان پایتخت اشکانیان بوده‌است. این شهر مرکز شهرستان دامغان است

شهر دامغان در ویکیپدیا

شهر دامغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دامغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دامغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دامغان بر روی نقشه

شهر دامغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دامغان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دامغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دامغان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر دامغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دامغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دامغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دامغان رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ دامغان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دامغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دامغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دامغان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دامغان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دامغان
زمان پخش اذان آنلاین به افق دامغان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دامغان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دامغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو